Hersentrainingstips om jouw goede voornemens voor 2024 beter vol te houden

Goede voornemens zijn bedoeld om te breken met een slechte gewoonte, maar mislukken vaak jammerlijk. Gelukkig kun je je slagingskans op eenvoudige wijze vergroten.

Onderzoek onder zo’n 1000 deelnemers toonde aan dat goede voornemens succesvoller zijn als je ze positief formuleert. Zeg dus niet ‘Ik wil minder snoepen’ (een doel dat gericht is op vermijding) maar liever ‘In 2024 eet ik meer groente’ (een doel dat gericht is op een bepaalde actieve aanpak). Bijna 60% van de deelnemers die hun doel positief hadden geformuleerd hielden zich na een jaar nog aan hun goede voornemens vergeleken met 47% van degenen die hun doel negatief hadden omschreven.

Deze positieve herformulering is in feite een affirmatie: een positieve krachtspreuk die uitdrukking geeft aan iets dat je graag wilt bereiken. Affirmeren is een vorm van hersentraining waarbij je de affirmaties net zolang herhaalt totdat je ze zelf gaat geloven. Herhaling draagt bij aan het gemak van zelfgerelateerde verwerking hetgeen de illusie creëert van waarheid: the illusory truth effect.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van affirmeren onderschrijft deze effecten. Zo is aangetoond dat affirmaties de motivatie voor positieve gedragsverandering vergroten, iets wat van cruciaal belang is als je goede voornemens wilt volhouden. Daarnaast zorgen ze voor het vervangen van negatieve gedachtepatronen door gezondere denkpatronen. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en tot stressvermindering, die op hun beurt weer directe gezondheidswinst opleveren. En als er toch stressoren zijn, reageren mensen dankzij affirmaties daar op een gezondere manier op.

Een goede affirmatie bevat geen negatieve of vage woorden en is geformuleerd in de tegenwoordige tijd. Ook kun je er alvast een bedankje aan toevoegen. Op deze manier raakt je brein er dankzij de kracht van de herhaling van overtuigd dat je jouw doel al hebt bereikt. Door jezelf steeds dezelfde positieve boodschap te geven wordt het op den duur een overtuiging die vervolgens je gedrag aanstuurt en grote biologische effecten heeft. Dat hetgeen je affirmeert objectief gezien (nog) niet waar is, doet er voor je hersenen niet toe.

Hier volgen diverse affirmaties die je mogelijk in 2024 kunt gebruiken:

Ik ben blij en dankbaar voor mijn gezonde gewicht. Ik ben goed genoeg precies zoals ik ben. Ik ben blij en tevreden met mijn lichaam. Mijn glas is altijd halfvol. Ik ben blij en dankbaar dat ik kerngezond ben. Ik beweeg mee met de golven van het leven. Ik ben blij en dankbaar dat ik elke nacht snel inslaap en goed doorslaap. Ik heb het volste vertrouwen dat mijn medische behandeling/operatie perfect verloopt. Ik bied mijn lichaam de ontspanning die het nodig heeft. Ik bewaak mijn grenzen omdat ik mezelf belangrijk genoeg vind. Ik ben blij en dankbaar dat mijn geheugen ijzersterk is en blijft.

Ik wens iedereen een blakende gezondheid in 2024!