Workshop ‘There’s always hope!’ tijdens congres Academy for Integrative Medicine

Op uitnodiging van de Academy for Integrative Medicine (AIM) geef ik op vrijdag 2 juni a.s. samen met Giliam Kuijpers de workshop ‘Bewustzijn en Heling: ‘There’s always hope!’ Giliam is voormalig kinderarts, zorgbestuurder en oprichtster van Medgezel, een organisatie die zich tot doel stelt om coassistenten op te leiden tot coach en om empathie terug te brengen in de spreekkamer. Belangrijke en waardevolle doelen waar de Academie voor Zelfherstel en ik helemaal achter staan!

Deze workshop vindt plaats tijdens het jaarlijkse AIM-congres georganiseerd door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) in het Van der Valk Hotel Veenendaal met als thema ‘Gezondheid en Mensbeeld. Zelfherstel, bewustzijn en zelfbeeld’ waarbij onder meer het verband tussen pijn en emoties aan de orde zal komen.

De workshop bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de biologische kracht van overtuigingen. Enerzijds bekeken vanuit het perspectief van de patiënt (mijn deel) en anderzijds bekeken vanuit dat van de arts (deel Giliam). Aan bod komen o.a.: wat zijn overtuigingen, hoe komen ze tot stand en welke effecten hebben ze? Daarbij wordt dieper ingegaan op zowel het placebo-effect als het nocebo-effect. Overtuigingen van de patiënt komen vooral tot stand in de spreekkamer, zodoende ligt er een grote rol voor de arts op dit vlak.

Verder komen voorbeelden van beide effecten uit wetenschappelijk onderzoek aan bod, alsmede wat de praktische toepassingsmogelijkheden zijn van de wetenschappelijke bevindingen.

Ik verheug me erop om deze workshop tweemaal te mogen geven én om te mogen leren van de andere sprekers, te weten dr. ir. Esther van de Wall, dr. Judith M. Kocken, prof. dr. Jan van der Greef, Marjon Oomens en dr. Lian Tjon Soei Len.

Aanmelden kan via:

https://events.aim-edu.nl/AIM-AVIGcongresGezondheidenMensbeeld

Heel graag tot ziens!