Tag Archief van: nocebo-effect

Helende Hersenspoeling

Als coach help ik geregeld mensen die heel bang zijn voor hun operatie of die enorm opzien tegen een medische behandeling. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan chemotherapie, bestraling, radioactieve therapie of nierdialyse.

Vaak hebben ze ‘horror’verhalen gehoord of gelezen over pijn, fikse bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven of een tergend langzaam herstel. In andere gevallen hebben ze zelf eerdere negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen op deze gebieden gehad. Of het zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen noodzakelijke voorgeschreven medicatie omdat ze die ‘rotzooi’ niet willen innemen.

In al deze gevallen bestaat er een duidelijke weerstand van binnenuit tegen het onvermijdelijke die gebaseerd is op hun opgedane overtuigingen. Hoe menselijk en begrijpelijk dit verzet ook is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit negatieve verwachtingspatroon een ongunstige invloed heeft op de uitkomsten van een ingreep en behandeling alsmede op ervaren bijwerkingen.

Dit komt omdat een negatief verwachtingspatroon het nocebo-effect oproept: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en alvast de daarbij behorende stoffen aanmaakt. Ons brein is – oneerbiedig gezegd – namelijk in zekere zin een voorspellingsmachine die graag de ervaren werkelijkheid voor ons filtert alsmede in- en aanvult. Een beetje ‘u vraagt en wij draaien’ maar dan op hersenniveau.

Dit klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het echt zo.

Denk maar eens aan mensen met kanker die misselijkheid bij voorbaat ervaren. Zij worden al misselijk als ze enkel de ruimte binnenkomen waar ze chemotherapie moeten ondergaan, dus zónder dat ze iets hebben toegediend gekregen. Ook waarschuwen dat iets pijn gaat doen leidt juist tot meer pijn. Dat komt omdat de angst voor pijn een negatief verwachtingspatroon veroorzaakt waardoor er mechanismes worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de pijnintensiteit hoger wordt.

Los hiervan leidt innerlijke weerstand tegen iets dat toch moet gebeuren tot een ongezonde stressreactie in het lichaam die eveneens een negatieve invloed heeft op operaties, behandelingen en zelfs op de werkzaamheid van (sommige) medicatie.

De oplossing voor deze problematiek is relatief simpel: het creëren en vervolgens verankeren van een nieuw, positief verwachtingspatroon. Simpel, omdat in principe iedereen met een normaal werkend brein dit kan leren. Relatief, omdat het wel het nodige doorzettingsvermogen vergt. Uit wetenschappelijke studies naar het placebo-effect weten we dat het brein namelijk evenzeer anticipeert op een positief verwachtingspatroon door alvast de mechanismes te activeren die de bijbehorende helende stoffen produceren.

Om dit te bereiken gebruik ik de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die ik de ‘Helende Hersenspoeling’ noem.

Regelmatige meditatie zorgt voor ontspanning waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam (o.a. het immuunsysteem) optimaal zijn werk kan doen. Daarnaast leidt het tot een vermindering van zowel het volume als de activiteit van het angstcentrum in het brein waardoor je op een natuurlijke manier minder angstig wordt.

Regelmatig affirmeren – uitspreken van krachtige positieve zinnen die vertrouwen geven – zorgt voor inprenting daarvan in het brein. Hierdoor ontstaan nieuwe neurale verbindingen  die bijdragen aan een positief verwachtingspatroon. Onderzoek wijst bovendien uit dat affirmeren ongezonde denkpatronen vervangt door gezonde(re) waardoor de stressrespons wordt gedempt. Daarnaast helpt het om te komen tot positieve leefstijlverandering.

Regelmatig visualiseren – waarbij je een gewenst scenario keer op keer zo levendig mogelijk voor je ziet in je geest – zorgt eveneens voor ingesleten patronen in de hersenen die op hun beurt helpen om een positief verwachtingspatroon in jezelf te ‘installeren’. Want het brein ziet vrijwel geen verschil tussen de werkelijkheid en levensechte verbeelding.

Het eindresultaat van het tijdig starten met intensieve inprenting door deze mind-bodytechnieken is dat de oorspronkelijke negativiteit, stress en weerstand wordt vervangen door een open, ontspannen en positieve houding.

Met als gevolg minder pijn, minder kans op complicaties, een sneller en beter herstel en minder bijwerkingen.

Lang leve ons geweldige, wonderbaarlijke, neuroplastische brein!

Geen zin om voorgeschreven medicatie in te nemen? Volg dan deze tip!

Als jij geen zin hebt om een voorgeschreven medicijn in te nemen dat wel medisch noodzakelijk is, kun je daar wat aan doen. Maak dan dit etiket vol positiviteit voor op het doosje!

Geneesmiddel dat zorgt voor een gezond…
Geneesmiddel dat mijn hele lichaam goed doet en heelt!
Ik ben blij en dankbaar voor dit geneesmiddel.
Ik verwelkom het in mijn lichaam!
Na het innemen voel ik me 24/7 superfit, prettig en krachtig!

Vul deze tekst bij de stippellijntjes aan met wat in jouw situatie van toepassing is. Bijvoorbeeld ‘gezond hart’ of ‘gezonde botten’ etcetera. Vanzelfsprekend kies jij een tekstkleur die jij het mooiste vindt. Vetgedrukt valt nog meer op. Pas de tekst en grootte desgewenst nog wat aan (uiteraard alleen met positieve woorden die vertrouwen geven!) zodat het past. Print de tekst, knip hem uit en plak deze vervolgens op de achterkant van jouw medicijndoosje!

Telkens voordat je het medicijn moet innemen lees je eerst dit etiket, liefst hardop. Vervolgens neem je het geneesmiddel in zoals voorgeschreven. Terwijl je het doorslikt, inspuit of opsmeert blijf je deze tekst herhalen. Door dit stelselmatig te doen vermindert je verzet ertegen en maakt dit langzamerhand plaats voor steeds meer vertrouwen en een positief verwachtingspatroon. Dit zorgt ervoor dat je steeds minder stress ervaart waardoor het geneesmiddel optimaal kan aanslaan. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die een positief verwachtingspatroon hebben over hun medicatie ook minder bijwerkingen ervan ervaren. Zo voorkom je dus het optreden van het nocebo-effect (mensen die bang zijn voor bijwerkingen van een medicijn ervaren deze bijwerkingen daadwerkelijk).

Ik voel ook een zekere weerstand als ik wel eens iets krijg voorgeschreven. Liefst los ik namelijk altijd alles zelf op maar dat lukt helaas niet altijd, ook al doe ik nog zo mijn best. In die gevallen heeft mijn lichaam die extra ondersteuning in de vorm van geneesmiddelen (what’s in a name!) gewoon even nodig. Dus dat gun ik mijn lichaam dan ook. Om in zo’n situatie zo min mogelijk stress te ervaren heb ik toen dit alternatieve etiket bedacht. En het werkte!

Om dit proces te ondersteunen zou je ook mijn ‘ingesproken affirmaties om geneesmiddelen, chemotherapie en bestraling effectiever te maken’ kunnen downloaden uit de webshop van de Academie voor Zelfherstel. Door deze herhaaldelijk te beluisteren verandert je brein de weerstand eerst in acceptatie en vervolgens in het verwelkomen ervan. Voor abonnees van de Academie voor Zelfherstel zijn deze en alle andere audiobestanden overigens gratis te beluisteren.

Veel zelfherstelplezier!

Lezing ‘Optimale mentale voorbereiding op een operatie’ voor artsen in opleiding MUMC+!

Mooi nieuws! Op 27-2 a.s. geef ik mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ aan alle artsen in opleiding (AIOS) van het Maastricht UMC+.

Tijdens de PlusLunch, een vorm van Discipline Overstijgend Onderwijs, zal ik mijn succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie in voorbereiding op een zware buikoperatie delen en uitgebreid stilstaan bij de wetenschap achter de biologische effecten van mindset, stress en overtuigingen van patiënten op postoperatieve uitkomsten.

Preoperatieve angst, piekeren, pessimisme en bezorgdheid zorgen voor activering van de stressrespons en leiden postoperatief tot meer pijn, onderdrukking van de afweer, verhoogd risico op infecties en complicaties, vertraagde wondheling, verminderde functionaliteit, misselijkheid en overgeven, langere opnameduur, frequentere heropnames en verhoogde overlijdenskans bij hartoperaties. Andersom blijkt dat patiënten die met optimisme, vertrouwen en openheid de ingreep ondergaan juist minder pijn, sterkere afweer, beter en sneller herstel en betere psychologische aanpassingen na hartoperaties ervaren.

Daarnaast is belangrijk met welk verwachtingspatroon een patiënt de operatiekamer ingaat, zo blijkt uit de wetenschap achter het placebo-effect en nocebo-effect. Een negatief verwachtingspatroon geeft risico’s op het ontstaan van het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein in reactie op het negatieve verwachtingspatroon ongunstige stoffen en mechanismes activeert die o.a. zorgen voor meer pijn, slechter herstel, misselijkheid bij voorbaat (bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan) en het ervaren van bijwerkingen.

Daarentegen is wetenschappelijk bewezen dat patiënten met een positief verwachtingspatroon profiteren van het optreden van het placebo-effect: het gezondheidsbevorderende effect dat ontstaat omdat het brein n.a.v. het positieve verwachtingspatroon psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische mechanismes activeert die o.a. leiden tot pijn-, depressie- en angstvermindering, sneller herstel alsmede tot positieve veranderingen van het ademhalingsstelsel en het cardiovasculaire en hormonale systeem. Dit alles zorgt ook voor enorme zorgkostenbesparing.

Daarom is het enerzijds noodzakelijk om bange patiënten tijdig voor hun operatie hersentraining aan te bieden in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties zodat hun negatief verwachtingspatroon wordt omgebogen naar een positief verwachtingspatroon. Anderzijds is het noodzakelijk dat artsen zich realiseren dat zij verschillende mogelijkheden hebben om het verwachtingspatroon van hun patiënten zo positief mogelijk te beïnvloeden. Zo kan het risico op het nocebo-effect worden geminimaliseerd en de kans op het placebo-effect worden
gemaximaliseerd.

Ik verheug me erop om dit belangrijke gedachtegoed met jonge artsen te mogen delen!

Met dank aan Florentine Zeldenrust en Suzanne Geuskens voor de uitnodiging.

Moet jij binnenkort een operatie of behandeling ondergaan? Kom in actie!

Meer dan twee derde van de patiënten die een operatie krijgen is bang en gespannen. Bij hartoperaties is dit zelfs 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Voor de operatie ontstaat stress door de angst voor het onbekende, inclusief de risico’s geassocieerd met anesthesie en de ingreep, een onbekende medische omgeving, de kosten, pijn en overlijden. Ook het vooruitzicht van chemotherapie of bestraling leidt bij veel patiënten tot angst en ongerustheid.

Bovendien wordt ook de wachttijd tot aan een operatie of behandeling, waarin patiënten vaak de nodige pijn of beperkingen ervaren, doorgaans beschouwd als een stressvolle gebeurtenis. De onzekerheid over je gezondheid gaat vaak ten koste van je kwaliteit van leven, zoals verstoring van je nachtrust. Zowel de langdurige stress als het slaapgebrek ondermijnen je immuunsysteem en dat is juist het laatste waar je lichaam dan behoefte aan heeft.

Angst, bezorgdheid en piekeren vormen een negatieve verwachting voor de toekomst. Niet voor niets wordt piekeren ook wel omschreven als ‘bidden voor wat je niet wilt’. Zo’n negatief verwachtingspatroon heeft nadelige gevolgen voor je gezondheid in het algemeen en voor de resultaten na je operatie of medische behandeling in het bijzonder.

Verander wachttijd in voorbereidingstijd

Gebruik de wachttijd tot aan je operatie of behandeling daarom om jezelf actief daarop voor te bereiden. Niet alleen door niet (meer) te roken, matig te zijn met alcohol, gezond te eten en voldoende te bewegen, maar zeker óók door aan hersentraining te doen in de vorm van regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties.

Want om na je operatie of behandeling de beste resultaten te ervaren moet je tijdig van tevoren een zo positief mogelijk verwachtingspatroon creëren. Daarvoor is nodig dat je:

* Angst en andere negatieve emoties zoveel mogelijk vermindert;

* Oude negatieve denkpatronen zo min mogelijk activeert waardoor ze geleidelijk worden afgebroken;

* Positieve emoties zoals optimisme, vertrouwen en dankbaarheid zoveel mogelijk bewust oproept en koestert;

* Nieuwe positieve denkpatronen creëert en zo veel mogelijk versterkt;

* Dagelijkse ontspanning tot topprioriteit maakt;

* Het placebo-effect optimaliseert (gezondheidsbevorderende effect van een positief verwachtingspatroon over jouw operatie of behandeling) en

* Het nocebo-effect minimaliseert (gezondheidsbeschadigende effect van een negatief verwachtingspatroon over je operatie of behandeling).

Hierdoor krijgt je immuunsysteem een boost, ervaar je achteraf minder pijn en bijwerkingen, herstel je sneller, loop je minder risico op complicaties en ben je eerder weer thuis.

Voel jij je hierdoor aangesproken en wil jij leren hoe je je optimaal geestelijk voorbereidt op jouw operatie of medische behandeling, maak dan via info@academievoorzelfherstel.nl met mij een afspraak voor 1 op 1 coaching.

Is operatie, medische behandeling of medicatie onvermijdelijk? Omarm het!

De meeste mensen zien enorm op tegen een operatieve ingreep of een medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling. Ze hebben angst voor o.a. pijn, anesthesie, complicaties en de onbekende omgeving. Ook zijn er de nodige mensen die geen zin hebben om een noodzakelijk voorgeschreven medicijn in te nemen. Vaak zijn ze dan bang voor de bijwerkingen, vinden ze het ‘rotzooi’ of hebben ze de overtuiging dat het ‘toch niet zal helpen’. Dit verlaagt de medicatietrouw. Sommigen zien er om deze redenen zelfs helemaal van af om het geneesmiddel te gaan innemen, met alle gevolgen van dien.

Deze mensen hebben, buiten hun schuld, een negatief verwachtingspatroon ontwikkeld. Dit is namelijk gebaseerd op hun overtuigingen die op hun beurt zijn ontstaan door eerdere negatieve ervaringen en conditionering oftewel beïnvloeding van buitenaf. Bijvoorbeeld omdat ze van anderen hebben gehoord dat die ontzettend misselijk zijn geworden door de chemo of omdat ze op allerlei patiëntenfora horrorverhalen hebben gelezen over de operaties van anderen.

Zo’n negatief verwachtingspatroon kan echte gezondheidsklachten veroorzaken. Dit noemen we het nocebo-effect.

Daarnaast roept angst bezorgdheid, spanning en stress op. Mensen voelen weerstand omdat ze zich verzetten tegen het onvermijdelijke. Ze willen het niet maar het moet. Deze stress en weerstand ondermijnen hun energieniveau én hun immuunsysteem op een moment dat zij die allebei het hardst nodig hebben.

Daarom is het een veel betere optie om het onvermijdelijke zo snel mogelijk met open armen te verwelkomen. Maar hoe doe je dat?

De door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties alsmede specifieke affirmaties en visualisaties is het antwoord. Deze hersentraining heb ik bedacht en uitgevoerd toen ik in 2016 zelf een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij deze intensieve mentale voorbereiding heb ik na mijn ingreep geen enkele pijn ervaren, voelde ik me na ontwaken uit de narcose meteen goed en heb ik al na een paar dagen al mijn dagelijkse activiteiten (met uitzondering van krachttraining) kunnen oppakken in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

Door deze drie bewezen effectieve mind-body technieken op een bepaalde manier met elkaar te combineren herprogrammeer je jouw negatieve verwachtingspatroon betreffende je operatie, behandeling en geneesmiddel. Jouw hersenen anticiperen op dit nieuwe positieve verwachtingspatroon en activeren diverse helende processen die je gezondheid bevorderen. Dit noemen we het placebo-effect.

Meditatie zorgt voor kalmte en ontspanning waardoor je immuunsysteem een boost krijgt. Daarnaast vermindert meditatie de activiteit en het volume van de amygdala (angstcentrum brein) waardoor je minder bang bent en meer vertrouwen ervaart. Herhaaldelijk inprenten van positieve krachtspreuken en het oproepen van levensechte beelden in de geest van een perfect verlopende operatie of behandeling zorgen na verloop van tijd voor het ontstaan van een positief verwachtingspatroon. Hierdoor slaan je behandeling en medicatie beter aan, ervaar je minder pijn en bijwerkingen, loop je minder risico op complicaties en herstel je sneller. Net als ik.

Interesse? Lees dan mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’, kijk in de webshop van de Academie voor Zelfherstel voor ingesproken meditaties, affirmaties en visualisaties of overweeg 1 op 1 coaching.

 

 

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #meditaties #affirmaties #visualisaties

 

Terugblik op lezing van 14 december 2023 voor het Spine Pain Team MUMC+

Op 14 december 2023 heb ik op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ in Maastricht mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven.

Voor een gezelschap van (orthopedisch) chirurgen, anesthesiologen, artsen in opleiding en andere zorgverleners heb ik mijn eigen succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie in voorbereiding op een zware buikoperatie gedeeld. Daarnaast heb ik uitgebreid stilgestaan bij de wetenschap achter de biologische effecten van mindset, stress en overtuigingen van patiënten op postoperatieve uitkomsten.

Een preoperatieve negatieve mindset – angst, piekeren, pessimisme, bezorgdheid – zorgt voor het activeren van de stressrespons en leidt postoperatief tot ongunstigere resultaten zoals meer pijn, onderdrukking van de afweer, verhoogd risico op infecties en complicaties (o.a. delier en ademhalingsstoornissen), vertraagde wondheling, verminderde functionaliteit (bv na een totale knieprothese), misselijkheid en overgeven, langere opnameduur, frequentere heropnames en verhoogde overlijdenskans bij hartoperaties. Andersom blijkt dat patiënten die met optimisme, vertrouwen en openheid de ingreep ondergaan juist minder pijn, sterkere afweer, beter en sneller herstel en betere psychologische aanpassingen na hartoperaties ervaren.

Daarnaast is ook ontzettend belangrijk met welk verwachtingspatroon een patiënt de operatiekamer ingaat, zo blijkt uit de wetenschap achter het placebo-effect en nocebo-effect. Een negatief verwachtingspatroon, bijvoorbeeld over pijn, anesthesie, operatie en de kans op herstel of genezing geeft risico’s voor het optreden van het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het negatieve verwachtingspatroon ongunstige stoffen en mechanismes activeert die zorgen voor (extra) pijn, langzamer en slechter herstel, misselijkheid bij voorbaat (bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan) en het ervaren van allerlei bijwerkingen.

Daarentegen is wetenschappelijk aangetoond dat patiënten die met een positief verwachtingspatroon de operatie ondergaan juist kunnen profiteren van het optreden van het placebo-effect: het gezondheidsbevorderende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het positieve verwachtingspatroon psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische mechanismes activeert die leiden tot pijn-, depressie- en angstvermindering, sneller en beter herstel alsmede tot positieve veranderingen van het ademhalingsstelsel en het cardiovasculaire en hormonale systeem.

Wetenschappers stellen zelfs dat het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt in grote mate diens biologische realiteit, zowel in negatieve als in positieve zin.

Het verwachtingspatroon van patiënten komt tot stand door hun overtuigingen en eerdere ervaringen.

In 2010 vonden ruim 1,4 miljoen operaties plaats in Nederland. Meer dan twee derde van de patiënten is bang en gespannen voor hun operatie, bij hartoperaties is dit 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Angst is altijd al een slechte raadgever maar het is ook een negatieve verwachting voor de toekomst. Daarom is het noodzakelijk om de negatieve overtuigingen van bange patiënten tijdig voor het ondergaan van hun operatie of medische behandeling d.m.v. de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om te buigen naar positieve overtuigingen.

Want uit wetenschappelijke studies blijkt dat deze combinatie van mind-body technieken leidt tot meer ontspanning en vertrouwen, minder pijn en complicaties, versterking van het immuunsysteem, kortere opnameduur en een sneller herstel. Bovendien kan zo een enorme zorgkostenbesparing worden gerealiseerd. Bij patiënten met kanker is in diverse kleinere studies herhaaldelijk aangetoond dat visualisatie gericht op het afweersysteem een positief effect heeft op de afweer, terwijl geleide ontspanningsvisualisatie zorgt voor een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling en een toename van levenskwaliteit.

De wetenschappelijke onderbouwing ligt er al. Nu nog deze effectieve en veilige hersentraining zo snel mogelijk standaard aanbieden aan alle patiënten die een operatie of zwaardere medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moeten ondergaan.

Met veel dank aan orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart voor de uitnodiging!

 

Hier zie je mij samen met orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart.

 

 

 

 

 

Lezing voor Spine Pain Team MUMC+ op 14 december 2023

Op uitnodiging van het Spine Pain Team van het Maastricht UMC+ Maastricht geef ik op 14 december 2023 mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’.

In deze lezing zal aan bod komen:

* Mijn bijzondere persoonlijke ervaring met mentale prehabilitatie waardoor ik na mijn zware buikoperatie geen enkele pijn heb ervaren en na thuiskomst binnen een paar dagen weer al mijn activiteiten heb kunnen oppakken in plaats van binnen de voorspelde 6 tot 8 weken;

* De invloed van mindset en stress op pijn en op postoperatieve uitkomsten. De rode draad uit wetenschappelijk onderzoek is dat negatieve emoties zoals preoperatieve angst en psychologische stress leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem (inclusief tragere wondgenezing), een grotere kans op complicaties, meer pijn, langere opnameduur en frequentere heropnames. Andersom leiden positieve emoties en ontspanning tot minder pijn en een activering van het immuunsysteem waardoor het lichaam beter bestand is tegen ziektes, sneller geneest van verwondingen en eerder herstelt na een operatieve ingreep of blessure;

* De invloed van overtuigingen op pijn en op postoperatieve uitkomsten. Overtuigingen sturen gedrag aan en hebben grote biologische effecten op het lichaam. Dit blijkt uit de wetenschap achter het placebo/nocebo-effect. Het verwachtingspatroon blijkt hierbij een cruciale rol te spelen. Wetenschappers noemen dit verwachtingspatroon zelfs een ‘biologische selffulfilling prophecy’, zowel in positieve als in negatieve zin. Het overgrote deel van de patiënten ziet op tegen pijn, anesthesie en operatie en is daar (heel erg) bang voor. Dit is een negatief verwachtingspatroon dat ook stress oplevert. Het is daarom belangrijk dat patiënten met de juiste – positieve – overtuigingen operaties ondergaan;

* Het verwachtingspatroon van een patiënt komt vooral tot stand in de spreekkamer van de arts. Daarom is optimale communicatie vanuit de arts noodzakelijk teneinde het risico op het ontstaan van het gezondheidsbeschadigende nocebo-effect te minimaliseren en anderzijds de kans op het ontstaan van het gezondheidsbevorderende placebo-effect te maximaliseren;

* Het ombuigen van negatieve overtuigingen met behulp van hersentraining. Een optimale mentale voorbereiding op een ingreep bestaat uit het tijdig starten met regelmatige meditaties, affirmaties en visualisaties om een positief verwachtingspatroon in te prenten. Daarbij wordt stilgestaan bij de wetenschappelijke onderbouwing van de postoperatieve effecten van preoperatieve meditaties en visualisaties.

Ik zie ernaar uit om deze belangrijke onderwerpen te delen met de (orthopedisch) chirurgen, anesthesisten, artsen in opleiding en andere betrokkenen van het Spine Pain Team van het Maastrichtse MUMC+!

#zelfherstelvanbinnenuit #hersentraining #meditaties #affirmaties #visualisaties #placeboeffect #noceboeffect #verwachtingspatroon

 

Mensen die alleen dénken dat ze door het eten van gluten maagdarmklachten krijgen, krijgen deze ook daadwerkelijk…

Mooi dat onderzoekers van de universiteiten van Leeds en Maastricht (o.a. Daniel Keszthelyi) de link hebben gelegd tussen iemands verwachtingspatroon en negatieve biologische effecten m.b.t. glutengevoeligheid (Jos van den Camp in De Limburger dd 301123).

Dit is het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat ontstaat als mensen geloven dat ze klachten c.q. bijwerkingen krijgen of dat ze niet zullen herstellen of genezen. Het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en activeert diverse psychoneuro-immunologische en endocrinologische processen. De hersenen maken dus alvast de stoffen aan die passen bij dit verwachtingspatroon. Wetenschappers stellen zelfs dat iemands verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is: jouw verwachtingspatroon bepaalt in grote mate jouw biologische realiteit.

Elke persoon heeft zijn eigen overtuigingen mb.t. de waarschijnlijkheid om een bepaalde ziekte, aandoening of bijwerking te krijgen. Dit wordt ook wel perceived susceptibility genoemd. Ieder individu heeft daarnaast zijn eigen overtuigingen over de effecten die een al bestaande ziekte of aandoening heeft op zijn leven, bijvoorbeeld in de mate van ervaren beperkingen: perceived seriousness. Hoe hoger je ‘scoort’ op deze twee soorten overtuigingen, hoe groter de kans is dat je last krijgt van het nocebo-effect.

Het mooie is echter dat de oplossing voor noceboklachten relatief eenvoudig is. Je kunt je overtuigingen, die ten grondslag liggen aan je negatieve verwachtingspatroon, namelijk ombuigen met behulp van hersentraining.

Sinds 2016 verdiep ik me intensief in de wetenschap achter deze vormen van hersenkracht. Aanleiding hiervoor was een persoonlijke ervaring toen ik plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. In de aanloop naar mijn ingreep heb ik me m.b.v. hersentraining in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties intensief ingeprent dat mijn operatie perfect zou verlopen, ik de beste uitslag zou krijgen, geen pijn zou hebben en heel snel zou herstellen. Zo kreeg ik een positief verwachtingspatroon waardoor ik ontspannen, optimistisch en vol vertrouwen de operatiekamer in ging.

Gelukkig kreeg ik de beste uitslag. Maar het meest bijzondere was dat ik postoperatief helemaal geen pijn had. Hierdoor heb ik geen enkele pijnstilling nodig gehad, zelfs nog geen paracetamol. Ook kon ik binnen een paar dagen al mijn activiteiten oppakken (m.u.v. krachttraining) in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

De door mij opgedane kennis en ervaring heb ik gedeeld in mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat inmiddels door steeds meer medici aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’. Daarnaast deel ik dit in mijn coaching en lezingen, o.a. als gastspreker op het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in UMCG Groningen.

Wil jij meer weten over het nocebo-effect, mijn operatieresultaten en hoe je jouw negatieve verwachtingspatroon kunt ombuigen, kom dan naar mijn gratis lezing op zaterdag 2-12 a.s. van 14.00 -14.45 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Aanmelden via info@academievoorzelfherstel.nl.

Pleidooi voor Mindset als 7e pijler van positieve gezondheid

Mooi leefstijlroer van Vereniging Arts & Leefstijl en ook een prachtig spinnenweb van het Institute for Positive Health (IPH). Hoewel beide zeer waardevol zijn, mis ik bij allebei echter de belangrijkste pijler c.q. dimensie: mindset.

Uit wetenschappelijke studies blijkt overduidelijk dat hetgeen zich binnen in iemands geest afspeelt – diens gedachten, gevoelens/emoties én overtuigingen – verstrekkende biologische effecten sorteert. Wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect en nocebo-effect toont overtuigend aan dat iemands verwachtingspatroon – dat gebaseerd is op zijn overtuigingen – in grote mate zijn biologische realiteit bepaalt, zowel in positieve als in negatieve zin. Dat komt omdat het brein anticipeert op dat verwachtingspatroon en alvast de stoffen aanmaakt die bij dat verwachtingspatroon horen. Dit heeft enorme implicaties.

Want met welke overtuigingen gaat een patiënt een operatie in? Hoeveel pijn verwacht hij? Wat zijn diens health beliefs over zijn kans op herstel of genezing? Wat gelooft iemand werkelijk over de werkzaamheid van zijn medicatie of vaccin? Hoeveel bijwerkingen denkt iemand te gaan ervaren van een medicijn? Hoeveel geloof hecht hij aan een negatieve prognose? Wat zijn diens verwachtingen over de manier waarop hij zal verouderen? Hoeveel beperkingen verwacht hij te ervaren?

Dit alles maakt duidelijk dat mindset een enorme invloed heeft op fysieke gezondheid alsmede op levensverwachting.

Overtuigingen sturen daarnaast gedrag aan, dus óók leefstijl- en ziektegedrag. Op deze manier hebben overtuigingen een directe invloed op alle zes pijlers van positieve gezondheid in het Leefstijlroer (voeding, beweging, ontspanning, slaap, middelen en verbinding) en op alle zes dimensies in het spinnenweb van IPH (lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks leven en mentaal welbevinden).  ‘Mentaal welbevinden’ wordt in het spinnenweb onderverdeeld in ‘Onthouden, Concentreren, Communiceren, Vrolijk zijn, Jezelf accepteren, Omgaan met verandering en Gevoel van controle’.

Maar of iemand zichzelf bijvoorbeeld accepteert, hangt af van diens zelfbeeld dat op zijn beurt grotendeels wordt bepaald door conditionering oftewel beïnvloeding van buitenaf (van jongs af aan). Deze beïnvloeding bestaat uit eerder opgedane ervaringen, de omgeving waarin en de mensen met wie hij opgroeit én uit de boodschappen van buitenaf die hij gedurende zijn leven binnen heeft gehaald. Hoe vaker hij dezelfde negatieve boodschappen binnenhaalt, hoe meer hij die op den duur gaat geloven. Of deze boodschappen objectief gezien waar zijn, doet er niet toe. Uiteindelijk worden dit beperkende overtuigingen en die spelen, samen met het hebben van een negatieve mindset, een grote rol in het mislukken van pogingen tot leefstijlverbetering. Want je kunt nog zo gezond eten of dagelijks urenlang sporten, als je dit doet vanuit een haatdragende of pessimistische mindset overrulet dit grotendeels de rest.

Allerhoogste tijd dus dat Mindset een zevende pijler in het Leefstijlroer of een zevende dimensie in het spinnenweb wordt!

Jouw verwachtingen over pijn, genezingsproces en veroudering zijn biologische self fulfilling prophecies

Wist je dat jouw manier van denken grote invloed heeft op jouw pijnbeleving, genezingsproces en de manier waarop je zult verouderen?

Wetenschappers stellen zelfs dat jouw verwachtingspatroon in deze een biologische self fulfilling prophecy is. Met andere woorden: als je veel pijn, bijwerkingen, langzaam herstel en een ongezonde eenzame oude dag verwacht is het waarschijnlijk dat je deze ook daadwerkelijk zult ervaren. Dit komt omdat het brein op jouw verwachtingspatroon vooruitloopt door alvast de bijbehorende stoffen aan te maken. Dit wordt ook wel het nocebo-effect genoemd. Daarnaast roepen deze negatieve gedachten dito emoties op die op hun beurt de schadelijke stressrespons aanzetten.

Het goede nieuws is dat wetenschappelijk onderzoek overtuigend aantoont dat het andersom precies zo werkt! Als je weinig tot geen pijn of bijwerkingen, een voorspoedig herstel alsmede een positief verouderingsproces verwacht, produceren je hersenen stoffen die zorgen voor natuurlijke pijnstilling, een boost van je immuunsysteem en het tegengaan van inflammatie (chronische ontstekingen). Positieve verwachtingen zetten dus het zelfherstellend vermogen van je lichaam aan. Dit noemen we het placebo-effect.

Als je een gezondheidsuitdaging ervaart, een operatie moet ondergaan, chemotherapie en bestraling krijgt of een gezonde 100-plusser wilt worden, is het daarom van groot belang dat je jouw verwachtingspatroon hierover zo vroeg mogelijk zo positief mogelijk maakt. Want hoe eerder je hiermee kunt beginnen, hoe meer tijd je hebt om je hersenen te trainen.

Dat doe je door jouw overtuigingen om te gaan buigen. Want jouw overtuigingen – een rotsvast geloof in iets dat niet noodzakelijkerwijs waar hoeft te zijn om effect te hebben – vormen de basis van jouw verwachtingspatroon. Als jij angst, bezorgdheid, onzekerheid, spanning en stress ervaart of enorm opziet tegen je operatie, behandeling of ouder worden zijn dit tekenen dat jouw verwachtingspatroon negatief is.

Met behulp van bewezen effectieve hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties ga je door de kracht van de herhaling geleidelijk je brein veranderen en nieuwe positieve overtuigingen ‘downloaden’ in jouw ‘systeem’. Deze nieuwe overtuigingen zullen dan de oude als het ware gaan ‘overschrijven’. Dit leidt ertoe dat je echt ontspanning en vertrouwen gaat ervaren terwijl je brein stoffen aanmaakt die bijdragen aan een optimale gezondheid en veroudering.

Herken jij dit en wil jij aan de slag met deze innovatieve manier van preventie, neem dan geheel vrijblijvend contact met me op voor een gratis telefonische intake.

NB: ken je iemand die dit nodig heeft, wordt delen op prijs gesteld.

#hersentraining #overtuigingen #zelfherstelvanbinnenuit #meditaties #affirmaties #visualisaties #placeboeffect #noceboeffect

Tag Archief van: nocebo-effect

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op