Helende Hersenspoeling

Als coach help ik geregeld mensen die heel bang zijn voor hun operatie of die enorm opzien tegen een medische behandeling. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan chemotherapie, bestraling, radioactieve therapie of nierdialyse.

Vaak hebben ze ‘horror’verhalen gehoord of gelezen over pijn, fikse bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven of een tergend langzaam herstel. In andere gevallen hebben ze zelf eerdere negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen op deze gebieden gehad. Of het zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen noodzakelijke voorgeschreven medicatie omdat ze die ‘rotzooi’ niet willen innemen.

In al deze gevallen bestaat er een duidelijke weerstand van binnenuit tegen het onvermijdelijke die gebaseerd is op hun opgedane overtuigingen. Hoe menselijk en begrijpelijk dit verzet ook is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit negatieve verwachtingspatroon een ongunstige invloed heeft op de uitkomsten van een ingreep en behandeling alsmede op ervaren bijwerkingen.

Dit komt omdat een negatief verwachtingspatroon het nocebo-effect oproept: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en alvast de daarbij behorende stoffen aanmaakt. Ons brein is – oneerbiedig gezegd – namelijk in zekere zin een voorspellingsmachine die graag de ervaren werkelijkheid voor ons filtert alsmede in- en aanvult. Een beetje ‘u vraagt en wij draaien’ maar dan op hersenniveau.

Dit klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het echt zo.

Denk maar eens aan mensen met kanker die misselijkheid bij voorbaat ervaren. Zij worden al misselijk als ze enkel de ruimte binnenkomen waar ze chemotherapie moeten ondergaan, dus zónder dat ze iets hebben toegediend gekregen. Ook waarschuwen dat iets pijn gaat doen leidt juist tot meer pijn. Dat komt omdat de angst voor pijn een negatief verwachtingspatroon veroorzaakt waardoor er mechanismes worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de pijnintensiteit hoger wordt.

Los hiervan leidt innerlijke weerstand tegen iets dat toch moet gebeuren tot een ongezonde stressreactie in het lichaam die eveneens een negatieve invloed heeft op operaties, behandelingen en zelfs op de werkzaamheid van (sommige) medicatie.

De oplossing voor deze problematiek is relatief simpel: het creëren en vervolgens verankeren van een nieuw, positief verwachtingspatroon. Simpel, omdat in principe iedereen met een normaal werkend brein dit kan leren. Relatief, omdat het wel het nodige doorzettingsvermogen vergt. Uit wetenschappelijke studies naar het placebo-effect weten we dat het brein namelijk evenzeer anticipeert op een positief verwachtingspatroon door alvast de mechanismes te activeren die de bijbehorende helende stoffen produceren.

Om dit te bereiken gebruik ik de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die ik de ‘Helende Hersenspoeling’ noem.

Regelmatige meditatie zorgt voor ontspanning waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam (o.a. het immuunsysteem) optimaal zijn werk kan doen. Daarnaast leidt het tot een vermindering van zowel het volume als de activiteit van het angstcentrum in het brein waardoor je op een natuurlijke manier minder angstig wordt.

Regelmatig affirmeren – uitspreken van krachtige positieve zinnen die vertrouwen geven – zorgt voor inprenting daarvan in het brein. Hierdoor ontstaan nieuwe neurale verbindingen  die bijdragen aan een positief verwachtingspatroon. Onderzoek wijst bovendien uit dat affirmeren ongezonde denkpatronen vervangt door gezonde(re) waardoor de stressrespons wordt gedempt. Daarnaast helpt het om te komen tot positieve leefstijlverandering.

Regelmatig visualiseren – waarbij je een gewenst scenario keer op keer zo levendig mogelijk voor je ziet in je geest – zorgt eveneens voor ingesleten patronen in de hersenen die op hun beurt helpen om een positief verwachtingspatroon in jezelf te ‘installeren’. Want het brein ziet vrijwel geen verschil tussen de werkelijkheid en levensechte verbeelding.

Het eindresultaat van het tijdig starten met intensieve inprenting door deze mind-bodytechnieken is dat de oorspronkelijke negativiteit, stress en weerstand wordt vervangen door een open, ontspannen en positieve houding.

Met als gevolg minder pijn, minder kans op complicaties, een sneller en beter herstel en minder bijwerkingen.

Lang leve ons geweldige, wonderbaarlijke, neuroplastische brein!