Terugblik op lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ bij Medisch Centrum WEL

Mooi om vanmiddag de wetenschappelijke link tussen preoperatieve mindset, stress en ontspanning enerzijds en postoperatieve resultaten anderzijds te mogen delen met een geïnteresseerd publiek! Patiënten die ontspannen, optimistisch en met vertrouwen de operatiekamer in gaan, hebben achteraf minder pijn, minder risico op complicaties en herstellen sneller dan angstige en gestreste mensen.

Er was in de lezing ook veel aandacht voor het grote belang van de overtuigingen die patiënten hebben over het verloop van hun operatie. Negatieve overtuigingen leiden tot een negatief verwachtingspatroon dat op zijn beurt het nocebo-effect activeert. Het brein anticipeert namelijk op dit negatieve verwachtingspatroon door gezondheidsbeschadigende processen te activeren.

Daarom is het voor iedereen die een operatie moet ondergaan belangrijk om zijn eigen overtuigingen dienaangaande te onderzoeken. Zijn die overwegend negatief (angst voor de operatie is daarbij een goede graadmeter) is hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties een effectieve, veilige en eenvoudige manier om die om te buigen naar positieve overtuigingen. Die leiden namelijk tot een positief verwachtingspatroon dat de kans op het ontstaan van het placebo-effect optimaliseert. Want het werkt gelukkig precies hetzelfde andersom: de hersenen maken op basis van een positief verwachtingspatroon alvast de bijbehorende gezondheidsbevorderende stoffen aan.

Zo zijn vanmiddag weer de nodige zaadjes geplant. Nu maar hopen dat ze tot bloei mogen komen.

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #hersentraining #meditaties #affirmaties #visualisaties #eigenregie