Lezing voor Spine Pain Team MUMC+ op 14 december 2023

Op uitnodiging van het Spine Pain Team van het Maastricht UMC+ Maastricht geef ik op 14 december 2023 mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’.

In deze lezing zal aan bod komen:

* Mijn bijzondere persoonlijke ervaring met mentale prehabilitatie waardoor ik na mijn zware buikoperatie geen enkele pijn heb ervaren en na thuiskomst binnen een paar dagen weer al mijn activiteiten heb kunnen oppakken in plaats van binnen de voorspelde 6 tot 8 weken;

* De invloed van mindset en stress op pijn en op postoperatieve uitkomsten. De rode draad uit wetenschappelijk onderzoek is dat negatieve emoties zoals preoperatieve angst en psychologische stress leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem (inclusief tragere wondgenezing), een grotere kans op complicaties, meer pijn, langere opnameduur en frequentere heropnames. Andersom leiden positieve emoties en ontspanning tot minder pijn en een activering van het immuunsysteem waardoor het lichaam beter bestand is tegen ziektes, sneller geneest van verwondingen en eerder herstelt na een operatieve ingreep of blessure;

* De invloed van overtuigingen op pijn en op postoperatieve uitkomsten. Overtuigingen sturen gedrag aan en hebben grote biologische effecten op het lichaam. Dit blijkt uit de wetenschap achter het placebo/nocebo-effect. Het verwachtingspatroon blijkt hierbij een cruciale rol te spelen. Wetenschappers noemen dit verwachtingspatroon zelfs een ‘biologische selffulfilling prophecy’, zowel in positieve als in negatieve zin. Het overgrote deel van de patiënten ziet op tegen pijn, anesthesie en operatie en is daar (heel erg) bang voor. Dit is een negatief verwachtingspatroon dat ook stress oplevert. Het is daarom belangrijk dat patiënten met de juiste – positieve – overtuigingen operaties ondergaan;

* Het verwachtingspatroon van een patiënt komt vooral tot stand in de spreekkamer van de arts. Daarom is optimale communicatie vanuit de arts noodzakelijk teneinde het risico op het ontstaan van het gezondheidsbeschadigende nocebo-effect te minimaliseren en anderzijds de kans op het ontstaan van het gezondheidsbevorderende placebo-effect te maximaliseren;

* Het ombuigen van negatieve overtuigingen met behulp van hersentraining. Een optimale mentale voorbereiding op een ingreep bestaat uit het tijdig starten met regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties om een positief verwachtingspatroon in te prenten. Daarbij wordt stilgestaan bij de wetenschappelijke onderbouwing van de postoperatieve effecten van preoperatieve meditaties en visualisaties.

Ik zie ernaar uit om deze belangrijke onderwerpen te delen met de (orthopedisch) chirurgen, anesthesisten, artsen in opleiding en andere betrokkenen van het Spine Pain Team van het Maastrichtse MUMC+!

#zelfherstelvanbinnenuit #hersentraining #meditaties #affirmaties #visualisaties #placeboeffect #noceboeffect #verwachtingspatroon

 

Terugblik op lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ bij Medisch Centrum WEL

Mooi om vanmiddag de wetenschappelijke link tussen preoperatieve mindset, stress en ontspanning enerzijds en postoperatieve resultaten anderzijds te mogen delen met een geïnteresseerd publiek! Patiënten die ontspannen, optimistisch en met vertrouwen de operatiekamer in gaan, hebben achteraf minder pijn, minder risico op complicaties en herstellen sneller dan angstige en gestreste mensen.

Er was in de lezing ook veel aandacht voor het grote belang van de overtuigingen die patiënten hebben over het verloop van hun operatie. Negatieve overtuigingen leiden tot een negatief verwachtingspatroon dat op zijn beurt het nocebo-effect activeert. Het brein anticipeert namelijk op dit negatieve verwachtingspatroon door gezondheidsbeschadigende processen te activeren.

Daarom is het voor iedereen die een operatie moet ondergaan belangrijk om zijn eigen overtuigingen dienaangaande te onderzoeken. Zijn die overwegend negatief (angst voor de operatie is daarbij een goede graadmeter) is hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties een effectieve, veilige en eenvoudige manier om die om te buigen naar positieve overtuigingen. Die leiden namelijk tot een positief verwachtingspatroon dat de kans op het ontstaan van het placebo-effect optimaliseert. Want het werkt gelukkig precies hetzelfde andersom: de hersenen maken op basis van een positief verwachtingspatroon alvast de bijbehorende gezondheidsbevorderende stoffen aan.

Zo zijn vanmiddag weer de nodige zaadjes geplant. Nu maar hopen dat ze tot bloei mogen komen.

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #hersentraining #meditaties #affirmaties #visualisaties #eigenregie

Review lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor Kinderopvang Kiki

Op 2 november 2023 heb ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ gegeven voor Kinderopvang Kiki. Fijn om deze review te mogen ontvangen:

‘Bij kinderopvang Kiki werken we o.a. volgens de methode Gezonde Kinderopvang, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl.Niet alleen gezonde voeding en bewegen zijn de thema’s waar wij ons mee bezig houden, ook het onderwerp ‘lekker in je vel zitten’ vinden wij belangrijk.

Pascale Bruinen heeft aan een aantal medewerkers een lezing gegeven over de effecten van een positieve mindset. Deze lezing was boeiend en inspirerend, met name omdat Pascale sprak vanuit eigen ervaringen, onderbouwd met uitkomsten uit wetenschappelijke onderzoeken. Iedereen was verbaasd te horen hoeveel gedachten we elke dag hebben en dat het merendeel daarvan van nature negatief is. Maar door een paar laagdrempelige oefeningen kunnen we er zelf voor zorgen om deze negatieve gedachten om te buigen.

Positief/positiever in het leven staan is fijner en gezond, voor jezelf en voor de mensen (kinderen) om ons heen. Met de tips en oefeningen gaan we aan de slag. Bedankt Pascale!’ Angelien Frehen Beleidsmedewerker/ pedagogisch coach Kinderopvang Kiki

Save the date! Nieuwe Drijfverenworkshop op zaterdag 20 januari 2024!

Kom ook naar deze inspiratiesessie voor ondernemers en ondernemende mensen!

Vitaliteitsexpert Anita Verstappen, beeldend kunstenares Claudia Volders en ik organiseren weer onze inspiratiesessie voor ondernemers en ondernemende mensen getiteld ‘Drijfveren’.

Tijdens deze dag worden deelnemers in een informele, gezellige en sfeervolle setting ergens in Zuid-Limburg uitgenodigd om te reflecteren op hun kernwaarden en drijfveren; waarom zijn ze ooit gaan doen wat ze doen? Waar worden ze gelukkig van? Hoe kunnen ze hun hart en ziel nog beter tot uiting brengen in hun bedrijf?

BEWUST ONDERNEMEN = SUCCESVOL ONDERNEMEN!

‘Steeds meer bedrijven zien dat de taak van een bedrijf meer is dan alleen geld verdienen. Dat financieel goed doen hand in hand gaat met goed doen voor de wereld en onze samenleving. Ook hier liggen kansen.’ Feike Sijbesma, voormalig DSM-topman

Tijdens deze interactieve inspiratiedag word je door ons op een speelse en informele manier uitgenodigd om jouw authentieke kracht als persoon én als ondernemer te (her)ontdekken. Authenticiteit werkt namelijk als een magneet op de drie W’s: Werknemers, Winst en Wereld. In onze snel veranderende samenleving is het immers van het grootste belang dat jouw bedrijf zowel de beste intrinsiek gemotiveerde medewerkers als klanten aantrekt én behoudt. Steeds meer mensen kiezen een bedrijf niet zozeer enkel vanwege het salaris of de prijs van een product of dienst, maar baseren hun keuze veeleer op factoren als eerlijkheid, transparantie, oprechte aandacht voor de menselijke maat, het diepere verhaal (het waarom) achter de onderneming, duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden van toeleveranciers. Ze zijn, kortom, geïnteresseerd in de ziel van het bedrijf.

Wat is de ziel van jouw bedrijf? Wat zijn jouw drijfveren als ondernemer?

Anita, Claudia en Pascale dagen jou uit om juist in deze drukke tijden eens te durven stilstaan bij wat jou eigenlijk drijft, als mens en als ondernemer. Heb je nog steeds het heilige vuur waar het destijds allemaal mee is begonnen? Zo ja, vertaalt zich dit naar jouw onderneming en personeel? Zo nee, waarom ben je dit kwijtgeraakt? Maar je wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd om anders en bewust te (leren) kijken. Zo verbreed je je perspectief en creëer je ruimte om zowel jouw eigen authenticiteit als die van jouw bedrijf en jouw werknemers optimaal tot hun recht te laten komen. Op deze manier bind je niet alleen de beste mensen, zowel klanten als personeel, duurzaam aan je bedrijf maar doe je ook jouw gezondheid een groot plezier. Want zingeving is een belangrijke factor voor een gezonde levensverwachting.

Creativiteit en InspiratieWij bieden je een zeer gevarieerd programma bestaande uit een creatief gedeelte, een deel waarin je mag ontspannen en verstillen en een deel waarin je in groepjes van drie ons spiksplinternieuwe Systemisch Drijfverenspel – een ondernemersspel vanuit de kern gaat spelen! Dit spel gaat over het (her)ontdekken van de ‘why’ – waarom ben je ooit gaan ondernemen? – die in de waan en drukte van alledag soms naar de achtergrond wordt verdreven. Het spel roept belangrijke inzichten op die uiteindelijk eraan kunnen bijdragen dat je als ondernemer meer oog krijgt voor die drijfveren die van jou standaard minder aandacht krijgen. Zodat je ten volle kunt ondernemen, zowel vanuit hoofd, hart én hand.

Investering: 295,- per persoon exclusief 21% BTW voor ondernemers en 295,- inclusief 21% btw voor particulieren. Inclusief een heerlijke en gezonde lunch, koffie, thee en water.

Tijd: van 10.00 -16.00 uur.

Locatie: wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt maar in ieder geval in Zuid-Limburg

Aanmelden:info@pascalebruinen.com
LET OP: aanmelding is pas definitief nadat de betaling is ontvangen.

#drijfveren #creativiteit #inspiratie #zingeving #ondernemenvanuitdekern

Terugblik op lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor Rechtbank Limburg

Op dinsdag 7 november 2023 ben ik een paar uurtjes terug geweest op mijn voormalige werkplek, de rechtbank in Maastricht. Dit keer niet meer als openbaar aanklager van het Openbaar Ministerie, maar in de hoedanigheid van spreker vanuit de Academie voor Zelfherstel over gezondheidsbevordering door mindsetoptimalisatie.
Gedurende 90 minuten mocht ik het aanwezige publiek en het publiek dat op locatie Roermond en elders naar de livestream keek achtereenvolgens meenemen in mijn eigen persoonlijke verhaal, de biologische effecten van mindset en chronische stress, de enorme invloed die overtuigingen hebben op gezondheid en levensverwachting, het placebo- en nocebo-effect en wat hersentraining in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties voor verschil kan maken als het gaat om voorbereiding op een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling en het ombuigen van negatieve overtuigingen.
De lezing was interactief zodoende hebben de deelnemers onder meer twee aan twee een oefening gedaan die bewezen effectief is om een negatieve gedachtespiraal te doorbreken. Daarnaast hebben ze ook een geleide meditatie en visualisatie gedaan. Tijdens die momenten kon je een speld horen vallen in de ruimte. Her en der verscheen er ook een zachte glimlach op het gezicht. Zo mooi om mee te mogen maken…
Ik dank Rachel Knel hartelijk voor de uitnodiging en alle werk rondom het organiseren van deze lezing. Ik kijk terug op hele prettige gesprekken! Dank ook aan Gerard Anthonio voor alle technische ondersteuning en aan Ad Matheeuwsen voor de praktische voorbereidingen ter plekke. Tot slot ook dank aan Ruud Lichtenberg voor zijn leuke introductie! In 2015 heeft hij namelijk mijn debuut, ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’, gelezen dat een heel persoonlijk inkijkje geeft over mijn waargebeurde avonturen als officier van justitie. Zodoende had hij al het idee dat hij mij redelijk goed kende voordat we ons ooit persoonlijk hadden ontmoet.

Even voorstellen: mijn werkzaamheden als coach bij MDC WEL!

Onderstaand kun je meer lezen over Pascale’s werk als coach bij Medisch Centrum WEL:
‘Onze volgende Topper die we willen voorstellen is Pascale.
Pascale Bruinen is schrijver, spreker en coach gespecialiseerd in gezondheidsbevordering door mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie. Ze deed jarenlang onderzoek naar de wetenschap achter zelfherstellende vermogens en de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting. Deze kennis deelt ze met veel enthousiasme in haar lezingen, workshops en individuele coachingstrajecten.
Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige zodat zij als geen ander weet hoe je jezelf mentaal optimaal kunt voorbereiden op een operatie of spannende medische behandeling. Pascale is tevens oprichter en eigenaar van de Academie voor Zelfherstel, een online kenniscentrum voor alle bewezen effectieve zelfzorg en zelfherstel.
Haar science based aanpak laat je zien hoe je je hersenen kunt trainen om positieve gezondheidsovertuigingen in jezelf ‘te installeren’ en je eigen ‘natuurlijke apotheek’ aan te spreken.
Hierdoor leer je:
• je geestelijk optimaal voor te bereiden op een medische behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling) of een operatie;
• zo goed mogelijk om te gaan met een moeilijke diagnose;
• zo min mogelijk angst en zoveel mogelijk vertrouwen in jezelf, je lichaam en je behandeling te krijgen en te houden en
• nieuwe positieve gezondheidsovertuigingen te ‘downloaden’ in je systeem.
Daarvoor gebruikt zij de drie-eenheid van meditaties, affirmaties en visualisaties. Pascale noemt dit de ‘helende hersenspoeling’. Wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect toont namelijk aan dat herhaaldelijke positieve conditionering (beïnvloeding) leidt tot positieve overtuigingen. Deze zorgen op hun beurt voor een positief verwachtingspatroon. Dit positieve verwachtingspatroon zet je hersenen aan om helende stoffen te gaan produceren. Hierdoor ervaar je minder pijn, krijg je een sterker afweersysteem en herstel je sneller na een operatie, blessure of ziekte.
Daarnaast is deze vorm van hersentraining zeer geschikt bij andere problemen zoals een laag zelfbeeld, altijd ‘aan’ staan (chronische stress) en situaties waarin mensen graag een carrièreswitch zouden willen maken maar dit (nog) niet durven.
Pascale’s derde boek, ’Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’, wordt inmiddels door steeds meer artsen voorgeschreven aan hun patiënten.
Pascale gelooft heilig in een integrale benadering van gezondheid. In Medisch centrum WEL heeft zij daarvoor de ideale samenwerkingspartner gevonden. Want net als zij gelooft Medisch centrum WEL in de innige connectie tussen geest en lichaam en de aanpak van het echte onderliggende probleem in plaats van alleen symptoombestrijding.
Pascale gaat ervoor, samen met de bevlogen collega’s van Medisch centrum WEL!
#integralegezondheidszorg #zelfherstelvanbinnenuit #eigenregie #juistnu

Terugblik op Drijfverenworkshop tijdens Donnadagen 2023

Op zaterdag 4 november 2023 heb ik samen met vitale verbinder Anita Verstappen en beeldend kunstenares Claudia Volders een verkorte versie van onze Drijfverenworkshop gegeven aan de ondernemende vrouwen van Donnadag.

Na een korte introductie van hoe wij zelf vanuit hoofd, hart en hand uiting geven aan onze drijfveren, was het de beurt aan de zaal om dit te ontdekken. Dit deden ze aan de hand van het door ons ontwikkelde systemisch Drijfverenspel, een ondernemersspel vanuit de kern.

 

Allereerst schreef elke deelnemer haar redenen waarom ze ooit is gaan ondernemen op vier door Claudia ontworpen drijfverenkaartjes.

In groepjes van drie mochten ze vervolgens telkens vanuit een andere rol – vanuit hoofd, hart of hand die samen één ondernemer vormen – kijken naar alle opgeschreven drijfveren van hun groepje en dan dát kaartje wegpakken dat zij niet bij hun rol vonden passen. Zo kan de rol ‘hart’ bijvoorbeeld uitnodigen om een drijfveer als ‘winst maken’ weg te pakken.

Elke ‘wegpakbeslissing’ moest worden toegelicht aan de rest van de groep, die daarop desgewenst mocht reflecteren.

Dit spel gaat dus over de ‘why’, die in de waan en drukte van alledag soms naar de achtergrond wordt verdreven.

Getuige de reacties van de deelneemsters riep het spel soms ongemak op. En dat is natuurlijk ook juist de bedoeling. Want het ervaren ongemak is recht evenredig met hoe ver de rol die jij op dat moment moet aannemen van jou af staat. Dit roept belangrijke inzichten op die uiteindelijk eraan kunnen bijdragen dat je als ondernemer meer oog krijgt voor die drijfveren die van jou standaard minder aandacht krijgen. Zodat je ten volle kunt ondernemen, zowel vanuit hoofd, hart én hand.

Uiteindelijk mocht elke deelneemster één overgebleven kaartje kiezen waarop een drijfveer stond die het meest resoneerde met haar ondernemerschap. Mooi om te zien dat dit leidde tot geanimeerde discussies.

Het Drijfverenteam wil graag alle deelneemsters van Donnadag bedanken voor hun enthousiaste inzet! Daarnaast danken we de onvermoeibare organisatoren van deze prachtige, leerzame en inspirerende Donnadag: Astrid Schiepers, Danee Klever en Claudia Trollo. En last but zeker not least aan Sanne en Coen van Landgoed Heerdeberg voor de warme en gastvrije ontvangst en de heerlijke gezonde lunch!

Op 20 januari 2024 organiseert wij als Drijfverenteam van 10.00 – 16.00 uur weer een volledige Drijfverenworkshop op een nog nader bekend te maken locatie in Zuid-Limburg. Dus ben jij een ondernemend mens die op een creatieve manier zijn drijfveren wil (her)ontdekken, geef je dan op via info@pascalebruinen.com!

#drijfveren #ondernemenvanuitdekern #creativiteit #inspiratie

v.l.n.r. Anita Verstappen, Pascale Bruinen en Claudia Volders

Deze Amerikaanse gezondheidstrend kan niet snel genoeg naar Nederland komen…

In New York volgen 1 miljoen kinderen verplichte mindfulnesslessen op school om hun mentale gezondheid te bevorderen. Wat een topidee!!!

Dringende boodschap voor het nieuwe kabinet: a.u.b. met de hoogst mogelijke voorrang invoeren. De volgende generaties zullen jullie eeuwig dankbaar zijn.

Zie onderstaand filmpje op RTL Nieuws.

#mindfulness #meditatie #mentalegezondheidjeugd #geestelijkehygiëne

Zo bijzonder om morgen, na bijna 8 jaar, weer even terug te keren op mijn voormalige werkplek…

Op 31 december 2015 was de allerlaatste keer dat ik als officier van justitie de deur achter me heb dichtgetrokken.

Na 18 jaar lonkte een totaal ander toekomstperspectief, ingegeven door mijn hartsverlangen om als schrijver en spreker verder te gaan. Dus hing ik op 1 januari 2016 mijn toga aan de wilgen en stapte ik in een totaal andere wereld.

En dan mag ik morgen mijn lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ geven voor medewerkers van de Rechtbank Limburg! Het zal een vreemd gevoel zijn om door de bekende hal en gangen te lopen in een totaal andere hoedanigheid. Zonder toga. Om ex-collega’s weer eens te zien. Om net als iedere andere bezoeker in de hal te moeten wachten totdat ik word opgehaald.

Zo wonderlijk kan het leven lopen.

Ik verheug me alvast op de hernieuwde kennismaking!

#zelfherstelvanbinnenuit #eigenregie #officiervanjustitie #carrièreswitch

Komende week twee lezingen en een workshop

Komende week mag ik twee lezingen en een workshop geven. Hoe mooi is dat?

Op 2-11 a.s. geef ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor Kinderopvang Kiki B.V. in het kader van de gezonde kinderopvang.

Op 4-11 a.s. geef ik samen met vitaliteitsexpert Anita Verstappen en beeldend kunstenares Claudia Volders onze gezamenlijke Drijfveren-inspiratiesessie voor ondernemers tijdens Donnadagen georganiseerd door Drs. Astrid C.W.M.P. Schiepers, Danee Klever en Claudia Trollo.

En op 7-11 a.s. geef ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor de Rechtbank Limburg.

Ik verheug me er al enorm op! Love my job 🙏

#zelfherstelvanbinnenuit #drijfveren #donnadagen #eigenregie#mindsetoptimalisatie