Afscheid Ed Balg van Academie voor Zelfherstel

Per 17 mei 2021 is Ed Balg niet langer aan de Academie voor Zelfherstel verbonden.

Ik kijk dankbaar terug op een inspirerende en vruchtbare samenwerking met Ed. Ed is een echte creator met een groot probleemoplossend vermogen. Ik ben heel trots op wat we tot nu toe gezamenlijk hebben neergezet.

Het enige constante in het leven is dat alles aan verandering onderhevig is. Ook deze volgende stap in het bestaan van de Academie is daar een voorbeeld van. Maar de ambitie blijft dezelfde, namelijk om een voortrekkersrol te mogen spelen in het bereiken van het omslagpunt naar integrale gezondheidszorg. Daarom zet ik de Academie voor Zelfherstel met veel plezier, toewijding en enthousiasme voort. Ik spreek de hoop en het vertrouwen uit dat ik deze ambitie ook in de nieuwe setting gestalte mag geven!

Eds afscheidsbericht

Keuzes maken in je leven en doen waar je goed in bent. Dat is waar alles om draait. Ik train mensen in het maken van strategisch keuzegedrag. Ik deed waar ik goed in ben, namelijk mijn expertise inzetten voor de uitwerking van een ambitieus idee naar een groeiend bedrijf. Samen met Pascale heb ik ervoor gezorgd dat de Academie voor Zelfherstel staat, loopt en groeit. Mijn opdracht is daarmee voltooid.

Ik heb de Academie per 17 mei 2021 verlaten met het volste vertrouwen in de deskundigheid van Pascale. Ik wens haar alle succes toe dat nodig is om zelfherstel prominent en definitief op de gezondheidszorgagenda te zetten.

Onderweg naar een Zelfherstellend Nederland. Go for it!

Ed Balg