Reviews op bol.com en Boekenwereld.com geven ‘Zelfherstel van Binnenuit’ maar liefst vijf sterren! Ontdek zelf waarom steeds meer medische specialisten, huisartsen, leefstijlartsen en andere zorgverleners dit boek voorschrijven aan hun patiënten!

KLIK HIER VOOR BOEKBESPREKING ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ IN HET TIJDSCHRIFT VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE, DECEMBER 2022

Pascale’s derde boek heet ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (8 juni 2021, Uitgeverij AnkhHermes). Inmiddels beleeft het boek een tweede druk.

In een tijd waarin de zorgkosten de pan uit rijzen, zelfredzaamheid en integrale geneeskunde steeds belangrijker worden en medische opties bij vele ziektebeelden op een gegeven moment zijn uitgeput, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat ieder van ons van nature al ‘in huis’ heeft: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op het vlak van gezondheid. Dat middel is je denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want daar, in het domein van je geest, bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Doelgroep:

Dit boek is voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar eigen gezondheid:

 • voor mensen die gezond zijn en dat graag willen blijven;
 • voor degenen die zich optimaal willen voorbereiden op hun operatie of medische behandeling zodat ze de minste pijn, de kortste opnameduur en het snelste herstel ervaren;
 • voor iedereen die moet wachten op een spannende uitslag;
 • voor chronisch zieken die geen genoegen willen nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’;
 • voor kankerpatiënten die hun immuunsysteem een boost willen geven, zich gedurende hun chemotherapie en bestraling zo goed mogelijk willen voelen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven nastreven;
 • voor medische zorgprofessionals zoals medische specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, verloskundigen en GZ-psychologen die de resultaten van hun medische behandelingen en operaties willen optimaliseren;
 • voor HR-medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en organisaties die de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers willen optimaliseren om het verzuim op de werkvloer op een duurzame manier terug te dringen.

Als jij, naast het ondergaan van behandeling en het nemen van medicatie, ook graag zelf in actie wilt komen om je gezondheid te verbeteren, is dit hét boek voor jou!

Opzet boek

Het boek is de weerslag van Pascale’s jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de invloed van mindset op gezondheid en levensverwachting. Interessante onderzoeksbevindingen worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen van ervaringsdeskundigen die hun gezondheid met succes in eigen hand hebben genomen, onder wie Pascale zelf. Bovendien vind je er vele praktische adviezen, tips en een handleiding met twintig aanbevelingen getiteld ‘Optimaal Integraal!’ waarmee je jouw gezondheid niet alleen op eenvoudige wijze kunt bevorderen maar ook een diep geloof in de best mogelijke uitkomst in jezelf kunt installeren.

Onderwerpen

Aan bod komen onder meer de biologische effecten van gedachten, gevoelens en overtuigingen; spraakmakende voorbeelden van de innige verbondenheid van geest en lichaam; het placebo- en het nocebo-effect en meditaties, affirmaties en visualisaties.

Resultaat

Na lezing weet je:

 • waarom en op welke manieren jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen biologische effecten sorteren op je lichaam;
 • wat chronische stress voor schadelijke gevolgen heeft en hoe je deze het beste kunt managen;
 • hoe je met behulp van je mindset je geestelijke en lichamelijke gezondheid alsmede je levensverwachting aanzienlijk kunt verbeteren;
 • hoe je zelf je pijn(beleving) kunt verminderen;
 • op welke wijze je succesvol kunt mediteren, affirmeren en visualiseren;
 • hoe je je optimaal voorbereid op een operatie zodat je fit, ontspannen en vol vertrouwen de OK in gaat;
 • hoe je je eigen placebo kunt worden. Aan de hand van twintig aanbevelingen leer je hoe je in jezelf een diep geloof in de best mogelijke uitkomst, genezing en snel herstel kunt ‘installeren’. Dankzij dit positieve verwachtingspatroon ontstaan gunstige biologische effecten.

Klik hier voor een digitaal leesfragment.

KOOP ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ (PAPERBACK) HIER 

KOOP ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ (E-BOOK) HIER

REVIEWS

Zelfherstel en eigen-wijsheid.

Of je kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling of kampt met een chronische ziekte, eigen regie hebben en opties kennen die positieve invloed hebben is van belang.

Wat we zelf kunnen doen om een gezond en gelukkig leven te leiden, en een aankomende zorginfarct te voorkomen, is eigenaarschap nemen over onze gezondheid.
Zelfzorg is hierin essentieel. We weten dat gezonde voeding, beweging, goede nachtrust en ontspanning effectief zijn.

Waar wij nog te weinig aanacht aan geven zijn onze gedachtes, gevoelens en overtuigingen over onze gezondheid.
Deze werken als een toxische trigger voor onze hersenen maar geven daarnaast ook een chemische vertaling naar hormonen en onze genen.

Als zorgverleners zouden we meer kennis moeten hebben zodat wij gerichte interventies kunnen inzetten, bijvoorbeeld perioperatief, om zo angst, stress en pijn niet medicamenteus te behandelen. Als deze worden gecombineerd met een optimale arts-patiënt relatie waarbij we proactief rekening houden met het placebo-nocebo effect is de impact mogelijk nog groter.

Het potentieel voor zorg verbetering is enorm. Konden we maar inzien dat wij dit samen kunnen verbeteren, door het gewoon te doen. De maatschappij, het stelsel zijn wij!

Het boek is een aanrader!
Dank voor de wijsheden en de praktische tips Pascale Bruinen.

‘Het boek van Pascale heeft erg veel indruk op mij gemaakt, vooral de integere manier waarop zij een zeer complex onderwerp heeft weten uit te werken. Ik heb het boek ook van A tot Z gelezen. Ik vind het een geweldig boek. Ik denk dat heel veel mensen en wat aan kunnen hebben. De afgelopen maand laat ik mijn patiënten ook het boek lezen. En er is een patiënt in het bijzonder die mij diep geraakt heeft. Een jonge student die twee keer Covid gehad heeft en ongelofelijk moe daarvan geworden is (long Covid). Zijn wereld stortte in. Hij kon zijn stage niet meer doen, hij moest zijn studie stoppen (…). Hij werd angstig. Hij kwam op het spreekuur en ik zei ‘Ga het boek van Pascale maar eens lezen’. Hij heeft dat gedaan. Ik zag hem twee weken geleden op het spreekuur en ik zag een heel ander mens. Veel ontspannener. Hij is dagelijks gaan mediteren. Hij deed ook een hele bijzondere uitspraak die ik heb opgeschreven. Hij zei: ‘Een dag niet een positieve visualisatie gedaan, is een dag niet gerevalideerd’. Ik vind dat zo bijzonder voor zo’n jonge vent. Hij heeft nu weer grip op zijn leven. Uit het boek vind ik met name het aanspreken van de veerkracht van mensen heel erg krachtig. Dit sluit heel erg aan bij positieve gezondheid: zelf de regie nemen. Ook de visualisaties vind ik heel krachtig. Ze helpen mensen om het positieve te zien.’

Dit boek is een uitzondering op de regel dat boeken over gezondheid saai en lastig leesbaar zijn. Van begin tot eind is ‘Zelfherstel van binnenuit’ vlot geschreven en ook heel begrijpelijk. Het blijft steeds boeien. Dat heeft zeker ook te maken met de overzichtelijkheid en de vele persoonlijke tinten. Er is een voortdurende afwisseling van duidelijke tekst met korte heldere verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast verheldering aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen en het eigen autobiografische verhaal. Dat laatste met name leest als een korte roman binnen het boek. Met interessante beschrijvingen over de verschillende dokters, die zij ontmoet. In positieve zin de heldere uitleg die zij krijgt voor haar operatie en hoe belangrijk dat is als voorbereiding op wat volgt. In negatieve zin de keerzijde van de digitalisering, artsen die nauwelijks oogcontact maken met hun patient, maar des te meer met het computerscherm. Ook is er verbazing dat medici zich zelden afvragen waarom dingen lopen zoals ze lopen. Kennelijk wordt verwondering bedolven onder een overdaad aan medische kennis.
Het centrale thema van het boek, namelijk het belang van een positieve mindset bij de behandeling en het voorkomen van ziekten, is belangrijke kennis voor iedereen. Vaak wordt gehamerd op niet roken, bewegen, voeding en zo meer, maar wordt vergeten hoe belangrijk je eigen mentale welbevinden is. Met een heel groot effect op levensverwachting en kwaliteit van leven. Daarbij werkt Pascale Bruinen een aantal bekende en belangrijke thema’s als zelfvertrouwen en compassie uit, maar ze benoemt ook de waarde van mooie begrippen als vergevingsgezindheid en mildheid (voorzichtig met je oordeel). Vooral die laatste twee krijgen in onze samenleving niet (meer) de aandacht die ze verdienen.
Enige kanttekening gaat over de grenzen van de behandelmethodes, die worden voorgesteld. Mentale technieken voor een andere mindset zijn zeker belangrijk en bij artsen onvoldoende bekend. Maar ook daar zijn er beperkingen. Iedere huisarts kent positieve, optimistische en gezond levende mensen, die toch worden getroffen door een ernstige ziekte. Het leven loopt soms anders dan verwacht. Alhoewel deze relativering in het boek op een enkele plaats wordt genoemd had dit meer gemogen, bijvoorbeeld door een verhaal weer te geven van iemand waarbij het inderdaad anders loopt.
Desalniettemin beschrijft het boek op een begrijpelijke en tegelijk onderbouwde manier het grote belang van een positieve mindset voor de eigen gezondheid. En kennis van placebo en nocebo zou voor iedereen, artsen incluis, ‘gesneden koek’ moeten zijn. Als huisarts kom ik die effecten dagelijks tegen: iemand met vertrouwen in de dokter en diens behandeling knapt over het algemeen veel sneller op dan degene die een bijsluiter bij de medicijnen van voor tot achter spelt en iedere bijwerking bij zichzelf meent te herkennen. Wat dat betreft zou hier middels goede voorlichting en uitleg en met een luisterend oor grote gezondheidswinst zijn te behalen. Wat dat betreft geeft Pascale Bruinen als niet-medicus op indrukkende wijze woorden aan een nog grotendeels onontgonnen terrein. En om positief en optimistisch af te sluiten: er valt nog heel wat te winnen!

Het boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ is een boek dat mijns inziens door op zijn minst elke zorgverlener in de care of cure sector gelezen moet worden. Wat een verademing om dit boek te lezen! De kracht van het bewustzijn en mentaal welzijn die bijdragen aan gezondheid en zelfherstellend vermogen.
Het opent een kijk op gezondheid die wij als artsen niet standaard leren in onze opleiding. Als gynaecoloog ontmoet ik veel vrouwen die bijna lijdzaam en passief afwachten tot de bevalling zich aandient. Neem die regie over je eigen gezondheid, je zwangerschap en bevalling!
De wetenschappelijke onderbouwing geeft dit boek voor mij persoonlijk echt meerwaarde en daarnaast krijg je praktische handvaten voor jezelf maar ook handvatten die direct te gebruiken zijn als zorgverlener.
Lees dit boek en gebruik het in je dagelijkse praktijk. Dit is hulpverlening in de meest pure vorm het woord. Dr

Mooi boek! Ik kan me vinden op de waarde van jouw kijk op hoe met uitdaging van ziekte en behandeling om te gaan. Niet iedereen lukt dat of is zich bewust van die mogelijkheid. Jouw boek ligt nu bij een van mijn verpleegkundigen!

Pascale Bruinen is erin geslaagd om een thema dat wellicht voor sommigen nieuw, complex of een ‘ver-van-hun-bed-show’ is, te verpakken in een begrijpelijk, helder en praktisch pakket.

Het boek spreekt over ons zelfhelend vermogen en de verbinding tussen lichaam en geest. Het resultaat is een prachtige mix van Pascale’s eigen ervaringen, een gedegen wetenschappelijke onderbouwing en praktische oefeningen. Het biedt de diepgang die je verlangt én de mogelijkheid om vandaag te starten met het maken van bepaalde leefstijlaanpassingen.

Het boek zet jou als lezer in de positie dat je niet anders kan dan realiseren dat je zelf de regie mag nemen over jouw gezondheid. En dat hiervoor niet (per se) complexe oefeningen of exotische, trans-Atlantische reizen nodig zijn, maar dat je de tools in het hier en nu bij je hebt: je gedrag, je gedachten en je gevoelens.

Persoonlijk ervaarde ik dit ook: tijdens het lezen van het boek ervaarde ik dat bepaalde reeds gekende concepten dieper tot mijn bewustzijn doordrongen, waardoor ik hun praktische toepassingen serieuzer nam. Gaandeweg merkte ik zowaar dat mijn dagelijkse routines op bepaalde vlakken zich (spontaan) in positieve zin veranderden.

Als integratief arts is dat voor mij van belang: om je patiënt/cliënt te begeleiden is het mijns inziens ontzettend waardevol de concepten zelf te ervaren en beleven. Behalve dat ik door Pascale’s boek vanuit een meer belichaamde plek spreek en luister in mijn contact met de cliënten/patiënten, is haar boek bovendien een schat aan informatie en praktische oefeningen om je cliënt/patiënt mee te geven.

‘Zelfherstel van binnenuit’ zou zomaar het nieuwe naslagwerk voor ons zelfhelend vermogen kunnen zijn!

Echt lezen dit boek! Ook goede tips voor zwangeren…Ik ben een fan! Dit boek geeft een hele goede weergave van hoe men de regie kan nemen over eigen gezondheid. Het is duidelijk, verhelderend en heel goed m.b.v. wetenschappelijk onderzoek onderzocht waardoor het absoluut geen zweverig boek is maar noodzakelijke kennis voor iedereen.

Omdat ik zelf werk als zorgprofessional (verloskundige) heb ik altijd al vragen gehad waarom dat er bepaalde vrouwen probleemloos konden bevallen en waarom er vrouwen waren met veel complicaties. Uiteraard (en dat geeft Pascale duidelijk weer) heb je niet alles in de hand maar is er een heel groot gedeelte waar jezelf de regie kunt nemen.

Ook het tweede gedeelte is een hele fijne samenvatting en echt helpend bij vraagstukken die iedereen wel een keer tegen gaat komen in zijn leven. De persoonlijke belevingen zijn heel boeiend om te volgen, er wordt een soort rode draad mee opgebouwd en dat maakt het een heel prettig leesbaar boek!

Een absolute must-read! Dit boek geeft nieuwe inzichten en laat je verbazen hoe krachtig de connectie tussen lichaam en geest is door middel van o.a. interessante wetenschappelijke onderzoeken! Er is een mooie opbouw met afwisselend informatieve teksten, praktische tips en de verhaallijn van de schrijfster zelf, wat het boek niet alleen ontzettend interessant, maar ook spannend maakt om te lezen.

Ikzelf heb als geneeskundestudent gemerkt dat deze informatie nauwelijks aan bod komt tijdens de opleiding ondanks dat het ontzettend relevant is in het herstel, het leren leven met en het voorkomen van ziekten.

Dit maakt het een must-read voor iedereen die inzicht wil krijgen in en/of aan de slag wil gaan met zijn/haar eigen gezondheid!

Een tijdje terug bracht ik een weekend met mezelf door om in rust te kunnen werken. Lezen, stil zijn, ideeën uitwerken, hypnose scripts schrijven, kennis vergaren. Ik licht een boek eruit dat mij enorm heeft geïnspireerd: ‘Zelfherstel van binnenuit’. Over de werking van het brein in relatie tot gezondheid, met een schat aan verzamelde onderzoeken, de kracht van taal en je gedachten en de medische achtergrond daarvan. Must read!
Prachtige kijk op de medische wereld die meer aandacht mag krijgen!

Over de kracht van positieve gedachten en emoties … Pascale Bruinen heeft een zeer goed leesbaar en praktisch boek geschreven over integrale gezondheid. Vanuit een integraal model zoals Hippocrates het bedoelde (synergie tussen lichaam, geest en omgeving). Ze beschrijft voor een breed publiek hoe je je gezondheid met je gedachten, emoties en overtuigingen (dit is je zogenoemde ‘Theory of Mind’) kan optimaliseren.

Het boek is een mooie combi van theorie en praktijk met een aantal casestudies waaronder die van de auteur zelf. Casestudies waaruit blijkt dat je meer invloed hebt op je eigen gezondheid dan je denkt. En dat verbeeldingskracht erg belangrijk is in dit kader. Ze beschrijft uitgebreid over de kracht van positieve emoties en dit is het domein van de positieve psychologie. Positieve emoties nodigen uit tot het nemen van zelfregie over je eigen gezondheid. Het boek eindigt met concrete tips en oefeningen in dit kader. En vooral de uitnodiging om vitaal te blijven en jezelf te blijven uit te dagen door fysieke en mentale grenzen te verleggen.

Kort en goed: een heel lezenswaardig en positief boek en ik beveel het van harte aan!

Een must-read voor iedere Greenhabit deelnemer!

Door juist heel diep te gaan, ontdek je ook je oerkracht. Pascale Bruinen schreef haar boek vanuit storytelling. Het geeft de lezer de kans om te leren van de ervaring van een ander en het kan onze meningen en waarden vormen, versterken of uitdagen. Een fenomenaal verlengstuk van onze Greenhabit journey, waarin we eveneens via storytelling mensen laten ontdekken hoe krachtig het brein is. Want je hebt altijd een keuze, onder alle omstandigheden.

Een pleidooi om te gebruiken wat je van nature al in huis hebt: je denk-, voel- en verbeeldingskracht als poort naar je zelfherstellend vermogen. Hoe krachtig dat is en welke prestaties dat voor je kan leveren, legt de schrijfster in heldere bewoordingen uit. Ook de natuurgeneeskunde is op het zelfherstellend vermogen van de mens gebaseerd. Desondanks is het voor veel mensen toch een beetje vaag begrip gebleven. Dit boek maakt het concreet. Zo schetst Pascale Bruinen op basis van wetenschappelijk onderzoek hoe gedachten parallelle hersenprocessen activeren die onder meer je immuunsysteem beïnvloeden, hoe gevoelens via de aanmaak van hormonen directe en verregaande invloed uitoefenen op je gezondheid en levensverwachting en hoe jouw overtuigingen over gezondheid en veroudering grotendeels bepalen hoe gezond je daadwerkelijk bent en op welke manier je veroudert.

Ook toont ze aan dat je meer invloed hebt op je genen dan je denkt. Zo blijken een positieve mindset en ontspanning je ‘gezondheidsgenen’ ‘aan’ te kunnen zetten en veroudering te kunnen vertragen, terwijl een negatieve mindset en chronische stress juist je ziekmakende genen activeren en het verouderingsproces versnellen. Verder legt ze uit hoe fenomenen als het placebo- en nocebo-effect werken en leert ze je hoe je dankzij het inzetten van met meditaties, affirmaties en visualisaties zelf je eigen placebo kunt worden. Zo geeft ze inzicht in hoe je met geestkracht meer invloed op je gezondheid kunt uitoefenen dan je ooit voor mogelijk hield.

Via LinkedIn kwam ik op dit boek uit. De connectie van de titel met mijn eigen beroep als neurotherapeute deed me besluiten het te gaan lezen. Het boek leest lekker weg. Persoonlijk vond ik de eerste hoofdstukken het meest interessant. Wellicht omdat ik als mens, voor nu, minder met meditaties heb en meer met het trainen van hersengolven. Toch heb ik het hoofdstuk over meditatie, affirmaties en visualisaties gelezen en eruit gehaald wat ik er mee kan. Je kan als lezer zelf besluiten of je alles leest. Maar dit boek blijft ook begrijpelijk als je sommige kaders over onderzoeken overslaat. En ja, ik geloof nog steeds dat er meer kracht in mensen zit dan je soms zou denken!

Wow, wow, wow!! Wat een meesterwerk!! Ongelofelijk goed geschreven en samengebundeld. Alles wat je wilt weten over zelfherstellend vermogen staat erin. En het plaatje klopt helemaal, van kaft tot indeling! Ge-wel-dig! Wat een werk is dat geweest, dat zie je eraan. Grote chapeau voor jou!!

Een must op de plank van iedereen die zichzelf op het gebied van gezondheid serieus neemt, zowel individueel als professioneel, die aandacht heeft op het gebied van energie, leefstijl en vitaliteit. Dit boek leert je naar binnen te kijken, jezelf met compassie te benaderen en helpt je aan een realistische lange termijnvisie naar welzijn en fysieke, zowel als mentale gezondheid. Prachtig beginpunt en naslagwerk voor eenieder die op reis is naar vitaliteit!

Het eerste dat bij me opkwam toen ik het las?
“Oké. Nu hoef ik zo’n boek zelf niet meer te schrijven.”
Wát een prachtig, compleet en informatief meesterwerk heeft Pascale Bruinen hiermee afgeleverd. Wat mij betreft mag het zelfs gerust een standaardwerk worden genoemd op het gebied van zelfherstel. Behalve vele praktijkvoorbeelden en meer dan voldoende diepgang op een groot scala aan relevante onderwerpen is het boek gelardeerd met hele persoonlijke en aangrijpende verhalen. Alleen die al maken het meer dan de moeite waard. Het is duidelijk dat passie, geloof, vakmanschap, levenservaring en talent een overtuigende combinatie zijn. Warm aanbevolen voor iedereen die het stuur van zijn/haar gezondheid en geluk in eigen hand wil nemen.

Mijn complimenten voor je boek. Wat een research heb je daarvoor gedaan! Dat siert je en is voor het onderwerp heel belangrijk. Het is een zeer interessant boek met uiteraard een interessant en belangrijk thema. En je schrijft prachtig en maakt overzichtelijke kopjes. Ieder kan in het boek iets vinden wat voor hem of haar aan de orde is!

Waaauuuw!!!! Pascale, ik ben wéér fan!De manier hoe je schrijft, het ONDERWERP!! Super!

Het boek biedt veel uitleg en inzichten. Jouw schrijfstijl kan me zeer bekoren en dan vooral de stijl van de informatieve stukken.  Felicitaties voor het geheel!

Wat een geweldig boek! Een breed scala van mogelijkheden en methodes die een ernstig zieke patiënt zelf onder handbereik heeft en daarmee regie op zijn of haar gezondheid geeft. Chapeau! We zullen het boek zeker aanbevelen onder de lotgenoten!!

Ik vind je boek vanwege je genuanceerde betoog erg goed. Bovendien een mooie lay-out!

Ik heb het boek helemaal doorgewerkt met een gele marker. Ik realiseer me nu pas dat ik die eigenlijk roze had moeten laten zijn:-). Het waren fijne uren waarbij ik meteen al veel informatie en tips in praktijk kon brengen. Goed in te passen in mijn dagelijkse leven. Je kijkje in jouw eigen leven en dat van anderen maakt het nog krachtiger. Dank je wel, Pascale!

We hebben je boek gelezen: woow! Gefeliciteerd met dit omvangrijke project en …..je bent niet over één nacht ijs gegaan.

Wat heb je dit fantastische onderwerp uitgebreid en degelijk beschreven.

Ik vind met name de combinatie sterk: jouw eigen ervaringen (niet in één blok, maar tussendoor en gerelateerd aan de beschrijvingen van het betreffende onderwerp) en de wetenschappelijke onderbouwing.

Ook deel 2 met veel praktische tips leest heel gemakkelijk, mede door jouw schrijfstijl. Verder vinden we de omslag mooi!

Kortom: een diepe buiging!

Een uitzonderlijk boek dat je niet meer weg wilt leggen als je eenmaal met lezen begonnen bent. Zeker een aanrader voor iedereen die de arts in zich wil aanspreken. Als je dit boek gelezen hebt, weet je dat er een heler in je zit en dat je deze op vele manieren kunt activeren. Het boek leest lekker weg: de wetenschappelijke kennis over de connectie tussen lichaam en brein wordt duidelijk uitgelegd en je leert hoe je je geest kunt inzetten voor je gezondheid. Het boek heeft een hele mooie opbouw. Zo worden wetenschappelijke feiten verweven met persoonlijke ervaringen, uitkomsten – vaak verbazingwekkende – uit wetenschappelijk onderzoek, en tips en adviezen. Dit alles op een hele heldere manier in een mooie en duidelijke lay-out.
Het boek is een fijne aanvulling op de diverse workshops die ik al bij Pascale mocht volgen en geeft een totaal plaatje van de weg naar zelfherstel. Niet enkel een boek dus om maar een keer te lezen, maar steeds bij de hand te houden als naslagwerk en reminder, ook om niet in oude patronen terug te vallen.
Ik zal het boek altijd in het oog laten liggen en zeker de tips en adviezen die in het tweede deel van het boek staan ter harte nemen. Zo is Pascale met haar eigen persoonlijke ervaring op het gebied van zelfherstel “every step of the way” bij mij en heb ik het volste vertrouwen. Een boek om steeds opnieuw te raadplegen!

Heldere uitleg wat je eigen geestkracht kan doen voor je lichaam! Pascale maakt op heldere en begrijpbare wijze de wisselwerking tussen lichaam en geest duidelijk. Het boek leest zeer prettig door de afwisseling van het persoonlijke verhaal van Pascale zelf, de tips, de oefeningen, de ervaringsverhalen en de wetenschappelijke bewijzen hoe je eigen geestkracht werkt!

Een breed scala van mogelijkheden en methodes die iedereen zo onder handbereik heeft en daarmee regie op zijn of haar eigen gezondheid. Makkelijk toepasbaar voor iedereen die met zijn eigen gezondheid aan de slag wil, maar zeker ook voor de zieke medemens.

We zullen het boek van harte aanbevelen aan de lotgenoten van onze stichting ZindividU!

Ons zelfherstellend vermogen… Jeeij wat mag ons zorgsysteem blij zijn met dit boek!

Pascale legt op een begrijpelijke manier uit wat de kracht is van onze gedachten, waarbij ze enerzijds de wetenschap betrekt en dit treffend spiegelt met haar eigen persoonlijk verhaal. De kracht van ons zelfherstellend vermogen is tegenwoordig enigszins onderdrukt door de aandacht op “zorgen voor” de mens.

Dit boek draagt bij aan de broodnodige omwenteling die nodig is om te gaan “zorgen dat” de mens voor een groot deel zelf in staat is om regie te hebben op onze gezondheid, vitaliteit & welzijn….

De beweging van binnen naar buiten zoals de natuur dit bedoeld heeft.

De kracht van denktechnieken… Pascale heeft een fantastisch boek geschreven over hoe denktechnieken je gezondheid kunnen beïnvloeden. De kracht van het boek ligt met name in de combinatie van haar eigen ervaringen en de onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek.

Dit boek is ook voor mensen die hun mindset positief willen beïnvloeden. Kortom dit boek is voor een grote doelgroep!

Informatief, maatschappelijk relevant en toegankelijk… De auteur, Pascale Bruinen, was in een vorig professioneel leven officier van justitie en beheerst de kunst van het onderbouwen van een stelling. Volgens mij is dat meteen de meerwaarde van dit boek; de wetenschappelijke onderbouwing van het onderwerp ‘zelfherstel’.
De persoonlijke gezondheidservaring van de auteur (alsmede die van nog enkele andere mensen), wordt op een aantrekkelijke manier doorheen de wetenschappelijke informatie geweven. Op die manier maakt het de abstracte materie zeer toegankelijk en tastbaar.

De lossere schrijfstijl (verkleinwoorden) die gehanteerd wordt in sommige verhalende passages en deel 2, is minder mijn ding. Dat is een kwestie van persoonlijke (lees)smaak.

Los hiervan heeft de auteur op een zeer vakkundige en geloofwaardige manier enorm veel verschillende informatiebronnen benut en gebundeld! Er is duidelijk veel denk-en opzoekingswerk aan voorafgegaan.

De lay-out oogt door het gebruik van iconen, verschillende lettertypes en kleuren, fris en hedendaags.

Samengevat: een informatief, maatschappelijk relevant en lijvig werk, dat zich door het schrijftalent van de auteur vlot laat lezen!

Leer jezelf kennen… Bij het zien van het boek werd ik vrolijk van de kleurrijke kaft! Het is een boek vol wetenschappelijk ondersteunde informatie over de invloed van de geest op het lichaam, waar zelfs de scepticus niet omheen kan!

Pascale schrijft op een voor ieder begrijpelijk manier, en de layout van het boek, het gebruik van kleur, lettertype, kaders, maakt het geheel overzichtelijk, en makkelijk om soms door wat moeilijkere materie heen te komen.

Maar het is ook een fijn werkboek voor mensen die aan zichzelf wil werken om het leven in positieve zin te veranderen dmv van technieken die beschikbaar zijn voor iedereen, en een duidelijke uitleg, hoe deze technieken toe te passen, vol tips, oefeningen en voorbeelden, om bepaalde dingen aan te pakken!

Een echte aanrader!

Body-mind connectie… ! Bij het zien van de omslag met de prachtige kleuren krijg ik al meteen een feel good Vibe.

Inhoudelijk is het praktisch en met zorg ingedeeld, en makkelijk te gebruiken als naslagwerk.

Het boek heeft mij veel verrassende nieuwe inzichten gegeven. Ondanks dat ik al veel gelezen heb over dit onderwerp, heeft het mij aangenaam verrast. Tijdens het lezen betrap ik mijzelf erop dat ik ga nadenken over mijn eigen handelen.

De vermelde studies die gedaan zijn, en de uitkomsten geven voor mij een bevestiging van de soms onverwachte mind-body connectie.

Ik zou dit boek iedereen gunnen ,omdat het een boek is dat je nieuwe inzichten geeft, en je hierdoor diegene een duw in de positieve richting kan geven.

Door het lezen van het boek ben ik mij nu nog veel bewuster van mijn eigen denken en doen. Het boek geeft houvast doop tips op het gebied van meditatie, visualisatie en nog veel meer.

Chapeau voor de schrijfster die zichzelf weer overtroffen heeft met dit prachtige boek. Een geweldig boek dat iedereen zou moeten lezen!

Bijzondere aanrader…! Een bijzonder boek over wat je zelf kan doen om jouw gezondheid, welbevinden kortom jouw leven te veranderen en te verbeteren.

Uitgebreid beschreven, onderlegd met veel wetenschappelijk onderzoek, veel voorbeelden maar ook hoe de technieken van o.a meditatie, visualisaties en affirmaties toe te passen. Een boek voor mensen die zelf aan de slag willen gaan dit kan zijn op het gebied van ziekten, angsten maar ook het omgaan met dagelijkse dingen.

Deze denktechnieken worden ook toegepast door de auteur en haar eigen persoonlijke verhaal wordt beschreven.

Een boek dat zeker ook gelezen moet worden door de medische wereld om meer te weten te komen over de effecten/impact van het doen en laten van een arts, verpleegkundige etc.

De afwisseling van wetenschappelijk onderzoek, achtergrondinformatie, haar eigen verhaal, ervaringen van anderen en veel praktische oefeningen en tips maakt het boek makkelijk en vlot te lezen. Verder ziet het boek er aantrekkelijk uit.

Neem het heft in eigen hand zodat je het leven kan leiden dat jij wil!

Een meesterwerk! Het boek “Zelfherstel van binnenuit”, geschreven door Pascale Bruinen, gaat over het optimaliseren van je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Pascale Bruinen is niet alleen schrijver, maar ook spreker, trainer en ervaringsdeskundige op het gebied van mental management, mind-body connectie en zelfherstel.

In het boek deelt zij haar eigen ervaringen en die van anderen op het gebied van gedachtenkracht in relatie tot je lichamelijke gezondheid. Zij verwijst voor de onderbouwing van het bestaan van deze bijzondere verbinding tussen geest en lichaam naar verschillende in het verleden gedane wetenschappelijke experimenten en onderzoeken.

Dit maakt het boek voor mij extra waardevol, omdat ik als wetenschapper altijd op zoek ben naar “bewijs” en “de waarheid”. In tegenstelling tot wat de titel van het boek doet vermoeden, is het door die verwijzing naar wetenschappelijke studies en ervaringen allesbehalve zweverig.

Het boek leest bijzonder prettig omdat de heldere uitleg van Pascale met de ervaringen, wetenschappelijke studies, oefeningen en tips en advies worden afgewisseld. In het tweede deel van het boek krijg je praktische handvatten aangereikt om zelf met je geestkracht en het zelfherstellend vermogen van je lichaam aan de slag te gaan. Pascale Bruinen doet dit op overtuigende wijze zonder dwingend te zijn.

Het boek is een bron van inspiratie, niet alleen voor mensen die in afwachting zijn van een operatie of diagnose of midden in een behandeling zitten, maar ook voor mensen die gezond zijn en dat graag zo willen houden.

Het lezen van haar boek zou een must moeten zijn voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar gezondheid, maar zou zeker ook gelezen moeten worden door de medische wereld. Een meesterwerk!

Regie over je denken… Pascale opent met dit waardevolle boek je brein. Hoe positieve gedachten je fysieke gesteldheid kan beïnvloeden.

Boeiend vanuit theorie en verbindend door haar eigen ervaring.

Doordat de rode draad haar eigen pakkende verhaal is, combineert ze op een heel natuurlijke wijze haar gedegen kennis met de praktijk.

Deze afwisseling zorgt er ook voor dat je blijft lezen en de inspiratie als vanzelf volgt.

Het geeft je kracht om eigen regie te nemen op je lichaam, ook (juist) als het tegenzit.

Bijzondere ervaring en veel stof tot nadenken!

Ik ben je boek aan het lezen! Ik heb hem al regelmatig als tip aan patiënten geadviseerd!

Sinds het verschijnen van haar eerste boek, in 2015, heeft Pascale Bruinen zich ontwikkeld van een tamelijk nuchtere, ‘down-to-earth’ officier van justitie tot iemand voor wie er meer is tussen hemel en aarde.

In haar nieuwste boek schrijft ze over de invloed van de ‘mindset’ op het lichaam en hoe je met een positieve instelling invloed kunt uitoefenen op het beloop van ziekte en ongemak. Haar eigen ervaring met een operatieve ingreep en de angst en onzekerheid over de uitkomst daarvan lopen als een rode draad door het boek.

Daaromheen bouwt zij als het ware spiraalvormig haar betoog op. Zij legt uit hoe positieve gevoelens, betekenisvolle relaties met anderen en natuurlijk een gezonde levensstijl kunnen helpen om langer gezond te blijven of je in ieder geval langer fit te voelen.

Het bijzondere van het boek is dat de auteur veelvuldig citeert uit de wetenschappelijke literatuur en dat nog goed doet ook.

Het dwingt zonder meer bewondering af dat iemand zonder medisch-biologische achtergrond zich zo goed in de fysiologie en pathofysiologie heeft kunnen inlezen en daar ook nog eens in begrijpelijke taal over kan communiceren.

Men hoeft het niet in alles met de auteur eens te zijn maar het boek levert genoeg stof tot nadenken.

Dit boek zou onderdeel moeten zijn van medische opleidingen zodat je bij de huisarts of het gezondheidscentrum (dat is een beter woord dan ziekenhuis) deze methoden aangeboden krijgt. Een zeer boeiend boek voor iedereen, ook voor de leek, die de regie wil nemen over zijn eigen gezondheid!
Dit is zo’n boek om regelmatig weer even in te lezen en toe te passen in lastige tijden maar ook sowieso…We hebben zelf zo’n invloed. Dat weten mensen vaak niet.
Goed nieuws ook voor ons, veellezers! Onderzoek toont aan dat mensen die frequent boeken lezen bijna 50% minder kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen (schaken, kaarten of puzzelen mag ook)!
Wist je trouwens dat je elke dag wel zo’n 50.000-80.000 gedachten hebt? Meest onbewust en geschat wordt 75% negatief. Dat verbaasde me wel. Maar daar valt wél wat aan te veranderen! In dit boek lees je hoe je dat doet!
Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de wijze waarop je denkt, voelt en in het leven staat van grote invloed is op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sommige wetenschappers stellen dat we maar tussen de 5 en 15% van onze hersenen gebruiken. Een omgeving die uitnodigt om nieuwe dingen te proberen, zorgt ervoor dat je je brein blijft ontwikkelen. Ook meditatie beïnvloedt je brein positief.
Nee. het leven is niet 100% maakbaar en soms heb je gewoon pech, maar je kunt wel iets veranderen aan je mindset. En bv. erfelijke aanleg speelt niet zo’n grote rol als we denken.
Pascale pleit ervoor bewust gebruik te maken maken van gedachtenkracht, gevoelens en overtuigingen.
Door het boek heen lezen we het persoonlijke verhaal van de schrijver, hoe ze zelf positiviteit inzet als blijkt dat ze een zware operatie moet ondergaan.
Maar ook ervaringen van anderen, wetenschappelijke onderzoeken, praktische oefeningen en tips, elk met een eigen symbool en in een kader. Het ziet er overzichtelijk uit.
Dit is niet een boek dat je even snel achter elkaar uitleest. Er staat veel informatie in dit boek, wetenschappelijk onderbouwd. De persoonlijke verhalen vond ik zelf het leukste om te lezen en de tips voor zelfhulp. Er wordt bv. ook aangeraden een moodboards te maken. Dat heb ik meteen gedaan!
Het is een fijn boek om te lezen en het blijft zeker in mijn kast staan!

 • Veel tips en oefeningen bij elk onderdeel. Het zelfhulpdeel is daarbij m.i. een topbundeling van de belangrijkste kansen en “to do” mogelijkheden.
 • Handvatten voor dagelijks gebruik gekoppeld aan specifieke persoonlijke vraagstukken. Analysetool voor persoonlijke situaties en bruikbare praktijktips.
 • Leest prettig en is laagdrempelig.

Het boek leest gemakkelijk, de persoonlijke verhalen zijn herkenbaar en de moeite waard om te lezen. Ook voor iemand met een bovengemiddelde interesse de moeite waard door de combinatie van persoonlijke ervaringen, weetjes in eenvoudige taal en wetenschappelijke verwijzingen. En veel nieuwe inzichten en oefeningen gelezen, dank daarvoor!

Een aanrader voor iedereen die veel wil weten over zelfherstel en behoefte heeft aan onderbouwde informatie.

Omslag is mooi en fris. Het geeft de indruk van openheid en het bieden van kansen.

Zelfherstel vanuit geloof, ervaringen en onderbouwd. Voor zowel “eerste” kennismaking als voor een verdiepende inkijk in beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. Praktisch, ervaringen uit de praktijk, persoonlijk en een praktisch zelfhulpdeel!

Boekentip, vijf sterren!
Met het boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ van Pascale Bruinen ga je alles leren over het zelfherstellend vermogen van je lichaam. Hoe werkt dit? Hoe activeer je dit met behulp van je geestkracht, gedachten, overtuigingen en gevoelens.
Met dit boek ga je een reis maken om met je eigen lichamelijke gezondheid aan de slag te gaan. Het boek is voor iedereen van belang, want of je nu kerngezond bent, een operatie of behandeling moet ondergaan, chronisch ziek bent of een vervelende diagnose hebt gekregen, iedereen heeft er ongetwijfeld baat bij.
Want wie wil nou niet zijn of haar welzijn, gezondheid en levensverwachting verbeteren?
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek legt Pascale duidelijk uit wat er gebeurt als je je geest bewust inzet om je gezondheid te optimaliseren. Dit vult ze prachtig aan met eigen ervaring van zelfheling en ervaringen van anderen, maar ook voor jou als lezer staat het vol praktische oefeningen, tips en adviezen om zelf hiermee actief aan de slag te gaan.
Het is echt een enorm compleet boek en tevens naslagwerk wat je in je huis wilt hebben!

Voor het lezen:

Ik verwacht en hoop een heleboel van dit boek. Na het zien van de docu ‘Heal’ op Netflix en het luisteren van verschillende podcasts over dit onderwerp, wil ik hier echt het onderste uit de kan uit halen. Ik hoop op een goede onderbouwing (liefst veel wetenschappelijke feiten), want hierdoor worden dit soort onderwerpen tastbaarder en minder ‘zweverig’, want ik vind het echt enorm fascinerend.
Daarnaast hoop ik op een hoop eye-openers en veel leermomenten, die ook voor mij van toepassing zijn. Het zou echt geweldig zijn als er oefeningen en tips zijn die ook echt toepasbaar zijn in je dagelijkse leven en niet een hele grote uitdaging zijn om in je leven te integreren.
Het is een prachtige hardcover die naar mijn mening enorm mooi is vormgegeven. Het is clean, stilistisch en heeft een mooie typografie. Ook dat het boek gebonden is en een leeslint heeft, vind ik altijd een extra cadeautje bij een boek.

Tijdens het lezen:

Het is enorm veel informatie die op me af komt, maar enorm interessant. Er wordt duidelijk uitgelegd hoe dit in je lichaam werkt op cel- en genniveau. Ook de verscheidenheid aan wetenschappelijke onderzoeken vind ik erg sterk. Hierdoor zie je dat het echt al op zoveel vlakken is aangetoond dat het werkt en dat er echt mogelijkheden zijn om met je mind je gezondheid te optimaliseren.
Het persoonlijke verhaal van Pascale weet me te raken, dit komt tussendoor iedere keer aan bod. Ik merk dat ik zo graag wil weten hoe haar reis verloopt, dat ik daardoor haar boek moeilijk weg kan leggen.

Conclusie:

Dit boek is echt geweldig! Ik ben zo enorm enthousiast na het lezen van het boek! Het heeft me zoveel geleerd over de ‘Theory of Mind’ en wat positieve psychologie voor je gezondheid kan betekenen. De stukken met wetenschappelijke en theoretische informatie kan voor sommigen misschien wat pittig van stof zijn, maar zijn enorm goed en helder uitgelegd. Om het beeld compleet te maken, worden de theoretische stukken afgewisseld met haar persoonlijke ervaring en de ervaringen van anderen. Hierdoor krijg je nog een completer beeld van wat dit voor verschillende mensen op dit gebied heeft betekend en wat er qua gezondheid en herstel bereikt kan worden.
De opdrachten, tips en oefeningen zijn heel volledig en duidelijk uitgelegd. Ze zijn veelzijdig, waardoor het zeker voor iedereen ook toepasbaar is in het leven. Daarnaast weet dit boek je ongetwijfeld zo te overtuigen dat je, ondanks een druk en hectisch leven, hier toch tijd voor wilt maken.
Ik ben tijdens het lezen van het boek al gelijk aan de slag gegaan met de oefeningen en tips die ik tegenkwam. Soms is het natuurlijk even zoeken naar wat er bij je past, maar ze zijn niet moeilijk en erg leuk. Ik ben zeker van plan om de tips en oefeningen in mijn leven te integreren en mijn gezondheid te optimaliseren,
Daarnaast weet ik ook zeker dat ik dit boek nog vaker uit de kast ga pakken, niet alleen als naslagwerk. Ik ben er ook van overtuigd dat telkens als je dit boek herleest, je er weer nieuwe dingen uit kan halen.
Tijdens het lezen was ik al zo enthousiast dat ik inmiddels al drie mensen heb weten te overtuigen om het boek ook aan te schaffen.
Want het is echt voor iedereen een enorme aanwinst en aanrader!

Eindelijk weer eens een ouderwets echt boek. Hardcover en een leeslint. Natuurlijk heb ik een e-reader waar ik ook boeken op lees, maar sorry, er gaat voor mij toch niets boven een echt boek.

Veel boeken heb ik al gelezen die gaan over jezelf helen met je geest. Het is denk ik ook de tijd voor dit genre boeken. Waar ik sceptisch over ben, is dat het vanzelfsprekend is dat de methode altijd werkt in het boek. Want waarom zou je er anders een heel boek aan wijden toch?

Pascale Bruinen neemt je gedurende het boek mee in haar eigen succesvolle toepassing van haar kennis voor haar eigen genezingsproces. Dat wisselt ze af met theorieën en oefeningen over gedachten, gevoelens en overtuigingen, ouder worden, placebo’s en nocebo’s met vooral veel (heel veel) verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek.
Juist die combinatie met haar eigen verhaal maakt het boek prettig leesbaar.
Op een gegeven moment begon ik me wel te irriteren aan de zoveelste verwijzing naar een nieuw wetenschappelijk bewijs voor de theorieën in het boek. Wat soms de neiging opriep om dan maar stukken over te slaan. Niet doen!

Want op onverwachte plekken kom je in dit boek nieuwe en verrassende inzichten tegen. Soms verstopt tussen ogenschijnlijk minder interessante stukken tekst.
Het boek had misschien dunner kunnen zijn, echter volgens mij was het een bewuste keuze van de schrijfster om zo volledig en uitvoerig te zijn; de kracht van herhaling.
Als ik heel eerlijk ben, ben ik dit boek gaan lezen met de kritische vraag of en wat er voor nieuws uit dit zoveelste boek om jezelf met je geest helen, te halen valt.

De schrijfster pretendeert niet dat alle ziekten te genezen zijn door eens lekker positief te gaan denken. Ze maakt een mooie verbinding tussen de reguliere geneeskunde en het aanvullend inzetten van je eigen potentieel om te genezen.
Wat heel mooi in dit boek wordt belicht, is wat het betekent als je positief kunt kijken naar welk ziektebeeld je ook hebt. Maar ook wat het omgekeerde effect is als je juist negatief naar je ziekte kijkt.
Waarbij je verrast zult staan hoe vaak dat onbewust en onbedoeld het geval is. En dat doet niet alleen de patiënt, maar de behandelaar kan daar ook een grote rol in spelen.

Die ene quote van Henry Ford: “ Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right”
vat voor mij het hele boek samen. Het heeft zo’n ongelooflijke invloed op je ziektebeeld en je leven, hoe je daar zelf in staat. Waarbij je vaak krijgt wat je verwacht. En daarin zat voor mij de kracht van dit boek.
Een soort van weer wakker worden, wat we (ook jij en ik) dagelijks doen om onszelf in de weg te staan bij wat we willen bereiken. Het boek focust daarbij op ziekte, en is zeer zeker ook toe te passen op andere leefgebieden.

Ik was echt aangenaam verrast door (wat ik eerst oneerbiedig had bestempeld als het zoveelste boek) een boek dat zo duidelijk maakt wat een positieve houding kan betekenen. Het meest bijzondere vind ik nog dat dit boek (misschien juist door de uitvoerigheid) op een zachte en bijna onbewuste manier bij mij is binnengekomen. Ik merkte dat, doordat ik me (opeens?) meer bewust ben van de momenten dat ik negatief reageer op van alles. Dat is niet goed of fout, en toch is het leuker, en gezelliger voor je naaste omgeving ;-), als je wat vaker omschakelt naar een positieve reactie.

Mijn advies is dan ook om dit boek te gaan lezen, om je ziekte te genezen, herstel te bevorderen of te leren omgaan met wat niet genezen kan worden. Ook dat laatste zie ik namelijk als herstel. Of om gewoon te beseffen wat het betekent als je vaker positief in het leven kunt staan. En hoe je dat zou kunnen doen.
Ik wens je toe dat je net zo geïnspireerd mag worden door dit boek als ik!

Zelfherstel van binnenuit leek mij een boek met veel onderwerpen die voor mij interessant en leerzaam zijn, maar waar ik mij ook moeilijk voor open stel. Ik ben dit boek dus gaan lezen vanuit een uitdaging.

Het boek is stevig, groot en heeft een harde kaft. Het voelt als een leerboek maar leest best ontspannen ondanks de grote hoeveelheid informatie die erin staat. ‘Zelfherstel van binnenuit’ begint met een persoonlijke introductie en bevat steeds stukjes van de auteur haar eigen verhaal. Dit wisselt af met informatie, onderzoek en praktische tips en opdrachten die voor iedereen te doen zijn. Sommige informatie is niet nieuw, maar de uitleg waarom dit zo is dan wel. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld stress, emoties, optimisme, dankbaarheid, afweer en nog veel meer.

Dat dit boek wisselt tussen ontspannen lezen, leerzame stukken en actie (dingen doen en ondernemen) maakt het heel fijn en een echte ervaring. Zoals ik al aangaf was dit boek voor mij een uitdaging en niet alles sloeg voor mij dan ook aan, maar zelfs vanuit mijn allergie (om dit zo te noemen) heb ik bijzonder nuttige tips meegekregen en houd ik veel over aan dit boek. Ik zal deze dan ook echt af en toe nog in kijken. Ik kan iedereen dit boek aanraden, er zit zeker iets nuttigs bij, tenzij je natuurlijk nooit stress ervaart en geen enkel probleem hebt.

Een boek voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar gezondheid. Zo wordt het boek Zelfherstel van binnenuit ingeleid. Want geestkracht is cruciaal voor je gezondheid. Zo heeft schrijfster Pascale Bruinen uit eigen ervaring ondervonden. En na intensieve bestudering van wetenschappelijk onderzoek heeft zij dit kunnen bevestigen. Want de aanname dat je zelf invloed hebt op je gezondheid blijkt veelvuldig bewezen. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en vormen samen een geheel. Het boek is een uitnodiging om niet alleen te vertrouwen op je arts en medicijnen. Maar zeker ook op de zelfhelende capaciteiten van je lichaam. Boeiende kost!

Geest en lichaam

In het voorwoord geeft de schrijfster aan dat dit boek Zelfherstel van Binnenuit zich focust op de Power of Possibility. Oftewel de kracht van wat wel mogelijk is. Een boek dat door veel mensen met enige scepsis zal worden opengeslagen. Hoe zou je door middel van je gedachten, gevoelens en overtuigingen je lichaam kunnen activeren om gezonder te worden? Dit kan bij sommigen wellicht wat weerstand oproepen deze gedachte. Als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent, een operatie moet ondergaan of chronisch pijn hebt. Maar dat je zelf invloed hebt op je gezondheid, wordt tegenwoordig steeds duidelijker. Alhoewel dat zelfs al van oudsher wordt onderkend:

De innige verbondenheid tussen geest en lichaam is het onderwerp van het eerste hoofdstuk. Via je hersenen en geestkracht kun je invloed uitoefenen op jouw gezondheid en welbevinden. Bijvoorbeeld als je een positieve mindset hebt.

Gezondheidsvoordelen van een positieve mindset

 • pijnstilling
 • verbetering van geheugen
 • toename van spierkracht
 • betere slaapkwaliteit
 • afname van allergische reacties
 • vermindering van depressieve gevoelens
 • sneller herstel na operaties

Zo zijn er nog vele positieve effecten van een positieve mindset. En je hersenen blijven gezonder als je ze regelmatig stimuleert. Dat is belangrijk aangezien ze zoveel lichaamsfuncties aansturen. Dankzij het natuurlijke aanpassingsvermogen van je brein kunnen ze tot het einde van je leven doorgaan met nieuwe verbindingen maken. Onderzoek toont aan dat mensen die frequent lezen, een kaartspel doen, schaken of puzzels maken bijna 50% minder kans lopen om alzheimer te ontwikkelen. En ook blijven bewegen en een positieve mindset zijn op latere leeftijd goed voor de gezondheid. Daarom is het ook zo belangrijk dat oudere mensen blijven bewegen. Zie onderaan onze review een inspirerend voorbeeld hiervan!

Zelfherstel van binnenuit – inhoud van het boek

Het boek leert je hoe je je geest kunt inzetten om je gezondheid te optimaleren‘. Hiervoor wordt veel wetenschappelijke onderbouwing gegeven. Dit wordt afgewisseld met het persoonlijke verhaal van de schrijfster die een zware operatie heeft moeten ondergaan. Daarnaast worden veel praktische tips en oefeningen beschreven, die je helpen bij het toepassen van de theorie.

In deel 1 van het boek gaat het over de connectie tussen lichaam en geest. Het bevat een uitleg over mindset, over de invloed van chronische stress en de werking van je afweersysteem. De invloed van emoties op lichamelijke processen wordt helder beschreven. Het belangrijkste onderdeel van het boek is de werking van Mental Management technieken. Zoals mediteren, affirmaties en visualiseren. Deze hebben biologische effecten op je lichaam. Je gedachten, gevoelens en overtuigingen worden namelijk chemisch vertaald naar hormonen. Zo wordt uitleg gegeven hoe je zenuwcellen samenwerken met je hormonen en wat de invloed is op je DNA.

De feelgood hormonen kennen we als endorfine, dopamine, serotonine en oxytocine. Positieve gedachten leiden tot de aanmaak van meer feelgood hormonen. En dus tot meer geluksgevoelens, minder stress, pijnstilling en een lagere bloeddruk!

Praktische handleiding

In deel 2 volgt een praktische handleiding hoe je zelfherstel van binnenuit kunt bereiken: optimaal integraal. Hierin staan aanbevelingen en tips van de schrijfster. Bijvoorbeeld hoe je kunt werken aan een positieve mindset en een rotsvast vertrouwen in je lichaam. Maar op 1 staat zelfzorg. Wees zacht en vriendelijk voor jezelf, neem regelmatig een massage en maak je huiselijke omgeving een veilig en opgeruimd toevluchtsoord. Ook belangrijk tijdens je ziekteproces is het creëren van een positieve realiteit. Geen google op bijwerkingen of doemscenario’s, maar voed jezelf met positief nieuws en positieve mensen om je heen. Want emotionele ondersteuning is ook bewezen bevorderend voor herstel.

Ook de natuur in gaan wordt als belangrijk advies genoemd. Bekend is bijvoorbeeld dat bosbaden stress vermindert. Natuur is ook belangrijk bij genezing. Mensen die in een ziekenhuiskamer zicht hebben op groen, genezen sneller dan mensen die uitkijken op een blinde muur. Hopelijk vinden de uitkomsten van al deze wetenschappelijke onderzoeken hun weg naar de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Of gezondheidscentra zoals de schrijfster een veel beter passende term vindt.

Het kan zijn dat mensen extra druk voelen van de gedachte om positief te moeten denken. Zoals de schrijfster benoemt: dit is niet het effect wat ze met het boek wil veroorzaken. Niemand kan ooit meer doen dan zijn of haar best. En ieders omstandigheden kunnen verschillen, en zo zijn er vele factoren van invloed op een ziekteproces. Maar er zijn wel dingen die kunnen helpen bij het optimaliseren van je gezondheid. Bewustzijn daarvan is al een eerste stap.

Meditatie, visualisatie en affirmatie

Hoe kun je positief geloof in in je gezondheid in jezelf installeren? Dit kan door meditaties, affirmaties en visualisaties. De positieve effecten van deze drie Mental Management technieken komen uitgebreid aan bod. Over de gezonde effecten van meditatie is veel bekend. Een toegankelijke manier om stress te reduceren en je veerkracht te vergroten. Maar ook de kracht van visualisatie is evenzeer boeiend en kan leiden tot zelfherstel van binnenuit. Het gaat daarbij om het zo levendig mogelijk voorstellen van een gewenste situatie. Je maakt gebruik van de unieke menselijke verbeeldingskracht waarmee je je door tijd en ruimte verplaatst. Hierbij zien je hersenen nauwelijks het verschil tussen iets dat echt gebeurt of in je gedachten. Dit heeft vele positieve effecten, waaronder:

Effecten van visualisatie

 • versterking immuunsysteem
 • vermindering bijwerkingen bestraling en chemotherapie
 • pijnvermindering
 • kortere operatieduur en sneller herstel na operaties
 • betere werking medicatie en behandeling
 • bevorderen wondgenezing
 • verlaging bloeddruk
 • sneller herstel bij revalidatie

Zo is er bijvoorbeeld de motorische visualisatie. Hierbij is een toename van spierkracht mogelijk door de beweging van spieren in gedachten uit te voeren. Maar ook pijnstilling door middel van visualisatie is mogelijk. Zo wordt helder uitgelegd aan de hand van de eigen ervaring van Pascale Bruinen. Het is zeer boeiende informatie, en bijzonder om te lezen.

Affirmaties

Ook positieve affirmaties zijn een belangrijk onderdeel richting zelfherstel van binnenuit. Dit zijn krachtige positieve uitspraken die je denkt, uitspreekt of opschrijft. Je hersenen gaan deze voor waar accepteren en er ontstaat een positief verwachtingspatroon. Hierdoor gaat je brein helende stoffen produceren. Er worden duidelijke tips gegeven voor succesvolle affirmaties, en beschreven wordt hoe deze kunnen helpen richting zelfherstel van binnenuit. Voorbeelden van affirmaties zijn bijvoorbeeld Ik ben gelukkig, gezond en geheeld. Ik ben krachtig en optimistisch. Ik ben blij en dankbaar. Sterke uitspraken die je vaak herhaalt en bij voorkeur ook in het zicht ophangt.

Van al deze genoemde technieken wordt dus met onderzoeken bevestigd dat ze positieve effecten hebben. In het boek worden heel veel onderzoeken aangehaald, en op een duidelijke manier beschreven.

Wetenschappelijk onderzoek naar zelfherstel van binnenuit

Een welbekend voorbeeld van de kracht van je geest is bijvoorbeeld het placebo-effect. Het geloven in de werkzaamheid van een nepmedicijn of behandeling, zorgt ervoor dat je brein allerlei lichamelijke processen activeert. Zoals lichaamseigen pijnstillende stoffen en versterking van je afweersysteem. Patiënten voelen zich niet alleen beter, maar ervaren ook biologisch meetbare effecten. Placebo’s hebben een sterke werking bij bijvoorbeeld depressie, Parkinson, allergieën, prikkelbare darmsyndroom en zelfs kaalheid.

Maar ook is er het nocebo-effect. Als je een negatief verwachtingspatroon creëert voor een behandeling of medicijnen, kan dit een nadelig effect hebben op de resultaten. Twijfel of een negatieve verwachting over een bepaald medicijn, kan leiden tot bijvoorbeeld een verhoogde pijnintensiteit. Angst en ongerustheid hebben immers invloed op hormonen en leiden tot het vrijkomen van bepaalde stoffen. Daardoor kunnen hoofdpijn, misselijkheid of vermoeidheid ontstaan. Dit zijn belangrijke processen om je bewust van te zijn. Hoe dit werkt, wordt op een duidelijke manier uitgelegd. En wat je geestkracht allemaal kan doen, wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek:

Een kleine greep uit de verbluffende resultaten:

 • Zelfhypnose waarbij het immuunsysteem werd gevisualiseerd, bleek de effecten van stress bij studenten te dempen. Hierdoor kregen ze minder virale infecties.
 • Een op maat gemaakte geleide visualisatie zorgde bij een groep borstkankerpatiënten voor een significante verbetering in welbevinden gedurende de eerste bestralingsweken.
 • De wondheling na een operatieve ingreep bleek beter bij een groep patiënten die zowel standaardzorg als een geleide visualisatie kregen. Zij stelden zich met name voor hoe zij ontspannen de ingreep ondergingen en hoe hun lichaam zich heelde.
 • Parkinsonpatiënten die motorische visualisaties ondergingen, vertonen na verloop van tijd snellere bewegingspatronen en betere cognitieve prestaties.
 • Ouderen die positieve feedback krijgen over hun grijpkracht voelen zich jonger en vertonen daarop een daadwerkelijke toename in grijpkracht.
 • Een yoga nidra meditatie van elf minuten gedurende 30 dagen geeft minder stress, meer gevoelens van welbevinden en verbeterde slaapkwaliteit.

Inspiratie en inzicht

Het is inspirerend om te lezen wat er allemaal mogelijk is. Maar het optimaliseren van je gezondheid door de genoemde technieken valt of staat met herhaling. Dit komt doordat je hersenen nieuwe neurale verbindingen moeten aanleggen. Het kan dus best moeilijk zijn om in je dagelijks leven te integreren. Maar na het lezen van dit boek kun je alleen maar concluderen dat het zeker de moeite waard is. Bij chronische klachten, een ernstige ziekte of bij het moeten ondergaan van een operatie. Verdiep je in de mogelijkheden, en gebruik het naast je reguliere behandeltraject. Van de ziekte van Parkinson, tot allergieën, Burn-out, depressie, chronische pijn en ontstekingen. Er zijn heel veel gebieden waarop de technieken toegepast kunnen worden.

Het onderwerp zelfherstel van binnenuit afdoen als zweverig of magisch denken is dan ook totaal ongegrond. En het zou mooi zijn als dit veel meer geïntegreerd wordt in reguliere behandelingstrajecten. Niet alleen gezien de kostenbesparing, maar vooral ook het enorme effect op welbevinden en veerkracht.

Mooi hoe schrijfster Pascale Bruinen haar eigen persoonlijke ervaring als aanknopingspunt heeft kunnen gebruiken. En vervolgens een wetenschappelijk onderbouwd naslagwerk heeft geschreven. Ze is een voormalig Officier van Justitie en heeft daar eerder ook een boek over geschreven:  Mijn eerste lijk is gelukkig vers. Momenteel is zij een succesvolle auteur, spreker en trainer op het gebied van geestkracht en zelfherstel. Ook heeft zij de Academie voor zelfherstel opgericht, een online kenniscentrum voor alle bewezen effectieve zelfherstelinterventies.

Conclusie zelfherstel van binnenuit

Dit boek leest heel prettig door de afwisseling van theorie en praktijkvoorbeelden. Je wordt meegenomen in de gezondheidsuitdagingen van de schrijfster zelf. Maar er zijn ook voorbeelden van derden waarin overtuigend wordt beschreven hoe zij de kracht van hun geest hebben ingezet. Het is laagdrempelig en toegankelijk geschreven.Met een frisse lay-out en mooie quotes. Er staat heel veel belangrijke en boeiende informatie in, dus er komt nogal wat op je af. 

Maar door de praktische handleiding en vele tips kun je daadwerkelijk aan de slag met de inzichten. Voor talloze situaties kun je de tips gebruiken. Bijvoorbeeld als je je bij het wakker worden niet fit voelt. Of als er iets spannends staat te gebeuren. En iets wat bijvoorbeeld recent vaak ter sprake komt, zijn de bijwerkingen van vaccins. Positieve verwachtingen van pijnstillers of injecties blijken meer dopamineproductie te veroorzaken, en dus minder bijwerkingen. Belangrijk om je te realiseren, en je niet te veel te laten beïnvloeden door negatieve berichten.

Het boek kan een houvast zijn voor diegenen die gezondheidsproblemen ervaren en een actieve benadering zoeken richting herstel. Het kan best een enorme focus, tijdsinvestering en verbeeldingskracht vragen om bepaalde adviezen toe te passen. Er wordt ook geadviseerd om daar eventueel hulp bij te vragen, van bijvoorbeeld een hypnotherapeut.

Maar wat op een treffende manier duidelijk wordt, is dat een aantal factoren kunnen bijdragen aan een snel herstel en zelfs genezing. Zoals het bezitten van innerlijke kracht, de regie durven nemen en een positief verwachtingspatroon houden. Aangevuld met meditatie, visualisatie en affirmaties kun je zoveel meer dan je denkt!

‘Een geweldig boek! Ik kan er telkens weer op terug vallen als het even niet mee zit in het leven.
Het maakt mij sterk bewust van mijn eigen kracht en natuurlijk van de kracht en verbinding van je eigen lichaam en geest. Je gedachten zijn sterk en hebben invloed op je welzijn.
Dus ik zou het iedereen willen aanraden en adviseren lees het! En pas het toe!

Een aanrader!’

‘Uitgebreid overzicht. Een boek waarin Pascale Bruinen een uitgebreid overzicht weergeeft van de op dit moment bekende en gebruikte methodes, werk- en zienswijzen die door verschillende medische experts wetenschappelijk zijn onderzocht, beschreven en worden toegepast in de medische behandeling van langdurige klachten en die een rol spelen bij het activeren van het zelfgenezende vermogen van het lichaam. De persoonlijke ervaring van de auteur maakt het boek waardevol en het lezen de moeite waard!’

‘Omdenken. Neem de tijd deze boodschap te begrijpen!’

Iedereen heeft het in zich maar is er niet bewust van. Zelfherstel van binnenuit. Een geweldig interessant en leerzaam boek. Of je nu zorgprofessional bent of vanuit jezelf regie over je eigen gezondheid wilt voeren. Een mooie combinatie van haar persoonlijke inspirerende verhaal met de wetenschappelijke onderbouwing van de kracht van gedachten. Bovendien boordevol praktische oefeningen en tips waar je per direct mee kunt beginnen. Goed onderbouwd en praktisch tegelijk, een gouden combinatie!

Vandaag ben ik begonnen in ‘Zelfherstel van binnenuit’. De eerste 100 pagina’s heb ik al gelezen en het is heel duidelijk en bied goede handvatten waar ik direct mee aan de slag ga. Hier heb ik echt wat aan voor de rest van mijn leven. Wat een geweldig boek!

Ik heb je theorie toegepast. Ik heb gisteren een medische ingreep gehad. Ik heb me de afgelopen week volgens ‘Zelfherstel van binnenuit’ voorbereid. Amazing hoe Zen ik was en ben!

Dit prettig geschreven boek is heel inspirerend voor zowel voor patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, levensstijl- en gezondheidscoaches. Het persoonlijk verhaal van Pascale werd heel mooi verwerkt in het boek zonder dat het teveel rond haar ‘persoon’ draait zoals in veel andere boeken. De wetenschap werd vertaald in een stijl van schrijven toegankelijk voor iedereen. Het boek bruist ook van energie met de hoofdstukken rond affirmaties en visualisaties voor (kanker)patiënten. Ik neem er alvast ideeën uit voor in mijn coachingspraktijk. Voor mij persoonlijk neem ik bij de volgende golfwedstrijd de visualisatietip van Jack Niklaus mee die heel duidelijk omschreven wordt door Pascale met tevens tips voor andere sporten. Kortom: iedereen kan dit boek geregeld bovenhalen en op een gemoedelijke manier met gezondheid en mindset bezig zijn.

‘Ook ik heb je boek met veel plezier maar vooral grote interesse gelezen. Bij mij is er een tijd geleden endeldarmkanker ontdekt en ik heb radiotherapie en chemotherapie gehad. Vanaf de start van mijn traject wist ik intuïtief dat is zou genezen. Na 1 maand behandeling, zelfs nog tijdens de eerste chemokuur was de tumor al grotendeels verdwenen. Ook aan mij vroegen de artsen niet hoe dat mogelijk was. Toen mijn behandeling werd afgerond voelde ik mij direct gezond, genezen en nog altijd optimistisch. Ik was ervan overtuigd dat ik door de combinatie traditionele behandeling en positief denken de kanker had doen verdwijnen.

Helaas werden er onlangs, twee jaar later, bij een MRIscan 2 pathologische kliertjes ontdekt in de endeldarm die operatief moeten worden verwijderd. Net zoals in jouw PB-tjes in het boek ga ik goede foute grapjes maken op de OK, want die is oké, en heb ik reeds gevisualiseerd dat de operatie voor 100% slaagt! Dank voor je inspirerend boek!’

‘Ik heb al 2 keer je boek gelezen. Veel bruikbare tips en een echte inspiratiebron!’

‘Ik wil je bedanken voor je coaching maar vooral voor het schrijven van je boek. Toen ik het boek kocht was ik op zoek naar iets wat mij kon helpen bij het wachten op deze operatie. En daar heeft het boek ruimschoots aan voldaan.  Het gaf hoop en vooral gaf het mij een gevoel dat ik enigszins controle had. Ik kon ergens mee aan de slag en ik kon tijdens de operatie dan niet veel doen maar mijzelf wel zo goed mogelijk erop voorbereiden. Ik heb veel van jouw praktische tools gebruikt, van goed voor jezelf zorgen (met een massage) tot je favoriete luchtje meenemen naar het ziekenhuis en de meditaties van Deepak Chopra. Ik was zelf al met een aantal dingen begonnen maar jouw boek bevestigde dat wat ik deed ook wetenschappelijk onderbouwd was.  En nogmaals om het heft in eigen handen te nemen is heel waardevol. Zo vrolijk als jij ben ik de operatie niet ingegaan maar ik heb de tactiek gebruikt (alsof je het beleeft als voor een interview) en benmet kleine tranen onder zeil gegaan. En de ‘visualisatie voor een succesvolle operatie’ van de webshop van de Academie voor Zelfherstel  heeft ook hierbij geholpen. Nu bijna 3 weken later ben ik nog aan het herstellen maar het is ongelooflijk hoe goed het gaat! Nogmaals dank!’

BOEKPRESENTATIE ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT

Op zaterdag 12 juni 2021 vond de boekpresentatie van ‘Zelfherstel van binnenuit’ plaats in Boekhandel Dominicanen van eigenaar Ton Harmes. Pascale werd tijdens de presentatie, die ook via een livestream kon worden gevolgd, over haar boek geïnterviewd door Jan-Willem van den Brandhof, eigenaar van BrainStudio.

Na een korte quiz waarbij de zelfherstelkennis werd getest van zowel de aanwezigen als van degenen die de livestream volgden, werd afgesloten met een signeersessie.

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Foto’s: Nico Bastens