Gratis lezing zaterdag 20 april a.s. in Maastricht!

Moet jij binnenkort een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling ondergaan? Geef je dan op voor mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie en medische behandeling’ op 20-4-2024 in Maastricht!

Op zaterdag 20 april a.s. geef ik deze lezing namens de Academie voor Zelfherstel van 14.00 –15.00 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Deze lezing maakt deel uit van een reeks introductielezingen waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting.

Doelgroep: iedereen die binnenkort een operatieve ingreep, chemotherapie en/of bestraling moet ondergaan of op de wachtlijst daarvoor staat.

Wil jij graag:

* Ontspannen en vol vertrouwen de operatiekamer ingaan?
* Fit je operatie uitkomen?
* Zo min mogelijk angst, pijn en complicaties zoals wondinfecties?
* Zo goed mogelijk herstellen zodat je snel weer thuis bent?
* Zo min mogelijk bijwerkingen ervaren van chemotherapie en bestraling?

Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou!

Leer ook hoe je door middel van specifieke, door mij ontwikkelde, hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties een positief verwachtingspatroon kunt creëren met betrekking tot jouw operatie en medische behandeling! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat mensen met een positief verwachtingspatroon een sterker immuunsysteem hebben; minder pijn, angst, complicaties en bloedverlies ervaren; verbeterde wondheling hebben; sneller herstellen, een kortere opnameduur hebben en een hogere levenskwaliteit ervaren.

Deze lezing is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘Voorgeschreven’.

Inmiddels word ik steeds vaker gevraagd om mijn expertise in te zetten in de medische wereld. Een verkorte versie van deze lezing heb ik op 21 september 2023 gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in het UMCG Groningen. Daarnaast heb ik de volledige lezing tweemaal gegeven voor het Maastricht UMC+: op 14 december 2023 op uitnodiging van het Spine Pain Team en op 27 februari 2024 voor alle artsen in opleiding (AIOS).

Interesse? Deelname uitsluitend na schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via info@academievoorzelfherstel.nl.

NB: Er zijn maximaal 30 plaatsen dus wees er op tijd bij!

Lezing ‘Optimale mentale voorbereiding op een operatie’ voor alle artsen in opleiding van het MUMC+

Op 27 februari 2024 heb ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ mogen geven voor alle artsen in opleiding van het MUMC+ tijdens de PlusLunch.

Ik kijk terug op een geslaagde middag waarbij ik de jonge artsen en ook de aanwezige medisch specialisten mee heb mogen nemen in het o zo belangrijke gedachtegoed van gezondheidsbevordering door mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie alsmede de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Aan de orde zijn gekomen: mijn eigen succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie; de enorme verschillen in postoperatieve uitkomsten al naar gelang patiënten de OK in gaan met angst, pessimisme en stress versus met vertrouwen, optimisme en ontspanning; de verwachtingspatronen van patiënten die volgens wetenschappers biologische selffulfilling prophecies zijn, zowel in positieve zin (placebo-effect) als in negatieve zin (nocebo-effect); de grote rol van de arts bij het ontstaan van deze verwachtingspatronen met suggesties voor optimale communicatiemethoden en tot slot hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die deze verwachtingspatronen van patiënten kunnen optimaliseren. Deze mind-body technieken zijn bewezen effectief, veilig, laagdrempelig en goedkoop.

Dit alles met het doel dat patiënten postoperatief minder pijn, angst en stress ervaren; sneller en beter herstellen; een kortere operatie- en opnameduur hebben en een kleiner risico op complicaties lopen. Dit leidt niet alleen tot aanzienlijk minder patiëntenleed, maar ook tot aanzienlijk minder zorgkosten.

De wetenschappelijke onderbouwing hiervan ligt er al(lang). Laten we deze hersentraining daarom standaard aanbieden aan alle patiënten die een operatieve ingreep maar ook zwaardere medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling moeten ondergaan.

Dit past namelijk perfect binnen de ambitie van de Raad van Bestuur van het MUMC+ om het nationale kennisinstituut te worden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels al gezet in de vorm van Next Step (14 projecten op het gebied van preventie) en het (toekomstige) Vitaliteitsloket.

Samen onderweg naar een integrale gezondheidszorg!

Veel dank aan Ale Houtsma, lid van de Raad van Bestuur van het MUMC+,  neuroloog in opleiding Florentine Zeldenrust en stafadviseur Suzanne Geuskens!

Lezing ‘Optimale mentale voorbereiding op een operatie’ voor artsen in opleiding MUMC+!

Mooi nieuws! Op 27-2 a.s. geef ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ aan alle artsen in opleiding (AIOS) van het Maastricht UMC+.

Tijdens de PlusLunch, een vorm van Discipline Overstijgend Onderwijs, zal ik mijn succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie in voorbereiding op een zware buikoperatie delen en uitgebreid stilstaan bij de wetenschap achter de biologische effecten van mindset, stress en overtuigingen van patiënten op postoperatieve uitkomsten.

Preoperatieve angst, piekeren, pessimisme en bezorgdheid zorgen voor activering van de stressrespons en leiden postoperatief tot meer pijn, onderdrukking van de afweer, verhoogd risico op infecties en complicaties, vertraagde wondheling, verminderde functionaliteit, misselijkheid en overgeven, langere opnameduur, frequentere heropnames en verhoogde overlijdenskans bij hartoperaties. Andersom blijkt dat patiënten die met optimisme, vertrouwen en openheid de ingreep ondergaan juist minder pijn, sterkere afweer, beter en sneller herstel en betere psychologische aanpassingen na hartoperaties ervaren.

Daarnaast is belangrijk met welk verwachtingspatroon een patiënt de operatiekamer ingaat, zo blijkt uit de wetenschap achter het placebo-effect en nocebo-effect. Een negatief verwachtingspatroon geeft risico’s op het ontstaan van het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein in reactie op het negatieve verwachtingspatroon ongunstige stoffen en mechanismes activeert die o.a. zorgen voor meer pijn, slechter herstel, misselijkheid bij voorbaat (bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan) en het ervaren van bijwerkingen.

Daarentegen is wetenschappelijk bewezen dat patiënten met een positief verwachtingspatroon profiteren van het optreden van het placebo-effect: het gezondheidsbevorderende effect dat ontstaat omdat het brein n.a.v. het positieve verwachtingspatroon psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische mechanismes activeert die o.a. leiden tot pijn-, depressie- en angstvermindering, sneller herstel alsmede tot positieve veranderingen van het ademhalingsstelsel en het cardiovasculaire en hormonale systeem. Dit alles zorgt ook voor enorme zorgkostenbesparing.

Daarom is het enerzijds noodzakelijk om bange patiënten tijdig voor hun operatie hersentraining aan te bieden in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties zodat hun negatief verwachtingspatroon wordt omgebogen naar een positief verwachtingspatroon. Anderzijds is het noodzakelijk dat artsen zich realiseren dat zij verschillende mogelijkheden hebben om het verwachtingspatroon van hun patiënten zo positief mogelijk te beïnvloeden. Zo kan het risico op het nocebo-effect worden geminimaliseerd en de kans op het placebo-effect worden
gemaximaliseerd.

Ik verheug me erop om dit belangrijke gedachtegoed met jonge artsen te mogen delen!

Met dank aan Florentine Zeldenrust en Suzanne Geuskens voor de uitnodiging.

Moet jij binnenkort een operatie of behandeling ondergaan? Kom in actie!

Meer dan twee derde van de patiënten die een operatie krijgen is bang en gespannen. Bij hartoperaties is dit zelfs 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Voor de operatie ontstaat stress door de angst voor het onbekende, inclusief de risico’s geassocieerd met anesthesie en de ingreep, een onbekende medische omgeving, de kosten, pijn en overlijden. Ook het vooruitzicht van chemotherapie of bestraling leidt bij veel patiënten tot angst en ongerustheid.

Bovendien wordt ook de wachttijd tot aan een operatie of behandeling, waarin patiënten vaak de nodige pijn of beperkingen ervaren, doorgaans beschouwd als een stressvolle gebeurtenis. De onzekerheid over je gezondheid gaat vaak ten koste van je kwaliteit van leven, zoals verstoring van je nachtrust. Zowel de langdurige stress als het slaapgebrek ondermijnen je immuunsysteem en dat is juist het laatste waar je lichaam dan behoefte aan heeft.

Angst, bezorgdheid en piekeren vormen een negatieve verwachting voor de toekomst. Niet voor niets wordt piekeren ook wel omschreven als ‘bidden voor wat je niet wilt’. Zo’n negatief verwachtingspatroon heeft nadelige gevolgen voor je gezondheid in het algemeen en voor de resultaten na je operatie of medische behandeling in het bijzonder.

Verander wachttijd in voorbereidingstijd

Gebruik de wachttijd tot aan je operatie of behandeling daarom om jezelf actief daarop voor te bereiden. Niet alleen door niet (meer) te roken, matig te zijn met alcohol, gezond te eten en voldoende te bewegen, maar zeker óók door aan hersentraining te doen in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties.

Want om na je operatie of behandeling de beste resultaten te ervaren moet je tijdig van tevoren een zo positief mogelijk verwachtingspatroon creëren. Daarvoor is nodig dat je:

* Angst en andere negatieve emoties zoveel mogelijk vermindert;

* Oude negatieve denkpatronen zo min mogelijk activeert waardoor ze geleidelijk worden afgebroken;

* Positieve emoties zoals optimisme, vertrouwen en dankbaarheid zoveel mogelijk bewust oproept en koestert;

* Nieuwe positieve denkpatronen creëert en zo veel mogelijk versterkt;

* Dagelijkse ontspanning tot topprioriteit maakt;

* Het placebo-effect optimaliseert (gezondheidsbevorderende effect van een positief verwachtingspatroon over jouw operatie of behandeling) en

* Het nocebo-effect minimaliseert (gezondheidsbeschadigende effect van een negatief verwachtingspatroon over je operatie of behandeling).

Hierdoor krijgt je immuunsysteem een boost, ervaar je achteraf minder pijn en bijwerkingen, herstel je sneller, loop je minder risico op complicaties en ben je eerder weer thuis.

Voel jij je hierdoor aangesproken en wil jij leren hoe je je optimaal geestelijk voorbereidt op jouw operatie of medische behandeling, maak dan via info@academievoorzelfherstel.nl met mij een afspraak voor 1 op 1 coaching.

Wist je dat … placebo’s zelfs werken als mensen weten dat het een nepmedicijn is?

Open label placebo’s, ook wel ‘placebo’s met open vizier’ genoemd, zijn nepmedicamenten – zonder werkzame stof – waarbij voor de toediening eerlijk tegen mensen wordt gezegd dat het placebo’s zijn. Maar zelfs deze open label placebo’s blijken in de praktijk te werken!

Dat open label placebo’s effectief kunnen zijn, komt allereerst omdat je hersenen hebben geleerd om bepaalde handelingen in verband te brengen met een positief resultaat. In dit geval wordt het hele ‘medicatieritueel’ van het pakken van een pil uit een doosje, het inschenken van een glas water en het op gezette tijden innemen van die neppil door je brein ‘herkend’ en geassocieerd met klachtenvermindering.

Deze verwachting verandert de biochemische en neurale circuits van je hersenen waardoor je daadwerkelijk lichaamseigen pijnstillers en andere helende stoffen gaat aanmaken, zélfs als je dus weet dat het een nepmedicament betreft.(1)

Een bijkomende verklaring voor het effect van een open label placebo is dat het verkondigen van een tegenstrijdige boodschap – ‘Het is een pil zonder werkzame stof’ versus ‘Maar we weten uit onderzoek dat het toch zou kunnen helpen’ – zou kunnen leiden tot een verminderde gevoeligheid voor verschillende subjectieve klachten.(2)

Zo zie je maar weer hoe sterk het associatievermogen van je brein is!

(1) Elisa Frisaldi, Alessandro Piedimonte and Fabrizio Benedetti. ‘Placebo and Nocebo Effects: A Complex Interplay Between Psychological Factors and Neurochemical Networks’, January 2015 The American journal of clinical hypnosis 57(3):267-284. DOI: 10.1080/00029157.2014.976785.

(2) Ongaro G, Kaptchuk TJ. ‘Symptom perception, placebo effects, and the Bayesian brain’, Pain. 2019 Jan; 160(1):1-4.

Is operatie, medische behandeling of medicatie onvermijdelijk? Omarm het!

De meeste mensen zien enorm op tegen een operatieve ingreep of een medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling. Ze hebben angst voor o.a. pijn, anesthesie, complicaties en de onbekende omgeving. Ook zijn er de nodige mensen die geen zin hebben om een noodzakelijk voorgeschreven medicijn in te nemen. Vaak zijn ze dan bang voor de bijwerkingen, vinden ze het ‘rotzooi’ of hebben ze de overtuiging dat het ‘toch niet zal helpen’. Dit verlaagt de medicatietrouw. Sommigen zien er om deze redenen zelfs helemaal van af om het geneesmiddel te gaan innemen, met alle gevolgen van dien.

Deze mensen hebben, buiten hun schuld, een negatief verwachtingspatroon ontwikkeld. Dit is namelijk gebaseerd op hun overtuigingen die op hun beurt zijn ontstaan door eerdere negatieve ervaringen en conditionering oftewel beïnvloeding van buitenaf. Bijvoorbeeld omdat ze van anderen hebben gehoord dat die ontzettend misselijk zijn geworden door de chemo of omdat ze op allerlei patiëntenfora horrorverhalen hebben gelezen over de operaties van anderen.

Zo’n negatief verwachtingspatroon kan echte gezondheidsklachten veroorzaken. Dit noemen we het nocebo-effect.

Daarnaast roept angst bezorgdheid, spanning en stress op. Mensen voelen weerstand omdat ze zich verzetten tegen het onvermijdelijke. Ze willen het niet maar het moet. Deze stress en weerstand ondermijnen hun energieniveau én hun immuunsysteem op een moment dat zij die allebei het hardst nodig hebben.

Daarom is het een veel betere optie om het onvermijdelijke zo snel mogelijk met open armen te verwelkomen. Maar hoe doe je dat?

De door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties alsmede specifieke affirmaties en visualisaties is het antwoord. Deze hersentraining heb ik bedacht en uitgevoerd toen ik in 2016 zelf een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij deze intensieve mentale voorbereiding heb ik na mijn ingreep geen enkele pijn ervaren, voelde ik me na ontwaken uit de narcose meteen goed en heb ik al na een paar dagen al mijn dagelijkse activiteiten (met uitzondering van krachttraining) kunnen oppakken in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

Door deze drie bewezen effectieve mind-body technieken op een bepaalde manier met elkaar te combineren herprogrammeer je jouw negatieve verwachtingspatroon betreffende je operatie, behandeling en geneesmiddel. Jouw hersenen anticiperen op dit nieuwe positieve verwachtingspatroon en activeren diverse helende processen die je gezondheid bevorderen. Dit noemen we het placebo-effect.

Meditatie zorgt voor kalmte en ontspanning waardoor je immuunsysteem een boost krijgt. Daarnaast vermindert meditatie de activiteit en het volume van de amygdala (angstcentrum brein) waardoor je minder bang bent en meer vertrouwen ervaart. Herhaaldelijk inprenten van positieve krachtspreuken en het oproepen van levensechte beelden in de geest van een perfect verlopende operatie of behandeling zorgen na verloop van tijd voor het ontstaan van een positief verwachtingspatroon. Hierdoor slaan je behandeling en medicatie beter aan, ervaar je minder pijn en bijwerkingen, loop je minder risico op complicaties en herstel je sneller. Net als ik.

Interesse? Lees dan mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’, kijk in de webshop van de Academie voor Zelfherstel voor ingesproken meditaties, affirmaties en visualisaties of overweeg 1 op 1 coaching.

 

 

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #meditaties #affirmaties #visualisaties

 

Mind over milkshakes: mensen die alleen dénken dat ze iets ‘zondigs’ nuttigen, vertonen een sterke afname van het hongerhormoon ghreline

In een van mijn vorige bijdragen refereerde ik aan recent onderzoek waarin was vastgesteld dat mensen die alleen dénken dat ze door het eten van gluten maagdarmklachten krijgen, deze ook daadwerkelijk krijgen.[1] Dit is een klassiek voorbeeld van het optreden van het nocebo-effect.

In een ander wetenschappelijk onderzoek[2] moesten 46 proefpersonen twee keer een milkshake drinken die 380 calorieën bevatte. De eerste keer stond er echter op het label dat er 620 calorieën in zaten, terwijl ze de tweede keer op het label lazen dat het drankje slechts 140 calorieën bevatte.

Voor en na het drinken van de milkshake werd bij de deelnemers het hongerhormoon ghreline gemeten door middel van een bloedtest. Ghreline is een hormoon dat de eetlust opwekt. Ghrelineniveaus nemen normaliter toe voor een maaltijd en dalen weer erna als wordt gesignaleerd dat je ‘vol’ bent. Hoe hoger de niveaus van ghreline, hoe eerder iemand geneigd is om te overeten.

Proefpersonen die dachten dat ze een ‘zondige’ milkshake van 620 calorieën hadden gedronken vertoonden erna een sterke afname van ghreline, terwijl bij degenen die meenden een milkshake ‘light’ te hebben genuttigd het ghrelineniveau vrijwel gelijk bleef.

Het hormonale verzadigingsgevoel van de deelnemers bleek dus overeen te komen met wat ze dáchten te hebben gedronken in plaats van met de daadwerkelijk geconsumeerde calorieën.

Dit is slechts een van de vele wonderbaarlijke voorbeelden van hoe de geest (i.c. het verwachtingspatroon) het lichaam aanstuurt en meetbare biologische effecten (i.c. hormonale veranderingen) sorteert.

De mindset waarmee je iets consumeert kan dus de lichamelijke reacties daarop beïnvloeden. Hoewel dit maar een kleine studie is, is het ook een veelbelovende die verder onderzoek rechtvaardigt. Dit kan namelijk veel implicaties hebben voor mensen die willen afvallen.

Op het moment dat je jezelf door hersentraining (autosuggestie) ervan kunt overtuigen dat je iets ’superzondigs’ eet, eet je vanzelf minder omdat je ghrelineniveau en daarmee je hongergevoel op natuurlijke wijze daalt.

#afvallen #ghreline #mindovermilkshakes#placeboeffect #geestkracht

[1] Marlijne C G et al, ‘The effect of expectancy versus actual gluten intake on gastrointestinal and extra-intestinal symptoms in non-coeliac gluten sensitivity: a randomised, double-blind, placebo-controlled, international, multicentre study’, The Lancet Gastroenterology and Hepatology, November 28, 2023.

[2] Crum AJ, Corbin WR, Brownell KD, Salovey P. Mind over milkshakes: mindsets, not just nutrients, determine ghrelin response. Health Psychol. 2011 Jul;30(4):424-9; discussion 430-1. doi: 10.1037/a0023467. PMID: 21574706. Https://https://lnkd.in/eVzRZ2EU.

Terugblik op lezing van 14 december 2023 voor het Spine Pain Team MUMC+

Op 14 december 2023 heb ik op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ in Maastricht mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven.

Voor een gezelschap van (orthopedisch) chirurgen, anesthesiologen, artsen in opleiding en andere zorgverleners heb ik mijn eigen succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie in voorbereiding op een zware buikoperatie gedeeld. Daarnaast heb ik uitgebreid stilgestaan bij de wetenschap achter de biologische effecten van mindset, stress en overtuigingen van patiënten op postoperatieve uitkomsten.

Een preoperatieve negatieve mindset – angst, piekeren, pessimisme, bezorgdheid – zorgt voor het activeren van de stressrespons en leidt postoperatief tot ongunstigere resultaten zoals meer pijn, onderdrukking van de afweer, verhoogd risico op infecties en complicaties (o.a. delier en ademhalingsstoornissen), vertraagde wondheling, verminderde functionaliteit (bv na een totale knieprothese), misselijkheid en overgeven, langere opnameduur, frequentere heropnames en verhoogde overlijdenskans bij hartoperaties. Andersom blijkt dat patiënten die met optimisme, vertrouwen en openheid de ingreep ondergaan juist minder pijn, sterkere afweer, beter en sneller herstel en betere psychologische aanpassingen na hartoperaties ervaren.

Daarnaast is ook ontzettend belangrijk met welk verwachtingspatroon een patiënt de operatiekamer ingaat, zo blijkt uit de wetenschap achter het placebo-effect en nocebo-effect. Een negatief verwachtingspatroon, bijvoorbeeld over pijn, anesthesie, operatie en de kans op herstel of genezing geeft risico’s voor het optreden van het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het negatieve verwachtingspatroon ongunstige stoffen en mechanismes activeert die zorgen voor (extra) pijn, langzamer en slechter herstel, misselijkheid bij voorbaat (bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan) en het ervaren van allerlei bijwerkingen.

Daarentegen is wetenschappelijk aangetoond dat patiënten die met een positief verwachtingspatroon de operatie ondergaan juist kunnen profiteren van het optreden van het placebo-effect: het gezondheidsbevorderende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het positieve verwachtingspatroon psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische mechanismes activeert die leiden tot pijn-, depressie- en angstvermindering, sneller en beter herstel alsmede tot positieve veranderingen van het ademhalingsstelsel en het cardiovasculaire en hormonale systeem.

Wetenschappers stellen zelfs dat het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt in grote mate diens biologische realiteit, zowel in negatieve als in positieve zin.

Het verwachtingspatroon van patiënten komt tot stand door hun overtuigingen en eerdere ervaringen.

In 2010 vonden ruim 1,4 miljoen operaties plaats in Nederland. Meer dan twee derde van de patiënten is bang en gespannen voor hun operatie, bij hartoperaties is dit 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Angst is altijd al een slechte raadgever maar het is ook een negatieve verwachting voor de toekomst. Daarom is het noodzakelijk om de negatieve overtuigingen van bange patiënten tijdig voor het ondergaan van hun operatie of medische behandeling d.m.v. de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om te buigen naar positieve overtuigingen.

Want uit wetenschappelijke studies blijkt dat deze combinatie van mind-body technieken leidt tot meer ontspanning en vertrouwen, minder pijn en complicaties, versterking van het immuunsysteem, kortere opnameduur en een sneller herstel. Bovendien kan zo een enorme zorgkostenbesparing worden gerealiseerd. Bij patiënten met kanker is in diverse kleinere studies herhaaldelijk aangetoond dat visualisatie gericht op het afweersysteem een positief effect heeft op de afweer, terwijl geleide ontspanningsvisualisatie zorgt voor een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling en een toename van levenskwaliteit.

De wetenschappelijke onderbouwing ligt er al. Nu nog deze effectieve en veilige hersentraining zo snel mogelijk standaard aanbieden aan alle patiënten die een operatie of zwaardere medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moeten ondergaan.

Met veel dank aan orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart voor de uitnodiging!

 

Hier zie je mij samen met orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart.

 

 

 

 

 

Mensen die alleen dénken dat ze door het eten van gluten maagdarmklachten krijgen, krijgen deze ook daadwerkelijk…

Mooi dat onderzoekers van de universiteiten van Leeds en Maastricht (o.a. Daniel Keszthelyi) de link hebben gelegd tussen iemands verwachtingspatroon en negatieve biologische effecten m.b.t. glutengevoeligheid (Jos van den Camp in De Limburger dd 301123).

Dit is het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat ontstaat als mensen geloven dat ze klachten c.q. bijwerkingen krijgen of dat ze niet zullen herstellen of genezen. Het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en activeert diverse psychoneuro-immunologische en endocrinologische processen. De hersenen maken dus alvast de stoffen aan die passen bij dit verwachtingspatroon. Wetenschappers stellen zelfs dat iemands verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is: jouw verwachtingspatroon bepaalt in grote mate jouw biologische realiteit.

Elke persoon heeft zijn eigen overtuigingen mb.t. de waarschijnlijkheid om een bepaalde ziekte, aandoening of bijwerking te krijgen. Dit wordt ook wel perceived susceptibility genoemd. Ieder individu heeft daarnaast zijn eigen overtuigingen over de effecten die een al bestaande ziekte of aandoening heeft op zijn leven, bijvoorbeeld in de mate van ervaren beperkingen: perceived seriousness. Hoe hoger je ‘scoort’ op deze twee soorten overtuigingen, hoe groter de kans is dat je last krijgt van het nocebo-effect.

Het mooie is echter dat de oplossing voor noceboklachten relatief eenvoudig is. Je kunt je overtuigingen, die ten grondslag liggen aan je negatieve verwachtingspatroon, namelijk ombuigen met behulp van hersentraining.

Sinds 2016 verdiep ik me intensief in de wetenschap achter deze vormen van hersenkracht. Aanleiding hiervoor was een persoonlijke ervaring toen ik plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. In de aanloop naar mijn ingreep heb ik me m.b.v. hersentraining in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties intensief ingeprent dat mijn operatie perfect zou verlopen, ik de beste uitslag zou krijgen, geen pijn zou hebben en heel snel zou herstellen. Zo kreeg ik een positief verwachtingspatroon waardoor ik ontspannen, optimistisch en vol vertrouwen de operatiekamer in ging.

Gelukkig kreeg ik de beste uitslag. Maar het meest bijzondere was dat ik postoperatief helemaal geen pijn had. Hierdoor heb ik geen enkele pijnstilling nodig gehad, zelfs nog geen paracetamol. Ook kon ik binnen een paar dagen al mijn activiteiten oppakken (m.u.v. krachttraining) in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

De door mij opgedane kennis en ervaring heb ik gedeeld in mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat inmiddels door steeds meer medici aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’. Daarnaast deel ik dit in mijn coaching en lezingen, o.a. als gastspreker op het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in UMCG Groningen.

Wil jij meer weten over het nocebo-effect, mijn operatieresultaten en hoe je jouw negatieve verwachtingspatroon kunt ombuigen, kom dan naar mijn gratis lezing op zaterdag 2-12 a.s. van 14.00 -14.45 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Aanmelden via info@academievoorzelfherstel.nl.

Operatie? Optimale voorbereiding = achteraf minder pijn en sneller herstel

Op 16 september 2016 word ik geopereerd aan iets groots in mijn buik waarvan artsen niet weten of het goed- of kwaadaardig is totdat ze me open maken.

Flashback naar 1 september 2016 als ik dit nare nieuws ineens vanuit het niets te horen krijg. Na een eerste rustige reactie – waarin ongeloof overheerst – raak ik heel gespannen bij de vraag ‘wat als…?’ Plotseling voel ik me heel alleen. Alsof ik in een gammel bootje zit dat losgeslagen is van het anker en steeds verder wegdrijft, de woelige zee op. Ondertussen gaat de veilige kust, waar iedereen vrolijk doorgaat met zijn leven, steeds verder uit het zicht. Een toenemend gevoel van angst en ongerustheid overvalt en verlamt me.

Eén ding weet ik zeker: zo wil ik niet de operatiekamer in gaan. In plaats daarvan wil ik ontspannen, optimistisch en vol vertrouwen de ingreep ondergaan. Maar hoe bereik je dat als ook nog iedereen om je heen bang en gestrest is? Het antwoord: naar binnen keren en gaan focussen op de beste mogelijke uitkomst. Hiervoor gebruik ik hersentraining in de vorm van dagelijkse meditaties, dagelijkse affirmaties oftewel positieve krachtspreuken waarbij ik me intensief inprent dat de uitkomst goed is, ik na de operatie geen pijn heb en heel snel herstel en dagelijkse levendige visualisaties waarbij ik de perfecte afloop bij herhaling beeld voor beeld voor me zie in mijn geest.

Dit ‘binnenwerk’ ondersteun ik met ‘buitenwerk’ zoals liefdevolle zelfzorg, wandelen, sporten, gezond eten en afspreken met mensen van wie ik veel positieve energie krijg. En het werkt want dag na dag voel ik dat ik meer vertrouwen krijg, grotere ontspanning aanboor en optimistischer ben. Ik ervaar oprechte gevoelens van vreugde en dankbaarheid.

Hier zie je me tijdens een wandeling op 9 september 2016, 1 week voor mijn operatie

Op de dag van mijn operatie ben ik zelfs echt vrolijk bij het idee dat het nu eindelijk echt gaat gebeuren, zoals je ook kunt zien op de foto van mij hieronder in de holding (de ruimte waar je moet wachten vlak voordat je de operatiekamer in gaat).

Gelukkig krijg ik de best mogelijke uitslag. Maar het meest bijzondere is dat ik achteraf, als de verdoving van de operatie is uitgewerkt, helemaal geen pijn heb. Na mijn ingreep hoef ik dan ook geen enkele keer op de morfinepomp te drukken, ik heb zelfs nog geen paracetamol nodig. En dat terwijl de anesthesist vooraf had geadviseerd om naast de morfinepomp ook een slangetje in mijn rug te plaatsen om extra verdovingsvloeistof te kunnen bijspuiten.

Als ik op de uitslaapkamer wakker word, heb ik honger en voel ik me hartstikke goed, zoals je hieronder kunt zien.

Ook kan ik binnen een paar dagen al mijn dagelijkse activiteiten weer oppakken (behalve krachttraining die echt niet mag in verband met het litteken) in plaats van binnen de voorspelde 6 tot 8 weken.

Deze gebeurtenis activeert mijn academische nieuwsgierigheid en is voor mij het startsein om jarenlang de wetenschap achter deze fenomenen te bestuderen. Al deze kennis en mijn persoonlijke ervaring heb ik gebundeld in mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ en deel ik in mijn lezingen, workshops en coaching.

Wacht jij nu op een operatie en wil jij ook leren hoe je jezelf optimaal daarop kunt voorbereiden, kom dan op zaterdag 2 december a.s. van 14.00 -14.45 uur naar mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie’ in Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Want je hebt meer invloed op je pijn en herstel na een operatie dan je denkt!

Aanmelden voor gratis lezing via info@academievoorzelfherstel.nl

NB: sharing is caring dus als je iemand kent die dit bericht goed kan gebruiken, stel ik het op prijs als je dit deelt.

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #meditaties #affirmaties #visualisaties