Tag Archief van: geestelijke hygiëne

Workshop Mind Matters voor nieuwe studenten Maastricht University

Nog maar drie dagen en dan is het zover! Op vrijdag 25 augustus a.s. geef ik van 13.00 -14.00 uur de gratis workshop  ‘Mind Matters’ voor nieuwe studenten van Maastricht University bij Medisch Centrum WEL (MDC WEL), Oranjeplein 201 in Maastricht.

Deze interactieve workshop is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt deel uit van het aanbod waaruit eerstejaars studenten kunnen kiezen tijdens hun kennismaking met Maastricht.

In deze workshop (die in het Nederlands of Engels zal worden gegeven) zal ik de studenten meenemen in mindsetoptimalisatie en breintraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties waarbij er ook een aantal oefeningen gezamenlijk zullen worden gedaan.

Het is helaas een bekend gegeven dat veel studenten overprikkeld zijn en zich overweldigd voelen door prestatiedruk. Bijna de helft van de studenten lijdt aan mentale klachten zoals angst, stress, onzekerheid, laag zelfbeeld, depressie, gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Daarom is het des te belangrijker dat ze leren hoe ze bewust kunnen ontspannen, innerlijke kalmte en zelfvertrouwen kunnen ervaren en hun emoties op een gezonde wijze kunnen reguleren. Deze vorm van mindsettraining biedt een natuurlijke manier om zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid te verbeteren en om doelen beter binnen bereik te krijgen.

Het is de hoogste tijd om geestelijke hygiëne standaard te onderwijzen aan kinderen en jongeren.

Op dus naar een maatschappij waarin mindsetoptimalisatie en dagelijks bewust ontspannen door middel van meditatie net zo gewoon zijn als douchen en tanden poetsen!

Deelname gespreksronde staatssecretaris VWS over mentale gezondheid jongeren

Morgen reis ik af naar Utrecht om deel te nemen aan een eerste gespreksronde georganiseerd door de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, over de mentale gezondheid van jongeren.  Net als vele anderen maak ik me daar namelijk zorgen over en is me er heel veel aan gelegen om deze op een constructieve manier te verbeteren.

Samen met 199 andere uitgenodigde ouders, jongeren, hulpverleners en bestuurders mag ik meepraten over de uitdagingen van opgroeien in onze huidige maatschappij, de rol van professionele hulpverlening en wat wij als samenleving kunnen doen.

Mijn bijdrage zal bestaan in het delen van wetenschappelijk bewezen tools die op een natuurlijke én duurzame manier stress, angsten, overprikkeldheid, piekeren, catastroferen, depressieve gevoelens, burn-out, long Covid klachten en eenzaamheid onder jongeren kunnen verminderen. Deze tools bestaan onder meer uit het bewust leren koesteren van meer positieve emoties alsmede uit meditatie en visualisatie. De wetenschap achter deze onderwerpen heb ik jarenlang intensief bestudeerd en dit heeft geresulteerd in mijn boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’. Dit boek wordt inmiddels door steeds meer zorgprofessionals ‘voorgeschreven’ aan hun patiënten.

Een van deze zorgprofessionals is Hans Peter Jung, huisarts en samen met o.m. Machteld Huber co-auteur van het ‘Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk’. Hij zegt er het volgende over: ‘Het boek van Pascale heeft erg veel indruk op mij gemaakt, vooral de integere manier waarop zij een zeer complex onderwerp heeft weten uit te werken. Ik heb het boek ook van A tot Z gelezen. Ik vind het een geweldig boek. Ik denk dat heel veel mensen en wat aan kunnen hebben. Ik laat ook mijn patiënten het boek lezen. En er is een patiënt in het bijzonder die mij diep geraakt heeft. Een jonge student die twee keer Covid gehad heeft en ongelofelijk moe daarvan geworden is (long Covid). Zijn wereld stortte in. Hij kon zijn stage niet meer doen, hij moest zijn studie stoppen (…). Hij werd angstig. Hij kwam op het spreekuur en ik zei ‘Ga het boek van Pascale maar eens lezen’. Hij heeft dat gedaan. Ik zag hem twee weken geleden op het spreekuur en ik zag een heel ander mens. Veel ontspannener. Hij is dagelijks gaan mediteren. Hij deed ook een hele bijzondere uitspraak die ik heb opgeschreven. Hij zei: ‘Een dag niet een positieve visualisatie gedaan, is een dag niet gerevalideerd’. Ik vind dat zo bijzonder voor zo’n jonge vent. Hij heeft nu weer grip op zijn leven. Uit het boek vind ik met name het aanspreken van de veerkracht van mensen heel erg krachtig. Dit sluit heel erg aan bij positieve gezondheid: zelf de regie nemen. Ook de visualisaties vind ik heel krachtig. Ze helpen mensen om het positieve te zien.’

Ik geef hier ook coaching, workshops en lezingen over, onlangs ook aan 18- tot 21-jarigen die de HBO- opleiding ‘Healthy Living’ volgen. Een van de studenten zei er het volgende over: ‘We hebben ook gezamenlijk een meditatieoefening gedaan. Deze oefening gaf mijn brein op dat moment erg veel rust. Daarmee heb ik op dat moment even mijn eigen gedachten opzij kunnen zetten.’

Mijn ideaalbeeld is dat we hersentraining in de vorm van meditatie maar ook visualisatie leeftijdsconform in het onderwijssysteem integreren, te beginnen in de kinderopvang en via de peuters, kleuters en basisschoolleerlingen naar leerlingen aan het middelbaar en hoger onderwijs.

Wetenschappelijk is namelijk aangetoond dat het regelmatig doen van meditaties en visualisaties zorgt voor het aanzetten van het parasympatisch zenuwstelsel. Hierdoor ervaart men ontspanning en wordt de schadelijke stressrespons gedempt. Dit zorgt o.m. voor een optimale werking van het immuunsysteem en pijnvermindering. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijke studies dat meditatie leidt tot een fysieke inkrimping van de amygdala, het angstcentrum in het brein. Hierdoor ervaart men steeds minder angst- en paniekgevoelens en depressieve gevoelens en gaat men steeds minder piekeren en catastroferen. Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de jongeren daar veel last van heeft en daar niet goed zelf uit komt.

Anderzijds zorgt mediteren juist voor een verdikking van de prefrontale cortex, waar onder meer het relativeringsvermogen, het vermogen om afgewogen beslissingen te nemen maar ook aandacht en concentratie zetelen. Deze vaardigheden nemen dus organisch toe, wat o.a. helpend kan zijn tegen de tendens van ‘ontlezing’.

Voorts is bekend dat regelmatig mediteren zorgt voor een gelijkmatiger humeur, meer veerkracht, een gezonder zelfbeeld en meer geluks- en verbondenheidsgevoelens. Hierdoor ervaart men op een natuurlijke manier minder gevoelens van eenzaamheid en isolement.

Ook is aangetoond dat regelmatig mediteren mensen altruïstischer maakt. Dit bevordert inclusie en werkt uitstekend tegen pesten en het wij/zij-denken waar onze maatschappij zo onder lijdt.

Redenen genoeg dus om meditatie en visualisatie te bespreken als twee van de wegen die kunnen leiden tot het gewenste doel!

Want in deze drukke, stressvolle en prestatiegerichte tijden is het mijns inziens meer dan ooit noodzakelijk jongeren bewust te maken van het belang van ‘geestelijke hygiëne’: leren hoe ze zelf hun geest gezond en veerkrachtig kunnen houden. Enerzijds door ontspanning middels regelmatige meditatie en visualisatie tot topprioriteit te maken en anderzijds door bewust positieve emoties te gaan koesteren.

Want een gezonde geest is niet alleen cruciaal voor een gezond lichaam maar ook voor het optimaal kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven.

Gratis e-bundel ‘Mind your head’

Trots op de gratis e-bundel ‘Mind your head’ die de Academie voor Zelfherstel in opdracht van en in nauwe samenwerking met haar samenwerkingspartner HollandFit heeft gemaakt!

HollandFit is een organisatie die zich sinds 2005 met veel succes inzet voor de vitaliteit van werkend Nederland en die zelfherstel en eigen regie zeer hoog in het vaandel heeft staan. Het professioneel en gedreven team van HollandFit is voor veel bedrijven een betrouwbare en deskundige partner in het stimuleren van een gezonde leefstijl van hun personeel. Net als de Academie voor Zelfherstel investeert HollandFit in een preventieve en energieke aanpak die de gehele organisatie een boost geeft.

Omdat de Academie voor Zelfherstel heilig gelooft in het belang van geestelijke hygiëne kun je in deze gratis e-bundel aan de hand van 5 thema’s praktisch en laagdrempelig aan de slag met zelfherstel.

Thema 1: Gedachten

Thema 2: Gevoelens en emoties

Thema 3: Overtuigingen

Thema 4: Meditatie

Thema 5: Affirmaties en visualisaties

Aan elk thema is telkens een opdracht verbonden waarmee je het thema in kwestie op eenvoudige wijze thuis kunt oefenen.

De Academie wenst jou, mede namens haar partner HollandFit, alvast heel veel plezier en zelfherstelsucces!

Wil je de gratis e-bundel ‘Mind your head’ graag in bezit krijgen, klik dan hier. 

 

 

Een pleidooi voor geestelijke hygiëne

Dat we geregeld moeten douchen, haren wassen en driemaal daags onze tanden dienen te poetsen leren we al van jongs af aan. Lichamelijke reinheid is immers belangrijk voor het behoud van onze gezondheid.

Maar als het op het welzijn van onze geest aankomt, zijn we blanco. Noch thuis, noch op school leren we hoe we onszelf geestelijk gezond kunnen houden. Gelet op de gevleugelde uitspraak ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ mag dit totale gebrek aan geestelijke hygiëne opmerkelijk worden genoemd.

Geest en lichaam zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien leven we in een tijd waarin prestatiedruk en afrekencultuur tot ongekende hoogten zijn gestegen. Een tijd ook waarin we geacht worden om 24/7 bereikbaar te zijn, te voldoen aan fictieve ideaalbeelden en te wedijveren om vluchtige likes. We zijn verworden tot scrollers en swipers in onze eigen ondraaglijke lichtheid van bestaan. Onze hersenen krijgen dagelijks een stortvloed aan informatie waarvan het slechts een klein deel kan verwerken. Gevolg: stress. Allemaal factoren die ons mentaal welbevinden ernstig bedreigen. Desondanks is er in onze maatschappij geen structurele aandacht voor een dagelijks reinigingsritueel voor ons innerlijk.

Mag het dan een wonder heten dat er in Nederland 1,4 miljoen mensen leiden aan burn-out klachten? Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gemiddeld aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2019 30 dagen bedroeg. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro op jaarbasis. Uit een rapport van Hogeschool Windesheim uit 2018 blijkt dat zo’n 39% van de ondervraagde studenten licht tot matige angst- en/of depressieklachten ervaart, een ruime 14% ervaart ernstige angst- en/of depressieklachten en 25% heeft burn-outklachten welke zich uiten in emotionele uitputting.

Omdat we nooit geleerd hebben hoe we met heftige emoties moeten omgaan en hoe we onze geest gezond en veerkrachtig kunnen houden, zoeken we de oplossing voor onze problemen standaard buiten onszelf. Bijvoorbeeld door nóg meer te gaan doen terwijl we al overbelast zijn, door een vlucht in alcohol, drugs, gokken of seks om geestelijke pijn te dempen of door spilzucht in een vergeefse zoektocht naar duiding. Maar geen van deze ‘oplossingen’ is duurzaam omdat de oorzaak van deze problemen van binnen zit en dus ook dáár aangepakt moet worden.

Waarom geen landelijk actieprogramma waarbij kinderen van kleins af aan leeftijdsconform worden onderwezen over het belang van geestelijk welzijn en hoe je dat kunt verwerven én behouden, ook onder uitdagende persoonlijke omstandigheden? Daarbij zou aandacht moeten worden besteed aan zingeving, een gezond gevoel van eigenwaarde, goed leren omgaan met eigen emoties, het aangeven van grenzen, het belang van geestelijke rust, het kweken van zelfvertrouwen en veerkracht alsmede het effect van positieve en negatieve gedachten en gevoelens op gezondheid en levensverwachting.

Zo’n actieprogramma is niet compleet zonder meditatie. Over meditatie zijn vele tienduizenden wetenschappelijke studies verschenen (waaronder die van Harvard Medical School) die als rode draad hebben dat regelmatig mediteren talloze gezondheidsbevorderende effecten heeft. Zo zorgt meditatie voor doorbreking van de stressrespons (vecht- of vluchtmodus); een gelijkmatiger humeur; verhoogde concentratie en creativiteit; een beter geheugen en relativeringsvermogen; meer zelfvertrouwen, zelfkennis en vredelievendheid; grotere vergevingsgezindheid, compassie en empathie; minder angstige en onzekere gevoelens; een groter probleemoplossend vermogen en meer gevoelens van geluk, tevredenheid, verbondenheid en voldoening.

Uit experimenten op basisscholen is gebleken dat meditatie inderdaad een positief effect heeft op zowel het gedrag als op de schoolprestaties. Kinderen deden beter hun huiswerk, hadden meer controle over hun emoties en werden empatischer naar medeleerlingen. Ook konden ze zich beter concentreren en was er meer rust in de klas.

Hoogste tijd dus om na de Milennials, Generatie Z en Generatie Alpha ruim baan te maken voor de Meditatie Generatie.

Dit artikel is op 21 januari 2020 verschenen in De Limburger met als titel: ‘Aandacht voor de geest’.

 

 

 

Een pleidooi voor geestelijke hygiëne

Vandaag is een stuk van mijn hand gepubliceerd in De Limburger, een pleidooi voor geestelijke hygiëne (dat was ook mijn oorspronkelijke titel, de redactie heeft deze echter veranderd in ‘Aandacht voor de geest’).

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Ik zou graag zien dat we van jongs af aan leren hoe we onszelf geestelijk gezond en fit kunnen houden zodat we de uitdagingen van het leven beter het hoofd kunnen bieden. Tegelijkertijd doen we hiermee ons lichaam een groot plezier nu de link tussen lichaam en geest ijzersterk is. Sterker nog, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een positieve mindset zelfs de meest bepalende factor is voor een lange, gezonde levensverwachting. Bovendien laat het placebo-effect – een pilletje zonder werkzame stof zorgt voor klachtenvermindering en soms zelf voor genezing – overtuigend zien dat de geest het lichaam kan helen, mits je er rotsvast in gelooft en een positief verwachtingspatroon koestert.

Zorg daarom zo goed mogelijk voor je geest. Neem voldoende rust en offline tijd. Dompel je onder in de natuur. Zoek zo vaak mogelijk ontspanning, liefst ook door regelmatige meditatie. Koester die momenten van oprechte aandacht en menselijke verbondenheid.

Je geest zal je dankbaar zijn.

Tag Archief van: geestelijke hygiëne

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op