Jouw overtuigingen sturen je gedrag aan en hebben verstrekkende biologische effecten

In mijn vorige post bepleitte ik het opnemen van ‘Mindset’ – gedachten, gevoelens/emoties en overtuigingen – als een aparte, 7e, dimensie in het spinnenweb van positieve gezondheid. Allereerst omdat mindset een enorme invloed heeft op gezondheid en levensverwachting, terwijl overtuigingen leefstijl- en ziektegedrag aansturen. Daarnaast houdt het huidige spinnenweb de onbekendheid inzake de impact van denk- en voelkracht bij het grote publiek in stand. En dat terwijl er al veel te weinig bewustzijn is op dit vlak.

Dit is extra jammer omdat je met behulp van hersentraining kunt leren om positiever in het leven te staan en om je negatieve (gezondheids)overtuigingen om te buigen in positieve. Dit vergt wel de bereidheid om herhaaldelijk te oefenen. ‘Train your brain like a muscle’! Zo boek je duurzame gezondheidswinst.

Dat overtuigingen ontzettend belangrijk zijn voor psychisch en fysiek welzijn wordt keer op keer bevestigd in mijn coaching praktijk, zoals ook blijkt uit onderstaande review:

‘Ik kwam met verschillende angsten. De angst om oud te worden (en te worden zoals mijn ouders), of moeite met acceptatie van mijn volle benen. Pascale hielp me te focussen op 1 overtuiging, daar waar ik het meest motivatie had om elke dag voor te leren zitten en mediteren.
Dit is voor diegenen die openstaan voor wat ons onbewuste met ons kan doen. Voor die persoon die al zoveel heeft geprobeerd en iets diep- en langwerkends wil proberen, bel Pascale. Het is het zo waard. Ik ben er nog zowat om de dag mee bezig en heb nu ‘s avonds ZIN om te zitten, met een specifieke muziek op en te ademen. Ik kan dingen veel beter relativeren, ik voel me minder aangevallen en gepikeerd. En vooral minder overweldigd als de gedachten ‘die benen worden toch niet slanker’ of ‘het lukt me toch niet om genoeg te verdienen voor een eigen woonplek’ opkomen.’ Sophía Thijs, psychologe

Aan Vereniging Arts en Leefstijl en het Institute for Positive Health daarom mijn vraag: wat zou er in redelijkheid op tegen zijn om Mindset als 7e dimensie op te nemen?

#positievegezondheid #spinnenweb #leefstijlroer #mindset #overtuigingen #hersentraining