Moet jij binnenkort een operatie of behandeling ondergaan? Kom in actie!

Meer dan twee derde van de patiënten die een operatie krijgen is bang en gespannen. Bij hartoperaties is dit zelfs 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Voor de operatie ontstaat stress door de angst voor het onbekende, inclusief de risico’s geassocieerd met anesthesie en de ingreep, een onbekende medische omgeving, de kosten, pijn en overlijden. Ook het vooruitzicht van chemotherapie of bestraling leidt bij veel patiënten tot angst en ongerustheid.

Bovendien wordt ook de wachttijd tot aan een operatie of behandeling, waarin patiënten vaak de nodige pijn of beperkingen ervaren, doorgaans beschouwd als een stressvolle gebeurtenis. De onzekerheid over je gezondheid gaat vaak ten koste van je kwaliteit van leven, zoals verstoring van je nachtrust. Zowel de langdurige stress als het slaapgebrek ondermijnen je immuunsysteem en dat is juist het laatste waar je lichaam dan behoefte aan heeft.

Angst, bezorgdheid en piekeren vormen een negatieve verwachting voor de toekomst. Niet voor niets wordt piekeren ook wel omschreven als ‘bidden voor wat je niet wilt’. Zo’n negatief verwachtingspatroon heeft nadelige gevolgen voor je gezondheid in het algemeen en voor de resultaten na je operatie of medische behandeling in het bijzonder.

Verander wachttijd in voorbereidingstijd

Gebruik de wachttijd tot aan je operatie of behandeling daarom om jezelf actief daarop voor te bereiden. Niet alleen door niet (meer) te roken, matig te zijn met alcohol, gezond te eten en voldoende te bewegen, maar zeker óók door aan hersentraining te doen in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties.

Want om na je operatie of behandeling de beste resultaten te ervaren moet je tijdig van tevoren een zo positief mogelijk verwachtingspatroon creëren. Daarvoor is nodig dat je:

* Angst en andere negatieve emoties zoveel mogelijk vermindert;

* Oude negatieve denkpatronen zo min mogelijk activeert waardoor ze geleidelijk worden afgebroken;

* Positieve emoties zoals optimisme, vertrouwen en dankbaarheid zoveel mogelijk bewust oproept en koestert;

* Nieuwe positieve denkpatronen creëert en zo veel mogelijk versterkt;

* Dagelijkse ontspanning tot topprioriteit maakt;

* Het placebo-effect optimaliseert (gezondheidsbevorderende effect van een positief verwachtingspatroon over jouw operatie of behandeling) en

* Het nocebo-effect minimaliseert (gezondheidsbeschadigende effect van een negatief verwachtingspatroon over je operatie of behandeling).

Hierdoor krijgt je immuunsysteem een boost, ervaar je achteraf minder pijn en bijwerkingen, herstel je sneller, loop je minder risico op complicaties en ben je eerder weer thuis.

Voel jij je hierdoor aangesproken en wil jij leren hoe je je optimaal geestelijk voorbereidt op jouw operatie of medische behandeling, maak dan via info@academievoorzelfherstel.nl met mij een afspraak voor 1 op 1 coaching.