Interview met GZ-psychologe en hypnotherapeute Dominiek Huis in ‘t Veld-Verhoeven

Dit keer interview ik GZ-psychologe en hypnotherapeute Dominiek Huis in ‘t Veld-Verhoeven, eigenaar van de Breinbaas Academy.

Voor de Academie voor Zelfherstel heeft Dominiek de gratis luisteroefening ‘Breinavontuur Liefde’ beschikbaar gesteld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Centraal in deze luisteroefening is het gegeven dat je goed bent zoals je bent. Deze luisteroefening kun je gratis hier downloaden.

Ik ging met Dominiek in gesprek over het belang van hypnotherapie en visualisatie voor kinderen en jongeren, de effectiviteit van hypnotherapie bij verschillende klachten en hypnotherapie als instrument om met een positief verwachtingspatroon medische behandelingen te ondergaan.

‘Hypnotherapie maakt kinderen en jongeren sterker van binnenuit en leert ze vaardigheden waardoor ze beter om kunnen gaan met uitdagingen vanuit de buitenwereld’

Kun je ons vertellen wat je doet op professioneel vlak?

Ik werk al veel jaren als GZ-psycholoog bij Kind en Jeugd en net voor corona ben ik een medische hypnose-opleiding gaan doen. Deze werd gegeven door een kinderarts en een verpleegkundige. Dit heeft mijn carrière echt een andere wending gegeven in die zin dat ik tijdens die cursus al dacht: dit had ik vijftien jaar eerder moeten weten! Dit is zo ongelofelijk krachtig, dat merkte ik meteen toen ik zelf oefeningen moest doen. Ik dacht ook onmiddellijk: dit moet iedereen weten! Niet langer wachten tot kinderen ziek zijn of klachten hebben, ik ga alle kinderen vertellen dat dit bestaat!

Door corona had ik ineens een lege agenda en ik zag dit als een teken. Tijdens de coronatijd ben ik alles gaan lezen over dit onderwerp en heb meteen een vervolgcursus medische hypnose gedaan. Ik ben ooit mijn carrière begonnen als preventiewerker en dat kwam weer naar boven. Dit kan preventief zoveel verschil maken! Toen ben ik dus de Breinbaas Academy begonnen en zelf visualisaties gaan maken en testen bij kinderen. Alles viel toen op zijn plek en intussen doe ik geen behandeling meer zonder visualisatie. Want visualisatie zorgt ervoor dat je kinderen nog sneller in hun kracht kunt zetten.

Hoe is de verhouding tussen hypnotherapie en psychologie?

Als psycholoog was ik heel verbaal ingesteld. Veel praten, inzicht geven, misschien soms met een tekening erbij. In de psychologie wordt ook wel steeds meer gewerkt met het onderbewustzijn en met het innerlijk kind-werk. Ik vind dat psychologie en hypnotherapie elkaar prachtig aanvullen. Hypnose heeft bijvoorbeeld veel raakvlakken met schematherapie waar je elke keer teruggaat naar het gevoel van vroeger, waarbij je ook de ogen moet sluiten en aan ‘rescripting’ doet, oftewel het verleden anders gaan schrijven zodat je er nu ook een ander gevoel bij krijgt. Dit is op zich ook hypnotisch. Helaas heeft hypnose door de associatie met showhypnose bij veel mensen nog steeds een lading die hij niet hoort te hebben. Dan denken mensen aan Rasti Rostelli die mensen gekke dingen laat doen zoals citroenen opeten.

Medische hypnose heeft dus niets te maken met totaal controleverlies waarbij mensen onder hypnose worden gebracht en dan rare dingen gaan doen zoals je wel ziet bij bepaalde shows?

Nee juist niet, het heeft juist te maken met de verloren controle terugkrijgen. Als hypnotherapeut geef ik slechts de voorzet maar de kinderen bepalen met behulp van hun verbeeldingskracht zelf waar ze naartoe gaan in hun hoofd. Het gevoel dat ze dit zelf kunnen, geeft heel veel innerlijke kracht. Veel kinderen die ik op deze manier geholpen heb, maken op een gegeven moment ook zelf hun verhalen in hun hoofd om rust aan te boren. Zo hoorde ik van een ouder dat een kind zich voorstelde dat hij zijn gedachten in pingpongballen had gestopt, die hij vervolgens wegschoot met behulp van zo’n machine waar automatisch tennisballen uitkomen.

Misschien ook goed om even de verschillen te benoemen tussen hypnotherapie en visualisatie?

Beide stoelen op dezelfde principes, namelijk dat je je verbeelding gebruikt om sterker te worden. Visualiseren is dat je iets voor je ziet in je verbeelding, medische hypnose of hypnotherapie heeft de kracht om zaken te herprogrammeren, in een ander licht te gaan zien. In de hypnose geef je suggesties mee voor de toekomst. Bijvoorbeeld: ‘Je zult merken dat dit fijne gevoel nog een hele lange tijd bij je zal blijven’. Met elke zin die je uitspreekt, creëer je verandering in de vorm van minder of geen klachten, meer zelfvertrouwen en meer veerkracht. Taalgebruik speelt bij het geven van dit soort positieve suggesties dus een grote rol.

Is hypnotherapie wetenschappelijk bewezen effectief?

Jazeker! Er ligt al heel veel bewijs over de kracht van visualiseren en medische hypnotherapie. Bijvoorbeeld bij kinderen met chronische buikpijn is gebleken dat ze daar met behulp van medische hypnose vanaf komen. Dr. Arine Vlieger heeft onderzoek hiernaar gedaan bij kinderen met het prikkelbare darmsyndroom (PDS) en heeft hypnose qua resultaten vergeleken met reguliere behandeling bij artsen. Dan blijkt dat hypnose het glansrijk wint, ook na enkele jaren. 

Als je de voordelen van hypnotherapie en visualisatie zou moeten benoemen, welke zijn dat dan?

Die kan ik het beste toelichten aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Een jongen van 9 had slaapproblemen vanwege een onveilig gevoel als hij naar bed moest. Hij wist niet waar dit vandaan kwam. Er was al heel veel met hem gepraat maar hij voelde zich nog steeds onveilig. Hij gaf aan dat niets hielp. Toen ik echter tegen hem zei dat er nog meer kinderen bij mij waren geweest die eerst niet konden slapen en nu wel had ik zijn aandacht. Dit is ook een vorm van hypnotisch taalgebruik. Ik gaf ook aan dat we dit keer niet zoveel zouden gaan praten maar dat hij met zijn verbeelding mocht gaan werken. Ook dat viel heel goed. Tot slot zei ik dat we net zo lang zouden zoeken totdat we iets gevonden hadden waardoor hij van dat gevoel af zou komen. Toen hij de deur uitliep zei hij tegen zijn moeder: ‘Ik zou hier morgen alweer terug willen!’ Ik heb namelijk bewust een positief verwachtingspatroon gecreëerd door aan te kondigen dat we het dit keer heel anders gaan doen. Hij heeft toen geluisterd naar mijn Breinavonturen, zo noem ik mijn hypnose opnamen.  Op een gegeven moment is hij zijn eigen verhalen gaan bedenken. Hij fantaseerde zich naar een andere realiteit en na een paar weken sliep hij weer goed. Zijn gevoel van onveiligheid was verdwenen. ‘Ik heb het gewoon niet meer’, zei hij.

Een ander voorbeeld is van een meisje van 12 dat niet goed alleen durfde te zijn. Haar ouders mochten niet weg omdat ze heel angstig was dat er iets zou kunnen gebeuren. Cognitief wist ze wel dat ze geen angst hoefde te hebben maar toch werd ze er telkens erdoor overspoeld. Toen heb ik haar met behulp van hypnotherapie visueel keer op keer alle stappen laten doorlopen van wat er zou gebeuren als haar moeder boodschappen zou gaan doen. Daarbij heb ik haar telkens suggesties gegeven zoals ‘Nu gaat mama weg. Wat voel je nu? Jij kunt dit’ et cetera. Zo hebben we dit keer op keer in haar geest geoefend totdat haar brein helemaal voorbereid was op de situatie. Zo heeft ze haar angst om alleen te zijn zelf kunnen overwinnen.

Ik had ook een meisje met slikproblemen dat heel weinig at. In combinatie met een speltherapeut en het luisteren naar de Breinavonturen hebben we er in drie sessies voor kunnen zorgen dat zij wel weer iets ging proeven en vervolgens ook weer ging eten. Bij dit soort problemen mag je ook altijd kijken naar de eventuele symbolische betekenis van de klacht. In dit geval: Wat kan zij niet slikken of verteren? Toen bleek dat ze zichzelf niet toestond om te voelen. Luisteren naar de breinavonturen liet haar emoties stromen en zo kwam er letterlijk ruimte om te eten. Dit soort parallelprocessen zien we vaak. Dat maakt de breinbaas verhalen in combinatie met ouderbegeleiding ook zo krachtig.

Jij bent oprichter van de Breinbaas Academy. Leg eens uit wat dit is en waarom je dit in de wereld hebt gezet?

Dat is het bedrijf van waaruit ik mijn medische hypnotherapie aan kinderen en jongeren aanbied. De hypnotherapie-opnames waar ze naar kunnen luisteren noem ik Breinavonturen.

Het zijn korte audio-oefeningen die je in een reeks van een aantal weken beluistert. Voor het brein is het namelijk belangrijk dat de boodschap die je wilt geven steeds herhaald wordt. Na een aantal weken beluisteren kinderen of jongeren de opnames nog alleen wanneer ze die nodig hebben. In deze Breinavonturen zit hypnose, meditatie en visualisatie maar ook bepaalde principes die uit de psychologie stammen. Meditatie zorgt voor ontspanning waardoor de suggesties veel beter binnenkomen.

Breinbaas Academy gaat er dus over om kinderen en jongeren sterker te maken van binnenuit en om ze vaardigheden te leren waardoor ze zelf kunnen voelen. Op deze manier worden ze niet overspoeld door gebeurtenissen uit de buitenwereld. Tot dusverre heb ik ook nog nooit meegemaakt dat een kind zegt ‘Dit is niets voor mij.’ Soms is het wel even kijken wat het juiste moment is.

Belangrijk is wel om te vermelden dat het geen ‘quick fix’ is. Je moet er wel iets voor doen en het is een way of life. Geldt voor mezelf ook, ik hou ook niet op met mediteren. Als je eenmaal de voordelen hebt ervaren, wil je ook niet meer zonder.

Bij welke problemen zouden kinderen en jongeren gebaat kunnen zijn door hypnotherapie?

Zelfregie, voelen dat je jezelf rustig kunt krijgen en dat je je brein naar een andere realiteit kunt brengen dan de minder fijne huidige realiteit is een ontzettend krachtig gevoel. Dat is ook mijn eigen ervaring. Ik heb bijvoorbeeld voor het starten van mijn eigen bedrijf veel gevisualiseerd hoe het zou zijn om dit te doen en hoe de kinderen zich zouden voelen die naar die Breinavonturen zouden gaan luisteren. Dat geeft ook de motivatie en het zelfvertrouwen om door te gaan. Het is een fijn, rustgevend en veilig gevoel om te weten dat je dit vanbinnen altijd kunt aanboren en dat je dit nooit kunt kwijtraken. Kinderen hebben tegenwoordig zoveel last van prestatiedrang en groepsdruk. Dan is het des te belangrijker om zelf deze tools altijd ter beschikking te hebben. Daarom noem ik het ook de Fundamentcursus, het geeft een stevige basis voor de rest van je leven.

Je hebt nu een nieuwe tak toegevoegd aan de Breinbaas Academy, te weten Breinbaas Medisch. Deze komt binnenkort online. Hiervoor heb je de samenwerking gezocht met de Academie voor Zelfherstel. Kun je toelichten waarom je deze samenwerking belangrijk vindt en wat deze precies inhoudt?

Dat klopt! Na de Fundamentcursus kun je doorgaan met Breinbaas Medisch. Voor Breinbaas Medisch heb ik inderdaad de samenwerking gezocht met jou en de Academie voor Zelfherstel. Destijds wist ik al dat jij visualisaties voor volwassenen maakte en dat je zo al veel mensen hebt geholpen. Toen dacht ik: dit hebben kinderen en jongeren ook nodig! Via onze samenwerking hebben we de belangrijke vertaalslag gemaakt naar mijn doelgroep en hebben we dit samengevoegd in hypnotisch taalgebruik in de visualisaties, geschreven in taal die aansluit bij het niveau van kinderen en jongeren. We hebben dus onze krachten gebundeld!

Zo heb ik jou gevraagd om specifieke visualisaties te schrijven waarbij je stap voor stap een medische gebeurtenis doorloopt zoals bloedprikken of het ondergaan van een operatie. In deze visualisaties worden steeds positieve suggesties gegeven over hoe jij je daarbij voelt zodat de angst en pijn naar de achtergrond gaan. Op deze manier herstel je namelijk sneller en beter.

Breinbaas Medisch is dus een aanvullende module waarvoor basiskennis van ademhalingstechnieken en dergelijke noodzakelijk is. Deze visualisaties kun je niet pas doen op de avond voor je operatie. Daar moet je namelijk tijdig mee beginnen zodat je brein de tijd heeft om zich aan te passen.

Pas je hypnotherapie ook toe in je dagelijks leven?

Jazeker! In eerste instantie heb ik visualisatie gebruikt om mijn droom dit keer te kunnen realiseren. Als je onvoldoende naar binnen keert, gaat je mind namelijk weer met je aan de haal waardoor je gaat twijfelen. Vaak zet je dan niet door en bereik je je doel niet. Deze keer heb ik steeds in mijn verbeelding opgeroepen: wat voel ik dat er moet komen? Hoe ziet dat eruit, hoe reageren mensen erop, hoe voel ik me als ik dit ga doen? Breinbaas was er al voordat het er was, in mijn hoofd. Zo ontstond een groot vertrouwen dat het er ook echt zou komen. Zo hoefde ik alleen maar stapjes ernaartoe te zetten waardoor ik in heel korte tijd veel werk heb kunnen verzetten. Ik genoot er al van voordat het er was, voordat ik zelfs nog maar een naam had bedacht voor mijn bedrijf! Ik vroeg steeds aan mezelf wat ik voelde en wat mijn intuïtie erover aangaf. Zo heb ik geleerd om samen te werken met mijn lichaam en dat heeft me heel sterk gemaakt. Ik ben uit de automatische piloot gestapt en ben nu veel bewuster bezig met de keuzes die ik maak.

Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat hypnotherapie een vast onderdeel wordt binnen de reguliere medische zorg?  

Door steeds te blijven uitdragen wat het kan betekenen, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep ‘Kinderhypnose’, een bevlogen groep mensen die anderen – ook in het ziekenhuis – opleidt. Die kunnen op hun beurt weer ambassadeur worden en de boodschap uitdragen. Deze cursus zit altijd vol en zo verspreidt dit gedachtegoed zich steeds verder. Daarnaast is het belangrijk om voor te leven, zodat anderen zien wat je ermee kunt bereiken. Ik constateer ook dat steeds meer scholen zich aansluiten bij de Breinbaas Academy, mensen worden er steeds nieuwsgieriger naar. Wij hebben samen overal zaadjes geplant! De wachtlijsten zijn al lang genoeg en de zorgkosten zijn al hoog genoeg, dus laten we alsjeblieft kijken naar hoe we het zelfherstellend vermogen zijn werk kunnen laten doen!

Tot slot: als je één levensles mag delen met de lezers van dit interview, welke zou dat dan zijn?

Leer contact te maken met je intuïtie! Vraag jezelf af waar jouw hart nu echt sneller van gaat kloppen. Doen wat je écht leuk vindt in plaats van het leven maar over je heen te laten komen. Bepaal je eigen koers en blijf bij je gevoel, je mind vertelt je vaak verhaaltjes waar je maar weinig aan hebt.

Meer weten? Klik dan naar Breinbaas Academy.

Foto: Alexia van der Meijden