Tag Archief van: Zelfherstel van Binnenuit

Operatieteam nieuwe stijl

Als coach help ik o.a. mensen om zich optimaal mentaal voor te bereiden op een operatie. De meesten zijn (erg) bang voor de ingreep. Het brein anticipeert echter op dit negatieve verwachtingspatroon door alvast allerlei mechanismes te activeren die matchen met hetgeen ze verwachten. Zodoende hebben bange, pessimistische en gestreste mensen meer last van pijn, misselijkheid en overgeven; lopen ze meer risico op complicaties en herstellen ze langzamer en slechter in vergelijking met mensen die vol vertrouwen, optimistisch en ontspannen de operatiekamer ingaan.

Dit is het nocebo-effect: de gezondheidsbeschadigende effecten die uitsluitend voortkomen uit een negatief verwachtingspatroon en dus niet uit de medische behandeling of medicatie zelf.

Met behulp van de door mij ontwikkelde hersentraining kun je enerzijds leren hoe je dit nocebo-effect uit kunt schakelen c.q. kunt minimaliseren. Zo voorkom je het ontstaan van alle puur verwachtingsgerelateerde klachten.

Vervolgens is mijn breintraining erop gericht het verwachtingspatroon ten aanzien van de ingreep zo positief mogelijk te maken. Wetenschappelijk is namelijk aangetoond dat een positief verwachtingspatroon het placebo-effect oproept. Dit zorgt juist voor betere uitkomsten na een operatie.

Niet voor niets stellen onderzoekers die zich hierin hebben gespecialiseerd dat het verwachtingspatroon een biologische self-fulfilling prophecy is: hetgeen je verwacht bepaalt in grote mate je biologische realiteit, zowel in negatieve als in positieve zin. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het verwachtingspatroon van de patiënt in grote mate invloed heeft op de concrete postoperatieve resultaten.

Ik zie dit als een uitnodiging om de patiënt als een volwaardig lid van het operatieteam te gaan beschouwen. Dan komt wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf te liggen, namelijk om zich – net als alle andere leden van het operatieteam – zo optimaal mogelijk op de ingreep voor te bereiden. Dit lukt alleen bij geplande operaties met enige voorbereidingstijd. Omdat alle patiënten anders zijn, zullen sommigen daarbij weinig hulp en ondersteuning nodig hebben terwijl anderen juist intensief moeten worden begeleid.

Vooraf vergt dit enige investering in tijd, geld én een actieve(re) houding. Van patiënt naar actiënt: ‘een patiënt die zijn of haar gezondheid niet volledig in de handen van de arts legt, maar zelf initiatieven neemt om haar te verbeteren.’[1]

Maar achteraf staat daar heel veel tegenover: minder pijn; minder noodzaak voor pijnstilling; minder risico op verslaving aan pijnstillers; minder misselijkheid en overgeven; minder bloedverlies; minder infectierisico; minder slaapproblemen; kortere operatieduur; minder risico op complicaties, heropnames en heroperaties; betere wondheling; betere functionaliteit; sneller herstel; kortere opnameduur; behoud van levenskwaliteit en grotere patiënttevredenheid.

Deze voordelen zorgen achteraf voor een aanzienlijke zorgkostenbesparing die in geen verhouding staat tot de investering.

Op dus naar een operatieteam nieuwe stijl met de actiënt als stralend middelpunt!

[1] ‘Van patiënt naar actiënt bij migraine’, Marina Boeser. Je Leefstijl als Medicijn, 5-1-2023.

Mijlpaal! Samenwerking Spine Team MUMC+ met Academie voor Zelfherstel!

Mooi nieuws! De door mij ontwikkelde breintraining wordt als zodanig veelbelovend ervaren dat er onlangs een pilot is gestart waarbij het Spine Team van het MUMC+ angstige patiënten die een operatie moeten ondergaan naar mij doorverwijst voor mentale prehabilitatie. Dr. Mark van den Boogaart, prof.dr. Paul C Willems, MD, PhD en dr. Eva Jacobs van het Spine Team gaan deze pilot coördineren.

De eerste patiënte van deze proef moest onlangs voor de tweede keer wervelkolomchirurgie ondergaan. Tijdens haar eerdere operatie was ze extreem angstig en gespannen geweest. Ze had toen veel pijn gehad en haar herstel was moeizaam verlopen. Na uitleg door de arts wat hersentraining kon opleveren was ze daarvoor dan ook heel gemotiveerd.

In zes online coaching sessies heb ik deze patiënte optimaal mentaal voorbereid op haar ingreep. Tijdens de gehele duur van het coaching traject heeft zij al het geleerde intensief geoefend. Toen het moment van haar operatie daar was, ging ze volledig ontspannen, vol vertrouwen en uiterst positief de operatiekamer in. Na haar operatie kon ze soepel uit bed stappen, stond ze mooi rechtop en kon ze de pijnstilling al snel voor een deel afbouwen. Daarnaast verliep haar herstel zo goed, dat ze drie dagen eerder naar huis mocht. Volgens orthopedisch chirurg dr. Van den Boogaart was het een ‘ongelofelijk verschil’ met de vorige keer.

Dit zijn resultaten die ik elke patiënt maar zeker ook elke arts gun. Nog los van de aanzienlijke zorgkostenbesparing die hiermee bereikt kan worden.

En dan te bedenken dat het allemaal begonnen is toen ik in 2016 zelf plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Destijds heb ik mezelf optimaal daarop voorbereid door verschillende mind-bodytechnieken op een specifieke manier met elkaar te combineren. Tot verbazing van mezelf én van mijn artsen bleek ik achteraf geen enkele pijn te hebben en ben ik in slechts een paar dagen tijd hersteld in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

Met deze pilot zijn we er natuurlijk nog lang niet. Want er volgt later uiteraard eerst een evaluatie en op termijn hopelijk ook een wetenschappelijke studie naar de effecten van mijn breintraining.

Maar het is een uiterst hoopgevend begin dat nu – bijna acht jaar na mijn operatie – het grote belang en praktische nut hiervan ook door de reguliere gezondheidszorg wordt onderkend.

Het was een lange en soms zeer hobbelige weg die geleid heeft tot dit punt. Een pad ook met talloze obstakels in de vorm van tegenslag, telkens opboksen tegen onterechte ‘verdenkingen’ van zweverigheid en dingen die toch niet liepen zoals gedacht. Soms bleek dat ik een doodlopende afslag had genomen en moest ik zo snel mogelijk terug op de hoofdweg zien te komen. Gedurende deze gedenkwaardige reis heb ik me zelfs een enkele keer serieus afgevraagd of ik mijn doel ooit zou bereiken. Gelukkig duurde dit nooit lang zodat ik weer met hernieuwde energie en enthousiasme de schouders eronder kon zetten.

Ik zou hier zeker niet zijn gekomen zonder de hulp, steun en het vertrouwen van verschillende mensen die mijn visie delen. Zij waren bereid om voor mij hun nek uit te steken zodat ik – zonder officiële medische opleiding – toch de kans kreeg om te laten zien wat de inzet van mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie voor patiënten kan betekenen. Ik ben ze daar eindeloos dankbaar voor.

Geloof jij ten diepste dat je iets hebt ontwikkeld dat waardevol kan zijn voor veel mensen, geef dan nooit op maar ga stug door.

Totdat ook jouw doelgroep eindelijk ziet wat jij van begin af aan al zag.

 

Panellid bij debat over gezondheidsverschillen in Maastricht

Ik ben dankbaar voor de mooie uitnodiging van Debatcentrum Sphinx en voor de kans om namens de Academie voor Zelfherstel het debat te mogen voeren over gezondheidsverschillen in Maastricht. Ik verheug me er al op!

Gratis lezing hoe je jezelf optimaal voorbereidt op operaties en medische behandelingen!

In september 2016 heb ik een bijzondere ervaring met zelfherstel gehad toen ik plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij mijn speciale manier van voorbereiding bestaande uit hersentraining waarbij ik mijn verwachtingspatroon zo positief mogelijk heb gemaakt, heb ik achteraf geen enkele pijn gehad en ben ik in slechts een paar dagen tijd hersteld in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken. Sindsdien ben ik eindeloos gefascineerd door de kracht van de geest en heb ik intensief de wetenschap achter deze biologische effecten van mindset en verwachtingspatronen bestudeerd.

Mijn missie is om iedereen die een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moet ondergaan via lezingen, workshops en coaching de kennis aan te reiken die nodig is om er zo goed mogelijk uit te komen en zo min mogelijk bijwerkingen te ervaren.

Heb jij hier interesse in, geef je dan op voor mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie en medische behandeling’ op zaterdag 20-4-2024 van 14.00 –15.00 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Deze lezing maakt deel uit van een reeks introductielezingen waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting.

Doelgroep: iedereen die binnenkort een operatieve ingreep, chemotherapie en/of bestraling moet ondergaan of op de wachtlijst daarvoor staat.

Wil jij graag:

* Ontspannen en vol vertrouwen de operatiekamer ingaan?

* Een zo goed mogelijk functionerend immuunsysteem hebben?

* Fit je operatie uitkomen?

* Zo min mogelijk angst, pijn en complicaties ervaren zoals wondinfecties?

* Zo goed mogelijk herstellen zodat je snel weer thuis bent?

* Zo min mogelijk bijwerkingen ervaren van chemotherapie en bestraling?

Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou!

Leer ook hoe je door middel van specifieke, door mij ontwikkelde, hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties een positief verwachtingspatroon kunt creëren met betrekking tot jouw operatie en medische behandeling! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat mensen met een positief verwachtingspatroon een sterker immuunsysteem hebben; minder pijn, angst, complicaties en bloedverlies ervaren; verbeterde wondheling hebben; sneller herstellen, een kortere opnameduur hebben en een hogere levenskwaliteit ervaren. Dat wil jij toch ook?

Deze lezing is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Inmiddels word ik steeds vaker gevraagd om mijn expertise in te zetten in de medische wereld. Een verkorte versie van deze lezing heb ik op 21 september 2023 gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in het UMCG Groningen. Daarnaast heb ik de volledige lezing tweemaal gegeven voor het Maastricht UMC+: op 14 december 2023 op uitnodiging van het Spine Pain Team en op 27 februari 2024 voor alle artsen in opleiding (AIOS).

Interesse? Deelname uitsluitend na schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via info@academievoorzelfherstel.nl.

NB: Er zijn maximaal 30 plaatsen dus wees er op tijd bij!

Gratis lezing zaterdag 20 april a.s. in Maastricht!

Moet jij binnenkort een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling ondergaan? Geef je dan op voor mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie en medische behandeling’ op 20-4-2024 in Maastricht!

Op zaterdag 20 april a.s. geef ik deze lezing namens de Academie voor Zelfherstel van 14.00 –15.00 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Deze lezing maakt deel uit van een reeks introductielezingen waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting.

Doelgroep: iedereen die binnenkort een operatieve ingreep, chemotherapie en/of bestraling moet ondergaan of op de wachtlijst daarvoor staat.

Wil jij graag:

* Ontspannen en vol vertrouwen de operatiekamer ingaan?
* Fit je operatie uitkomen?
* Zo min mogelijk angst, pijn en complicaties zoals wondinfecties?
* Zo goed mogelijk herstellen zodat je snel weer thuis bent?
* Zo min mogelijk bijwerkingen ervaren van chemotherapie en bestraling?

Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou!

Leer ook hoe je door middel van specifieke, door mij ontwikkelde, hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties een positief verwachtingspatroon kunt creëren met betrekking tot jouw operatie en medische behandeling! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat mensen met een positief verwachtingspatroon een sterker immuunsysteem hebben; minder pijn, angst, complicaties en bloedverlies ervaren; verbeterde wondheling hebben; sneller herstellen, een kortere opnameduur hebben en een hogere levenskwaliteit ervaren.

Deze lezing is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘Voorgeschreven’.

Inmiddels word ik steeds vaker gevraagd om mijn expertise in te zetten in de medische wereld. Een verkorte versie van deze lezing heb ik op 21 september 2023 gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in het UMCG Groningen. Daarnaast heb ik de volledige lezing tweemaal gegeven voor het Maastricht UMC+: op 14 december 2023 op uitnodiging van het Spine Pain Team en op 27 februari 2024 voor alle artsen in opleiding (AIOS).

Interesse? Deelname uitsluitend na schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via info@academievoorzelfherstel.nl.

NB: Er zijn maximaal 30 plaatsen dus wees er op tijd bij!

Review lezing ‘Optimale mentale voorbereiding op een operatie’ door lid Raad van Bestuur MUMC+

Wat fijn om deze terugkoppeling over mijn  lezing ‘Optimale mentale voorbereiding op een operatie’ van 27-2 j.l. te mogen ontvangen van een lid van de Raad van Bestuur van het MUMC+!

‘Was een interessante en leerzame presentatie over de biologische invloed van verwachtingspatronen op de gezondheid en behandeling van ziekte. Maastricht UMC+ wil het expertisecentrum zijn voor preventie en leefstijl. De deskundigheid van arts-assistenten en arts-onderzoekers is daarbij een cruciale variabele. Mooi dat onze arts-assistenten in samenwerking met de MUMC+ Academie dit programma opzetten en goede sprekers uitnodigen!’ Ale Houtsma

Is operatie, medische behandeling of medicatie onvermijdelijk? Omarm het!

De meeste mensen zien enorm op tegen een operatieve ingreep of een medische behandeling zoals chemotherapie en bestraling. Ze hebben angst voor o.a. pijn, anesthesie, complicaties en de onbekende omgeving. Ook zijn er de nodige mensen die geen zin hebben om een noodzakelijk voorgeschreven medicijn in te nemen. Vaak zijn ze dan bang voor de bijwerkingen, vinden ze het ‘rotzooi’ of hebben ze de overtuiging dat het ‘toch niet zal helpen’. Dit verlaagt de medicatietrouw. Sommigen zien er om deze redenen zelfs helemaal van af om het geneesmiddel te gaan innemen, met alle gevolgen van dien.

Deze mensen hebben, buiten hun schuld, een negatief verwachtingspatroon ontwikkeld. Dit is namelijk gebaseerd op hun overtuigingen die op hun beurt zijn ontstaan door eerdere negatieve ervaringen en conditionering oftewel beïnvloeding van buitenaf. Bijvoorbeeld omdat ze van anderen hebben gehoord dat die ontzettend misselijk zijn geworden door de chemo of omdat ze op allerlei patiëntenfora horrorverhalen hebben gelezen over de operaties van anderen.

Zo’n negatief verwachtingspatroon kan echte gezondheidsklachten veroorzaken. Dit noemen we het nocebo-effect.

Daarnaast roept angst bezorgdheid, spanning en stress op. Mensen voelen weerstand omdat ze zich verzetten tegen het onvermijdelijke. Ze willen het niet maar het moet. Deze stress en weerstand ondermijnen hun energieniveau én hun immuunsysteem op een moment dat zij die allebei het hardst nodig hebben.

Daarom is het een veel betere optie om het onvermijdelijke zo snel mogelijk met open armen te verwelkomen. Maar hoe doe je dat?

De door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties alsmede specifieke affirmaties en visualisaties is het antwoord. Deze hersentraining heb ik bedacht en uitgevoerd toen ik in 2016 zelf een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij deze intensieve mentale voorbereiding heb ik na mijn ingreep geen enkele pijn ervaren, voelde ik me na ontwaken uit de narcose meteen goed en heb ik al na een paar dagen al mijn dagelijkse activiteiten (met uitzondering van krachttraining) kunnen oppakken in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.

Door deze drie bewezen effectieve mind-body technieken op een bepaalde manier met elkaar te combineren herprogrammeer je jouw negatieve verwachtingspatroon betreffende je operatie, behandeling en geneesmiddel. Jouw hersenen anticiperen op dit nieuwe positieve verwachtingspatroon en activeren diverse helende processen die je gezondheid bevorderen. Dit noemen we het placebo-effect.

Meditatie zorgt voor kalmte en ontspanning waardoor je immuunsysteem een boost krijgt. Daarnaast vermindert meditatie de activiteit en het volume van de amygdala (angstcentrum brein) waardoor je minder bang bent en meer vertrouwen ervaart. Herhaaldelijk inprenten van positieve krachtspreuken en het oproepen van levensechte beelden in de geest van een perfect verlopende operatie of behandeling zorgen na verloop van tijd voor het ontstaan van een positief verwachtingspatroon. Hierdoor slaan je behandeling en medicatie beter aan, ervaar je minder pijn en bijwerkingen, loop je minder risico op complicaties en herstel je sneller. Net als ik.

Interesse? Lees dan mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’, kijk in de webshop van de Academie voor Zelfherstel voor ingesproken meditaties, affirmaties en visualisaties of overweeg 1 op 1 coaching.

 

 

#zelfherstelvanbinnenuit #mentaleprehabilitatie #meditaties #affirmaties #visualisaties

 

Terugblik op 2023

Dankbaar voor alle moois dat in 2023 op mijn pad mocht komen!

Zo mocht ik dit jaar lezingen en workshops geven voor o.a. Gynaecologie & Obstetrie van het Zuyderland Medisch Centrum, de IND (in het prachtige Beatrixtheater in Utrecht), alle leidinggevenden van de politie Eenheid Limburg, de Academy for Integrative Medicine (Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde), de studenten van de INKOM Maastricht, Leefstijlhuis A Casa Nostra, Sport BSO Bekkerveld (Gezonde Kinderopvang), Donnadag 2023, Rechtbank Limburg, MDC WEL en het Spine Pain Team van het MUMC+ Maastricht.

Zo werd 2023 het jaar waarin mijn expertise op het vlak van mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie haar intrede deed binnen de medische wereld.

In 2023 ben ik ook gestart met coachen binnen Medisch Centrum WEL in Maastricht. Mensen van alle leeftijden en achtergronden mogen begeleiden naar meer ontspanning en rust in hun hoofd, gezondere denkpatronen en overtuigingen, een optimale voorbereiding op operaties en medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling alsmede naar een betere mentale en fysieke gezondheid geeft mij telkens opnieuw een ongelofelijke energieboost.

2023 was ook het jaar waarin de BirthCoach-app online kwam, een app die zwangeren helpt om regie te nemen over hun gezondheid, zwangerschap en bevalling. Ik ben er trots op diverse meditaties en visualisaties voor vermindering van angst, pijn en stress te hebben mogen schrijven en inspreken voor deze app. Daarnaast heb ik op verzoek van de Breinbaas Academy verschillende visualisaties geschreven bedoeld voor leerlingen van de basisschool en middelbare school. Bijvoorbeeld om prikangst en pijn te verminderen en meer vertrouwen te ervaren als ze een operatie moeten ondergaan.

Ook zijn mijn drie boeken vorig jaar weer ontdekt door nieuwe lezers en hebben de door mij ingesproken affirmaties, visualisaties en meditaties uit de webshop hun weg mogen vinden naar mensen die daar behoefte aan hadden.

Ik vind het een voorrecht om dit prachtige werk te mogen doen. Daarom veel dank aan iedereen die mij in 2023 het vertrouwen heeft gegeven!

We wish you a healthy Christmas…

Tussen Kerst en Nieuwjaar vinden veel mensen eindelijk de tijd om even af te schakelen. Met een aantal vrije dagen in het verschiet is er dan ook misschien meer ruimte om lekker te gaan lezen.

Als dit voor jou het geval is, overweeg dan eens om ‘Zelfherstel van Binnenuit’ te lezen. Zeker als je op zoek bent naar nieuwe manieren op je gezondheid te verbeteren, biedt dit boek jou een rijk aanbod aan wetenschappelijk onderbouwde informatie, praktische oefeningen en tips om direct mee aan de slag te gaan. Ook kun je inspiratie halen uit de buitengewone ervaringen van gewone mensen (onder wie ikzelf) die hun gezondheid – soms tegen alle verwachtingen in – met succes in eigen hand hebben genomen.

‘Zelfherstel van Binnenuit’ is zowel geschikt voor mensen die het voorrecht ervaren om gezond te zijn als voor mensen die een of meerdere gezondheidsuitdagingen hebben.

Ontdek zelf waarom het boek door steeds meer zorgprofessionals zoals oncologen, anesthesiologen, gynaecologen, huisartsen, verloskundigen, GGZ-psychologen en anderen wordt ‘voorgeschreven’ aan hun patiënten. Lees hun en andere reviews hier.

Het boek kost 25,- (paperback) of 14,99 (E-book). Abonnees van Kobo Plus kunnen het E-book gratis downloaden. Op de website van Bol en Boekenwereld krijgt het boek een waardering van 4,6 uit 5. Zelfherstel van Binnenuit koop je hier.

Mocht je iemand kennen die dit boek goed kan gebruiken, wordt delen van dit bericht op prijs gesteld.

Namens de Academie voor Zelfherstel wens ik jullie allemaal kerngezonde feestdagen en een 2024 vol geestelijk en lichamelijk welbevinden, ontspanning en positiviteit!

 

 

Terugblik op lezing van 14 december 2023 voor het Spine Pain Team MUMC+

Op 14 december 2023 heb ik op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ in Maastricht mijn lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven.

Voor een gezelschap van (orthopedisch) chirurgen, anesthesiologen, artsen in opleiding en andere zorgverleners heb ik mijn eigen succesvolle ervaring met mentale prehabilitatie in voorbereiding op een zware buikoperatie gedeeld. Daarnaast heb ik uitgebreid stilgestaan bij de wetenschap achter de biologische effecten van mindset, stress en overtuigingen van patiënten op postoperatieve uitkomsten.

Een preoperatieve negatieve mindset – angst, piekeren, pessimisme, bezorgdheid – zorgt voor het activeren van de stressrespons en leidt postoperatief tot ongunstigere resultaten zoals meer pijn, onderdrukking van de afweer, verhoogd risico op infecties en complicaties (o.a. delier en ademhalingsstoornissen), vertraagde wondheling, verminderde functionaliteit (bv na een totale knieprothese), misselijkheid en overgeven, langere opnameduur, frequentere heropnames en verhoogde overlijdenskans bij hartoperaties. Andersom blijkt dat patiënten die met optimisme, vertrouwen en openheid de ingreep ondergaan juist minder pijn, sterkere afweer, beter en sneller herstel en betere psychologische aanpassingen na hartoperaties ervaren.

Daarnaast is ook ontzettend belangrijk met welk verwachtingspatroon een patiënt de operatiekamer ingaat, zo blijkt uit de wetenschap achter het placebo-effect en nocebo-effect. Een negatief verwachtingspatroon, bijvoorbeeld over pijn, anesthesie, operatie en de kans op herstel of genezing geeft risico’s voor het optreden van het nocebo-effect: het gezondheidsbeschadigende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het negatieve verwachtingspatroon ongunstige stoffen en mechanismes activeert die zorgen voor (extra) pijn, langzamer en slechter herstel, misselijkheid bij voorbaat (bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan) en het ervaren van allerlei bijwerkingen.

Daarentegen is wetenschappelijk aangetoond dat patiënten die met een positief verwachtingspatroon de operatie ondergaan juist kunnen profiteren van het optreden van het placebo-effect: het gezondheidsbevorderende effect dat ontstaat omdat het brein in reactie op het positieve verwachtingspatroon psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische mechanismes activeert die leiden tot pijn-, depressie- en angstvermindering, sneller en beter herstel alsmede tot positieve veranderingen van het ademhalingsstelsel en het cardiovasculaire en hormonale systeem.

Wetenschappers stellen zelfs dat het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy is: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt in grote mate diens biologische realiteit, zowel in negatieve als in positieve zin.

Het verwachtingspatroon van patiënten komt tot stand door hun overtuigingen en eerdere ervaringen.

In 2010 vonden ruim 1,4 miljoen operaties plaats in Nederland. Meer dan twee derde van de patiënten is bang en gespannen voor hun operatie, bij hartoperaties is dit 80% waarvan 40% extreme angst ervaart. Angst is altijd al een slechte raadgever maar het is ook een negatieve verwachting voor de toekomst. Daarom is het noodzakelijk om de negatieve overtuigingen van bange patiënten tijdig voor het ondergaan van hun operatie of medische behandeling d.m.v. de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om te buigen naar positieve overtuigingen.

Want uit wetenschappelijke studies blijkt dat deze combinatie van mind-body technieken leidt tot meer ontspanning en vertrouwen, minder pijn en complicaties, versterking van het immuunsysteem, kortere opnameduur en een sneller herstel. Bovendien kan zo een enorme zorgkostenbesparing worden gerealiseerd. Bij patiënten met kanker is in diverse kleinere studies herhaaldelijk aangetoond dat visualisatie gericht op het afweersysteem een positief effect heeft op de afweer, terwijl geleide ontspanningsvisualisatie zorgt voor een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling en een toename van levenskwaliteit.

De wetenschappelijke onderbouwing ligt er al. Nu nog deze effectieve en veilige hersentraining zo snel mogelijk standaard aanbieden aan alle patiënten die een operatie of zwaardere medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moeten ondergaan.

Met veel dank aan orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart voor de uitnodiging!

 

Hier zie je mij samen met orthopedisch chirurg Mark van den Boogaart.