Terugblik op workshop ‘There’s always hope!’ tijdens congres Academy for Integrative Medicine

Gisteren had ik de eer en het genoegen om op uitnodiging van de Academy for Integrative Medicine tweemaal de workshop ‘There’s always hope!’ te mogen geven samen met oud-kinderarts Giliam Kuijpers. Dankzij het enthousiasme van mijn workshoppartner en van alle deelnemers was dat tot tweemaal toe echt een feest!

Na een korte persoonlijke introductie hebben we afwisselend het belang van hoop en de effecten van overtuigingen vanuit het perspectief van de patiënt (mijn deel) en dat van de arts (Giliams deel) behandeld.

Ik heb o.a. ingezoomd op: wat zijn overtuigingen, hoe komen ze tot stand en welke invloed hebben ze op het herstel- en genezingsproces? Wat is het placebo-effect, het nocebo-effect en welke effecten sorteren deze? Wetenschappers stellen dat het verwachtingspatroon van een patiënt – dat direct gevoed wordt door diens overtuigingen – een biologische selffulfilling prophecy is, zowel in positieve als in negatieve zin. De overtuigingen van een patiënt blijken volgens onderzoek vooral tot stand te komen in de spreekkamer. Hier ging Giliam verder op in toen ze sprak over het belang van rituelen in de relatie arts-patiënt en de invloed die deze hebben op het ontstaan van een positief verwachtingspatroon en op de gezondheid van de patiënt. Vandaar dat de rol van de arts hierbij cruciaal is.

Tussendoor heeft Giliam een mooie oefening gedaan waarbij je leert dat we de wereld niet zien zoals deze is maar zoals wij zijn en is er zelfs nog een ‘toneelstukje’ opgevoerd dat de kracht van medische rituelen uitbeeldde.

Ik heb niet alleen genoten van deze ervaring, maar ook van de presentaties in het plenaire deel van het congres: Dr. ir. Esther van De Wall, MD PhD, die sprak over ‘Gezondheid en mensbeeld vanuit een systemisch en traumasensitief perspectief. Van disconnected naar connected’; dr. Judith Kocken, die een presentatie gaf getiteld ‘De impact van gebeurtenissen in je jeugd op het ervaren van gezondheid en je mensbeeld. Bewustzijn en doorvoelen als route naar authentiek menszijn’ en Jan Van Der Greef die sprak over ‘De hele mens in beeld’.

Wederom ben ik heel veel dank verschuldigd aan Frans Kusse en Gio Meijer als organisatoren van deze prachtige en waardevolle dag en voor de uitnodiging om deze workshop te komen geven; aan Giliam Kuijpers als de beste en leukste workshoppartner die iemand maar kan wensen en natuurlijk ook aan alle deelnemers: het was een voorrecht!

Review coaching sessie (3)

Onderstaand een review van een man die graag mentale ondersteuning wilde bij zijn herstelproces van een vervelende blessure (zenuwletsel). Hoewel zijn situatie wel al voor een deel verbeterd was, bleef hij last houden van vervelende restklachten. Volgens zijn arts had hij hiervan echter al 100% hersteld kunnen zijn. Dit maakte hem begrijpelijkerwijs onzeker. Op kwade dagen had hij er zelfs geen enkel vertrouwen meer in dat het ooit helemaal goed zou komen.

Vanzelfsprekend zorgde dit negatieve denkpatroon voor veel stress. Deze kwam bovenop een aantal andere stressfactoren in zijn leven. Daardoor sliep hij ook niet optimaal. Mijn coaching bestond er dan ook uit hem allereerst inzicht te geven in de rol die chronische stress speelt als het gaat om het functioneren van het immuunsysteem en pijn(beleving). Deze vorm van stress zet de afweer namelijk op een laag pitje waardoor herstel wordt vertraagd. Bovendien zorgt stress voor meer pijn(beleving).

Daarom had duurzame stressvermindering middels meditatie de hoogste prioriteit. Ondanks dat hij geen enkele ervaring had met meditatie, heeft hij dit meteen heel goed weten op te pakken. Vervolgens zijn we gaan werken aan het optimaliseren van zijn mindset. Daarvoor heb ik hem oefeningen gegeven die enerzijds het piekeren tegengaan en anderzijds gericht zijn op het bewust koesteren van meer positieve emoties.

De volgende stap was het oefenen met op maat geschreven affirmaties (positieve krachtspreuken). Met behulp van deze vorm van hersentraining herhaal je deze affirmaties net zolang totdat je ze voor waar aanneemt. Dit helpt om je negatieve overtuigingen – in dit geval over de kans op volledig herstel – geleidelijk aan om te buigen zodat er weer vertrouwen ontstaat. Tot slot heb ik hem diverse visualisaties gegeven waarmee hij zelf het best mogelijke scenario zo levendig mogelijk voor zich kon zien. Uit onderzoek blijkt dat deze manier van hersentraining eveneens bijdraagt aan het ontstaan van positieve overtuigingen. Dit leidt tot meer ontspanning en meer positievere emoties die op hun beurt zorgen voor een beter werkend afweersysteem en minder pijn.

REVIEW

‘Je zult tussen de sessies door gemerkt hebben dat ik al snel een goed gevoel had. We startten met de meditatie. Ondanks dat je de eerste resultaten niet meteen merkt, voelde ik het zinvolle al vlot. Ondertussen is mijn slaapgedrag behoorlijk verbeterd. Top. Het mediteren ervaar ik ook niet als een extra tijdsinvestering maar als een ontspanningsmoment.
De oefeningen om dankbaarder te worden vind ik wat lastiger. Staat voor mij iets verder af van de realiteit maar je hebt goed uitgelegd hoe ik dat moet zien. Ik pas het in in wat voor mij gemakkelijker is, zoals het opschrijven en uitspreken van de affirmaties. Dat loopt namelijk prima.
Ook heel positief en werkbaar is de stopoefening om de negatieve gedachtespiraal te doorbreken. Overdag lukt dat prima, maar tijdens de wakkere momenten in de nacht gaat het schakelen wat lastiger. Komt wel.
Met de visualisaties ben ik pas gestart maar gevoelsmatig gaat dat zeker lukken.
Al met al Pascale ben ik zeer geholpen met je hulp die ik als bijzonder heb ervaren. Niet alledaags.
Mijn ervaringen worden ook als boven beschreven opgepikt door mijn omgeving.
Je boek zal ook zeker nog wat toevoegen en zeer nuttig zijn als naslagwerk. Ik geef je bijzondere visie zeker door aan vrienden en bekenden die geïnteresseerd zijn. Bedankt!’

Frank

Kamp jij ook met (de nasleep van) een blessure – al dan niet in combinatie met stress – en kun je wel wat mentale ondersteuning gebruiken om zoveel mogelijk vertrouwen te krijgen in een voorspoedig herstel?

Overweeg dan om te starten met mijn unieke coaching sessies waarin ik je met behulp van bewezen effectieve hersentraining leer om jouw overtuigingen duurzaam van binnenuit te veranderen. Dankzij de kracht van herhaling van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties gaat dit nieuwe geloof vervolgens op den duur jouw eerdere negatieve overtuigingen ‘overschrijven’. Mijn coaching is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is erop gericht dat je leert hoe je deze vorm van hersentraining zelfstandig kunt gaan toepassen. Op die manier kun je namelijk (weer) eigen regie nemen over je gezondheid en je leven.

Ik coach elke maandag bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Is dit voor jou te ver weg, dan kun je online coaching overwegen.

Interesse? Mail me dan op info@academievoorzelfherstel.nl en maak een afspraak voor een gratis telefonisch intakegesprek.

#mindbodyconnectie #zelfherstel #eigenregie

 

Spreker op 3e Nationaal Prehabilitatie Congres

Ik ben dankbaar en trots dat ik gevraagd ben om te komen spreken tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat dit jaar op 21 september 2023 plaatsvindt in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Ik zal die dag een presentatie geven over mentale weerbaarheid rondom operaties. Deze presentatie is tweeledig.

Enerzijds is deze gebaseerd op mijn eigen positieve ervaringen toen ik in 2016 een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij een intensieve geestelijke voorbereiding in de vorm van hersentraining met behulp van meditaties, affirmaties en visualisaties heb ik achteraf geen enkele pijn ervaren en ben ik bovendien zeer snel hersteld. In dit deel van de presentatie zal ik delen hoe ik dit precies heb gedaan.

Anderzijds gaat mijn presentatie over de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevordering door mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie (optimale geestelijke voorbereiding op een operatieve ingreep). Want mijn eigen bijzondere ervaring heeft ertoe geleid dat ik vervolgens jarenlang diepgaand de wetenschap achter de biologische effecten van gedachten, gevoelens en overtuigingen heb bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in mijn boek ‘Zelfherstel van binnenuit’, dat  inmiddels door steeds meer zorgprofessionals zoals oncologen, anesthesiologen, gynaecologen, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, verloskundigen en GZ-psychologen aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Ik zie er alvast enorm naar uit om deze specifieke vorm van mentale prehabilitatie een stem te mogen geven tijdens dit waardevolle congres! Want prehabilitatie – een optimale lichamelijke en geestelijke voorbereiding op een operatie – kan achteraf leiden tot minder complicaties, een sneller en beter herstel én een besparing in de zorgkosten.

Met dank aan de congrescommissie voor de uitnodiging: Prof.dr. Joost Klaase, HPB en Levertransplantatiechirurg UMCG, drs. Allard Wijma, arts-onderzoeker HPB Chirurgie en prehabilitatie UMCG, drs. Heleen Driessens, arts-onderzoeker HPB Chirurgie en prehabilitatie UMCG alsmede de Stichting Fit4Surgery.

De Academie voor Zelfherstel verwelkomt haar nieuwste aanbieder: Niels de Ruijter!

De Academie voor Zelfherstel blijft gestaag doorgroeien en verwelkomt haar nieuwste aanbieder, Niels de Ruijter! Niels is ODC Certified Professional (Odin Company), Post HBO Loopbaanadviseur en volgde een HBO-opleiding HRM. Daarnaast volgde Niels bij het Hypnose Instituut Nederland de opleiding tot Hypnotherapie Practitioner.

Voor de Academie verzorgt Niels maar liefst vijf verschillende trainingen.

  • Coaching ‘Koersbepaling’. Veel medewerkers zitten niet op de juiste werkplek. Ze hebben talenten, passies en drijfveren die wellicht op een andere werkplek beter tot hun recht komen. Om dit goed in kaart te brengen zorgt het programma ‘Koersbepaling!’ voor inzichten en duidelijkheid of de medewerker op de juiste plek zit en wat er nodig is als verandering gewenst is;
  • Teamsessies en individuele coaching ‘Optimaal Vitaal Team! Hierbij worden teamleden voorzien van inzicht in hun psychische DNA. Wat werk is dat aansluit op wie ze in essentie zijn en wat aansluit op hun ware talenten. De organisatie wordt zo geholpen aan een vitaal team waar de kracht optimaal benut wordt. We verkorten, voorkomen en/ of lossen ziekteverzuim hiermee samen op. De opbrengsten worden hoger terwijl de kosten omlaag gaan. Creëer een team dat beter presteert met personeel dat iedere dag met plezier naar het werk gaat;
  • Coaching ‘De Richtingwijzer. Als iemand die is vastgelopen in zijn werkzame leven niet meer op de juiste werkplek zit, biedt de richtingwijzer heel snel inzicht in dat wat aansluit op wie de medewerker in essentie is én op zijn of haar natuurlijke talenten. Coaching bestaat uit twee uitvoerige sessies, waaronder een ODC meting (Odin Development Compass) met uitgebreide terugkoppeling van de ODC-testresultaten van 1,5 uur. De ODC omzeilt het bewuste, legt onbewuste drijfveren bloot en richt zich op patronen die van belang zijn voor zowel de medewerker als het bedrijf. Het geeft inzicht in het psychologisch DNA van iemand;
  • Coaching ‘Mobiliteit’. Veel medewerkers zitten niet op de juiste werkplek. Ze hebben talenten, passies en drijfveren die wellicht op een andere werkplek beter tot hun recht komen. In het programma ‘Mobiliteit’ is de werknemer arbeidsmarkt klaar en gaan we aan de slag om iemand te herplaatsen of uit te plaatsen. Het programma bestaat uit het aanbod van ons programma Richtingwijzer (persoonlijke coaching en afname van een onbewuste drijfverentest) en, indien nodig, een van onze andere programma’s. Aansluitend vindt arbeidsmarktbemiddeling plaats om de medewerker te helpen aan de passende baan en
  • Hypnotherapiesessies ‘Gedragsverandering!’ Door de negatieve levenservaringen die mensen opdoen, wordt er een innerlijk verhaal gecreëerd. Dit zorgt voor gewoonten, gedragingen en beperkende overtuigingen waardoor mensen moeilijker meebewegen op de werkvloer en zich sneller ziek kunnen melden. Het hypnotherapieprogramma ‘Gedragsverandering!’ draagt zorg voor concrete blijvende positieve gedragsverandering;

Herken jij jezelf in een of meerdere van zijn aanbiedingen, overweeg dan om gebruik te maken van Niels’ deskundigheid. Als abonnee van de Academie voor Zelfherstel profiteer je meteen van een exclusieve korting op zijn aanbod van 10%. Je hebt al een jaarabonnement voor € 5,- per maand. Ja, ik wil me abonneren!

De Academie voor Zelfherstel verheugt zich op een inspirerende samenwerking met Niels. Want gezamenlijk zijn we onderweg naar een zelfherstellend Nederland!

#zelfherstel #eigenregie #juistnu #nielsderuijter #reïntegratie #persoonlijkegroei #gedragsverandering #drijfveren

Review coaching sessie (2)

Onderstaand een review van een mevrouw (70-plus) die graag wat zelfbewuster wilde worden. Ze kampte met een laag zelfbeeld en had – mede daardoor – moeite om haar grenzen aan te geven. Ook vond ze het lastig om complimenten in ontvangst te nemen en om dingen te ondernemen waar zij blij van wordt. Hierdoor lekte veel energie weg.

‘Pascale, jouw coaching is het begin van een ander leven. Er is weer energie! Je begeleidt me prima en reikt de tools aan die nodig zijn om mijn doel te bereiken.

Je legt het heel duidelijk en enthousiast uit met voorbeelden. En dat helpt. Ik voel me veranderd. Het gaat goed!

Voor de toekomst leer je me ook oefeningen die ik kan blijven doen. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!’

Margriet

 

Zou jij ook wel wat zelfbewuster in het leven willen staan, met een gezond gevoel van eigenwaarde? Of kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het aangeven van jouw grenzen zodat een ‘ja’ ook echt een volmondig ‘ja’ is? En wil jij graag ook meer energie overhouden om datgene te doen waar jouw ogen van gaan stralen?

Overweeg dan om te starten met mijn unieke coaching sessies waarin ik je met behulp van bewezen effectieve hersentraining leert om jouw overtuigingen over jezelf duurzaam van binnenuit te veranderen. Dankzij de kracht van herhaling van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties gaat dit nieuwe geloof vervolgens op den duur jouw eerdere negatieve overtuigingen ‘overschrijven’. Mijn coaching is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is erop gericht dat je leert hoe je deze vorm van hersentraining zelfstandig kunt gaan toepassen. Op die manier kun je namelijk (weer) eigen regie nemen over je gezondheid en je leven.

Ik coach elke maandag bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Is dit voor jou te ver weg, dan kun je online coaching overwegen.

Interesse? Mail me dan op info@academievoorzelfherstel.nl en maak een afspraak voor een gratis telefonisch intakegesprek.

#mindbodyconnectie #zelfherstel #eigenregie

Deelname aan bijeenkomst Maarten van Ooijen over mentale gezondheid jongeren

Gistermiddag heb ik te midden van bevlogen jongeren, ouders, hulpverleners en bestuurders gezeten die allemaal zinvolle ideeën met elkaar hebben gedeeld over wat er anders zou moeten. Alle suggesties – ook de mijne over het invoeren van meditatie en visualisatie in het onderwijs – zijn in de Wensboom gehangen en leiden hopelijk tot diverse vervolgacties.

Na een speech van de Staatssecretaris VWS kwamen verschillende mensen op het podium die hun eigen ervaringen als jongere, moeder of als zorgprofessional (o.a. een schoolpsychologe) deelden met de zaal. Heel indrukwekkend en leerzaam.

Daarna werden we verdeeld over tafels waarbij we in wisselende groepen de volgende vragen gingen beantwoorden:

‘Wat gebeurt er in onze samenleving waardoor jeugdigen en ouders gevoelens van angst, stress etc. ervaren?’;

‘Wie kan op welke manier een bijdrage leveren als het gaat om mentaal gezond opgroeien van jongeren? Welke rol spelen professionals hierbij?’

en

‘Als we de hierover de komende tijd verder met elkaar in gesprek gaan, hoe zouden we dat kunnen organiseren en welke onderwerpen mogen dan niet ontbreken?’

De vele antwoorden werden neergepend op post-its.

Vanuit de jongeren in de zaal kwam de belangrijke terugkoppeling om écht, met empathie, naar hen te luisteren zonder meteen oplossingen of interventies aan te dragen. Het bieden van een luisterend oor is namelijk soms al genoeg, aldus de jongeren zelf. Maar ze vroegen ook om hulp te kunnen krijgen zonder dat eerst etiketten (met een of meerdere diagnoses) moeten worden geplakt.

Deze laatste wens vergt een totale systeemwijziging en gaan we dus niet van vandaag op morgen realiseren. Maar dit soort bijeenkomsten kan wel bijdragen aan het bereiken van het noodzakelijke kantelpunt. Want voor iedereen is overduidelijk dat op de huidige manier doorgaan allang geen optie meer is.

Daarom gaat Maarten van Ooijen met alle aanwezige jongeren (en dat waren er heel wat!) vervolggesprekken voeren over welke wijzigingen noodzakelijk zijn en hoe die zouden kunnen worden doorgevoerd. Deze serieuze belofte van directe communicatie met de doelgroep voelt in ieder geval hoopvol, al is er natuurlijk nog onnoemelijk veel te doen.

Ik ben dan ook met hernieuwde positieve energie huiswaarts gekeerd. Niet omdat de enorme problemen zijn opgelost, maar omdat deze bijeenkomst voor mij een prachtige reminder was dat er in Nederland heel veel mensen, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise, dagelijks met hart en ziel hun best doen om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Tot slot ben ik dankbaar dat ik mijn boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ aan Maarten van Ooijen heb kunnen overhandigen. Nu alleen nog maar hopen dat hij het ook echt gaat lezen…

#mentalegezondheidjongeren #luisterendoor #meditatie #visualisatie #zelfherstelvanbinnenuit

Deelname gespreksronde staatssecretaris VWS over mentale gezondheid jongeren

Morgen reis ik af naar Utrecht om deel te nemen aan een eerste gespreksronde georganiseerd door de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, over de mentale gezondheid van jongeren.  Net als vele anderen maak ik me daar namelijk zorgen over en is me er heel veel aan gelegen om deze op een constructieve manier te verbeteren.

Samen met 199 andere uitgenodigde ouders, jongeren, hulpverleners en bestuurders mag ik meepraten over de uitdagingen van opgroeien in onze huidige maatschappij, de rol van professionele hulpverlening en wat wij als samenleving kunnen doen.

Mijn bijdrage zal bestaan in het delen van wetenschappelijk bewezen tools die op een natuurlijke én duurzame manier stress, angsten, overprikkeldheid, piekeren, catastroferen, depressieve gevoelens, burn-out, long Covid klachten en eenzaamheid onder jongeren kunnen verminderen. Deze tools bestaan onder meer uit het bewust leren koesteren van meer positieve emoties alsmede uit meditatie en visualisatie. De wetenschap achter deze onderwerpen heb ik jarenlang intensief bestudeerd en dit heeft geresulteerd in mijn boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’. Dit boek wordt inmiddels door steeds meer zorgprofessionals ‘voorgeschreven’ aan hun patiënten.

Een van deze zorgprofessionals is Hans Peter Jung, huisarts en samen met o.m. Machteld Huber co-auteur van het ‘Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk’. Hij zegt er het volgende over: ‘Het boek van Pascale heeft erg veel indruk op mij gemaakt, vooral de integere manier waarop zij een zeer complex onderwerp heeft weten uit te werken. Ik heb het boek ook van A tot Z gelezen. Ik vind het een geweldig boek. Ik denk dat heel veel mensen en wat aan kunnen hebben. Ik laat ook mijn patiënten het boek lezen. En er is een patiënt in het bijzonder die mij diep geraakt heeft. Een jonge student die twee keer Covid gehad heeft en ongelofelijk moe daarvan geworden is (long Covid). Zijn wereld stortte in. Hij kon zijn stage niet meer doen, hij moest zijn studie stoppen (…). Hij werd angstig. Hij kwam op het spreekuur en ik zei ‘Ga het boek van Pascale maar eens lezen’. Hij heeft dat gedaan. Ik zag hem twee weken geleden op het spreekuur en ik zag een heel ander mens. Veel ontspannener. Hij is dagelijks gaan mediteren. Hij deed ook een hele bijzondere uitspraak die ik heb opgeschreven. Hij zei: ‘Een dag niet een positieve visualisatie gedaan, is een dag niet gerevalideerd’. Ik vind dat zo bijzonder voor zo’n jonge vent. Hij heeft nu weer grip op zijn leven. Uit het boek vind ik met name het aanspreken van de veerkracht van mensen heel erg krachtig. Dit sluit heel erg aan bij positieve gezondheid: zelf de regie nemen. Ook de visualisaties vind ik heel krachtig. Ze helpen mensen om het positieve te zien.’

Ik geef hier ook coaching, workshops en lezingen over, onlangs ook aan 18- tot 21-jarigen die de HBO- opleiding ‘Healthy Living’ volgen. Een van de studenten zei er het volgende over: ‘We hebben ook gezamenlijk een meditatieoefening gedaan. Deze oefening gaf mijn brein op dat moment erg veel rust. Daarmee heb ik op dat moment even mijn eigen gedachten opzij kunnen zetten.’

Mijn ideaalbeeld is dat we hersentraining in de vorm van meditatie maar ook visualisatie leeftijdsconform in het onderwijssysteem integreren, te beginnen in de kinderopvang en via de peuters, kleuters en basisschoolleerlingen naar leerlingen aan het middelbaar en hoger onderwijs.

Wetenschappelijk is namelijk aangetoond dat het regelmatig doen van meditaties en visualisaties zorgt voor het aanzetten van het parasympatisch zenuwstelsel. Hierdoor ervaart men ontspanning en wordt de schadelijke stressrespons gedempt. Dit zorgt o.m. voor een optimale werking van het immuunsysteem en pijnvermindering. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijke studies dat meditatie leidt tot een fysieke inkrimping van de amygdala, het angstcentrum in het brein. Hierdoor ervaart men steeds minder angst- en paniekgevoelens en depressieve gevoelens en gaat men steeds minder piekeren en catastroferen. Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de jongeren daar veel last van heeft en daar niet goed zelf uit komt.

Anderzijds zorgt mediteren juist voor een verdikking van de prefrontale cortex, waar onder meer het relativeringsvermogen, het vermogen om afgewogen beslissingen te nemen maar ook aandacht en concentratie zetelen. Deze vaardigheden nemen dus organisch toe, wat o.a. helpend kan zijn tegen de tendens van ‘ontlezing’.

Voorts is bekend dat regelmatig mediteren zorgt voor een gelijkmatiger humeur, meer veerkracht, een gezonder zelfbeeld en meer geluks- en verbondenheidsgevoelens. Hierdoor ervaart men op een natuurlijke manier minder gevoelens van eenzaamheid en isolement.

Ook is aangetoond dat regelmatig mediteren mensen altruïstischer maakt. Dit bevordert inclusie en werkt uitstekend tegen pesten en het wij/zij-denken waar onze maatschappij zo onder lijdt.

Redenen genoeg dus om meditatie en visualisatie te bespreken als twee van de wegen die kunnen leiden tot het gewenste doel!

Want in deze drukke, stressvolle en prestatiegerichte tijden is het mijns inziens meer dan ooit noodzakelijk jongeren bewust te maken van het belang van ‘geestelijke hygiëne’: leren hoe ze zelf hun geest gezond en veerkrachtig kunnen houden. Enerzijds door ontspanning middels regelmatige meditatie en visualisatie tot topprioriteit te maken en anderzijds door bewust positieve emoties te gaan koesteren.

Want een gezonde geest is niet alleen cruciaal voor een gezond lichaam maar ook voor het optimaal kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven.

Review coaching sessie (1)

Onderstaand een review van een mevrouw die samen met haar partner mentale ondersteuning zocht gedurende een traject van chemotherapie. Zij wilde vooral minder angst en meer ontspanning ervaren alsmede zo veel mogelijk vertrouwen krijgen in haar lichaam en haar zelfherstellende vermogens. Daarnaast wilde ze graag zo positief mogelijk gaan denken over haar chemotherapie.

‘Wij kregen een persoonlijke coaching sessie van Pascale. Dit was zeer de moeite waard en heeft ons niet alleen geholpen in een periode met grote uitdagingen maar zeker ook in de tijd erna. De kracht van Pascale is dat ze met beide benen op de grond staat, zelf de technieken toepast en het onderbouwt met wetenschappelijke onderzoeken. Ook de persoonlijk op ons afgestemde documentatie was heel goed verzorgd en waardevol. De kracht van de Mind-Body connectie zou veel meer aandacht moeten krijgen. Hoe je denkt bepaalt alles in je leven. Het werkt echt! Pascale bedankt!’

Yvonne en Jan-Willem

Heb jij ook een moeilijke diagnose gekregen en zie je op tegen het behandelingstraject of de operatie? Overweeg dan om vooraf te starten met mijn unieke coaching sessies waarin ik je met behulp van bewezen effectieve hersentraining leer om met zo positief mogelijke overtuigingen eraan te beginnen. Hoe eerder je begint, hoe meer tijd je namelijk hebt om een nieuw diep geloof in de best mogelijke uitkomst in jezelf te ‘downloaden’. Dankzij de kracht van herhaling van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties gaat dit nieuwe geloof vervolgens op den duur jouw eerdere negatieve overtuigingen ‘overschrijven’.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat positieve overtuigingen over jouw kans op genezing, snel herstel en de mate van pijn zorgen voor een optimale ontspanning en het ervaren van meer positieve emoties zoals dankbaarheid, zelfcompassie (een vorm van liefdevolle mildheid naar jezelf) en optimisme. Ontspanning en positieve emoties zijn aantoonbaar helend en ondersteunen zodoende jouw genezingsproces. Dit komt omdat ze zorgen voor een boost van je immuunsysteem waardoor je optimaal de strijd aan kunt gaan met de ziekmakende indringers en bovendien sneller herstelt. Daarnaast is aangetoond dat positieve overtuigingen kunnen leiden tot (aanzienlijke) pijnvermindering. Op dit gebied ben ik zelf ook ervaringsdeskundige.

Het overgrote deel van de mensen is echter juist heel erg bang voor een ingreep, chemotherapie of bestraling en ziet daar enorm tegenop. Daardoor neemt de spanning toe – zeker als je langere tijd moet wachten – en ga je chronische stress ervaren. Deze langdurige stress zet je afweersysteem op een laag pitje waardoor je langzamer herstelt en pijnklachten verergeren. Ook leidt deze tot nadelige neveneffecten zoals slecht slapen, ‘korte lontjes’, mindere concentratie en een vernauwd bewustzijn waardoor je steeds minder oplossingen ziet terwijl die er wel degelijk zijn. Verder hebben onderzoeken aangetoond dat je verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is. Verwacht je voorafgaand aan een behandeling bepaalde negatieve gezondheidseffecten te krijgen zoals pijn, misselijkheid en braken dan is er dus een heel grote kans dat je die ook daadwerkelijk gaat ervaren. Dit noemen we het nocebo-effect.

Mijn vorm van coaching is erop gericht om dit nocebo-effect te voorkomen en juist een zo positief mogelijk verwachtingspatroon te creëren.

Ik coach elke maandag bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Is dit voor jou te ver weg, dan kun je online coaching overwegen.

Interesse? Mail mij dan op info@academievoorzelfherstel.nl en maak een afspraak.

#mindbodyconnectie #zelfherstel #eigenregie

Workshop ‘There’s always hope!’ tijdens congres Academy for Integrative Medicine

Op uitnodiging van de Academy for Integrative Medicine (AIM) geef ik op vrijdag 2 juni a.s. samen met Giliam Kuijpers de workshop ‘Bewustzijn en Heling: ‘There’s always hope!’ Giliam is voormalig kinderarts, zorgbestuurder en oprichtster van Medgezel, een organisatie die zich tot doel stelt om coassistenten op te leiden tot coach en om empathie terug te brengen in de spreekkamer. Belangrijke en waardevolle doelen waar de Academie voor Zelfherstel en ik helemaal achter staan!

Deze workshop vindt plaats tijdens het jaarlijkse AIM-congres georganiseerd door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) in het Van der Valk Hotel Veenendaal met als thema ‘Gezondheid en Mensbeeld. Zelfherstel, bewustzijn en zelfbeeld’ waarbij onder meer het verband tussen pijn en emoties aan de orde zal komen.

De workshop bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de biologische kracht van overtuigingen. Enerzijds bekeken vanuit het perspectief van de patiënt (mijn deel) en anderzijds bekeken vanuit dat van de arts (deel Giliam). Aan bod komen o.a.: wat zijn overtuigingen, hoe komen ze tot stand en welke effecten hebben ze? Daarbij wordt dieper ingegaan op zowel het placebo-effect als het nocebo-effect. Overtuigingen van de patiënt komen vooral tot stand in de spreekkamer, zodoende ligt er een grote rol voor de arts op dit vlak.

Verder komen voorbeelden van beide effecten uit wetenschappelijk onderzoek aan bod, alsmede wat de praktische toepassingsmogelijkheden zijn van de wetenschappelijke bevindingen.

Ik verheug me erop om deze workshop tweemaal te mogen geven én om te mogen leren van de andere sprekers, te weten dr. ir. Esther van de Wall, dr. Judith M. Kocken, prof. dr. Jan van der Greef, Marjon Oomens en dr. Lian Tjon Soei Len.

Aanmelden kan via:

https://events.aim-edu.nl/AIM-AVIGcongresGezondheidenMensbeeld

Heel graag tot ziens!

Save the date! Drijfveren-inspiratiesessie tijdens Donnadag op 4 november a.s.

Save the date!
Op zaterdag 4 november 2023 geeft het Drijfverenteam bestaande uit Anita Verstappen, verbinder voor vitale groei, beeldend kunstenares Claudia Volders en ik een gezamenlijke inspiratiesessie tijdens Donnadag, locatie Heerdeberg in Cadier en Keer.
Donnadag wordt georganiseerd door Drs. Astrid Schiepers, Danee Klever en Claudia Trollo. Team D R I J F V E R E N wil deze drie power ladies hartelijk bedanken voor de uitnodiging!
We zien er alvast naar uit!
Aanmelden kan via donnadagen.nl.