Tag Archief van: chemotherapie

Helende Hersenspoeling

Als coach help ik geregeld mensen die heel bang zijn voor hun operatie of die enorm opzien tegen een medische behandeling. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan chemotherapie, bestraling, radioactieve therapie of nierdialyse.

Vaak hebben ze ‘horror’verhalen gehoord of gelezen over pijn, fikse bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven of een tergend langzaam herstel. In andere gevallen hebben ze zelf eerdere negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen op deze gebieden gehad. Of het zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen noodzakelijke voorgeschreven medicatie omdat ze die ‘rotzooi’ niet willen innemen.

In al deze gevallen bestaat er een duidelijke weerstand van binnenuit tegen het onvermijdelijke die gebaseerd is op hun opgedane overtuigingen. Hoe menselijk en begrijpelijk dit verzet ook is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit negatieve verwachtingspatroon een ongunstige invloed heeft op de uitkomsten van een ingreep en behandeling alsmede op ervaren bijwerkingen.

Dit komt omdat een negatief verwachtingspatroon het nocebo-effect oproept: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en alvast de daarbij behorende stoffen aanmaakt. Ons brein is – oneerbiedig gezegd – namelijk in zekere zin een voorspellingsmachine die graag de ervaren werkelijkheid voor ons filtert alsmede in- en aanvult. Een beetje ‘u vraagt en wij draaien’ maar dan op hersenniveau.

Dit klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het echt zo.

Denk maar eens aan mensen met kanker die misselijkheid bij voorbaat ervaren. Zij worden al misselijk als ze enkel de ruimte binnenkomen waar ze chemotherapie moeten ondergaan, dus zónder dat ze iets hebben toegediend gekregen. Ook waarschuwen dat iets pijn gaat doen leidt juist tot meer pijn. Dat komt omdat de angst voor pijn een negatief verwachtingspatroon veroorzaakt waardoor er mechanismes worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de pijnintensiteit hoger wordt.

Los hiervan leidt innerlijke weerstand tegen iets dat toch moet gebeuren tot een ongezonde stressreactie in het lichaam die eveneens een negatieve invloed heeft op operaties, behandelingen en zelfs op de werkzaamheid van (sommige) medicatie.

De oplossing voor deze problematiek is relatief simpel: het creëren en vervolgens verankeren van een nieuw, positief verwachtingspatroon. Simpel, omdat in principe iedereen met een normaal werkend brein dit kan leren. Relatief, omdat het wel het nodige doorzettingsvermogen vergt. Uit wetenschappelijke studies naar het placebo-effect weten we dat het brein namelijk evenzeer anticipeert op een positief verwachtingspatroon door alvast de mechanismes te activeren die de bijbehorende helende stoffen produceren.

Om dit te bereiken gebruik ik de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die ik de ‘Helende Hersenspoeling’ noem.

Regelmatige meditatie zorgt voor ontspanning waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam (o.a. het immuunsysteem) optimaal zijn werk kan doen. Daarnaast leidt het tot een vermindering van zowel het volume als de activiteit van het angstcentrum in het brein waardoor je op een natuurlijke manier minder angstig wordt.

Regelmatig affirmeren – uitspreken van krachtige positieve zinnen die vertrouwen geven – zorgt voor inprenting daarvan in het brein. Hierdoor ontstaan nieuwe neurale verbindingen  die bijdragen aan een positief verwachtingspatroon. Onderzoek wijst bovendien uit dat affirmeren ongezonde denkpatronen vervangt door gezonde(re) waardoor de stressrespons wordt gedempt. Daarnaast helpt het om te komen tot positieve leefstijlverandering.

Regelmatig visualiseren – waarbij je een gewenst scenario keer op keer zo levendig mogelijk voor je ziet in je geest – zorgt eveneens voor ingesleten patronen in de hersenen die op hun beurt helpen om een positief verwachtingspatroon in jezelf te ‘installeren’. Want het brein ziet vrijwel geen verschil tussen de werkelijkheid en levensechte verbeelding.

Het eindresultaat van het tijdig starten met intensieve inprenting door deze mind-bodytechnieken is dat de oorspronkelijke negativiteit, stress en weerstand wordt vervangen door een open, ontspannen en positieve houding.

Met als gevolg minder pijn, minder kans op complicaties, een sneller en beter herstel en minder bijwerkingen.

Lang leve ons geweldige, wonderbaarlijke, neuroplastische brein!

Gratis lezing hoe je jezelf optimaal voorbereidt op operaties en medische behandelingen!

In september 2016 heb ik een bijzondere ervaring met zelfherstel gehad toen ik plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij mijn speciale manier van voorbereiding bestaande uit hersentraining waarbij ik mijn verwachtingspatroon zo positief mogelijk heb gemaakt, heb ik achteraf geen enkele pijn gehad en ben ik in slechts een paar dagen tijd hersteld in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken. Sindsdien ben ik eindeloos gefascineerd door de kracht van de geest en heb ik intensief de wetenschap achter deze biologische effecten van mindset en verwachtingspatronen bestudeerd.

Mijn missie is om iedereen die een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moet ondergaan via lezingen, workshops en coaching de kennis aan te reiken die nodig is om er zo goed mogelijk uit te komen en zo min mogelijk bijwerkingen te ervaren.

Heb jij hier interesse in, geef je dan op voor mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie en medische behandeling’ op zaterdag 20-4-2024 van 14.00 –15.00 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Deze lezing maakt deel uit van een reeks introductielezingen waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting.

Doelgroep: iedereen die binnenkort een operatieve ingreep, chemotherapie en/of bestraling moet ondergaan of op de wachtlijst daarvoor staat.

Wil jij graag:

* Ontspannen en vol vertrouwen de operatiekamer ingaan?

* Een zo goed mogelijk functionerend immuunsysteem hebben?

* Fit je operatie uitkomen?

* Zo min mogelijk angst, pijn en complicaties ervaren zoals wondinfecties?

* Zo goed mogelijk herstellen zodat je snel weer thuis bent?

* Zo min mogelijk bijwerkingen ervaren van chemotherapie en bestraling?

Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou!

Leer ook hoe je door middel van specifieke, door mij ontwikkelde, hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties een positief verwachtingspatroon kunt creëren met betrekking tot jouw operatie en medische behandeling! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat mensen met een positief verwachtingspatroon een sterker immuunsysteem hebben; minder pijn, angst, complicaties en bloedverlies ervaren; verbeterde wondheling hebben; sneller herstellen, een kortere opnameduur hebben en een hogere levenskwaliteit ervaren. Dat wil jij toch ook?

Deze lezing is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Inmiddels word ik steeds vaker gevraagd om mijn expertise in te zetten in de medische wereld. Een verkorte versie van deze lezing heb ik op 21 september 2023 gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in het UMCG Groningen. Daarnaast heb ik de volledige lezing tweemaal gegeven voor het Maastricht UMC+: op 14 december 2023 op uitnodiging van het Spine Pain Team en op 27 februari 2024 voor alle artsen in opleiding (AIOS).

Interesse? Deelname uitsluitend na schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via info@academievoorzelfherstel.nl.

NB: Er zijn maximaal 30 plaatsen dus wees er op tijd bij!

Review Mindboostsessie!

Behalve groepsworkshops geeft Pascale ook geregeld workshops één op één of voor een kleine groep, de Mind Boost Sessies.

Lees onderstaand de review van een tevreden deelneemster.

‘MINDBOOST

In twee eerdere blogs heb ik beloofd iets meer te vertellen over een mindboostsessie waar ik tot de dag van vandaag, ook zeker in een chemoweek als deze, veel aan heb.

Aan het begin van mijn behandeling ben ik via familie in contact gekomen met Pascale Bruinen. Nadat zij 18 jaar werkzaam is geweest als officier van justitie heeft zij zich de laatste jaren gericht op de kracht van de menselijke geest en hoe je je bewustzijn in kan zetten om je gezondheid te bevorderen. Na een telefoontje met haar waarin ze kort al een beetje vertelde wat zij doet en waar ze mij mee kon helpen, vertrokken we enthousiast richting Limburg voor een privé mindboost sessie.

Kort door de bocht, een rotsvast geloof in genezing heeft effect op je gezondheid en welzijn.

Tijdens de mindboostsessie vertelde Pascale vol passie over de kracht van het bewustzijn en hoe dit je kan helpen, in mijn geval, je lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen om te kunnen genezen. Een bekend voorbeeld wat zij gaf van wanneer het bewustzijn invloed heeft op de gezondheid is het zo genoemde placebo-effect. Mensen met een bepaalde ziekte komen in een onderzoeksgroep en krijgen een neppil, nepbehandeling of soms zelfs een nepoperatie. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer patiënten overtuigd zijn dat zij de behandeling krijgen die werkt, dit een positief effect heeft op hun gezondheid en soms zelf leidt tot genezing. Kort door de bocht, een rotsvast geloof in genezing heeft effect op je gezondheid en welzijn.

Het voorbeeld andersom is wellicht wat meer bekend. Wanneer je voor een moeilijke opdracht staat en je in gedachten maar blijft herhalen dat je het niet kan, het vast niet gaat lukken, het dan ook dikwijls niet lukt om die moeilijk opdracht goed uit te voeren. Hetgeen wat Pascale je bij wil brengen is dat je je bewustzijn dus ook in kan zetten om die moeilijke opdracht wel succesvol af te ronden door in je hoofd te blijven herhalen dat dit zeker gaat lukken, je alle kennis in huis hebt om dit te kunnen etc. En in mijn geval is het geen opdracht maar gaat het om m’n lijf.

Iedere dag bij het tandenpoetsen spreek ik deze zinnen hardop uit. In het begin natuurlijk ontzettend raar en onwennig.

Vanuit dit perspectief heeft Pascale verschillende handvatten gegeven om mijn eigen bewustzijn te trainen om zo mijn zelfhelend vermogen van mijn lichaam aan te spreken. Een paar handvatten die ze me gaf probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen. Vanuit het gegeven dat het bewustzijn invloed heeft op je lichaam zijn er overtuigende gedachten nodig om je lijf aan te spreken. Pascale noemt dit affirmaties. Dit zijn krachtige zinnen die je dagelijks hardop uitspreekt. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan: “Ik ben sterk, krachtig en kerngezond”. In mijn eigen woorden hoe het dan zou moeten werken: je herhaalt deze zin dagelijks hardop en daardoor gaat je lijf ‘denken’ dat het waar is en zich daarnaar gedragen. Je lichaam kan namelijk geen onderscheid maken in wat ‘waar’ is of wat ‘gedachten’ zijn. Ik heb zelf twee zinnen opgeschreven en die hangen naast de spiegel in de badkamer. Iedere dag bij het tandenpoetsen spreek ik deze zinnen hardop uit. In het begin natuurlijk ontzettend raar en onwennig. Maar inmiddels hoort het bij mijn routine en geeft het me kracht en word ik er vrolijk van. In mijn geval heeft het natuurlijk betrekking op mijn gezondheid maar ik ben er ook wel van overtuigd dat wanneer je iets voor jezelf wilt bereiken en je dit hardop uitspreekt je dichterbij het doel zult komen.

Naast het uitspreken van affirmaties kan je volgens Pascale je lijf ook helpen door te visualiseren. Dus in gedachten nemen wat je wil dat er gaat gebeuren. Zoals ik in een eerdere blog al eens schreef, stelde ik me tijdens de bestralingen voor dat de stralingen grondig en secuur alle kankercellen kapot laserden. Het was een hele lichtshow geweest gedurende 27 bestralingen, maar inmiddels ziet het er in mijn visualisatie weer blinkend schoon uit in dat hersenpannetje van mij.

Pascale gaf tijdens de sessie nog een ander voorbeeld waaruit de connectie tussen je bewustzijn en je lichaam heel duidelijk naar voren komt. Iedereen heeft het vast weleens meegemaakt. Je hebt ruzie gehad met je geliefde, beste vriendin, baas, noem iemand. En je moet het kwijt dus je vertelt dit verhaal aan een naaste. Op het moment dat je de ruzie weer herbeleefd doordat je erover vertelt, heb je vaak dezelfde lichamelijke reacties en emoties als die je had tijdens de daadwerkelijke ruzie. Daarnaast kan het dan ook nog zo zijn dat je het naast met je moeder ook nog bespreekt met je buurvrouw, je zus en de kapper en heb je voor je lijf vier keer ruzie gehad met alle spanningen en emoties die daarbij komen kijken. Terwijl het in praktijk eigenlijk maar één ruzie was. Nu is daar uiteraard niet mee gezegd dat je je verhaal niet moet delen als iets je hoog zit maar ik merk wel dat ik mijn gal over de automobilist die me net bijna van mijn sokken reed niet altijd meer de moeite waard vind om te spuien bij mijn naasten. En om eerlijk te zijn, kan ik dit soort dingetjes sneller van me af laten glijden inmiddels.

De komende dagen bikkelen we hier nog even door. Met alle lieve berichtjes op zak gaat dat lukken en om af te sluiten in het kader van deze blog ben ik dankbaar dat de chemo de afgelopen maanden geholpen heeft om de tumor aan te pakken.’

Willen jullie Jany steunen en lezen hoe het haar vergaat? Kijk dan op haar website:

https://www.hetonzichtbarepilletje.nl