Dr. Lian Tjon Soei Len, anesthesioloog en leefstijlarts, tevens ‘Leefstijlprofessional van het jaar 2023’ van de Vereniging Arts en Leefstijl:

‘Waar wij nog te weinig aandacht aan geven zijn onze gedachtes,gevoelens en overtuigingen over onze gezondheid. Deze werken als een toxische trigger voor onze hersenen maar geven daarnaast ook een chemische vertaling naar hormonen en onze genen. Als zorgverleners zouden we meer kennis moeten hebben zodat wij gerichte interventies kunnen inzetten, bijvoorbeeld perioperatief, om zo angst, stress en pijn niet medicamenteus te behandelen. Als deze worden gecombineerd met een optimale arts-patiënt relatie waarbij we proactief rekening houden met het placebo-nocebo effect is de impact mogelijk nog groter. Het boek is een aanrader! Dank voor de wijsheden en de praktische tips Pascale Bruinen!’

Dr. Eva Noorda, chirurg-oncoloog bij het Isala Ziekenhuis en Leefstijlprofessional van het jaar 2021:

‘Mooi boek! Ik kan me vinden op de waarde van jouw kijk op hoe met uitdaging van ziekte en behandeling om te gaan. Niet iedereen lukt dat of is zich bewust van die mogelijkheid. Jouw boek ligt nu bij een van mijn verpleegkundigen!’

Dr. Martine Wassen, gynaecoloog en opleider Zuyderland Medisch Centrum:

‘Het boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ is een boek dat mijns inziens door op zijn minst elke zorgverlener in de care of cure sector gelezen moet worden. Wat een verademing om dit boek te lezen! De kracht van het bewustzijn en mentaal welzijn die bijdragen aan gezondheid en zelfherstellend vermogen. Het opent een kijk op gezondheid die wij als artsen niet standaard leren in onze opleiding. Als gynaecoloog ontmoet ik veel vrouwen die bijna lijdzaam en passief afwachten tot de bevalling zich aandient. Neem die regie over je eigen gezondheid, je zwangerschap en bevalling! De wetenschappelijke onderbouwing geeft dit boek voor mij persoonlijk echt meerwaarde en daarnaast krijg je praktische handvatten voor jezelf maar ook handvatten die direct te gebruiken zijn als zorgverlener. Lees dit boek en gebruik het in je dagelijkse praktijk. Dit is hulpverlening in de meest pure vorm van het woord!’

Dr. Judith M. Kocken, kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverklachten, wetenschappelijk onderzoeker en arts leefstijlgeneeskunde:

‘Een boek waarin Pascale Bruinen een uitgebreid overzicht weergeeft van de op dit moment bekende en gebruikte methodes, werk- en zienswijzen die door verschillende medische experts wetenschappelijk zijn onderzocht, beschreven en worden toegepast in de medische behandeling van langdurige klachten en die een rol spelen bij het activeren van het zelfgenezende vermogen van het lichaam. De persoonlijke ervaring van de auteur maakt het boek waardevol en het lezen de moeite waard!’

Peter Wilhelmus, medische gezondheidsprofessional:

Sinds het verschijnen van haar eerste boek, in 2015, heeft Pascale Bruinen zich ontwikkeld van een tamelijk nuchtere, ‘down-to-earth’ officier van justitie tot iemand voor wie er meer is tussen hemel en aarde. In haar nieuwste boek schrijft ze over de invloed van de ‘mindset’ op het lichaam en hoe je met een positieve instelling invloed kunt uitoefenen op het beloop van ziekte en ongemak. Haar eigen ervaring met een operatieve ingreep en de angst en onzekerheid over de uitkomst daarvan lopen als een rode draad door het boek. Daaromheen bouwt zij als het ware spiraalvormig haar betoog op. Zij legt uit hoe positieve gevoelens, betekenisvolle relaties met anderen en natuurlijk een gezonde levensstijl kunnen helpen om langer gezond te blijven of je in ieder geval langer fit te voelen. Het bijzondere van het boek is dat de auteur veelvuldig citeert uit de wetenschappelijke literatuur en dat nog goed doet ook. Het dwingt zonder meer bewondering af dat iemand zonder medisch-biologische achtergrond zich zo goed in de fysiologie en pathofysiologie heeft kunnen inlezen en daar ook nog eens in begrijpelijke taal over kan communiceren. Men hoeft het niet in alles met de auteur eens te zijn maar het boek levert genoeg stof tot nadenken op.

Dr. Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde:

‘In ‘Zelfherstel van Binnenuit’ beschrijft Pascale Bruinen op een heel prettige en toegankelijke manier haar eigen helingsproces, afgewisseld met vele wetenschappelijke artikelen waarin haar ervaringen worden bevestigd en met veel praktische tips voor mensen om de kennis direct zelf in hun eigen leven toe te passen. Hoewel zij laat zien hoe groot ons zelfherstellend vermogen is, wijst zij er ook heel duidelijk op dat de gewone geneeskunde, de huisarts en medisch specialist ook een essentiële rol spelen bij de behandeling van ernstige aandoeningen. Een integrale aanpak dus!

In 2016 blijkt dat er iets groots in haar buik zit dat daar niet thuishoort. Ze wordt op de lijst voor een spoedoperatie gezet want haar arts weet niet of het goed- of kwaadaardig is, totdat ze op de operatietafel ligt. In de tweeëneenhalve week wachtperiode tot aan haar ingreep gaat ze intensief aan de slag met de mind-body technieken die zij zich heeft eigen gemaakt, met name meditaties, affirmaties en visualisaties waarbij ze zich inprent en levendig voorstelt dat de operatie goed gaat, ze de best mogelijke uitslag krijgt, na afloop geen pijn heeft en heel snel herstelt. Na haar operatie krijgt ze inderdaad de best mogelijke uitslag (goedaardige cyste van de eierstok) en ervaart ze geen enkele pijn. Ze heeft dan ook geen enkele keer hoeven drukken op de morfinepomp en heeft zelfs nog geen paracetamol gehad. Bovendien is ze razendsnel hersteld.

Aan de hand van wetenschappelijke artikelen, praktijk- voorbeelden en haar eigen proces laat Pascale zien hoe onze gedachten, gevoelens en overtuigingen invloed hebben op ons lichaam, zowel in negatieve als positieve zin, op onze gezondheid en zelfs onze levensduur (lengte van de telomeren). Geest en lichaam vormen één geheel en zijn innig met elkaar verbonden: mind over matter. Stap voor stap neemt zij de lezer mee in haar proces, waarbij zij bij iedere stap uitgebreid ingaat op wetenschappelijke bewijzen voor wat zij beweert. Zij gaat diep in op placebo- en nocebo-effecten – in feite bewijzen voor de kracht van onze geest – en laat zien hoe deze kennis gebruikt kan worden voor optimaal herstel.

In het laatste hoofdstuk van deel I, De innige verbondenheid van geest en lichaam, bespreekt Pascale verschillende meditatie- en visualisatietechnieken, niet alleen bij kanker maar ook bij allerlei andere ziekten. Daarbij noemt zij, naast wetenschappelijke onderzoeken en voorbeelden uit de praktijk, ook de indicaties en contra-indicaties. Niet alles is goed voor iedereen.

Goed om te benadrukken is dat er nooit sprake is van schuld bij ziekte. Wij creëren negatieve gedachten of negatieve patronen niet bewust. Die ontstaan door wat er in ons leven gebeurt en hoe wij daarop reageren. Het mooie is dat Pascale Bruinen met dit boek wel mogelijkheden aanreikt om negatieve gedachten en patronen bewust te worden, los te laten en om te zetten in heilzame.

Deel II van het boek, Optimaal integraal! Handleiding, vormt een praktische handleiding voor het dagelijks leven. Hierin vat zij alle adviezen en wijsheden op een liefdevolle manier samen in de volgende 20 hoofdstukjes.

Dit prachtige boek kan ik aanraden aan iedereen die op zoek is naar een gezond(er) leven en meer levensvreugde, ook aan professionals die op zoek zijn naar meer tools om hun cliënten/patiënten (en zichzelf!) verder te helpen in hun helingsproces. Niet alleen als boek om te lezen maar ook als naslagwerk om regelmatig te raadplegen!’

Dr. Rianne Toenhake, Arts voor Integrale Geneeskunde en Leefstijlgeneeskunde, Jeugdarts en Yogadocent:

‘Pascale Bruinen is erin geslaagd om een thema dat wellicht voor sommigen nieuw, complex of een ‘ver-van-hun-bed-show’ is, te verpakken in een begrijpelijk, helder en praktisch pakket. Het boek spreekt over ons zelfhelend vermogen en de verbinding tussen lichaam en geest. Het resultaat is een prachtige mix van Pascale’s eigen ervaringen, een gedegen wetenschappelijke onderbouwing en praktische oefeningen. Het biedt de diepgang die je verlangt én de mogelijkheid om vandaag te starten met het maken van bepaalde leefstijlaanpassingen.

Het boek zet jou als lezer in de positie dat je niet anders kan dan realiseren dat je zelf de regie mag nemen over jouw gezondheid. En dat hiervoor niet (per se) complexe oefeningen of exotische, trans-Atlantische reizen nodig zijn, maar dat je de tools in het hier en nu bij je hebt: je gedrag, je gedachten en je gevoelens.

Persoonlijk ervaarde ik dit ook: tijdens het lezen van het boek ervaarde ik dat bepaalde reeds gekende concepten dieper tot mijn bewustzijn doordrongen, waardoor ik hun praktische toepassingen serieuzer nam. Gaandeweg merkte ik zowaar dat mijn dagelijkse routines op bepaalde vlakken zich (spontaan) in positieve zin veranderden.

Als integratief arts is dat voor mij van belang: om je patiënt/cliënt te begeleiden is het mijns inziens ontzettend waardevol de concepten zelf te ervaren en beleven. Behalve dat ik door Pascale’s boek vanuit een meer belichaamde plek spreek en luister in mijn contact met de cliënten/patiënten, is haar boek bovendien een schat aan informatie en praktische oefeningen om je cliënt/patiënt mee te geven.

‘Zelfherstel van binnenuit’ zou zomaar het nieuwe naslagwerk voor ons zelfhelend vermogen kunnen zijn!’

Hans Peter Jung, huisarts en samen met o.m. Machteld Huber co-auteur van het ‘Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk’:

Het boek van Pascale heeft erg veel indruk op mij gemaakt, vooral de integere manier waarop zij een zeer complex onderwerp heeft weten uit te werken. Ik heb het boek ook van A tot Z gelezen. Ik vind het een geweldig boek. Ik denk dat heel veel mensen en wat aan kunnen hebben. Ik laat mijn patiënten ook het boek lezen. En er is een patiënt in het bijzonder die mij diep geraakt heeft. Een jonge student die twee keer Covid gehad heeft en ongelofelijk moe daarvan geworden is (long Covid). Zijn wereld stortte in. Hij kon zijn stage niet meer doen, hij moest zijn studie stoppen (…). Hij werd angstig. Hij kwam op het spreekuur en ik zei ‘Ga het boek van Pascale maar eens lezen’. Hij heeft dat gedaan. Ik zag hem twee weken geleden op het spreekuur en ik zag een heel ander mens. Veel ontspannener. Hij is dagelijks gaan mediteren. Hij deed ook een hele bijzondere uitspraak die ik heb opgeschreven. Hij zei: ‘Een dag niet een positieve visualisatie gedaan, is een dag niet gerevalideerd’. Ik vind dat zo bijzonder voor zo’n jonge vent. Hij heeft nu weer grip op zijn leven. Uit het boek vind ik met name het aanspreken van de veerkracht van mensen heel erg krachtig. Dit sluit heel erg aan bij positieve gezondheid: zelf de regie nemen. Ook de visualisaties vind ik heel krachtig. Ze helpen mensen om het positieve te zien.’

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra, huisarts, adviseur positieve gezondheid en mede-auteur van ‘Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk’:

‘Ik ben je boek aan het lezen! Ik heb hem al regelmatig als tip aan patiënten geadviseerd!’

Dick Kruijthoff, huisarts:

‘Dit boek is een uitzondering op de regel dat boeken over gezondheid saai en lastig leesbaar zijn. Van begin tot eind is ‘Zelfherstel van binnenuit’ vlot geschreven en ook heel begrijpelijk. Het blijft steeds boeien. Er is een voortdurende afwisseling van duidelijke tekst met korte heldere verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken. Het centrale thema van het boek, namelijk het belang van een positieve mindset bij de behandeling en het voorkomen van ziekten, is belangrijke kennis voor iedereen.

Kennis van placebo en nocebo zou voor iedereen, artsen incluis, ‘gesneden koek’ moeten zijn. Als huisarts kom ik die effecten dagelijks tegen: iemand met vertrouwen in de dokter en diens behandeling knapt over het algemeen veel sneller op dan degene die een bijsluiter bij de medicijnen van voor tot achter spelt en iedere bijwerking bij zichzelf meent te herkennen. Wat dat betreft zou hier middels goede voorlichting, uitleg en met een luisterend oor grote gezondheidswinst zijn te behalen. Wat dat betreft geeft Pascale Bruinen als niet-medicus op indrukwekkende wijze woorden aan een nog grotendeels onontgonnen terrein. En om positief en optimistisch af te sluiten: er valt nog heel wat te winnen!’

Esther Schoffelen, verloskundige:

‘Echt lezen dit boek! Ook goede tips voor zwangeren. Ik ben een fan! Dit boek geeft een hele goede weergave van hoe men de regie kan nemen over de eigen gezondheid. Het is duidelijk, verhelderend en heel goed m.b.v. wetenschappelijk onderzoek onderzocht waardoor het absoluut geen zweverig boek is maar noodzakelijke kennis voor iedereen. Omdat ik zelf werk als zorgprofessional (verloskundige) heb ik altijd al vragen gehad waarom bepaalde vrouwen probleemloos konden bevallen en waarom er vrouwen waren met veel complicaties. Uiteraard (en dat geeft Pascale duidelijk weer) heb je niet alles in de hand maar is er een heel groot gedeelte waar jezelf de regie kunt nemen. Ook het tweede gedeelte van het boek is een hele fijne samenvatting en echt helpend bij vraagstukken die iedereen wel een keer tegen gaat komen in zijn leven. De persoonlijke belevingen zijn heel boeiend om te volgen, er wordt een soort rode draad mee opgebouwd en dat maakt het een heel prettig leesbaar boek.’

Daphne Vaassens, ANIOS SEH:

‘Een absolute must-read! Dit boek geeft nieuwe inzichten en laat je verbazen hoe krachtig de connectie tussen lichaam en geest is door middel van o.a. interessante wetenschappelijke onderzoeken! Er is een mooie opbouw met afwisselend informatieve teksten, praktische tips en de verhaallijn van de schrijfster zelf, wat het boek niet alleen ontzettend interessant, maar ook spannend maakt om te lezen. Ikzelf heb als geneeskundestudent gemerkt dat deze informatie nauwelijks aan bod komt tijdens de opleiding ondanks dat het ontzettend relevant is in het herstel, het leren leven met en het voorkomen van ziekten. Dit maakt het een must-read voor iedereen die inzicht wil krijgen in en/of aan de slag wil gaan met zijn/haar eigen gezondheid!’

Dominiek Huis In ‘t Veld-Verhoeven, GZ-psycholoog en hypnotherapeut:

‘Zelfherstel van binnenuit’ heeft mij enorm geïnspireerd! Over de werking van het brein in relatie tot gezondheid, met een schat aan verzamelde onderzoeken, de kracht van taal en je gedachten en de medische achtergrond daarvan. Must read! Prachtige kijk op de medische wereld die meer aandacht mag krijgen!’

Nancy Gheysens, levenslooppsychologe, gezondheids-, lifestyle en loopbaancoach:

‘Dit prettig geschreven boek is heel inspirerend voor zowel voor patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, levensstijl- en gezondheidscoaches. Het persoonlijk verhaal van Pascale werd heel mooi verwerkt in het boek zonder dat het teveel rond haar ‘persoon’ draait zoals in veel andere boeken. De wetenschap werd vertaald in een stijl van schrijven toegankelijk voor iedereen. Het boek bruist ook van energie met de hoofdstukken rond affirmaties en visualisaties voor (kanker)patiënten. Ik neem er alvast ideeën uit voor in mijn coachingspraktijk! Voor mij persoonlijk neem ik bij de volgende golfwedstrijd de visualisatietip van Jack Niklaus mee die heel duidelijk omschreven wordt door Pascale met tevens tips voor andere sporten. Kortom: iedereen kan dit boek geregeld bovenhalen en op een gemoedelijke manier met gezondheid en mindset bezig zijn.’