Zelfherstel van binnenuit: optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen

Reviews op bol.com en Boekenwereld.com geven ‘Zelfherstel van Binnenuit’ maar liefst vijf sterren! Ontdek zelf waarom steeds meer medische specialisten, huisartsen, leefstijlartsen en andere zorgverleners dit boek voorschrijven aan hun patiënten!

KLIK HIER VOOR BOEKBESPREKING ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ IN HET TIJDSCHRIFT VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE, DECEMBER 2022

Pascale’s derde boek heet ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (8 juni 2021, Uitgeverij AnkhHermes). Inmiddels beleeft het boek een tweede druk.

In een tijd waarin de zorgkosten de pan uit rijzen, zelfredzaamheid en integrale geneeskunde steeds belangrijker worden en medische opties bij vele ziektebeelden op een gegeven moment zijn uitgeput, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat ieder van ons van nature al ‘in huis’ heeft: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op het vlak van gezondheid. Dat middel is je denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want daar, in het domein van je geest, bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Doelgroep:

Dit boek is voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar eigen gezondheid:

 • voor mensen die gezond zijn en dat graag willen blijven;
 • voor degenen die zich optimaal willen voorbereiden op hun operatie of medische behandeling zodat ze de minste pijn, de kortste opnameduur en het snelste herstel ervaren;
 • voor iedereen die moet wachten op een spannende uitslag;
 • voor chronisch zieken die geen genoegen willen nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’;
 • voor kankerpatiënten die hun immuunsysteem een boost willen geven, zich gedurende hun chemotherapie en bestraling zo goed mogelijk willen voelen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven nastreven;
 • voor medische zorgprofessionals zoals medische specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, verloskundigen en GZ-psychologen die de resultaten van hun medische behandelingen en operaties willen optimaliseren;
 • voor HR-medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en organisaties die de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers willen optimaliseren om het verzuim op de werkvloer op een duurzame manier terug te dringen.

Als jij, naast het ondergaan van behandeling en het nemen van medicatie, ook graag zelf in actie wilt komen om je gezondheid te verbeteren, is dit hét boek voor jou!

Opzet boek

Het boek is de weerslag van Pascale’s jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de invloed van mindset op gezondheid en levensverwachting. Interessante onderzoeksbevindingen worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen van ervaringsdeskundigen die hun gezondheid met succes in eigen hand hebben genomen, onder wie Pascale zelf. Bovendien vind je er vele praktische adviezen, tips en een handleiding met twintig aanbevelingen getiteld ‘Optimaal Integraal!’ waarmee je jouw gezondheid niet alleen op eenvoudige wijze kunt bevorderen maar ook een diep geloof in de best mogelijke uitkomst in jezelf kunt installeren.

Onderwerpen

Aan bod komen onder meer de biologische effecten van gedachten, gevoelens en overtuigingen; spraakmakende voorbeelden van de innige verbondenheid van geest en lichaam; het placebo- en het nocebo-effect en meditaties, affirmaties en visualisaties.

Resultaat

Na lezing weet je:

 • waarom en op welke manieren jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen biologische effecten sorteren op je lichaam;
 • wat chronische stress voor schadelijke gevolgen heeft en hoe je deze het beste kunt managen;
 • hoe je met behulp van je mindset je geestelijke en lichamelijke gezondheid alsmede je levensverwachting aanzienlijk kunt verbeteren;
 • hoe je zelf je pijn(beleving) kunt verminderen;
 • op welke wijze je succesvol kunt mediteren, affirmeren en visualiseren;
 • hoe je je optimaal voorbereid op een operatie zodat je fit, ontspannen en vol vertrouwen de OK in gaat;
 • hoe je je eigen placebo kunt worden. Aan de hand van twintig aanbevelingen leer je hoe je in jezelf een diep geloof in de best mogelijke uitkomst, genezing en snel herstel kunt ‘installeren’. Dankzij dit positieve verwachtingspatroon ontstaan gunstige biologische effecten.

Klik hier voor een digitaal leesfragment.

KOOP ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ (PAPERBACK) HIER 

KOOP ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT’ (E-BOOK) HIER

REVIEWS

Zelfherstel en eigen-wijsheid.

Of je kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling of kampt met een chronische ziekte, eigen regie hebben en opties kennen die positieve invloed hebben is van belang.

Wat we zelf kunnen doen om een gezond en gelukkig leven te leiden, en een aankomende zorginfarct te voorkomen, is eigenaarschap nemen over onze gezondheid.
Zelfzorg is hierin essentieel. We weten dat gezonde voeding, beweging, goede nachtrust en ontspanning effectief zijn.

Waar wij nog te weinig aanacht aan geven zijn onze gedachtes, gevoelens en overtuigingen over onze gezondheid.
Deze werken als een toxische trigger voor onze hersenen maar geven daarnaast ook een chemische vertaling naar hormonen en onze genen.

Als zorgverleners zouden we meer kennis moeten hebben zodat wij gerichte interventies kunnen inzetten, bijvoorbeeld perioperatief, om zo angst, stress en pijn niet medicamenteus te behandelen. Als deze worden gecombineerd met een optimale arts-patiënt relatie waarbij we proactief rekening houden met het placebo-nocebo effect is de impact mogelijk nog groter.

Het potentieel voor zorg verbetering is enorm. Konden we maar inzien dat wij dit samen kunnen verbeteren, door het gewoon te doen. De maatschappij, het stelsel zijn wij!

Het boek is een aanrader!
Dank voor de wijsheden en de praktische tips Pascale Bruinen.

‘Het boek van Pascale heeft erg veel indruk op mij gemaakt, vooral de integere manier waarop zij een zeer complex onderwerp heeft weten uit te werken. Ik heb het boek ook van A tot Z gelezen. Ik vind het een geweldig boek. Ik denk dat heel veel mensen en wat aan kunnen hebben. De afgelopen maand laat ik mijn patiënten ook het boek lezen. En er is een patiënt in het bijzonder die mij diep geraakt heeft. Een jonge student die twee keer Covid gehad heeft en ongelofelijk moe daarvan geworden is (long Covid). Zijn wereld stortte in. Hij kon zijn stage niet meer doen, hij moest zijn studie stoppen (…). Hij werd angstig. Hij kwam op het spreekuur en ik zei ‘Ga het boek van Pascale maar eens lezen’. Hij heeft dat gedaan. Ik zag hem twee weken geleden op het spreekuur en ik zag een heel ander mens. Veel ontspannener. Hij is dagelijks gaan mediteren. Hij deed ook een hele bijzondere uitspraak die ik heb opgeschreven. Hij zei: ‘Een dag niet een positieve visualisatie gedaan, is een dag niet gerevalideerd’. Ik vind dat zo bijzonder voor zo’n jonge vent. Hij heeft nu weer grip op zijn leven. Uit het boek vind ik met name het aanspreken van de veerkracht van mensen heel erg krachtig. Dit sluit heel erg aan bij positieve gezondheid: zelf de regie nemen. Ook de visualisaties vind ik heel krachtig. Ze helpen mensen om het positieve te zien.’

Dit boek is een uitzondering op de regel dat boeken over gezondheid saai en lastig leesbaar zijn. Van begin tot eind is ‘Zelfherstel van binnenuit’ vlot geschreven en ook heel begrijpelijk. Het blijft steeds boeien. Dat heeft zeker ook te maken met de overzichtelijkheid en de vele persoonlijke tinten. Er is een voortdurende afwisseling van duidelijke tekst met korte heldere verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast verheldering aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen en het eigen autobiografische verhaal. Dat laatste met name leest als een korte roman binnen het boek. Met interessante beschrijvingen over de verschillende dokters, die zij ontmoet. In positieve zin de heldere uitleg die zij krijgt voor haar operatie en hoe belangrijk dat is als voorbereiding op wat volgt. In negatieve zin de keerzijde van de digitalisering, artsen die nauwelijks oogcontact maken met hun patient, maar des te meer met het computerscherm. Ook is er verbazing dat medici zich zelden afvragen waarom dingen lopen zoals ze lopen. Kennelijk wordt verwondering bedolven onder een overdaad aan medische kennis.
Het centrale thema van het boek, namelijk het belang van een positieve mindset bij de behandeling en het voorkomen van ziekten, is belangrijke kennis voor iedereen. Vaak wordt gehamerd op niet roken, bewegen, voeding en zo meer, maar wordt vergeten hoe belangrijk je eigen mentale welbevinden is. Met een heel groot effect op levensverwachting en kwaliteit van leven. Daarbij werkt Pascale Bruinen een aantal bekende en belangrijke thema’s als zelfvertrouwen en compassie uit, maar ze benoemt ook de waarde van mooie begrippen als vergevingsgezindheid en mildheid (voorzichtig met je oordeel). Vooral die laatste twee krijgen in onze samenleving niet (meer) de aandacht die ze verdienen.
Enige kanttekening gaat over de grenzen van de behandelmethodes, die worden voorgesteld. Mentale technieken voor een andere mindset zijn zeker belangrijk en bij artsen onvoldoende bekend. Maar ook daar zijn er beperkingen. Iedere huisarts kent positieve, optimistische en gezond levende mensen, die toch worden getroffen door een ernstige ziekte. Het leven loopt soms anders dan verwacht. Alhoewel deze relativering in het boek op een enkele plaats wordt genoemd had dit meer gemogen, bijvoorbeeld door een verhaal weer te geven van iemand waarbij het inderdaad anders loopt.
Desalniettemin beschrijft het boek op een begrijpelijke en tegelijk onderbouwde manier het grote belang van een positieve mindset voor de eigen gezondheid. En kennis van placebo en nocebo zou voor iedereen, artsen incluis, ‘gesneden koek’ moeten zijn. Als huisarts kom ik die effecten dagelijks tegen: iemand met vertrouwen in de dokter en diens behandeling knapt over het algemeen veel sneller op dan degene die een bijsluiter bij de medicijnen van voor tot achter spelt en iedere bijwerking bij zichzelf meent te herkennen. Wat dat betreft zou hier middels goede voorlichting en uitleg en met een luisterend oor grote gezondheidswinst zijn te behalen. Wat dat betreft geeft Pascale Bruinen als niet-medicus op indrukkende wijze woorden aan een nog grotendeels onontgonnen terrein. En om positief en optimistisch af te sluiten: er valt nog heel wat te winnen!

Het boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ is een boek dat mijns inziens door op zijn minst elke zorgverlener in de care of cure sector gelezen moet worden. Wat een verademing om dit boek te lezen! De kracht van het bewustzijn en mentaal welzijn die bijdragen aan gezondheid en zelfherstellend vermogen.
Het opent een kijk op gezondheid die wij als artsen niet standaard leren in onze opleiding. Als gynaecoloog ontmoet ik veel vrouwen die bijna lijdzaam en passief afwachten tot de bevalling zich aandient. Neem die regie over je eigen gezondheid, je zwangerschap en bevalling!
De wetenschappelijke onderbouwing geeft dit boek voor mij persoonlijk echt meerwaarde en daarnaast krijg je praktische handvaten voor jezelf maar ook handvatten die direct te gebruiken zijn als zorgverlener.
Lees dit boek en gebruik het in je dagelijkse praktijk. Dit is hulpverlening in de meest pure vorm het woord. Dr

Mooi boek! Ik kan me vinden op de waarde van jouw kijk op hoe met uitdaging van ziekte en behandeling om te gaan. Niet iedereen lukt dat of is zich bewust van die mogelijkheid. Jouw boek ligt nu bij een van mijn verpleegkundigen!

Pascale Bruinen is erin geslaagd om een thema dat wellicht voor sommigen nieuw, complex of een ‘ver-van-hun-bed-show’ is, te verpakken in een begrijpelijk, helder en praktisch pakket.

Het boek spreekt over ons zelfhelend vermogen en de verbinding tussen lichaam en geest. Het resultaat is een prachtige mix van Pascale’s eigen ervaringen, een gedegen wetenschappelijke onderbouwing en praktische oefeningen. Het biedt de diepgang die je verlangt én de mogelijkheid om vandaag te starten met het maken van bepaalde leefstijlaanpassingen.

Het boek zet jou als lezer in de positie dat je niet anders kan dan realiseren dat je zelf de regie mag nemen over jouw gezondheid. En dat hiervoor niet (per se) complexe oefeningen of exotische, trans-Atlantische reizen nodig zijn, maar dat je de tools in het hier en nu bij je hebt: je gedrag, je gedachten en je gevoelens.

Persoonlijk ervaarde ik dit ook: tijdens het lezen van het boek ervaarde ik dat bepaalde reeds gekende concepten dieper tot mijn bewustzijn doordrongen, waardoor ik hun praktische toepassingen serieuzer nam. Gaandeweg merkte ik zowaar dat mijn dagelijkse routines op bepaalde vlakken zich (spontaan) in positieve zin veranderden.

Als integratief arts is dat voor mij van belang: om je patiënt/cliënt te begeleiden is het mijns inziens ontzettend waardevol de concepten zelf te ervaren en beleven. Behalve dat ik door Pascale’s boek vanuit een meer belichaamde plek spreek en luister in mijn contact met de cliënten/patiënten, is haar boek bovendien een schat aan informatie en praktische oefeningen om je cliënt/patiënt mee te geven.

‘Zelfherstel van binnenuit’ zou zomaar het nieuwe naslagwerk voor ons zelfhelend vermogen kunnen zijn!

Echt lezen dit boek! Ook goede tips voor zwangeren…Ik ben een fan! Dit boek geeft een hele goede weergave van hoe men de regie kan nemen over eigen gezondheid. Het is duidelijk, verhelderend en heel goed m.b.v. wetenschappelijk onderzoek onderzocht waardoor het absoluut geen zweverig boek is maar noodzakelijke kennis voor iedereen.

Omdat ik zelf werk als zorgprofessional (verloskundige) heb ik altijd al vragen gehad waarom dat er bepaalde vrouwen probleemloos konden bevallen en waarom er vrouwen waren met veel complicaties. Uiteraard (en dat geeft Pascale duidelijk weer) heb je niet alles in de hand maar is er een heel groot gedeelte waar jezelf de regie kunt nemen.

Ook het tweede gedeelte is een hele fijne samenvatting en echt helpend bij vraagstukken die iedereen wel een keer tegen gaat komen in zijn leven. De persoonlijke belevingen zijn heel boeiend om te volgen, er wordt een soort rode draad mee opgebouwd en dat maakt het een heel prettig leesbaar boek!

Een absolute must-read! Dit boek geeft nieuwe inzichten en laat je verbazen hoe krachtig de connectie tussen lichaam en geest is door middel van o.a. interessante wetenschappelijke onderzoeken! Er is een mooie opbouw met afwisselend informatieve teksten, praktische tips en de verhaallijn van de schrijfster zelf, wat het boek niet alleen ontzettend interessant, maar ook spannend maakt om te lezen.

Ikzelf heb als geneeskundestudent gemerkt dat deze informatie nauwelijks aan bod komt tijdens de opleiding ondanks dat het ontzettend relevant is in het herstel, het leren leven met en het voorkomen van ziekten.

Dit maakt het een must-read voor iedereen die inzicht wil krijgen in en/of aan de slag wil gaan met zijn/haar eigen gezondheid!

Een tijdje terug bracht ik een weekend met mezelf door om in rust te kunnen werken. Lezen, stil zijn, ideeën uitwerken, hypnose scripts schrijven, kennis vergaren. Ik licht een boek eruit dat mij enorm heeft geïnspireerd: ‘Zelfherstel van binnenuit’. Over de werking van het brein in relatie tot gezondheid, met een schat aan verzamelde onderzoeken, de kracht van taal en je gedachten en de medische achtergrond daarvan. Must read!
Prachtige kijk op de medische wereld die meer aandacht mag krijgen!

Over de kracht van positieve gedachten en emoties … Pascale Bruinen heeft een zeer goed leesbaar en praktisch boek geschreven over integrale gezondheid. Vanuit een integraal model zoals Hippocrates het bedoelde (synergie tussen lichaam, geest en omgeving). Ze beschrijft voor een breed publiek hoe je je gezondheid met je gedachten, emoties en overtuigingen (dit is je zogenoemde ‘Theory of Mind’) kan optimaliseren.

Het boek is een mooie combi van theorie en praktijk met een aantal casestudies waaronder die van de auteur zelf. Casestudies waaruit blijkt dat je meer invloed hebt op je eigen gezondheid dan je denkt. En dat verbeeldingskracht erg belangrijk is in dit kader. Ze beschrijft uitgebreid over de kracht van positieve emoties en dit is het domein van de positieve psychologie. Positieve emoties nodigen uit tot het nemen van zelfregie over je eigen gezondheid. Het boek eindigt met concrete tips en oefeningen in dit kader. En vooral de uitnodiging om vitaal te blijven en jezelf te blijven uit te dagen door fysieke en mentale grenzen te verleggen.

Kort en goed: een heel lezenswaardig en positief boek en ik beveel het van harte aan!

Een must-read voor iedere Greenhabit deelnemer!

Door juist heel diep te gaan, ontdek je ook je oerkracht. Pascale Bruinen schreef haar boek vanuit storytelling. Het geeft de lezer de kans om te leren van de ervaring van een ander en het kan onze meningen en waarden vormen, versterken of uitdagen. Een fenomenaal verlengstuk van onze Greenhabit journey, waarin we eveneens via storytelling mensen laten ontdekken hoe krachtig het brein is. Want je hebt altijd een keuze, onder alle omstandigheden.

Een pleidooi om te gebruiken wat je van nature al in huis hebt: je denk-, voel- en verbeeldingskracht als poort naar je zelfherstellend vermogen. Hoe krachtig dat is en welke prestaties dat voor je kan leveren, legt de schrijfster in heldere bewoordingen uit. Ook de natuurgeneeskunde is op het zelfherstellend vermogen van de mens gebaseerd. Desondanks is het voor veel mensen toch een beetje vaag begrip gebleven. Dit boek maakt het concreet. Zo schetst Pascale Bruinen op basis van wetenschappelijk onderzoek hoe gedachten parallelle hersenprocessen activeren die onder meer je immuunsysteem beïnvloeden, hoe gevoelens via de aanmaak van hormonen directe en verregaande invloed uitoefenen op je gezondheid en levensverwachting en hoe jouw overtuigingen over gezondheid en veroudering grotendeels bepalen hoe gezond je daadwerkelijk bent en op welke manier je veroudert.

Ook toont ze aan dat je meer invloed hebt op je genen dan je denkt. Zo blijken een positieve mindset en ontspanning je ‘gezondheidsgenen’ ‘aan’ te kunnen zetten en veroudering te kunnen vertragen, terwijl een negatieve mindset en chronische stress juist je ziekmakende genen activeren en het verouderingsproces versnellen. Verder legt ze uit hoe fenomenen als het placebo- en nocebo-effect werken en leert ze je hoe je dankzij het inzetten van met meditaties, affirmaties en visualisaties zelf je eigen placebo kunt worden. Zo geeft ze inzicht in hoe je met geestkracht meer invloed op je gezondheid kunt uitoefenen dan je ooit voor mogelijk hield.

Via LinkedIn kwam ik op dit boek uit. De connectie van de titel met mijn eigen beroep als neurotherapeute deed me besluiten het te gaan lezen. Het boek leest lekker weg. Persoonlijk vond ik de eerste hoofdstukken het meest interessant. Wellicht omdat ik als mens, voor nu, minder met meditaties heb en meer met het trainen van hersengolven. Toch heb ik het hoofdstuk over meditatie, affirmaties en visualisaties gelezen en eruit gehaald wat ik er mee kan. Je kan als lezer zelf besluiten of je alles leest. Maar dit boek blijft ook begrijpelijk als je sommige kaders over onderzoeken overslaat. En ja, ik geloof nog steeds dat er meer kracht in mensen zit dan je soms zou denken!

Wow, wow, wow!! Wat een meesterwerk!! Ongelofelijk goed geschreven en samengebundeld. Alles wat je wilt weten over zelfherstellend vermogen staat erin. En het plaatje klopt helemaal, van kaft tot indeling! Ge-wel-dig! Wat een werk is dat geweest, dat zie je eraan. Grote chapeau voor jou!!

Een must op de plank van iedereen die zichzelf op het gebied van gezondheid serieus neemt, zowel individueel als professioneel, die aandacht heeft op het gebied van energie, leefstijl en vitaliteit. Dit boek leert je naar binnen te kijken, jezelf met compassie te benaderen en helpt je aan een realistische lange termijnvisie naar welzijn en fysieke, zowel als mentale gezondheid. Prachtig beginpunt en naslagwerk voor eenieder die op reis is naar vitaliteit!

Het eerste dat bij me opkwam toen ik het las?
“Oké. Nu hoef ik zo’n boek zelf niet meer te schrijven.”
Wát een prachtig, compleet en informatief meesterwerk heeft Pascale Bruinen hiermee afgeleverd. Wat mij betreft mag het zelfs gerust een standaardwerk worden genoemd op het gebied van zelfherstel. Behalve vele praktijkvoorbeelden en meer dan voldoende diepgang op een groot scala aan relevante onderwerpen is het boek gelardeerd met hele persoonlijke en aangrijpende verhalen. Alleen die al maken het meer dan de moeite waard. Het is duidelijk dat passie, geloof, vakmanschap, levenservaring en talent een overtuigende combinatie zijn. Warm aanbevolen voor iedereen die het stuur van zijn/haar gezondheid en geluk in eigen hand wil nemen.

Mijn complimenten voor je boek. Wat een research heb je daarvoor gedaan! Dat siert je en is voor het onderwerp heel belangrijk. Het is een zeer interessant boek met uiteraard een interessant en belangrijk thema. En je schrijft prachtig en maakt overzichtelijke kopjes. Ieder kan in het boek iets vinden wat voor hem of haar aan de orde is!

Waaauuuw!!!! Pascale, ik ben wéér fan!De manier hoe je schrijft, het ONDERWERP!! Super!

Het boek biedt veel uitleg en inzichten. Jouw schrijfstijl kan me zeer bekoren en dan vooral de stijl van de informatieve stukken.  Felicitaties voor het geheel!

Wat een geweldig boek! Een breed scala van mogelijkheden en methodes die een ernstig zieke patiënt zelf onder handbereik heeft en daarmee regie op zijn of haar gezondheid geeft. Chapeau! We zullen het boek zeker aanbevelen onder de lotgenoten!!

Ik vind je boek vanwege je genuanceerde betoog erg goed. Bovendien een mooie lay-out!

Ik heb het boek helemaal doorgewerkt met een gele marker. Ik realiseer me nu pas dat ik die eigenlijk roze had moeten laten zijn:-). Het waren fijne uren waarbij ik meteen al veel informatie en tips in praktijk kon brengen. Goed in te passen in mijn dagelijkse leven. Je kijkje in jouw eigen leven en dat van anderen maakt het nog krachtiger. Dank je wel, Pascale!

We hebben je boek gelezen: woow! Gefeliciteerd met dit omvangrijke project en …..je bent niet over één nacht ijs gegaan.

Wat heb je dit fantastische onderwerp uitgebreid en degelijk beschreven.

Ik vind met name de combinatie sterk: jouw eigen ervaringen (niet in één blok, maar tussendoor en gerelateerd aan de beschrijvingen van het betreffende onderwerp) en de wetenschappelijke onderbouwing.

Ook deel 2 met veel praktische tips leest heel gemakkelijk, mede door jouw schrijfstijl. Verder vinden we de omslag mooi!

Kortom: een diepe buiging!

Een uitzonderlijk boek dat je niet meer weg wilt leggen als je eenmaal met lezen begonnen bent. Zeker een aanrader voor iedereen die de arts in zich wil aanspreken. Als je dit boek gelezen hebt, weet je dat er een heler in je zit en dat je deze op vele manieren kunt activeren. Het boek leest lekker weg: de wetenschappelijke kennis over de connectie tussen lichaam en brein wordt duidelijk uitgelegd en je leert hoe je je geest kunt inzetten voor je gezondheid. Het boek heeft een hele mooie opbouw. Zo worden wetenschappelijke feiten verweven met persoonlijke ervaringen, uitkomsten – vaak verbazingwekkende – uit wetenschappelijk onderzoek, en tips en adviezen. Dit alles op een hele heldere manier in een mooie en duidelijke lay-out.
Het boek is een fijne aanvulling op de diverse workshops die ik al bij Pascale mocht volgen en geeft een totaal plaatje van de weg naar zelfherstel. Niet enkel een boek dus om maar een keer te lezen, maar steeds bij de hand te houden als naslagwerk en reminder, ook om niet in oude patronen terug te vallen.
Ik zal het boek altijd in het oog laten liggen en zeker de tips en adviezen die in het tweede deel van het boek staan ter harte nemen. Zo is Pascale met haar eigen persoonlijke ervaring op het gebied van zelfherstel “every step of the way” bij mij en heb ik het volste vertrouwen. Een boek om steeds opnieuw te raadplegen!

Heldere uitleg wat je eigen geestkracht kan doen voor je lichaam! Pascale maakt op heldere en begrijpbare wijze de wisselwerking tussen lichaam en geest duidelijk. Het boek leest zeer prettig door de afwisseling van het persoonlijke verhaal van Pascale zelf, de tips, de oefeningen, de ervaringsverhalen en de wetenschappelijke bewijzen hoe je eigen geestkracht werkt!

Een breed scala van mogelijkheden en methodes die iedereen zo onder handbereik heeft en daarmee regie op zijn of haar eigen gezondheid. Makkelijk toepasbaar voor iedereen die met zijn eigen gezondheid aan de slag wil, maar zeker ook voor de zieke medemens.

We zullen het boek van harte aanbevelen aan de lotgenoten van onze stichting ZindividU!

Ons zelfherstellend vermogen… Jeeij wat mag ons zorgsysteem blij zijn met dit boek!

Pascale legt op een begrijpelijke manier uit wat de kracht is van onze gedachten, waarbij ze enerzijds de wetenschap betrekt en dit treffend spiegelt met haar eigen persoonlijk verhaal. De kracht van ons zelfherstellend vermogen is tegenwoordig enigszins onderdrukt door de aandacht op “zorgen voor” de mens.

Dit boek draagt bij aan de broodnodige omwenteling die nodig is om te gaan “zorgen dat” de mens voor een groot deel zelf in staat is om regie te hebben op onze gezondheid, vitaliteit & welzijn….

De beweging van binnen naar buiten zoals de natuur dit bedoeld heeft.

De kracht van denktechnieken… Pascale heeft een fantastisch boek geschreven over hoe denktechnieken je gezondheid kunnen beïnvloeden. De kracht van het boek ligt met name in de combinatie van haar eigen ervaringen en de onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek.

Dit boek is ook voor mensen die hun mindset positief willen beïnvloeden. Kortom dit boek is voor een grote doelgroep!

Informatief, maatschappelijk relevant en toegankelijk… De auteur, Pascale Bruinen, was in een vorig professioneel leven officier van justitie en beheerst de kunst van het onderbouwen van een stelling. Volgens mij is dat meteen de meerwaarde van dit boek; de wetenschappelijke onderbouwing van het onderwerp ‘zelfherstel’.
De persoonlijke gezondheidservaring van de auteur (alsmede die van nog enkele andere mensen), wordt op een aantrekkelijke manier doorheen de wetenschappelijke informatie geweven. Op die manier maakt het de abstracte materie zeer toegankelijk en tastbaar.

De lossere schrijfstijl (verkleinwoorden) die gehanteerd wordt in sommige verhalende passages en deel 2, is minder mijn ding. Dat is een kwestie van persoonlijke (lees)smaak.

Los hiervan heeft de auteur op een zeer vakkundige en geloofwaardige manier enorm veel verschillende informatiebronnen benut en gebundeld! Er is duidelijk veel denk-en opzoekingswerk aan voorafgegaan.

De lay-out oogt door het gebruik van iconen, verschillende lettertypes en kleuren, fris en hedendaags.

Samengevat: een informatief, maatschappelijk relevant en lijvig werk, dat zich door het schrijftalent van de auteur vlot laat lezen!

Leer jezelf kennen… Bij het zien van het boek werd ik vrolijk van de kleurrijke kaft! Het is een boek vol wetenschappelijk ondersteunde informatie over de invloed van de geest op het lichaam, waar zelfs de scepticus niet omheen kan!

Pascale schrijft op een voor ieder begrijpelijk manier, en de layout van het boek, het gebruik van kleur, lettertype, kaders, maakt het geheel overzichtelijk, en makkelijk om soms door wat moeilijkere materie heen te komen.

Maar het is ook een fijn werkboek voor mensen die aan zichzelf wil werken om het leven in positieve zin te veranderen dmv van technieken die beschikbaar zijn voor iedereen, en een duidelijke uitleg, hoe deze technieken toe te passen, vol tips, oefeningen en voorbeelden, om bepaalde dingen aan te pakken!

Een echte aanrader!

Body-mind connectie… ! Bij het zien van de omslag met de prachtige kleuren krijg ik al meteen een feel good Vibe.

Inhoudelijk is het praktisch en met zorg ingedeeld, en makkelijk te gebruiken als naslagwerk.

Het boek heeft mij veel verrassende nieuwe inzichten gegeven. Ondanks dat ik al veel gelezen heb over dit onderwerp, heeft het mij aangenaam verrast. Tijdens het lezen betrap ik mijzelf erop dat ik ga nadenken over mijn eigen handelen.

De vermelde studies die gedaan zijn, en de uitkomsten geven voor mij een bevestiging van de soms onverwachte mind-body connectie.

Ik zou dit boek iedereen gunnen ,omdat het een boek is dat je nieuwe inzichten geeft, en je hierdoor diegene een duw in de positieve richting kan geven.

Door het lezen van het boek ben ik mij nu nog veel bewuster van mijn eigen denken en doen. Het boek geeft houvast doop tips op het gebied van meditatie, visualisatie en nog veel meer.

Chapeau voor de schrijfster die zichzelf weer overtroffen heeft met dit prachtige boek. Een geweldig boek dat iedereen zou moeten lezen!

Bijzondere aanrader…! Een bijzonder boek over wat je zelf kan doen om jouw gezondheid, welbevinden kortom jouw leven te veranderen en te verbeteren.

Uitgebreid beschreven, onderlegd met veel wetenschappelijk onderzoek, veel voorbeelden maar ook hoe de technieken van o.a meditatie, visualisaties en affirmaties toe te passen. Een boek voor mensen die zelf aan de slag willen gaan dit kan zijn op het gebied van ziekten, angsten maar ook het omgaan met dagelijkse dingen.

Deze denktechnieken worden ook toegepast door de auteur en haar eigen persoonlijke verhaal wordt beschreven.

Een boek dat zeker ook gelezen moet worden door de medische wereld om meer te weten te komen over de effecten/impact van het doen en laten van een arts, verpleegkundige etc.

De afwisseling van wetenschappelijk onderzoek, achtergrondinformatie, haar eigen verhaal, ervaringen van anderen en veel praktische oefeningen en tips maakt het boek makkelijk en vlot te lezen. Verder ziet het boek er aantrekkelijk uit.

Neem het heft in eigen hand zodat je het leven kan leiden dat jij wil!

Een meesterwerk! Het boek “Zelfherstel van binnenuit”, geschreven door Pascale Bruinen, gaat over het optimaliseren van je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Pascale Bruinen is niet alleen schrijver, maar ook spreker, trainer en ervaringsdeskundige op het gebied van mental management, mind-body connectie en zelfherstel.

In het boek deelt zij haar eigen ervaringen en die van anderen op het gebied van gedachtenkracht in relatie tot je lichamelijke gezondheid. Zij verwijst voor de onderbouwing van het bestaan van deze bijzondere verbinding tussen geest en lichaam naar verschillende in het verleden gedane wetenschappelijke experimenten en onderzoeken.

Dit maakt het boek voor mij extra waardevol, omdat ik als wetenschapper altijd op zoek ben naar “bewijs” en “de waarheid”. In tegenstelling tot wat de titel van het boek doet vermoeden, is het door die verwijzing naar wetenschappelijke studies en ervaringen allesbehalve zweverig.

Het boek leest bijzonder prettig omdat de heldere uitleg van Pascale met de ervaringen, wetenschappelijke studies, oefeningen en tips en advies worden afgewisseld. In het tweede deel van het boek krijg je praktische handvatten aangereikt om zelf met je geestkracht en het zelfherstellend vermogen van je lichaam aan de slag te gaan. Pascale Bruinen doet dit op overtuigende wijze zonder dwingend te zijn.

Het boek is een bron van inspiratie, niet alleen voor mensen die in afwachting zijn van een operatie of diagnose of midden in een behandeling zitten, maar ook voor mensen die gezond zijn en dat graag zo willen houden.

Het lezen van haar boek zou een must moeten zijn voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar gezondheid, maar zou zeker ook gelezen moeten worden door de medische wereld. Een meesterwerk!

Regie over je denken… Pascale opent met dit waardevolle boek je brein. Hoe positieve gedachten je fysieke gesteldheid kan beïnvloeden.

Boeiend vanuit theorie en verbindend door haar eigen ervaring.

Doordat de rode draad haar eigen pakkende verhaal is, combineert ze op een heel natuurlijke wijze haar gedegen kennis met de praktijk.

Deze afwisseling zorgt er ook voor dat je blijft lezen en de inspiratie als vanzelf volgt.

Het geeft je kracht om eigen regie te nemen op je lichaam, ook (juist) als het tegenzit.

Bijzondere ervaring en veel stof tot nadenken!

Ik ben je boek aan het lezen! Ik heb hem al regelmatig als tip aan patiënten geadviseerd!

Sinds het verschijnen van haar eerste boek, in 2015, heeft Pascale Bruinen zich ontwikkeld van een tamelijk nuchtere, ‘down-to-earth’ officier van justitie tot iemand voor wie er meer is tussen hemel en aarde.

In haar nieuwste boek schrijft ze over de invloed van de ‘mindset’ op het lichaam en hoe je met een positieve instelling invloed kunt uitoefenen op het beloop van ziekte en ongemak. Haar eigen ervaring met een operatieve ingreep en de angst en onzekerheid over de uitkomst daarvan lopen als een rode draad door het boek.

Daaromheen bouwt zij als het ware spiraalvormig haar betoog op. Zij legt uit hoe positieve gevoelens, betekenisvolle relaties met anderen en natuurlijk een gezonde levensstijl kunnen helpen om langer gezond te blijven of je in ieder geval langer fit te voelen.

Het bijzondere van het boek is dat de auteur veelvuldig citeert uit de wetenschappelijke literatuur en dat nog goed doet ook.

Het dwingt zonder meer bewondering af dat iemand zonder medisch-biologische achtergrond zich zo goed in de fysiologie en pathofysiologie heeft kunnen inlezen en daar ook nog eens in begrijpelijke taal over kan communiceren.

Men hoeft het niet in alles met de auteur eens te zijn maar het boek levert genoeg stof tot nadenken.

Dit boek zou onderdeel moeten zijn van medische opleidingen zodat je bij de huisarts of het gezondheidscentrum (dat is een beter woord dan ziekenhuis) deze methoden aangeboden krijgt. Een zeer boeiend boek voor iedereen, ook voor de leek, die de regie wil nemen over zijn eigen gezondheid!
Dit is zo’n boek om regelmatig weer even in te lezen en toe te passen in lastige tijden maar ook sowieso…We hebben zelf zo’n invloed. Dat weten mensen vaak niet.
Goed nieuws ook voor ons, veellezers! Onderzoek toont aan dat mensen die frequent boeken lezen bijna 50% minder kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen (schaken, kaarten of puzzelen mag ook)!
Wist je trouwens dat je elke dag wel zo’n 50.000-80.000 gedachten hebt? Meest onbewust en geschat wordt 75% negatief. Dat verbaasde me wel. Maar daar valt wél wat aan te veranderen! In dit boek lees je hoe je dat doet!
Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de wijze waarop je denkt, voelt en in het leven staat van grote invloed is op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sommige wetenschappers stellen dat we maar tussen de 5 en 15% van onze hersenen gebruiken. Een omgeving die uitnodigt om nieuwe dingen te proberen, zorgt ervoor dat je je brein blijft ontwikkelen. Ook meditatie beïnvloedt je brein positief.
Nee. het leven is niet 100% maakbaar en soms heb je gewoon pech, maar je kunt wel iets veranderen aan je mindset. En bv. erfelijke aanleg speelt niet zo’n grote rol als we denken.
Pascale pleit ervoor bewust gebruik te maken maken van gedachtenkracht, gevoelens en overtuigingen.
Door het boek heen lezen we het persoonlijke verhaal van de schrijver, hoe ze zelf positiviteit inzet als blijkt dat ze een zware operatie moet ondergaan.
Maar ook ervaringen van anderen, wetenschappelijke onderzoeken, praktische oefeningen en tips, elk met een eigen symbool en in een kader. Het ziet er overzichtelijk uit.
Dit is niet een boek dat je even snel achter elkaar uitleest. Er staat veel informatie in dit boek, wetenschappelijk onderbouwd. De persoonlijke verhalen vond ik zelf het leukste om te lezen en de tips voor zelfhulp. Er wordt bv. ook aangeraden een moodboards te maken. Dat heb ik meteen gedaan!
Het is een fijn boek om te lezen en het blijft zeker in mijn kast staan!

 • Veel tips en oefeningen bij elk onderdeel. Het zelfhulpdeel is daarbij m.i. een topbundeling van de belangrijkste kansen en “to do” mogelijkheden.
 • Handvatten voor dagelijks gebruik gekoppeld aan specifieke persoonlijke vraagstukken. Analysetool voor persoonlijke situaties en bruikbare praktijktips.
 • Leest prettig en is laagdrempelig.

Het boek leest gemakkelijk, de persoonlijke verhalen zijn herkenbaar en de moeite waard om te lezen. Ook voor iemand met een bovengemiddelde interesse de moeite waard door de combinatie van persoonlijke ervaringen, weetjes in eenvoudige taal en wetenschappelijke verwijzingen. En veel nieuwe inzichten en oefeningen gelezen, dank daarvoor!

Een aanrader voor iedereen die veel wil weten over zelfherstel en behoefte heeft aan onderbouwde informatie.

Omslag is mooi en fris. Het geeft de indruk van openheid en het bieden van kansen.

Zelfherstel vanuit geloof, ervaringen en onderbouwd. Voor zowel “eerste” kennismaking als voor een verdiepende inkijk in beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. Praktisch, ervaringen uit de praktijk, persoonlijk en een praktisch zelfhulpdeel!

Boekentip, vijf sterren!
Met het boek ‘Zelfherstel van binnenuit’ van Pascale Bruinen ga je alles leren over het zelfherstellend vermogen van je lichaam. Hoe werkt dit? Hoe activeer je dit met behulp van je geestkracht, gedachten, overtuigingen en gevoelens.
Met dit boek ga je een reis maken om met je eigen lichamelijke gezondheid aan de slag te gaan. Het boek is voor iedereen van belang, want of je nu kerngezond bent, een operatie of behandeling moet ondergaan, chronisch ziek bent of een vervelende diagnose hebt gekregen, iedereen heeft er ongetwijfeld baat bij.
Want wie wil nou niet zijn of haar welzijn, gezondheid en levensverwachting verbeteren?
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek legt Pascale duidelijk uit wat er gebeurt als je je geest bewust inzet om je gezondheid te optimaliseren. Dit vult ze prachtig aan met eigen ervaring van zelfheling en ervaringen van anderen, maar ook voor jou als lezer staat het vol praktische oefeningen, tips en adviezen om zelf hiermee actief aan de slag te gaan.
Het is echt een enorm compleet boek en tevens naslagwerk wat je in je huis wilt hebben!

Voor het lezen:

Ik verwacht en hoop een heleboel van dit boek. Na het zien van de docu ‘Heal’ op Netflix en het luisteren van verschillende podcasts over dit onderwerp, wil ik hier echt het onderste uit de kan uit halen. Ik hoop op een goede onderbouwing (liefst veel wetenschappelijke feiten), want hierdoor worden dit soort onderwerpen tastbaarder en minder ‘zweverig’, want ik vind het echt enorm fascinerend.
Daarnaast hoop ik op een hoop eye-openers en veel leermomenten, die ook voor mij van toepassing zijn. Het zou echt geweldig zijn als er oefeningen en tips zijn die ook echt toepasbaar zijn in je dagelijkse leven en niet een hele grote uitdaging zijn om in je leven te integreren.
Het is een prachtige hardcover die naar mijn mening enorm mooi is vormgegeven. Het is clean, stilistisch en heeft een mooie typografie. Ook dat het boek gebonden is en een leeslint heeft, vind ik altijd een extra cadeautje bij een boek.

Tijdens het lezen:

Het is enorm veel informatie die op me af komt, maar enorm interessant. Er wordt duidelijk uitgelegd hoe dit in je lichaam werkt op cel- en genniveau. Ook de verscheidenheid aan wetenschappelijke onderzoeken vind ik erg sterk. Hierdoor zie je dat het echt al op zoveel vlakken is aangetoond dat het werkt en dat er echt mogelijkheden zijn om met je mind je gezondheid te optimaliseren.
Het persoonlijke verhaal van Pascale weet me te raken, dit komt tussendoor iedere keer aan bod. Ik merk dat ik zo graag wil weten hoe haar reis verloopt, dat ik daardoor haar boek moeilijk weg kan leggen.

Conclusie:

Dit boek is echt geweldig! Ik ben zo enorm enthousiast na het lezen van het boek! Het heeft me zoveel geleerd over de ‘Theory of Mind’ en wat positieve psychologie voor je gezondheid kan betekenen. De stukken met wetenschappelijke en theoretische informatie kan voor sommigen misschien wat pittig van stof zijn, maar zijn enorm goed en helder uitgelegd. Om het beeld compleet te maken, worden de theoretische stukken afgewisseld met haar persoonlijke ervaring en de ervaringen van anderen. Hierdoor krijg je nog een completer beeld van wat dit voor verschillende mensen op dit gebied heeft betekend en wat er qua gezondheid en herstel bereikt kan worden.
De opdrachten, tips en oefeningen zijn heel volledig en duidelijk uitgelegd. Ze zijn veelzijdig, waardoor het zeker voor iedereen ook toepasbaar is in het leven. Daarnaast weet dit boek je ongetwijfeld zo te overtuigen dat je, ondanks een druk en hectisch leven, hier toch tijd voor wilt maken.
Ik ben tijdens het lezen van het boek al gelijk aan de slag gegaan met de oefeningen en tips die ik tegenkwam. Soms is het natuurlijk even zoeken naar wat er bij je past, maar ze zijn niet moeilijk en erg leuk. Ik ben zeker van plan om de tips en oefeningen in mijn leven te integreren en mijn gezondheid te optimaliseren,
Daarnaast weet ik ook zeker dat ik dit boek nog vaker uit de kast ga pakken, niet alleen als naslagwerk. Ik ben er ook van overtuigd dat telkens als je dit boek herleest, je er weer nieuwe dingen uit kan halen.
Tijdens het lezen was ik al zo enthousiast dat ik inmiddels al drie mensen heb weten te overtuigen om het boek ook aan te schaffen.
Want het is echt voor iedereen een enorme aanwinst en aanrader!

Eindelijk weer eens een ouderwets echt boek. Hardcover en een leeslint. Natuurlijk heb ik een e-reader waar ik ook boeken op lees, maar sorry, er gaat voor mij toch niets boven een echt boek.

Veel boeken heb ik al gelezen die gaan over jezelf helen met je geest. Het is denk ik ook de tijd voor dit genre boeken. Waar ik sceptisch over ben, is dat het vanzelfsprekend is dat de methode altijd werkt in het boek. Want waarom zou je er anders een heel boek aan wijden toch?

Pascale Bruinen neemt je gedurende het boek mee in haar eigen succesvolle toepassing van haar kennis voor haar eigen genezingsproces. Dat wisselt ze af met theorieën en oefeningen over gedachten, gevoelens en overtuigingen, ouder worden, placebo’s en nocebo’s met vooral veel (heel veel) verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek.
Juist die combinatie met haar eigen verhaal maakt het boek prettig leesbaar.
Op een gegeven moment begon ik me wel te irriteren aan de zoveelste verwijzing naar een nieuw wetenschappelijk bewijs voor de theorieën in het boek. Wat soms de neiging opriep om dan maar stukken over te slaan. Niet doen!

Want op onverwachte plekken kom je in dit boek nieuwe en verrassende inzichten tegen. Soms verstopt tussen ogenschijnlijk minder interessante stukken tekst.
Het boek had misschien dunner kunnen zijn, echter volgens mij was het een bewuste keuze van de schrijfster om zo volledig en uitvoerig te zijn; de kracht van herhaling.
Als ik heel eerlijk ben, ben ik dit boek gaan lezen met de kritische vraag of en wat er voor nieuws uit dit zoveelste boek om jezelf met je geest helen, te halen valt.

De schrijfster pretendeert niet dat alle ziekten te genezen zijn door eens lekker positief te gaan denken. Ze maakt een mooie verbinding tussen de reguliere geneeskunde en het aanvullend inzetten van je eigen potentieel om te genezen.
Wat heel mooi in dit boek wordt belicht, is wat het betekent als je positief kunt kijken naar welk ziektebeeld je ook hebt. Maar ook wat het omgekeerde effect is als je juist negatief naar je ziekte kijkt.
Waarbij je verrast zult staan hoe vaak dat onbewust en onbedoeld het geval is. En dat doet niet alleen de patiënt, maar de behandelaar kan daar ook een grote rol in spelen.

Die ene quote van Henry Ford: “ Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right”
vat voor mij het hele boek samen. Het heeft zo’n ongelooflijke invloed op je ziektebeeld en je leven, hoe je daar zelf in staat. Waarbij je vaak krijgt wat je verwacht. En daarin zat voor mij de kracht van dit boek.
Een soort van weer wakker worden, wat we (ook jij en ik) dagelijks doen om onszelf in de weg te staan bij wat we willen bereiken. Het boek focust daarbij op ziekte, en is zeer zeker ook toe te passen op andere leefgebieden.

Ik was echt aangenaam verrast door (wat ik eerst oneerbiedig had bestempeld als het zoveelste boek) een boek dat zo duidelijk maakt wat een positieve houding kan betekenen. Het meest bijzondere vind ik nog dat dit boek (misschien juist door de uitvoerigheid) op een zachte en bijna onbewuste manier bij mij is binnengekomen. Ik merkte dat, doordat ik me (opeens?) meer bewust ben van de momenten dat ik negatief reageer op van alles. Dat is niet goed of fout, en toch is het leuker, en gezelliger voor je naaste omgeving ;-), als je wat vaker omschakelt naar een positieve reactie.

Mijn advies is dan ook om dit boek te gaan lezen, om je ziekte te genezen, herstel te bevorderen of te leren omgaan met wat niet genezen kan worden. Ook dat laatste zie ik namelijk als herstel. Of om gewoon te beseffen wat het betekent als je vaker positief in het leven kunt staan. En hoe je dat zou kunnen doen.
Ik wens je toe dat je net zo geïnspireerd mag worden door dit boek als ik!

Zelfherstel van binnenuit leek mij een boek met veel onderwerpen die voor mij interessant en leerzaam zijn, maar waar ik mij ook moeilijk voor open stel. Ik ben dit boek dus gaan lezen vanuit een uitdaging.

Het boek is stevig, groot en heeft een harde kaft. Het voelt als een leerboek maar leest best ontspannen ondanks de grote hoeveelheid informatie die erin staat. ‘Zelfherstel van binnenuit’ begint met een persoonlijke introductie en bevat steeds stukjes van de auteur haar eigen verhaal. Dit wisselt af met informatie, onderzoek en praktische tips en opdrachten die voor iedereen te doen zijn. Sommige informatie is niet nieuw, maar de uitleg waarom dit zo is dan wel. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld stress, emoties, optimisme, dankbaarheid, afweer en nog veel meer.

Dat dit boek wisselt tussen ontspannen lezen, leerzame stukken en actie (dingen doen en ondernemen) maakt het heel fijn en een echte ervaring. Zoals ik al aangaf was dit boek voor mij een uitdaging en niet alles sloeg voor mij dan ook aan, maar zelfs vanuit mijn allergie (om dit zo te noemen) heb ik bijzonder nuttige tips meegekregen en houd ik veel over aan dit boek. Ik zal deze dan ook echt af en toe nog in kijken. Ik kan iedereen dit boek aanraden, er zit zeker iets nuttigs bij, tenzij je natuurlijk nooit stress ervaart en geen enkel probleem hebt.

Een boek voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar gezondheid. Zo wordt het boek Zelfherstel van binnenuit ingeleid. Want geestkracht is cruciaal voor je gezondheid. Zo heeft schrijfster Pascale Bruinen uit eigen ervaring ondervonden. En na intensieve bestudering van wetenschappelijk onderzoek heeft zij dit kunnen bevestigen. Want de aanname dat je zelf invloed hebt op je gezondheid blijkt veelvuldig bewezen. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en vormen samen een geheel. Het boek is een uitnodiging om niet alleen te vertrouwen op je arts en medicijnen. Maar zeker ook op de zelfhelende capaciteiten van je lichaam. Boeiende kost!

Geest en lichaam

In het voorwoord geeft de schrijfster aan dat dit boek Zelfherstel van Binnenuit zich focust op de Power of Possibility. Oftewel de kracht van wat wel mogelijk is. Een boek dat door veel mensen met enige scepsis zal worden opengeslagen. Hoe zou je door middel van je gedachten, gevoelens en overtuigingen je lichaam kunnen activeren om gezonder te worden? Dit kan bij sommigen wellicht wat weerstand oproepen deze gedachte. Als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent, een operatie moet ondergaan of chronisch pijn hebt. Maar dat je zelf invloed hebt op je gezondheid, wordt tegenwoordig steeds duidelijker. Alhoewel dat zelfs al van oudsher wordt onderkend:

De innige verbondenheid tussen geest en lichaam is het onderwerp van het eerste hoofdstuk. Via je hersenen en geestkracht kun je invloed uitoefenen op jouw gezondheid en welbevinden. Bijvoorbeeld als je een positieve mindset hebt.

Gezondheidsvoordelen van een positieve mindset

 • pijnstilling
 • verbetering van geheugen
 • toename van spierkracht
 • betere slaapkwaliteit
 • afname van allergische reacties
 • vermindering van depressieve gevoelens
 • sneller herstel na operaties

Zo zijn er nog vele positieve effecten van een positieve mindset. En je hersenen blijven gezonder als je ze regelmatig stimuleert. Dat is belangrijk aangezien ze zoveel lichaamsfuncties aansturen. Dankzij het natuurlijke aanpassingsvermogen van je brein kunnen ze tot het einde van je leven doorgaan met nieuwe verbindingen maken. Onderzoek toont aan dat mensen die frequent lezen, een kaartspel doen, schaken of puzzels maken bijna 50% minder kans lopen om alzheimer te ontwikkelen. En ook blijven bewegen en een positieve mindset zijn op latere leeftijd goed voor de gezondheid. Daarom is het ook zo belangrijk dat oudere mensen blijven bewegen. Zie onderaan onze review een inspirerend voorbeeld hiervan!

Zelfherstel van binnenuit – inhoud van het boek

Het boek leert je hoe je je geest kunt inzetten om je gezondheid te optimaleren‘. Hiervoor wordt veel wetenschappelijke onderbouwing gegeven. Dit wordt afgewisseld met het persoonlijke verhaal van de schrijfster die een zware operatie heeft moeten ondergaan. Daarnaast worden veel praktische tips en oefeningen beschreven, die je helpen bij het toepassen van de theorie.

In deel 1 van het boek gaat het over de connectie tussen lichaam en geest. Het bevat een uitleg over mindset, over de invloed van chronische stress en de werking van je afweersysteem. De invloed van emoties op lichamelijke processen wordt helder beschreven. Het belangrijkste onderdeel van het boek is de werking van Mental Management technieken. Zoals mediteren, affirmaties en visualiseren. Deze hebben biologische effecten op je lichaam. Je gedachten, gevoelens en overtuigingen worden namelijk chemisch vertaald naar hormonen. Zo wordt uitleg gegeven hoe je zenuwcellen samenwerken met je hormonen en wat de invloed is op je DNA.

De feelgood hormonen kennen we als endorfine, dopamine, serotonine en oxytocine. Positieve gedachten leiden tot de aanmaak van meer feelgood hormonen. En dus tot meer geluksgevoelens, minder stress, pijnstilling en een lagere bloeddruk!

Praktische handleiding

In deel 2 volgt een praktische handleiding hoe je zelfherstel van binnenuit kunt bereiken: optimaal integraal. Hierin staan aanbevelingen en tips van de schrijfster. Bijvoorbeeld hoe je kunt werken aan een positieve mindset en een rotsvast vertrouwen in je lichaam. Maar op 1 staat zelfzorg. Wees zacht en vriendelijk voor jezelf, neem regelmatig een massage en maak je huiselijke omgeving een veilig en opgeruimd toevluchtsoord. Ook belangrijk tijdens je ziekteproces is het creëren van een positieve realiteit. Geen google op bijwerkingen of doemscenario’s, maar voed jezelf met positief nieuws en positieve mensen om je heen. Want emotionele ondersteuning is ook bewezen bevorderend voor herstel.

Ook de natuur in gaan wordt als belangrijk advies genoemd. Bekend is bijvoorbeeld dat bosbaden stress vermindert. Natuur is ook belangrijk bij genezing. Mensen die in een ziekenhuiskamer zicht hebben op groen, genezen sneller dan mensen die uitkijken op een blinde muur. Hopelijk vinden de uitkomsten van al deze wetenschappelijke onderzoeken hun weg naar de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Of gezondheidscentra zoals de schrijfster een veel beter passende term vindt.

Het kan zijn dat mensen extra druk voelen van de gedachte om positief te moeten denken. Zoals de schrijfster benoemt: dit is niet het effect wat ze met het boek wil veroorzaken. Niemand kan ooit meer doen dan zijn of haar best. En ieders omstandigheden kunnen verschillen, en zo zijn er vele factoren van invloed op een ziekteproces. Maar er zijn wel dingen die kunnen helpen bij het optimaliseren van je gezondheid. Bewustzijn daarvan is al een eerste stap.

Meditatie, visualisatie en affirmatie

Hoe kun je positief geloof in in je gezondheid in jezelf installeren? Dit kan door meditaties, affirmaties en visualisaties. De positieve effecten van deze drie Mental Management technieken komen uitgebreid aan bod. Over de gezonde effecten van meditatie is veel bekend. Een toegankelijke manier om stress te reduceren en je veerkracht te vergroten. Maar ook de kracht van visualisatie is evenzeer boeiend en kan leiden tot zelfherstel van binnenuit. Het gaat daarbij om het zo levendig mogelijk voorstellen van een gewenste situatie. Je maakt gebruik van de unieke menselijke verbeeldingskracht waarmee je je door tijd en ruimte verplaatst. Hierbij zien je hersenen nauwelijks het verschil tussen iets dat echt gebeurt of in je gedachten. Dit heeft vele positieve effecten, waaronder:

Effecten van visualisatie

 • versterking immuunsysteem
 • vermindering bijwerkingen bestraling en chemotherapie
 • pijnvermindering
 • kortere operatieduur en sneller herstel na operaties
 • betere werking medicatie en behandeling
 • bevorderen wondgenezing
 • verlaging bloeddruk
 • sneller herstel bij revalidatie

Zo is er bijvoorbeeld de motorische visualisatie. Hierbij is een toename van spierkracht mogelijk door de beweging van spieren in gedachten uit te voeren. Maar ook pijnstilling door middel van visualisatie is mogelijk. Zo wordt helder uitgelegd aan de hand van de eigen ervaring van Pascale Bruinen. Het is zeer boeiende informatie, en bijzonder om te lezen.

Affirmaties

Ook positieve affirmaties zijn een belangrijk onderdeel richting zelfherstel van binnenuit. Dit zijn krachtige positieve uitspraken die je denkt, uitspreekt of opschrijft. Je hersenen gaan deze voor waar accepteren en er ontstaat een positief verwachtingspatroon. Hierdoor gaat je brein helende stoffen produceren. Er worden duidelijke tips gegeven voor succesvolle affirmaties, en beschreven wordt hoe deze kunnen helpen richting zelfherstel van binnenuit. Voorbeelden van affirmaties zijn bijvoorbeeld Ik ben gelukkig, gezond en geheeld. Ik ben krachtig en optimistisch. Ik ben blij en dankbaar. Sterke uitspraken die je vaak herhaalt en bij voorkeur ook in het zicht ophangt.

Van al deze genoemde technieken wordt dus met onderzoeken bevestigd dat ze positieve effecten hebben. In het boek worden heel veel onderzoeken aangehaald, en op een duidelijke manier beschreven.

Wetenschappelijk onderzoek naar zelfherstel van binnenuit

Een welbekend voorbeeld van de kracht van je geest is bijvoorbeeld het placebo-effect. Het geloven in de werkzaamheid van een nepmedicijn of behandeling, zorgt ervoor dat je brein allerlei lichamelijke processen activeert. Zoals lichaamseigen pijnstillende stoffen en versterking van je afweersysteem. Patiënten voelen zich niet alleen beter, maar ervaren ook biologisch meetbare effecten. Placebo’s hebben een sterke werking bij bijvoorbeeld depressie, Parkinson, allergieën, prikkelbare darmsyndroom en zelfs kaalheid.

Maar ook is er het nocebo-effect. Als je een negatief verwachtingspatroon creëert voor een behandeling of medicijnen, kan dit een nadelig effect hebben op de resultaten. Twijfel of een negatieve verwachting over een bepaald medicijn, kan leiden tot bijvoorbeeld een verhoogde pijnintensiteit. Angst en ongerustheid hebben immers invloed op hormonen en leiden tot het vrijkomen van bepaalde stoffen. Daardoor kunnen hoofdpijn, misselijkheid of vermoeidheid ontstaan. Dit zijn belangrijke processen om je bewust van te zijn. Hoe dit werkt, wordt op een duidelijke manier uitgelegd. En wat je geestkracht allemaal kan doen, wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek:

Een kleine greep uit de verbluffende resultaten:

 • Zelfhypnose waarbij het immuunsysteem werd gevisualiseerd, bleek de effecten van stress bij studenten te dempen. Hierdoor kregen ze minder virale infecties.
 • Een op maat gemaakte geleide visualisatie zorgde bij een groep borstkankerpatiënten voor een significante verbetering in welbevinden gedurende de eerste bestralingsweken.
 • De wondheling na een operatieve ingreep bleek beter bij een groep patiënten die zowel standaardzorg als een geleide visualisatie kregen. Zij stelden zich met name voor hoe zij ontspannen de ingreep ondergingen en hoe hun lichaam zich heelde.
 • Parkinsonpatiënten die motorische visualisaties ondergingen, vertonen na verloop van tijd snellere bewegingspatronen en betere cognitieve prestaties.
 • Ouderen die positieve feedback krijgen over hun grijpkracht voelen zich jonger en vertonen daarop een daadwerkelijke toename in grijpkracht.
 • Een yoga nidra meditatie van elf minuten gedurende 30 dagen geeft minder stress, meer gevoelens van welbevinden en verbeterde slaapkwaliteit.

Inspiratie en inzicht

Het is inspirerend om te lezen wat er allemaal mogelijk is. Maar het optimaliseren van je gezondheid door de genoemde technieken valt of staat met herhaling. Dit komt doordat je hersenen nieuwe neurale verbindingen moeten aanleggen. Het kan dus best moeilijk zijn om in je dagelijks leven te integreren. Maar na het lezen van dit boek kun je alleen maar concluderen dat het zeker de moeite waard is. Bij chronische klachten, een ernstige ziekte of bij het moeten ondergaan van een operatie. Verdiep je in de mogelijkheden, en gebruik het naast je reguliere behandeltraject. Van de ziekte van Parkinson, tot allergieën, Burn-out, depressie, chronische pijn en ontstekingen. Er zijn heel veel gebieden waarop de technieken toegepast kunnen worden.

Het onderwerp zelfherstel van binnenuit afdoen als zweverig of magisch denken is dan ook totaal ongegrond. En het zou mooi zijn als dit veel meer geïntegreerd wordt in reguliere behandelingstrajecten. Niet alleen gezien de kostenbesparing, maar vooral ook het enorme effect op welbevinden en veerkracht.

Mooi hoe schrijfster Pascale Bruinen haar eigen persoonlijke ervaring als aanknopingspunt heeft kunnen gebruiken. En vervolgens een wetenschappelijk onderbouwd naslagwerk heeft geschreven. Ze is een voormalig Officier van Justitie en heeft daar eerder ook een boek over geschreven:  Mijn eerste lijk is gelukkig vers. Momenteel is zij een succesvolle auteur, spreker en trainer op het gebied van geestkracht en zelfherstel. Ook heeft zij de Academie voor zelfherstel opgericht, een online kenniscentrum voor alle bewezen effectieve zelfherstelinterventies.

Conclusie zelfherstel van binnenuit

Dit boek leest heel prettig door de afwisseling van theorie en praktijkvoorbeelden. Je wordt meegenomen in de gezondheidsuitdagingen van de schrijfster zelf. Maar er zijn ook voorbeelden van derden waarin overtuigend wordt beschreven hoe zij de kracht van hun geest hebben ingezet. Het is laagdrempelig en toegankelijk geschreven.Met een frisse lay-out en mooie quotes. Er staat heel veel belangrijke en boeiende informatie in, dus er komt nogal wat op je af. 

Maar door de praktische handleiding en vele tips kun je daadwerkelijk aan de slag met de inzichten. Voor talloze situaties kun je de tips gebruiken. Bijvoorbeeld als je je bij het wakker worden niet fit voelt. Of als er iets spannends staat te gebeuren. En iets wat bijvoorbeeld recent vaak ter sprake komt, zijn de bijwerkingen van vaccins. Positieve verwachtingen van pijnstillers of injecties blijken meer dopamineproductie te veroorzaken, en dus minder bijwerkingen. Belangrijk om je te realiseren, en je niet te veel te laten beïnvloeden door negatieve berichten.

Het boek kan een houvast zijn voor diegenen die gezondheidsproblemen ervaren en een actieve benadering zoeken richting herstel. Het kan best een enorme focus, tijdsinvestering en verbeeldingskracht vragen om bepaalde adviezen toe te passen. Er wordt ook geadviseerd om daar eventueel hulp bij te vragen, van bijvoorbeeld een hypnotherapeut.

Maar wat op een treffende manier duidelijk wordt, is dat een aantal factoren kunnen bijdragen aan een snel herstel en zelfs genezing. Zoals het bezitten van innerlijke kracht, de regie durven nemen en een positief verwachtingspatroon houden. Aangevuld met meditatie, visualisatie en affirmaties kun je zoveel meer dan je denkt!

‘Een geweldig boek! Ik kan er telkens weer op terug vallen als het even niet mee zit in het leven.
Het maakt mij sterk bewust van mijn eigen kracht en natuurlijk van de kracht en verbinding van je eigen lichaam en geest. Je gedachten zijn sterk en hebben invloed op je welzijn.
Dus ik zou het iedereen willen aanraden en adviseren lees het! En pas het toe!

Een aanrader!’

‘Uitgebreid overzicht. Een boek waarin Pascale Bruinen een uitgebreid overzicht weergeeft van de op dit moment bekende en gebruikte methodes, werk- en zienswijzen die door verschillende medische experts wetenschappelijk zijn onderzocht, beschreven en worden toegepast in de medische behandeling van langdurige klachten en die een rol spelen bij het activeren van het zelfgenezende vermogen van het lichaam. De persoonlijke ervaring van de auteur maakt het boek waardevol en het lezen de moeite waard!’

‘Omdenken. Neem de tijd deze boodschap te begrijpen!’

Iedereen heeft het in zich maar is er niet bewust van. Zelfherstel van binnenuit. Een geweldig interessant en leerzaam boek. Of je nu zorgprofessional bent of vanuit jezelf regie over je eigen gezondheid wilt voeren. Een mooie combinatie van haar persoonlijke inspirerende verhaal met de wetenschappelijke onderbouwing van de kracht van gedachten. Bovendien boordevol praktische oefeningen en tips waar je per direct mee kunt beginnen. Goed onderbouwd en praktisch tegelijk, een gouden combinatie!

Vandaag ben ik begonnen in ‘Zelfherstel van binnenuit’. De eerste 100 pagina’s heb ik al gelezen en het is heel duidelijk en bied goede handvatten waar ik direct mee aan de slag ga. Hier heb ik echt wat aan voor de rest van mijn leven. Wat een geweldig boek!

Ik heb je theorie toegepast. Ik heb gisteren een medische ingreep gehad. Ik heb me de afgelopen week volgens ‘Zelfherstel van binnenuit’ voorbereid. Amazing hoe Zen ik was en ben!

Dit prettig geschreven boek is heel inspirerend voor zowel voor patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, levensstijl- en gezondheidscoaches. Het persoonlijk verhaal van Pascale werd heel mooi verwerkt in het boek zonder dat het teveel rond haar ‘persoon’ draait zoals in veel andere boeken. De wetenschap werd vertaald in een stijl van schrijven toegankelijk voor iedereen. Het boek bruist ook van energie met de hoofdstukken rond affirmaties en visualisaties voor (kanker)patiënten. Ik neem er alvast ideeën uit voor in mijn coachingspraktijk. Voor mij persoonlijk neem ik bij de volgende golfwedstrijd de visualisatietip van Jack Niklaus mee die heel duidelijk omschreven wordt door Pascale met tevens tips voor andere sporten. Kortom: iedereen kan dit boek geregeld bovenhalen en op een gemoedelijke manier met gezondheid en mindset bezig zijn.

‘Ook ik heb je boek met veel plezier maar vooral grote interesse gelezen. Bij mij is er een tijd geleden endeldarmkanker ontdekt en ik heb radiotherapie en chemotherapie gehad. Vanaf de start van mijn traject wist ik intuïtief dat is zou genezen. Na 1 maand behandeling, zelfs nog tijdens de eerste chemokuur was de tumor al grotendeels verdwenen. Ook aan mij vroegen de artsen niet hoe dat mogelijk was. Toen mijn behandeling werd afgerond voelde ik mij direct gezond, genezen en nog altijd optimistisch. Ik was ervan overtuigd dat ik door de combinatie traditionele behandeling en positief denken de kanker had doen verdwijnen.

Helaas werden er onlangs, twee jaar later, bij een MRIscan 2 pathologische kliertjes ontdekt in de endeldarm die operatief moeten worden verwijderd. Net zoals in jouw PB-tjes in het boek ga ik goede foute grapjes maken op de OK, want die is oké, en heb ik reeds gevisualiseerd dat de operatie voor 100% slaagt! Dank voor je inspirerend boek!’

‘Ik heb al 2 keer je boek gelezen. Veel bruikbare tips en een echte inspiratiebron!’

‘Ik wil je bedanken voor je coaching maar vooral voor het schrijven van je boek. Toen ik het boek kocht was ik op zoek naar iets wat mij kon helpen bij het wachten op deze operatie. En daar heeft het boek ruimschoots aan voldaan.  Het gaf hoop en vooral gaf het mij een gevoel dat ik enigszins controle had. Ik kon ergens mee aan de slag en ik kon tijdens de operatie dan niet veel doen maar mijzelf wel zo goed mogelijk erop voorbereiden. Ik heb veel van jouw praktische tools gebruikt, van goed voor jezelf zorgen (met een massage) tot je favoriete luchtje meenemen naar het ziekenhuis en de meditaties van Deepak Chopra. Ik was zelf al met een aantal dingen begonnen maar jouw boek bevestigde dat wat ik deed ook wetenschappelijk onderbouwd was.  En nogmaals om het heft in eigen handen te nemen is heel waardevol. Zo vrolijk als jij ben ik de operatie niet ingegaan maar ik heb de tactiek gebruikt (alsof je het beleeft als voor een interview) en benmet kleine tranen onder zeil gegaan. En de ‘visualisatie voor een succesvolle operatie’ van de webshop van de Academie voor Zelfherstel  heeft ook hierbij geholpen. Nu bijna 3 weken later ben ik nog aan het herstellen maar het is ongelooflijk hoe goed het gaat! Nogmaals dank!’

BOEKPRESENTATIE ‘ZELFHERSTEL VAN BINNENUIT

Op zaterdag 12 juni 2021 vond de boekpresentatie van ‘Zelfherstel van binnenuit’ plaats in Boekhandel Dominicanen van eigenaar Ton Harmes. Pascale werd tijdens de presentatie, die ook via een livestream kon worden gevolgd, over haar boek geïnterviewd door Jan-Willem van den Brandhof, eigenaar van BrainStudio.

Na een korte quiz waarbij de zelfherstelkennis werd getest van zowel de aanwezigen als van degenen die de livestream volgden, werd afgesloten met een signeersessie.

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Pascale Bruinen: Boekpresentatie ‘Zelfherstel van binnenuit’

Foto’s: Nico Bastens

Het Jaar van de Uil

Het Jaar van de Uil

HET JAAR VAN DE UIL

Toen haar vader overleed op 30 december 2012 belandde Pascale als echt papa’s kindje in een moeras van rouw waarin ze laag voor laag werd afgepeld totdat alleen nog haar kern resteerde. In deze kwetsbare positie – een gebroken hart is ook een open en ontvankelijk hart – had Pascale, als ultra nuchtere aanklager die wars was van alles wat niet logisch kon worden verklaard, een intense spirituele ervaring met een uil die haar voorgoed heeft veranderd. Deze magische gebeurtenis bevestigde alles waarin ze zo hartstochtelijk niet geloofde, zoals het bestaan van een universele verbondenheid, de wet van de aantrekkingskracht en zelfs een mogelijke vorm van (voort)leven na de dood. Ze werd, kortom, met haar neus op het feit gedrukt dat er wel degelijk meer is tussen hemel en aarde. Zo ontstond Pascale’s grenzeloze fascinatie voor de kracht van de menselijke geest en de mind-body-spirit connectie waarbij zij vooral focust op hoe je je bewustzijn kunt inzetten om je gezondheid en leven sturing te geven. Uiteindelijk heeft deze gebeurtenis zelfs geleid tot haar beslissing om per 1 januari 2016 haar baan als officier van justitie op te geven om verder te gaan als schrijver. Voortaan volgt zij nog maar één weg: die van haar hart.

Op Bol.com krijgt ‘Het jaar van de uil’ 4.7 van 5 sterren in 27 reviews!

KOOP HIER ‘HET JAAR VAN DE UIL’! (paperback)

KOOP HIER ‘HET JAAR VAN DE UIL’ (E-book)

Nieuwsgierig naar reviews van lezers? Scroll dan een stukje naar beneden.

NU OOK IN ENGELSTALIGE EBOOK-VERSIE VERKRIJGBAAR OP AMAZON! 

Voor een gratis preview op amazon, klik hier.

Buy your copy of ‘The year of the owl’ e-book on amazon here.

KIJK HIER NAAR DE BOOKTRAILER VAN ‘THE YEAR OF THE OWL’!

HET JAAR VAN DE UIL OVERHANDIGD AAN DEEPAK CHOPRA!

Op donderdag 24 mei 2018 gaf arts, bestseller auteur en spiritueel leider Deepak Chopra in Afas Live te Amsterdam de lezing ‘The Healing Self’. Bij die gelegenheid heeft Pascale hem The Year of the Owl overhandigd.

KONINKLIJKE AANDACHT VOOR HET JAAR VAN DE UIL:

De secretaris van Koningin Máxima en Koning Willem Alexander heeft Pascale namens de Koningin laten weten dat zij het toezenden van Het Jaar van de Uil een vriendelijke geste vindt die door de Koningin zeer op prijs wordt gesteld. 

DIGITAAL LEESFRAGMENT:

Bekijk hier het inkijkexemplaar

TEKENEN BOEKCONTRACT:

Op 29 maart 2016 tekende Pascale officieel haar tweede boekcontract, een heuglijk moment! Op de foto’s zie je haar met Annelies Nijboer, acquirerend redacteur bij Kosmos.

Afbeelding 1Afbeelding (1)

Foto’s: Annemiek Mommers, met dank aan Kosmos Uitgevers.

BOEKPRESENTATIE:

Op 30 oktober 2016 vond de boekpresentatie van ‘Het Jaar van de Uil’ plaats in Boekhandel Dominicanen te Maastricht waar Pascale werd verrast met drie echte uilen…

Foto: Toni Ribas

REVIEWS:

“Je boek leest heel vlot en gemakkelijk, zeer mooi geschreven!!”

“Ik heb je prachtige boek bijna uit. Dubbel gevoel: ik wil het einde weten (hoewel ik zo mijn vermoedens heb ;-)), maar vind het ook al jammer als ik denk aan de laatste pagina van dit zo intens mooi geschreven verhaal. Zo gaat dat met echt goede boeken!!”

“Het boek inmiddels in één adem uitgelezen. Jammergenoeg, want zoals altijd bij een goed boek wil je geen afscheid nemen van de hoofdpersonen. Pascale beschrijft al haar emoties, haar ommekeer en toont dat een afscheid ook het begin van iets heel moois kan zijn. Een positief en gedreven persoon met een luisterend oor voor anderen.”

“Nadat ik begonnen was met lezen in je mooie boek kon ik niet meer stoppen. Wat een mooi eerbetoon aan je vader, ik herkende zoveel in je verhaal en was er diep door ontroerd. Je hebt me geïnspireerd om jouw levensmotto te volgen: luisteren naar je gevoel en naar je hart.”

“Ik had je boek in drie dagen uit. Meeslepend, herkenbaar, positief! Bewondering voor de stappen die je hebt gezet en blijft zetten!”

“Ik heb het boek uit! Niet weg te leggen zo mooi! Mijn vriendenkring weet wat ze gaan krijgen de komende verjaardagen…Pascale, ik duim voor een volgend boek…”.

“Ik heb net je boek Het jaar van de uil gelezen. Zo ongelooflijk mooi en ontroerend en vooral herkenbaar. Het voelde grotendeels alsof ik het zelf had meegemaakt. Sinds mijn moeders dood kwamen ook de uilen op mijn pad in allerlei vormen en deze zomer zelfs bij de overburen in de tuin waar ik hem mocht aanschouwen, en inderdaad, kippenvel. Hij kijkt dwars door je heen. Mooi dat we dit mogen beleven. Dank voor de mooie leesuren en ik verheug mij op je volgende ervaringen.”

“Heb jouw boek gelezen, fraai boek, mijn grote complimenten!”

“Een verrassing, een traan, een glimlach, een zoektocht, een vinden, magische woorden. Rauwe rouw, compassie, alleen, samen. Herinneringen zoeken, herinneringen maken. Je boek neemt je mee op reis, naar je eigen heilige graal, die vinden en durven te omarmen.”

“Dit weekend heb ik HET JAAR VAN DE UIL gelezen, en ik wilde je laten weten dat ik het een erg mooi boek vond. Het boek had ook wel een andere uitwerking op mij persoonlijk, want het proces van afscheid nemen van je vader wat je er erg ontroerend en in details beschrijft, dat heb ik eigenlijk nog maar pas geleden meegemaakt. Mijn vader is eind maart overleden, en het idee dat hij er niet meer is begint een beetje te wennen. Maar om dan over jouw ervaringen te lezen vond ik mooi, en het had op mij zeker ook wel een troostrijk effect. Hoewel elk leven uniek is, zag ik zeker overeenkomsten, al was het maar dat mijn vader ook een bijzondere man was met wie ik een diepe band had)… Kortom, ik heb wel wat tranen bij het lezen gelaten, en dat op zich is louterend.
Dank dus voor deze leeservaring!”

“Heb het boek bijna uit!! Vind het zo mooi geschreven! Sommige stukjes vond ik wel erg verdrietig maar hoe je dat beschreven hebt met die gebeurtenis van de uil erna vond ik ook echt super mooi. Vind het knap hoe je al die gebeurtenissen zo mooi beschreven hebt!”

“Pascale, ik heb het boek helemaal uit. Er zou hierover eigenlijk een film gemaakt dienen te worden. Je bent en blijft een schrijfster pur sang!! Super.”

“Ik was helemaal onder de indruk van je boek. Bedankt!”

“Lieve Pascale, ik heb genoten van je boek. Je hebt me geraakt met jouw verhaal; eerlijk, mooi, met humor en zo puur! Dank je wel… ik kijk uit naar je volgend boek!”

“Ik wilde je graag even zeggen dat ik het echt een prachtig boek vind! Zo persoonlijk, ontroerend en voor mij op het einde ook erg herkenbaar. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik geen die-hard-boeken-verslinder ben maar ik heb het boek vrijwel aan één stuk uitgelezen; je hebt het zo mooi omschreven, ik zie de plekken waar je over vertelt helemaal voor me! Super!”

“Ik heb het boek met plezier gelezen. Het is heel mooi en herkenbaar, het heeft me soms ook wel extra geraakt.”

“Complimenten voor je geweldige boek, Pascale. Het is prachtig, ontroerend en zet je aan het denken!”

“Lieve Pascale, ik heb net je tweede boek uit… wat een dapper en kwetsbaar monument…. ik herken er veel in en las soms zinnen terug die ik letterlijk zelf heb uitgesproken of gedacht. Ik verheug me nu al op je derde boek!

“Mooi en indrukwekkend!”

“Heb ‘Het jaar van de uil’ inmiddels uit. Heel mooi en vaak ook een erg ontroerend boek. Tot pagina 28 kon ik nog met droge ogen lezen, daarna regelmatig niet meer. Wat een tocht door het innerlijke zelf.
En wat een eer om zomaar je eigen uil te mogen koesteren in jullie eigen tuin. Wat een twijfel zal jij als rationeel denkende officier van justitie gehad hebben bij de manifestatie van deze astrale vingerwijzingen dat er meer is in het leven!”

“Pascale, ik heb jouw boek ‘Het jaar van de uil’ bijna uit (…). Ik ben onder de indruk. Ook ik ben zo iemand die wars is van alles wat neigt naar zweverigheid. Ik doe er ook altijd lacherig over en zet mensen die meer open-minded zijn dan ik nogal denigrerend weg als zweefkezen die met een stang prei in hun achterste hopen op komische interventie in de liefde. Jouw boek heeft mij geleerd om niet zo hard te oordelen. Het feit dat ik iets niet kan waarnemen of ervaren wil niet zeggen dat het niet bestaat. Dat is een arrogante gedachte. Dat is wat jouw boek mij nu al heeft geleerd. Jouw verhaal heeft me echt geraakt en laat me anders tegen zaken aankijken. Dank daarvoor!”

‘Jij bent mijn heldin! Dank je wel voor het schrijven van een prachtig boek! Ik geniet van iedere pagina! Ik vind het soms bijna eng hoe goed JIJ, MIJN ervaringen beschrijft!

‘Oh wat heb je een mooi boek geschreven. Prachtig taalgebruik, maar vooral heel mooi weergegeven wat je beleefd hebt. Het heeft me enorm geraakt, zeker omdat ik het proces van overlijden van mijn vader hetzelfde hebt beleefd en het ook tot een omwenteling in mijn leven heeft geleid. Ik zie uit naar een volgende boek :-)’

‘Wowwww boek in twee dagen ademloos gelezen. Herkenning hier, herkenning daar, prachtig geschreven. Zelf ben ik ca 20 jaar geleden de verandering aangegaan, door gebeurtenissen op mijn pad, mede door het lezen van het boek; ‘Voettocht naar Santiago’ van Shirley Maclain. Een verrijking van mijn leven. Ook jouw boek deelt nu een stukje van mijn pad. Dank je wel hiervoor. Voor je hoop en kracht! Alle goeds en liefs’

“Ik heb in één ruk je prachtige tweede boek uitgelezen. Bedankt!”

“Eindelijk was het zover: jouw boek kwam van de plank af en in een hoek van de bank genesteld met een sloot thee, ben ik begonnen met lezen. Zo’n 4 uur later moest ik echt stoppen vanwege hongerige puber. Vandaag na laaange werkdag vlug naar huis, een simpele kop soep met brood want mama MOEST het boek verder lezen.
En ja, nu is het uit. Je komt er niet onderuit om aan het eind een diepe zucht te slaken omdat je diep van binnen alles hebt gevoeld aan emoties wat een mens ook maar kán voelen.
Het hele scala aan menselijke emoties verder ben ik ervan overtuigd dat karma het alomvattende wederkerige “bewijs” is dat in iedere beleving een spiegel te vinden is, dat we naarmate we ouder worden ook het privilege hebben om dit alles te mogen ervaren als beloning voor onze inspanningen om een positieve verandering in de wereld neer te zetten. Jouw woorden hadden de mijne kunnen zijn…
Dank voor dit boek, wat een geschenk!! Dit allesomvattende prachtige boek is een absolute must-have. Een zinvol kerstcadeau…xxx ”

‘Vanmorgen je boek uitgelezen. Wat prachtig dat ik via je woorden op papier getuige mocht zijn van je openbaring en het feit dat je je gevoel durfde te volgen. Kunnen velen wat van leren. Heel bijzonder inspirerend, dank je wel.’

‘Beste Pascale, deze week heb ik jouw boek bijna achter elkaar uitgelezen. Heel mooi! Ik ga je zeker volgen om meer van je te kunnen lezen!’

‘Lieve Pascale, ik heb genoten van je boek. Nu verheug ik mij om aan je andere boek te beginnen!’

‘Als je je soms afvraagt hoe het kan dat het lijkt alsof alles met elkaar verbonden is, maar je kunt er de vinger niet goed opleggen, dan weet je nu zeker dat het wel degelijk is wat het lijkt.
Dit boek laat zien dat een mens, onwillekeurig van zijn of haar plek op deze aardbol, in staat is om een ommezwaai te maken die hem/ haar uiteindelijk bij zichzelf brengt. Dat besef uitdragen naar de rest van de wereld is voor ieder die dit tegenkomt, een groot geschenk want het maakt diegene tot een beter mens. En daar zit onze wereld dringend om verlegen.
Dit boek is een waardevolle en zeker zin-volle bijdrage aan onze universele behoefte tot het overstijgen van onszelf naar een hoger plan; het volgen van je intuïtie.
Een prachtige lofzang.’

‘Ik heb je boek met veel aandacht gelezen. Het bestaat voor mijn gevoel uit twee delen, een voor en een na het overlijden van je vader. Zijn verscheiden heeft je in een rouwproces geworpen waarvan je de beleving diepgaand omschrijft. Dit rouwproces, deze crisis heeft je de mogelijkheid gegeven om de in jou aanwezige spirituele inhoud naar boven te laten komen. Ook dit is nog een geschenk van je vader. Het mooie aan je boek vind ik de overgang van het “gewone” leven naar een leven dat zichtbaar geleid word door je spirituele drijfveren. Ook de verandering van loopbaan, het opgeven van vermeende zekerheden voor een loopbaan als schrijfster laat zien dat je de moed hebt om je hart te volgen. Van zulke ontwikkelingen word ik van binnen blij en het verwarmt mijn hart.
Ik wens je veel succes met je schrijverschap.’

‘Zo bijzonder maar ook herkenbaar. Vooral de kwetsbaarheid en dit (steeds meer) durven te laten zien, komt binnen (…).’

‘Ik heb inmiddels je boek gelezen. Wat me in het begin opviel was hoe gedetailleerd je alles beschrijft van je jeugd. Daar ben je nog helemaal de officier van justitie die geen kleinigheid ontgaat. Dan, als je in je verdriet wegzakt, raak ik geroerd. Daar had ik tissues nodig. Om jouw verdriet en omdat je me herinnerde aan de rouw om mijn moeder (…). Wat mij toen duidelijk werd, was dat je rouw niet kunt ontlopen. Daarna komt er een heel andere Pascale tevoorschijn en dat was waarschijnlijk ook het geval en de bedoeling om over te vertellen. Bijna een goeroe en misschien wil je dat ook zijn. De mensen meegeven dat er andere dingen zijn in het leven dan een carrière (…). Mooi neergezet hoe een leven kan veranderen, kan omslaan, hoe er een transformatie kan ontstaan.’

Jouw mooie boek: het jaar van de uil. Ik heb het gisteren in één adem uitgelezen. Het overtrof mijn verwachtingen. Nadat ik het boek uit had gelezen zette ik de televisie aan. Het eerste wat ik zag was een uil! Bijzonder, hoopvol en ondersteunend in deze tijd van diep rouw voor mij. Jouw openheid en kwetsbaarheid helpen mij weer een stapje verder. Heel veel dank!

Pascale heeft mij als lezer helemaal meegenomen in haar verhaal, beleving en ervaring. Zij weet prachtig te verwoorden wat het met je doet wanneer je wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbare met wie je je tot in het diepst van je ziel verbonden voelt. Aan de woorden verwondering, verlies en veerkracht wil ik eigenlijk nog de woorden magisch, kippenvel, moed en bewondering toevoegen. Vooral deze laatste, want ik heb bewondering voor de wijze waarop Pascale haar gevoelens in een leesbaar boek gevat heeft en de wijze waarop zij het roer heeft omgegooid en een andere koers is gaan varen. CHAPEAU!!! Een aanrader om te lezen.

Net uw boek uit. Wat een mooi en krachtig verhaal. Ik heb het met een traan en een lach gelezen. Bedankt.

Na het eerste boek van Pascale Bruinen, Mijn eerste lijk is gelukkig vers, is nu haar tweede boek aan de beurt. Zoals ik al zei in de recensie van dat eerste boek, het zijn twee héle verschillende boeken. In de eerste gaat het over de baan als officier van justitie die de nuchtere Pascale had, de Pascale die overal keihard bewijs voor nodig had. Dit tweede boek, met in de hoofdrol een uil, gaat over de spirituele eye opener die Pascale had na de dood van haar vader. De intens verdrietige Pascale stortte compleet in. Een hele bijzondere gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat ze weer op kon krabbelen en een gevoelsmens is geworden die alles gelooft totdat het tegendeel bewezen is…

Ik heb dit boek in één avond, in één ruk uitgelezen. Van begin tot eind was ik totaal in de macht van het prachtige, verdrietige en indrukwekkende verhaal van Pascale. Ik heb bijna het hele boek lang een dikke brok in mijn keel gehad… Ik leefde ontzettend mee met Pascale die zo intens verdrietig was na de dood van haar vader dat ze gewoon ingestort is. En de bijzondere spirituele gebeurtenissen – eerst kleine, later een hele grote – waarin de uil een grote rol speelt, gaven me een heel warm gevoel vanbinnen.

Wat heeft Pascale het mooi verteld, ik kreeg het gevoel dat ik haar kende door dit super persoonlijke verhaal. Zo openhartig, zo moedig, zo mooi…
Dit ontroerende verhaal over verlies, rouw en spiritualiteit heeft me echt onwijs geraakt! En ziet het boek er niet prachtig uit? I’m in love!

Bijzonder: ik las het boek in een hotel waar manlief en ik een nachtje verbleven, daar waren allerlei mooie zitjes waar ik even een foto wilde proberen te maken van het boek. Kwamen we toch zomaar een uilen-wandje tegen!

Ik heb dit boek in één avond, in één ruk uitgelezen. Van begin tot eind was ik totaal in de macht van het prachtige, verdrietige en indrukwekkende verhaal van Pascale. Ik heb bijna het hele boek lang een dikke brok in mijn keel gehad… Ik leefde ontzettend mee met Pascale die zo intens verdrietig was na de dood van haar vader dat ze gewoon ingestort is. En de bijzondere spirituele gebeurtenissen – eerst kleine, later een hele grote – waarin de uil een grote rol speelt, gaven me een heel warm gevoel vanbinnen.

Wat heeft Pascale het mooi verteld, ik kreeg het gevoel dat ik haar kende door dit super persoonlijke verhaal. Zo openhartig, zo moedig, zo mooi…
Dit ontroerende verhaal over verlies, rouw en spiritualiteit heeft me echt onwijs geraakt! En ziet het boek er niet prachtig uit? I’m in love!

Ik volg je al enige tijd op coolcolumns.com en waardeer zeer wat je schrijft en doet. Het boek ‘Het jaar van de uil’ heb ik als cadeau voor mezelf gekocht Het is een prachtig verhaal, mooi geschreven! Vooral de hoofdstukken over hoe je het ervaart met je ouders te leven. Je neemt ons, de lezer mee in jullie leven. Wij kijken mee over jouw schouder. Knap gedaan!

Ik ben heel fier op jou. En dat is nog maar zacht uitgedrukt. Je schreef me dat het boek ging over liefde en verlies, verdriet en veerkracht, hoop en verwondering.
Inderdaad, maar wat mij bijzonder heeft getroffen is de verwoording en het uitdragen van je kwetsbaarheid wat uiteindelijk een grote kracht blijkt te zijn naar je nieuwe “baan”.

Pascale ik heb je boek in één adem uitgelezen. Indrukwekkend, openhartig, emotioneel, humoristisch, herkenbaar én wijs. Zo mooi! Dank daarvoor.

‘Net uw boek uit! Wat een mooi en krachtig verhaal. Ik heb het met een traan en een lach gelezen. Bedankt!’

‘Het jaar van de uil’ is een heel mooi en ontroerend boek dat je één keer wilt uitlezen.’

‘Het was een deels herkenbaar, boeiend, indringend en openhartig verhaal! Recht uit jouw hart.
Zo mooi dat je niet alleen het lef hebt gehad om je baan op te zeggen – daadwerkelijk doen en niet alleen willen of wensen – maar ook dat je jouw persoonlijke verhaal hebt gedeeld met ‘de wereld’. Je hebt je eigen hart gevolgd en je kwetsbaar opgesteld. Dat vind ik bijzonder knap.’

‘I just loved your book! I enjoyed it immensely, once I got reading it I could not put it down. I found it very thought provoking and uplifting. It brought out all kinds of emotions like sadness, joy, hope and makes you realize life is short at its best and to embrace the time as we go through life. Over Christmas I am going to read it again because I know I will get even more enlightenment out of it. I would also like to get copies of ‘The Year of the Owl’ for my special friends. I know they would love it. I do not want to lend them my very special copy from you as I treasure it.’

‘Ik heb net je boek uitgelezen. Gebeurt niet vaak maar ik had tranen in mijn ogen. Wat een mooi boek. Recht uit het hart…En zo dicht bij mijn eigen gevoelens. Het is alsof je me iets hebt willen zeggen…Je hebt me aan het denken gezet…Bedankt!’

‘Een boek over verwondering, verlies en veerkracht’, zo staat in de omschrijving op de kaft. Ik voeg daar graag het woord ‘daadkracht’ aan toe. Want dat laatste is, naar mijn mening, het inspirerende aan het hele verhaal. Het willen is één, het doen is twee. En samen vormen ze de langste weg, zoals Pascale het zelf omschrijft, van je hoofd naar je hart. Dat is voor mij het meest inspirationele aan dit boek dat heel prettig leest en een mooie inkijk geeft bij het immense verlies en verdriet.’

‘Een prachtig verhaal! Door alle lovende publiciteit en zeer positieve berichten in de media over het boek ‘Het Jaar van de Uil’ waren mijn verwachtingen hoog gespannen. Ik heb het lezen van het boek uitgesteld. Ik was een beetje bang voor teleurstelling; stel je voor dat ik het geen mooi boek zou vinden…Ik volg Pascale al enige tijd op coolcolumns.com en waardeer zeer wat ze schrijft en doet. Het boek heb ik als cadeau voor mezelf gekocht en het lag al even op de kast. Gelukkig bleek mijn angst ongegrond. Het is een prachtig verhaal, mooi geschreven! Vooral de hoofdstukken over hoe ze het ervaart met haar ouders te leven. Ze neemt ons, de lezer mee in hun leven. Wij kijken mee over haar schouder. Knap gedaan!’

‘Wanneer Pascale wordt geconfronteerd met het feit dat haar vader zijn laatste levensfase ingaat, wordt zij overweldigd door emoties waardoor haar tot dan toe rationele kijk op het leven een spirituele vlucht neemt. Ze zegt haar baan als Officier van Justitie op en besluit zich te laten leiden door de wet van aantrekkingskracht. In ‘Het Jaar van de Uil’ toont de schrijfster zich uiterst kwetsbaar en dat ontroert bij het lezen. Het is een mooi en inspirerend verhaal over de wonderen van het leven.’

‘Wat heb je een mooi boek geschreven. Prachtig taalgebruik, maar vooral heel mooi weergegeven wat je beleefd hebt. Het heeft me enorm geraakt, zeker omdat ik het proces van overlijden van mijn vader hetzelfde hebt beleefd en het ook tot een omwenteling in mijn leven heeft geleid.’

‘Het is een meeslepend en ontroerend verhaal dat prachtig laat zien hoe sterk een band tussen een volwassen dochter en haar vader zichtbaar kan worden. Een band die niet verbroken kan worden en die alleen maar inniger wordt door een onzichtbare hand die sturend het beider levensverhaal tot bloei laat komen. Prachtig geschreven en in veel opzichten zo herkenbaar.’

‘Het eerste boek van deze voormalig officier van justitie ook in een ruk uitgelezen. Nieuwsgierig naar haar tweede boek.
‘Het Jaar van de Uil’ beschrijft de mooie liefdevolle relatie met haar vader, zijn overlijden en het verwerken van haar verdriet. Dit heeft haar doen besluiten haar leven een nieuwe draai te geven. Respect!’

‘Van oester naar open boek. In een prachtig geschreven verhaal neemt Pascale je mee op haar transitie van gesloten oester naar een open boek. Als officier van justitie hield ze zich strak aan haar zwijgplicht. Een leven in de juridische wereld dat zijn sporen trok o.a. in het omgaan met de medemens. Als het volle leven van haar vader overgaat in een afhankelijke, kwetsbare leefsitutie, verandert dat ook iets bij zijn jongste dochter. Spiritualiteit was een woord dat Pascale tot op dat moment uiterst spaarzaam gebruikt. Een uil brengt hierin grote verandering. Het afscheid van haar vader veroorzaakt een omwenteling in haar leven waardoor ze oude dromen omzet in nieuwe doelen. De toga gaat aan de kapstok, het leven gaat verder, nu met de pen in de hand. Mooi ingetogen geschreven, een meeslepend verhaal dat je aanzet tot denken. Het idee van de wet van de Aantrekkingskracht gonst nog na…’.

‘Jee wat maakte jouw boek een hoop in me los…eerst dat je terug gaat maar je eigen herinneringen met ouders en daarna jouw inzichten. Echt prachtig ! Moedig om gaandeweg toe te geven aan je basale gevoel en daardoor sterke inzichten te verkrijgen en je leven verrijken. Dank je wel!’

‘In dit boek zag ik mijn eigen worstelingen soms terug. Dat was confronterend, maar ook zeker inspirerend! Een fijne schrijfstijl die makkelijk wegleest.’

‘Zeer mooi neergeschreven, herkenbaar en boordevol emoties. Een verhaal over liefde en verbondenheid, over vallen en weer opstaan, over dromen…Rakend!’

‘Een dapper en kwetsbaar monument. Soms ontroerend, af en toe grappig en bij momenten heel herkenbaar.’

‘Een makkelijk leesbaar en persoonlijk verhaal. Kwetsbaar, puur en oprecht. Absoluut de moeite waard om te lezen.’

‘Nu ik nog niet zo lang geleden jouw prachtige boek ‘Het Jaar van de Uil’ heb gelezen en de dag erna in het restaurant van het ziekenhuis een hele collectie uilen zag (toeval bestaat niet!) was dat voor mij het teken om actie te ondernemen en jou te berichten. Het lezen van jouw boek over de uil heeft me ontzettend goed gedaan. Een herkenbaar verhaal. Schitterend geschreven. Net als jij geloof ik dat er bijzondere krachten zijn en gebeuren dingen niet ‘zomaar’. Toeval bestaat niet. Jouw boek is ook een bron van inspiratie. Met name de laatste pagina’s van jouw boek heb ik al meerdere keren gelezen en zal ik blijven lezen. Mede hierdoor ben ik een work in progress…  Bedankt daarvoor!’

Dank voor jouw mooie inspirerende boek! Ik heb het in 2 dagen uitgelezen. Wat een bron van inspiratie! Ik kijk uit naar jouw derde boek!

‘Ik heb inmiddels je beide boeken gelezen en ik moet je zeggen ik was onder de indruk! Zo herkenbaar wat je schrijft. Ga je hart volgen, dat is ook mijn motto geworden, blijf wie je bent en wat je hart je zegt. Ga zo door, chapeau! Groetjes en en ik hoop je snel weer eens te ontmoeten, je verhaal heeft wel heel veel indruk gemaakt!’

‘Prachtig boek, heel indrukwekkend, ik heb ervan genoten!’

‘Ik heb gisteren je boek uitgelezen, ongelooflijk! In dit boek kwam ik zoveel herkenningspunten tegen. Echt schitterend, kippenvel!’

‘Ik wil jou bedanken voor het schrijven van ‘Het jaar van de uil’. Jouw boek trok me ontzettend aan, ik moest het kopen en wist niet waarom. Het ‘waarom’ verklaarde zich nader. Jouw verhaal  komt in grote lijnen overeen met het mijne en het lezen ervan gebeurt op het juiste moment. Wet van de aantrekkingskracht dus, zullen we maar zeggen. Ik ben door jouw boek heen gegaan met verwondering, herkenning, tranen van verdriet en van dankbaarheid voor wat er tot nu toe op mijn pad is gekomen. Het geeft me kracht, te weten dat ik niet alleen ben!’

‘Ik heb ‘Het Jaar van de Uil’ uitgelezen, een bijzonder verhaal, mooi en goed geschreven, inspirerend en waarschijnlijk voor veel mensen bewustmakend. Ik herken veel aspecten, gevoelens en situaties uit je boek. Een persoonlijk verhaal over verlies, verwondering, keuzes maken en veerkracht. aanrader zelfontwikkeling durftekiezen

‘Dankjewel Pascale Bruinen dat je me hebt geïnspireerd met het ontroerende boek dat je hebt geschreven: ‘Het Jaar van de Uil’ en waarin je uitnodigde om eens over de grenzen heen te kijken (‘Look beyond borders’)’. 

‘Dit keer lees ik “Het jaar van de uil” van Pascale Bruinen. Vorige zomer op precies dezelfde plek las ik dit boek voor het eerst. Nog vers in mijn eigen rouwproces na het verlies van mijn beide ouders zo kort naar elkaar. Ik las het en las vooral het verhaal maar de impact ervan kwam nog niet binnen. Dit jaar lees ik het opnieuw. Een stuk(je) verder in mijn eigen proces. Het boek raakt mij opnieuw weer heel hard. De overeenkomsten tussen haar en mijn leven zijn namelijk ook nog groot, weliswaar in andere volgorde maar toch. Even een boekrecensie schrijven is nu ineens een stuk lastiger merk ik. Het verhaal (overigens echt gebeurd uiteraard) speelt in en om Maastricht en zowel de plekken als de gebeurtenissen vertonen ook daarom ongelofelijk veel overeenkomsten met mijn leven. De boekomslag meldt “verwondering, verlies en veerkracht”. Ik voeg daar aan toe: “kiezen vanuit je hart” “moed” en “liefde”. Pascale verliest haar geliefde vader. Het eerste deel gaat vooral daarover. Ineens is het zover. Ze beschrijft heel mooi het afscheid, de crematie en vooral ook hoe zij zich daarin beweegt. De emoties en tegelijkertijd het als een “ADHD” konijn maar doorgaan. Een prachtige passage en zo herkenbaar :

“Dat hij de gezegende leeftijd van bijna negentig jaar heeft mogen bereiken, zegt me niets. Mijn vader is dood. Dóód! Dat kan niet. Dat gaat niet. Dat mag niet. “

Pascale zegt het niet maar ik nu wel. Leeftijd doet er niet toe. Je verliest je vader. Punt uit. Dat hij op leeftijd was en “rust heeft”, denk het, zeg het tegen anderen maar niet tegen mij. Ik weet het wel maar zo voelt het niet. Maar misschien is dat ook wel de kracht van Pascale omdat ze eigenlijk het hele boek het vooral bij zichzelf houdt, je juist dat soort dingen misschien nog wel beter verstaat,

Het tweede deel van het boek gaat over het rouwproces en de langzame acceptatie van het onomkeerbare. De dood is echt eindig. De herinneringen blijven. Zeer mooi als Pascale haar ouderlijk huis bezoekt en zo intens afscheid neemt en herinneringen vastlegt. Langzaam aan zien we de “oh zo rationele” Pascale haar beschermlaag afgooien en tot de kern komen en tot wie ze echt is. De voor haar onvermijdelijke keuze komt echter steeds dichterbij en die maakt ze in deel 3 van het boek. De rode draad vormt de uil en langzaam aan ervaart Pascale de wet van de aantrekkingskracht. Pascale maakt daarmee een spiritueel proces heel toegankelijk, zelfs voor de meest rationele onder ons. En laat ons tegelijkertijd zien dat het uiteindelijk alleen maar om compassie, liefde en verbinding gaat. Waar velen praten over spiritualiteit en de essentie ervan, laat Pascale het ons gewoon zien en ervaren. Niet alleen in haar boek, ook in haar workshops

Het boek is een aanrader voor hen die hun ouders of dierbare verloren hebben maar eigenlijk ook een must voor hen die dat nog niet meegemaakt hebben. Of die dicht bij iemand staan die midden in dit proces zit. Maar ook voor hen die belangrijke keuzes moeten of willen maken. Pascale, dank je wel weer ! Ik heb weer nieuwe inzichten. Tot binnenkort!’

‘Ik heb jouw fantastische boek met grote aandacht gelezen en deels herlezen. Ik vond het zeer ontroerend (ik heb echt de nodige traantjes gelaten), betoverend en erg leerzaam. Wat een geweldige stijl van schrijven, daar heb ik ontzettend van genoten!’

‘Ik heb je boek kunnen lezen en ik ben er erg van onder de indruk, niet in het minst omdat er zoveel oog voor detail is in jouw zinnen, maar ook omwille van een aantal feiten die mijn verstand nu wel even te boven gaan. Ik vind het een héél persoonlijke inkijk in jouw leven en dus heel mooi en moedig.De hoofdstukken waarin je schrijft over je prachtige boom en over de manifestatie van de uil vind ik mooi en magisch!’

‘Geraakt vanaf de eerste zin. Ontroerend mooi en treffend geschreven. Heb het met tegenzin weg moeten leggen en keek ernaar uit verder te lezen. Het lezen gaf rust en vooral het troostende inzicht dat alles van voorbijgaande aard is behalve echte liefde. Want wat een liefde heb ik tot nu toe gelezen. Prachtig hoe je schrijft over je vader. Het geeft een beeld van een wijze en bijzondere man die veel heeft betekend voor zijn omgeving en zeker voor jou.

Inmiddels is je boek uit en ik heb ervan genoten. Je neemt de lezer van begin tot eind mee in jouw persoonlijke rouwproces en wat je daarin bent tegengekomen. Verdriet, maar ook troost en bemoediging. Het heeft mij laten nadenken over mijn eigen ervaringen en hoe ik daarnaar kijk. Heel waardevol. Dankbaar voor jouw prachtige boek!’

‘Ik vond je boek heel mooi geschreven. Heel zacht voelde het. Mooi jouw bewustwording van de synchroniciteit! Ik vond het ook heel fijn om te lezen en heb toch af en toe een traantje weggepinkt. Nadat ik je boek uit had was ik er een paar dagen stil van. Dankjewel voor het mooie boek!’

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, winnaar internationale Emmy-award, true crime auteur, journalist en voetbalmakelaar:

“In één ruk heb ik je boek ‘Het jaar van de uil’ gelezen… Ik wil je een groot compliment maken: het is een prachtig, ontroerend boek geworden! Vanaf de eerste bladzijde werd ik gepakt door het verhaal en was er op gebrand om het uit te lezen! Ik vind het een mooi, liefdevol en goed geschreven boek, dat de speciale relatie tussen vader en dochter geweldig verwoordt. Ik schaam me niet om te zeggen dat er behoorlijk wat passages waren, waarbij ontroering zich ook van mij meester maakte. Het is prachtig hoe je uit zo’n verdrietige gebeurtenis een mooi en blijvend eerbetoon hebt weten te maken waarvan we allemaal iets kunnen leren! On the other side of fear, lies freedom…”

Jessica Villerius, film- en documentairemaker:

“Ik heb het boek in één keer uitgelezen. Dikke tranen van ontroering en herkenning, het bevestigde mij dat je nóg zo lang in de harde wereld van de feiten en bewijsstukken kunt werken en leven: gevoel en intuïtie zullen je uiteindelijk brengen waar je heen moet. Inspirerend. Ik heb zelden zo’n mooi, eerlijk en kwetsbaar boek gelezen. Daarom gun ik iedereen om dit prachtige boek met veel stof tot nadenken te lezen.”

Egbert Brons,  coach/trainer/procesbegeleider en onderzoeker van de kunst van creatie:          

“In dit meesterlijk geschreven boek speelt de Wet van Aantrekkingskracht een prominente rol. Zorgvuldig verpakt in het verhaal worden puzzelstukjes aangereikt die er voor zorgen dat je tot op het laatst nieuwsgierig blijft naar de ontknoping.

Het verhaal kent verschillende lagen en is niet alleen een familiegeschiedenis. Het is ook het verhaal van twee transformatieprocessen. Eén proces is het proces dat we vroeg of laat allemaal zullen meemaken, het andere is een proces dat alleen gegund is aan wie zich durft open te stellen voor het onstoffelijke en het ongrijpbare.

In dit boek geeft Pascale je zicht op een werkelijkheid die er ook is, maar voor velen verborgen blijft. Ze schrijft in een stijl waardoor je soms direct in het hart geraakt wordt. Ze neemt je mee op reis door haar leven en weet je te verleiden om door te blijven lezen. Op een speelse manier weet ze het alledaagse te verbinden met spiritualiteit. Ze weet spanning en verwachting in het verhaal te brengen. Het boek is een getuigenis van een bijzondere spirituele ervaring, van het ten diepste ervaren van hoe de Wet van Aantrekkingskracht een leven kan veranderen, en hoe een totaal nieuwe werkelijkheid gecreëerd kan worden. Een aanrader voor iedereen die achter de schermen van de alledaagse werkelijkheid wil kijken.”

Marc Rieu, kunstschilder en zoon van André Rieu van het Johann Strauss Orkest

‘Ik kan dit prachtige boek elk jaar lezen, zó’n juweel, nee, eerder een diamant die elke keer weer opnieuw schittert met al haar facetten!!! Eigenlijk schieten woorden tekort, het verhaal komt zo dichtbij je omdat het zo persoonlijk is geschreven. Wat een indringend, schitterend eerbetoon, alle lof!!!’. 

Roy Op het Veld, hoofdredacteur dagblad De Limburger:
‘Knap gedaan, mooi verhaal!’

Vreneli Stadelmaier, auteur van de bestseller Fuck die onzekerheid en winnares van de Joke Smit-prijs 2015:

‘Het jaar van de Uil is een mooi spiritueel requiem voor een vader. Bruinen beschrijft prachtig hoe afscheid nemen kan leiden tot herbezinning en transformatie. Een bemoediger voor iedereen die zichzelf opnieuw wil uitvinden.’

Tijdschrift ZIN:

‘Het overlijden van haar vader zorgt voor een ommekeer bij officier van justitie Pascale Bruinen. Haar verdriet doet haar beseffen dat ze meer haar hart moet volgen. Ze neemt ontslag en besluit fulltime schrijfster te worden. Een ontroerend en inspirerend echt gebeurd verhaal.’

Wendy Wenning, Passie voor boeken, boekenbijlage.nl:

‘In het jaar van de uil deelt Pascale haar diepste gevoelens en legt haar hele ziel bloot. Gedurfd en moedig. Ik heb daar veel bewondering voor. Pascale, een nuchtere vrouw, een controlefreak. Maar na het overlijden van haar vader komt ze zichzelf keihard tegen. Het is ook na de dood van haar vader dat ze plots over uilen tegenkomt. Bij het zien van de uilen, een symbool van wijsheid, moet ze meteen aan haar vader denken. Niet alleen vanwege de intelligentie, maar ook vanwege de houten uil die hij om die reden jaren geleden van haar moeder had gekregen. Voor haar is dit een teken van haar vader. Een spirituele ervaring  maakt haar duidelijk dat er meer is in het leven en dat het roer om moet. Het jaar van de uil heeft op mij een grote indruk achtergelaten en ook mij laten beseffen dat het nooit te laat is om dat te gaan doen wat je graag wilt. Pascale geeft in dit boek op zeer persoonlijke en intense wijze een mooi voorbeeld hoe belangrijk het is je hart te volgen. Een boek dat mij ontroerde, soms verdrietig maakte, maar ook een boek waar veel kracht uit te halen is.’

Isabel Beije, eindredacteur ‘Mijn Geheim’:

‘Ik heb het boek met veel plezier gelezen! Wat een mooie reis heb je beschreven, van het hoofd naar het hart! En wat een bijzondere voorbeelden van zoveel ‘zogenaamde’ toevalligheden die tot grote veranderingen in je leven hebben geleid.’

Andrea Germeraad, schrijver en professioneel organizer:

‘Mijn definitie van een goed boek is als volgt: een boek wordt kunst als het mijn (kijk op het) leven een beetje verandert. Daarin is ‘Het jaar van de uil’ absoluut geslaagd. Aanvankelijk was ik wat sceptisch. Niet weer het zoveelste zweverige zelfhulpboek, dacht ik. Al vrij snel werd ik gegrepen door het persoonlijke en tegelijk herkenbare verhaal van Pascale Bruinen. De schrijfster stelt zich niet alleen open voor een andere mindset, ze stelt zich vooral ook kwetsbaar op richting de lezer. De stress, het verdriet, de wanhoop en ook haar geluksmomenten zijn zo goed beschreven dat ze voelbaar zijn. Ondanks die achtbaan van emoties is het uiteindelijk een feelgood boek met een happy end. Het moralistische toontje waar ik bang voor was, ontbreekt gelukkig volledig. In plaats daarvan laat de auteur het volledig aan de lezer over om te geloven of niet. Over dat laatste kan ik kort zijn: ik hoop dat er meer is dan dit stoffelijke bestaan, maar mijn verstand zegt dat dat onmogelijk is. Wat de schrijfster mij heeft geleerd, is om in ieder geval niet te oordelen over mensen die wel ‘geloven’ dat het mogelijk is. Simpelweg omdat ik het met mijn verstand niet kan beredeneren, wil niet zeggen dat het voor een ander niet bestaat.’

Marga Miltenburg, directeur sprekersbureau  ZijSpreekt:

‘De titel van het nieuwe boek van Pascale Bruinen, Het Jaar van de Uil (Kosmos Uitgevers), wekte mijn nieuwsgierigheid. In het boek beschrijft ze de liefde die ze als nakomertje voelde voor haar vader. Hij was haar raadgever, ze zoog zijn lessen op. Haar vader was als een wijze uil. Om die reden had Pascale’s moeder hem – vele jaren voor zijn dood – een houten uil cadeau gedaan, een geschenk dat hem zichtbaar had ontroerd. Wanneer haar vader op hoge leeftijd overlijdt, komt ze in een diepe crisis terecht. Pascale: ‘Leeftijd telt hier niet, het gemis des te meer. Rouwen is heel hard werken. Alle gevoelens van verdriet, pijn en wanhoop hebben een functie’. Tijdens haar rouwproces wordt ze meegenomen op een zoektocht naar haar ‘authentieke zelf’, de kern van echtheid die uiteindelijk overblijft als alle overbodige lagen zijn weggevallen. Pascale: ‘Kwetsbaarheid tonen is geen teken van zwakte, maar getuigt juist van kracht, durf en moed’. Als ze weer uit het dal is geklommen beleeft ze een intense spirituele ervaring waarin een uil een bijzondere rol speelt. Het boek maakt ons deelgenoot van ‘Als je iets maar diep genoeg wenst en daarna echt kunt loslaten komt je wens ook uit, al kan het wel even duren’. Denkkracht beïnvloedt en creëert. Alles wat bewust aandacht krijgt, groeit. De Wet van de Aantrekkingskracht, noemt ze het. Door haar ervaring met de uil maakte ze een draai van 180 graden. Vanaf dan gelooft ze op voorhand alles, totdat blijkt dat het echt niet waar kan zijn. In Het jaar van de uil zijn we getuige van dit bewustwordingsproces. De dood van haar vader heeft haar uiteindelijk veel goeds gebracht. Pascale voelde dat dit bijzondere verhaal verteld moest worden en dat onderschrijf ik volledig. Lees het en laat het je raken! Het verhaal van Officier van Justitie naar de schrijfster en spreekster van nu.’

Frans Smeets:

‘Het boek van Pascale heb ik afgelopen vrijdag gekocht en nog dezelfde dag in één ruk uitgelezen. Op een achtbaan van emoties ben ik door het boek gegaan. De schrijftrant van Pascale is enig in zijn soort en zij weet op subtiele wijze emoties weer te geven. Je ontkomt er niet aan deze dan te delen. Er is méér op aarde dan ratio, tastbare dingen en het narennen van zakelijk succes. In het boek speelt de uil een strategische rol en is voor Pascale de katalysator om haar gevoel een expliciete rol te geven. Zonder veel meer te verklappen is de catalpa…de boom die een tweede leven krijgt…een symbool voor nieuw (ander) leven ..met meer expliciete inhoud. Het boek is absoluut een aanrader…leest heerlijk maar wees niet bevreesd voor heftige emoties…want die zijn er plenty….. Compliment Pascale voor dit meesterwerkje..(het Mr. blijft je achtervolgen……).’

Jacques Smeets, schrijver ‘De blauwe diender’:

‘Het jaar van de uil. Een hele bijzondere titel voor een prachtig boek. Eerst denk je dat de titel iets te maken heeft met de Chinese cultuur. Misschien ligt er wel een link verborgen in die titel. Want binnen de oosterse cultuur heeft het begrip ‘spiritualiteit’ een hele andere lading dan die het hier in onze westerse samenleving heeft. De uil en spiritualiteit zijn twee thema’s die een hoofdrol krijgen in dit enerverende boek van Pascale. Eigenlijk zijn de twee aspecten voortgekomen uit een droevige gebeurtenis in haar leven, namelijk het overlijden van haar vader. De manier waarop Pascale haar ervaringen over dit overlijden en de komst van de uil in haar leven laat samensmelten getuigt van een groot (schrijvers)talent om de lezer te laten blijven lezen. Zij weet je door haar stijl te boeien en zelfs te ontroeren. Dat laatste kan niet anders, want iedere lezer zal de een of ander dierbare in zijn of haar leven hebben verloren. Zo’n gebeurtenis hakt er natuurlijk in, maar als je tegelijkertijd ook nog de moedige stap zet om afscheid te nemen van een belangrijk beroep (Officier van Justitie) om puur je hart te volgen op weg naar een onzekere toekomst, dan is het duidelijk dat er heel veel is gebeurd in haar leven. Pascale vertelt op een zeer openhartige manier over haar eigen emoties, die op momenten nauwelijks nog te controleren zijn. Wat mij in het bijzonder opviel in het boek is dat Pascale veel aandacht heeft voor het begrip “Aantrekkingskracht’. Een begrip dat in de esoterische psychologie wordt geduid als de affiniteit, een natuurlijke wetmatigheid, die op elk individu van toepassing is. Zij wist mij door haar spirituele ervaringen en ontwikkeling bijzonder te raken, omdat er op dit vlak voor mij erg veel herkenbaar is. Kortom: een boek voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op vragen, welke zij zich al jaren stellen. Een aantal antwoorden ligt besloten in dit boek, het zijn op z’n minst hele mooie en bruikbare handvatten voor eenieder die er zich onvoorwaardelijk kan, wil en durft open te stellen.’

Nico Bastens, documentaire fotograaf:

‘Geschreven vanuit het hart en eigen ervaring. Een persoonlijk, boeiend en ontroerend boek dat op een heel prettige en toegankelijke manier is geschreven. Hoe een voormalig officier van justititie de wereld anders is gaan zien en beleven dan alleen op basis van onomstotelijk bewezen feiten. Bijzondere spirituele kleinere en grotere gebeurtenissen rondom het overlijden van haar vader – waarin de uil een grote rol speelt – leiden tot haar besluit haar leven een geheel nieuwe draai te geven. Indrukwekkend en inspirerend!’

Reviews Bol.com:

Bol.com gemiddelde uit 26 reviews: 4.7 van 5 sterren!

Ingehg: Prachtig boek. Meeslepend verhaal, ook als je zelf niet te maken hebt gehad met het verlies van een van je ouders. Het zet je aan het denken en zorgt ervoor dat je weer beseft wat belangrijk is in je leven.

SaraB: Onverwacht ontroerend. Schrijfster heeft een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Ze stelt zich heel kwetsbaar op in dit boek en dat is heel inspirerend. Het is heel bemoedigend om te lezen dat je, ook al raak je in een diep dal, het altijd mogelijk is om daar weer uit te komen.

MartinevS: Pakkend. Een zeer openhartig en meeslepend verhaal, waarin verleden en heden samenkomen. Het beschrijft op een prachtige manier de ommekeer in het leven van de schrijfster. Het bewijs dat er meer is tussen hemel en aarde!

Jacky: Een heel bijzonder boek. Eenmaal begonnen kon ik niet meer stoppen met lezen, ontroerend en heel mooi geschreven.

Marlie90: Op zoek naar… verrassing en een traan, een glimlach, een zoektocht, een vinden, magische woorden. Rauwe rouw, compassie, alleen, samen. Herinneringen zoeken, herinneringen maken. Dit boek neemt je mee op reis, naar je eigen heilige graal. Vind die en durf die te omarmen.

SandraMrtns: Geweldig!  Een prachtig persoonlijk verhaal dat je vanaf het eerste- tot en met het laatste hoofdstuk blijft boeien. Zeker een aanrader!

IreneFranssen: Aanrader!  Fascinerende en openhartige ‘page-turner’. Na het lezen van dit boek kùn je haast niet anders, dan bij jezelf te rade gaan naar je eigen drijfveren.

Mijn Eerste Lijk Is Gelukkig Vers

Mijn Eerste Lijk Is Gelukkig Vers

Pascale’s debuut is een zeer persoonlijk inkijkje in haar voormalige werk als officier van justitie. Vanwege haar in de juridische wereld ongekende openheid werd zij door Harper’s Bazaar genomineerd voor de ‘Woman of the Year 2015 Award’. Het boek stond in de Bestseller 60 lijst en beleeft inmiddels zijn vijfde druk. Voor iedereen die altijd al heeft willen weten hoe een huiszoeking nu echt in zijn werk gaat, wat het inhoudt om als vrouw leiding te moeten geven aan macho-politiemensen of waarom iemand een huurmoordenaar inschakelt!

Op Bol.com krijgt ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ een dikke vier sterren!

Koop hier ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ (PAPERBACK)

Koop hier ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ (E-BOOK)

Digitaal leesfragment 

Pascale tekende haar eerste boekcontract op 26 februari 2014, toevallig (?) op de verjaardag van haar overleden vader aan wie ze dit boek heeft opgedragen.

IMG_0085

Impressie boekpresentatie op 25 januari 2015 in Boekhandel Dominicanen te Maastricht:REVIEWS:

Peter R. de Vries ‏‪@PeterRdeV 28 jan. 
Interessant: ovj ‪#PascaleBruinen schreef een boek als ‘magistraat, mens en moeder’. Mooi inkijkje in de wereld van het recht. Aanrader!

Peter R. de Vries ‏‪@PeterRdeV 28 jan. 
Nieuw: Uitstekend boek van Maastrichtse officier van justitie #PascaleBruinen: ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’.

‘Topprestatie!’ Herman Bolhaar, toenmalig voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.

‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ is geschreven door een vakvrouw met een scherpe en soepele pen. Het boek leest vlot en gemakkelijk. Pascale geeft een openhartige kijk in het leven van een officier en belicht (schrijnende) zaken met een menselijke blik waarbij ze ook zichzelf niet spaart. Met veel humor, maar altijd respectvol, belicht ze de minder mooie kant van onze maatschappij en de rol die politie en OM daarin vervullen. Het boek is voor eenieder toegankelijk, maar ik vind het met name ook een echte aanrader voor onze eigen recherchemensen. Pascale weet de brug te slaan tussen 2 werelden die dicht bij elkaar staan, maar die elkaar niet altijd even goed begrijpen. Hiermee verbindt ze op eigen wijze onze werelden nog meer.’ Plaatsvervangend korpschef Nationale Politie Ruud Bik

‘Ik heb je boek in één ruk uitgelezen. Met name de gedeelten over de zedenzaken vond ik indrukwekkend. Verder heb ik af en toe (bij andere gedeelten) flink moeten lachen, bijvoorbeeld over die figuur die 200 euro (boete) ‘kreeg’ en vroeg wanneer hij dat geld dan zou krijgen. Alles bij elkaar geeft het boek veel inzicht in het werk van de officier (en en passant ook van dat van de politie en de rechter). Het leest bovendien ‘lekker’ en dat is ook veel waard.’ , Prof. mr.drs. F.C.M.A. Michiels, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

‘Voordat ik het het boek las, had ik er zo’n ivoren toren gevoel bij. Het OM, strenge dames en heren met toga’s, wachters van de wet die snoeihard een straf eisen. Echter toen ik uw boek had gelezen ging ik er toch anders naar kijken, de nuance kwam boven drijven tijdens het lezen van uw boek. Verrek dacht ik, soms jullie zijn net mensen. Zeker toen ik hoofstuk 18 had gelezen waaruit blijkt dat de samenleving wel degelijk wordt beschermd.’ Nico Lindhout, trouwe lezer van mijn AD-columns.

‘Ik las “Mijn eerste lijk is gelukkig vers” van Pascale Bruinen. Als grote fan van Karen Slaughter spreekt deze titel wel aan. Verdere vergelijking gaat overigens mank. Dat is niet de reden dat ik het boek lees. Ik las al eerder “Het jaar van de uil” van Pascale (zie mijn eerdere recensie!); dit boek is haar eerste. Ontstaan vanuit een groot verlangen om een boek te publiceren op haar 50e maar ook een logische stap naar aanleiding van haar columns in het AD als officier van Justitie. Opmaat naar haar schrijversbestaan en “het roer om”. Juist daarom en omdat ik “Het jaar” las, wilde ik meer weten hoe e.e.a. zo gekomen was. In dit boek geeft Pascale een heel duidelijke inkijk in de wereld van het OM, haar eigen rol als OVJ en hoe het er aan toe kan gaan op een PD, wanneer een RM nodig is etc. (ja, Pascale, ik ken ook afkortingen. Eveneens komt de rol van de politie en andere betrokken instanties goed aan bod. Nu had ik al geen heel romantisch beeld van die wereld en weet ik ook dat Floris en Eva en vooral Jens Bols toch ver weg staan van de realiteit (laat staan de bizarre routes die ze door Maastricht rijden) maar het boek geeft me nog een betere inkijk in de wereld. (klein beetje romantiek zit er wel in overigens ). Hoe mooi het werk kan zijn maar ook hoe frustrerend soms. Recht en rechtvaardigheid gaan niet altijd samen. We vergeten misschien wel eens dat deze functionarissen ook gewoon mensen zijn met gevoelens en juist dat laat Pascale goed zien. De dilemma’s die dat kan opleveren. En dat de intenties goed zijn maar de wet gewoon soms iets niet of juist wel toelaat. Of dat fouten gemaakt kunnen worden. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het dan op een gegeven moment op is. Dat je of te hard wordt of er gewoon niet meer tegen kan. Denk dat heel velen dat helaas niet op tijd inzien. Pascale wel.

Mooi is dat tussen al die verhalen de ontwikkeling van Pascale zichtbaar is en ze ook de kwetsbaarheid en onzekerheid laat zien, zeker die eerste dag dat ze begint en die eerste zitting. Herkennen we dat niet allemaal? En toch ook een lijkschouwing, redelijk gedetailleerd, met een stukje vlaai. Heel even denk ik aan de patholoog anatoom uit de verhalen van Slaughter maar zoals ik al zei, dat is dan ook de enige vergelijking die je mag maken.

Vlot geschreven, goed leesbaar en heel veel voorbeelden uit de praktijk maar ook lijvig met 352 pagina’s. Zeker een aanrader als je meer van de justitiële wereld wil weten. Een must voor iedereen die er wil gaan werken of werkt. Dat het in en rond Maastricht speelt, is (voor mij) een bonus. Het gaf me ook een veilig gevoel als je weet hoeveel mensen zonder dat wij het weten, bezig zijn met onze veiligheid en misdaadbestrijding. Tot slot voor mij ook de bevestiging dat het goed is dat ik mijn studie rechten toch maar niet heb doorgezet’ – Gabriela van Gemert-Gunther

Meer testimonials lezen? Zie hieronder.


“Haar boek ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ biedt een combinatie van de humor en zelfspot van haar internetblog en de meer serieuze toon van haar wekelijkse column als officier van justitie in het Algemeen Dagblad.”

“Wat een bijzonder boek! Ik had geen flauw idee wat de taken van een officier van justitie zijn (…). Ik heb gelachen, maar ook gehuild, omdat veel schrijnende gevallen ook echt raken. Dat komt door haar prettige manier van vertellen (…). Ik kan iedereen dit fantastische boek aanraden!”

“De zaken die in het boek besproken worden, zijn kleine thrillers op zichzelf (…). Het leest lekker vlot door de ontspannen maar toch directe schrijfstijl (…). Heel natuurlijk, geen hoogdravend taalgebruik en zonder poespas (…). Ook is een dosis humor deze auteur niet vreemd. Ik lag in een deuk toen ik las wat ze allemaal uit haar kantoor heeft moeten halen wanneer besloten wordt dat men gaat flexwerken en daarom geen persoonlijke spulletjes op kantoor moeten staan (…). Ze stelt zich kwetsbaar op in dit boek (…). We weten nu meer dan we eerst voor mogelijk hadden gehouden. Ik heb dit boek graag gelezen en waardeer het met 4/5 sterren.”

“In dit boek, dat overigens als een sneltrein leest, vertelt Pascale haar eigen belevingen (…). Op een heel prettige manier met een grote dosis humor verrijkt ze de hoofdstukken telkens met een column (…), flawless loopt het in elkaar over (…). Haar schrijfstijl is pittig, direct en daar hou ik wel van. No-nonsense waarbij ze het ook niet nalaat om haar eigen emoties en zelfs een paar blundertjes nader toe te lichten (…). Geweldig om te lezen vond ik het, ik raasde er makkelijk doorheen, geen hoogdravende taal maar lekker leesbaar. Kortom, een echte aanrader!”

“Pascale Bruinen laat de lezer naar hartenlust grasduinen op het veld van de openbare aanklager (…). Ze vertelt er met aandoenlijke openhartigheid over. Dat alles doorspekt met een stevige scheut humor. Ze spaart zichzelf allerminst. Door die kwetsbaarheid verkleint ze de kloof met de buitenwacht (…). Dit, gevoegd bij haar gave om situaties beeldend te omschrijven, brengt haar nog dichter bij haar publiek (…). Ontwapenend is de wijze waarop ze zich tussen de lezers begeeft (…). Al met al een zeer geslaagde poging om de zeer eenzijdige kijk op werk en wezen van een officier van justitie bij te sturen.”

“Ik vind je boek geweldig. Mooie beschrijvingen met humor en aan de andere kant ook zeer gevoelige stukken. Ik ben jaloers op je schrijftrant.”

“Mijn eerste lijk is gelukkig vers blikt in het leven van Pascale Bruinen, een vrouwelijke officier van justitie. Ik heb sowieso bewondering voor deze vrouw, die zich staande weet te houden in de mannenwereld naast een gezin met kinderen. Lijkt me zelf erg moeilijk (…). Ik denk dat dit boek een eye-opener is. Ik vroeg mij stiekem af of Pascale in gedachten had om meer vrouwen aan te sporen om te werken als officier van justitie. Mij heeft ze in ieder geval wel extra nieuwsgierig gemaakt naar dit beroep (…). Bruinen krijgt veel te verduren tijdens haar werk: verkrachtingszaken, incestzaken, moorden. Je moet wel erg sterk in je schoenen staan om dit zo te slikken en te kunnen accepteren iedere dag opnieuw, en dat terwijl je kinderen thuis hebt (…). Ook verwachtte ik dat ze een beetje emotieloos zou zijn. Maar ik had het mis. Bruinen beschrijft alles vol emotie en is bovendien een erg aardige persoon, een gewoon mens en een bijzonder lieve moeder. Dat Bruinen dapper is was mij al duidelijk. Schrijven kan ze zeker heel goed. Ik heb met veel plezier haar openhartige boek gelezen. Ik zou dit boek aan iedereen aanraden. Zeker een boek dat 5 sterren waard is.”

“Ik vond uw boek heel mooi en hartstikke leuk om te lezen”.

“In ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ passeren in vlot tempo alledaagse, gruwelijke, grappige en hartverscheurende zaken de revue, in en buiten de rechtszaal (…). (Het) boek is heel makkelijk leesbaar (terwijl) juristen (…) niet bepaald bekend (staan) om hun toegankelijk taalgebruik.”

“De titel alleen al is geweldig en prikkelt om te lezen (…). Ik denk dat er voor iedereen wel iets uit te halen is waarvan je denkt: aha, (…) zo
werkt dat (…). Daarnaast is het leuk om te lezen (…) dat het recht niet zwart en niet wit is,vijftig tinten grijs zijn hier ook van toepassing. Een aanrader voor wie meer wil weten over ons rechtssysteem!”

“Kijk wat leuk, een officier van justitie heeft een boek over haar werk geschreven. Dat kwam in Nederland, bij mijn weten, niet eerder voor (…). Ronduit hilarisch is haar beschrijving van haar allereerste zitting in Sittard bij een ‘aardige kantonrechter met een gebruiksaanwijzing’ (…). Op basis van het voorgaande zou men misschien aannemen dat Bruinen zelfingenomen of arrogant is, maar het tegendeel is waar. Zij stelt zich in haar boek kwetsbaar op en toont haar onzekerheden (…). Een pluspunt van het boek is dat het geen reclamefolder voor het openbaar ministerie is, maar een openhartige bloemlezing van zaken die goed en zaken die minder goed geregeld zijn bij de aanklager (…). Al met al is dit boek, met name voor buitenstaanders, lezenswaardig. Het toont hen dat officieren, als daar al aan getwijfeld mocht worden, een menselijke kant hebben”.

“Je moet het lef maar hebben om autobiografisch over jezelf en je beroep te schrijven terwijl je er nog middenin staat (…). Haar kijk op de politie en met name op de recherche blijkt van groot respect te getuigen (…). Daarbij schroomt Bruinen niet om de lezer ook iets te tonen van haar leven als echtgenote en moeder. Die kwetsbaarheid geeft een extra dimensie aan het boek. De auteur blijkt in staat om de lezer aan zich te binden, terwijl zij schrijft over een beroep dat doorgaans (…) wordt gezien als saai en bureaucratisch. Het tegendeel blijkt waar te zijn (…). Met haar schrijfstijl, het taalgebruik en de humor houdt de auteur je vast in het boek. Ze schrijft in normale en begrijpelijke mensentaal”.

“De vele praktijkvoorbeelden maken het boek levendig en vlot om te lezen. En hoe graag ik ook strafrechter wil worden, stiekem begon mijn hart toch wel iets sneller te kloppen door dat officiersbestaan. Wat het boek vooral sterk maakt, is het persoonlijke karakter. Het maakt het beeld van een officier van justitie wat menselijker (…). Al met al is het boek laagdrempelig, geschikt voor zowel juristen als niet-juristen en – ook niet onbelangrijk – prima betaalbaar. Daarnaast houdt het boek de gemoederen bezig want ik heb er inmiddels menig studiegenoot mee in de trein zien zitten. Zegt genoeg toch?”

“Ik hoor zeker tot de groep mensen die je beïnvloed hebt met jouw boek. Zit me nu vaak af te vragen wat er zou spelen in het hoofd van de officier, vooral bij zaken met kleine kinderen of nu weer bijvoorbeeld Holleeder. Ik heb er van genoten, het bevat eigenlijk alles: humor, spanning, je kan als lezer jouw verontwaardiging of woede haast voelen en (…) het heeft er voor gezorgd dat ik toch iets genuanceerder over onze rechtspraak ben gaan denken. Ik denk dat jij met jouw boek een hoop mensen een andere en dan vooral menselijkere kant van de rechtbank hebt laten zien en daardoor denk ik dat men wat meer waardering en begrip krijgt voor alles wat er tijdens de rechtspraak gebeurt.”

“Als officier van justitie stuit Pascale Bruinen dagelijks op een fundgrube aan verhalen. Die de slapende schrijver in haar wekten. Er kwamen eindeloos veel woorden die ze onderbracht in een column in het Algemeen Dagblad en in haar boek ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’. Of: hoe een gedreven en onverbiddelijke officier een kwetsbare schrijver werd.”

“Jij hebt de wereld van recht en onrecht een echt gezicht gegeven, je liet ons een mens van vlees en bloed zien die ook worstelt met goed en kwaad.”

‘Waanzinnig goed boek, ik heb het met zoveel plezier gelezen en vind het echt jammer dat ik hem nu weg moet leggen omdat het boek uit is. Pascale is behalve een prima officier ook een zeer goede schrijfster!

In dit boek vertelt ze over haar werk als Officier van Justitie. Ze schuwt geen enkel onderwerp. Ze schrijft over eigen ervaringen die ze heeft opgedaan als ze (strafzaken) voor de rechter moest (brengen) maar ook over allerlei andere zaken die buiten de rechtzaal bij haar werk komen kijken. Pascale heeft mij echt een inkijkje gegeven in haar leven en haar werk.

Het zou echt gaaf zijn als ze nog een boek schrijft, weer over haar werk want ik zou nog veel meer over haar werk willen weten of fictie want iemand met zo’n schrijftalent zou haar kwaliteiten optimaal moeten benutten!’

‘Bruinen heeft haar vak ontegenzeglijk op indrukwekkende wijze op de kaart gezet. ”Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ is een mustread voor elke thrillerfan – boeken, tv-series, films – die meer wil weten van de gang van zaken bij het openbaar ministerie, zowel voor en tijdens een onderzoek als ná het vangen van de boef.’

‘Wat een verrassend boek! Het leven van een officier van justitie gaat niet over dozen. Omdat ik de schrijver al een aantal keren persoonlijk aan de lijn had gehad in werkgerelateerde situaties, wist ik al dat ze erg aardig was. Maar ik wist niet dat ze ook zo’n goed gevoel voor humor had. Tijdens het lezen van dit boek ben ik diverse keren in de lach geschoten. Ja, ook officieren van justitie koken pasta terwijl ze een zaak aan de telefoon bespreken. Als je ooit heb samengewerkt met het Openbaar Ministerie is dit boek zeer de moeite waard, maar ook als dit niet zo is zou je het moeten lezen. I heb in ieder geval heel veel lol gehad tijdens het lezen! ‘

‘Vlot geschreven, een goed en interessante blik op de wereld van een officier van justitie en de dilemma’s die bij dit ambt horen’

“Prettig is het, om naast al de beschikbare boeken die strafpleiters hebben gepubliceerd, nu ook eens een boek van een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie te zien verschijnenDaarom is een boek dat handelt over wat er zich achter de schermen voordoet echt een aanwinst.( Zie de rubriek rechtspraak op www.blikopdewereld.nl ). Wat bij lezing vooral opvalt dat Pascale Bruining, inmiddels ruim 16 jaar officier van Justitie, met passie haar werkzaamheden uitoefent. Haar belevenissen tonen goed aan dat het leven als officier zeer hectisch kan zijn en veel invloed uitoefent op het persoonlijke leven. Daarnaast wordt zij als officier zeer vaak geconfronteerd met allerlei uitwassen in de maatschappij en hoe ze daar professioneel mee omgaat. Daarbij is een goede thuisbasis van groot belang. Prettig is dat het boek, ook voor de niet ingewijde, allerlei juridische zaken die aan de orde kunnen zijn, duidelijk uitlegt. Dit boek is gewoonweg een must voor studenten recht, omdat het boek een goede inkijk geeft in de dagelijkse werkelijkheid van een officier van justitie. In haar boek beschrijft Pascale Bruinen dat ook een officier van Justitie een gewoon mens is met alle aarzelingen en angsten die daarbij kunnen horen. Haar boek is een aansporing voor andere leden van de rechtelijke macht om hun ervaringen ook eens in een boek te verwerken.”

“Erg goed boek, kan het zeer aanbevelen als je meer wil weten over opsporing en vervolging maar vooral ook over de mens in deze rol. “Mijn eerste lijk is gelukkig vers” is een “top boek met hele persoonlijke en zeer aangrijpende ervaringen.” Peter-Paul Lucker, stichting De Basis te Doorn voor collegiale ondersteuning na schokkende incidenten.

Pascale Bruinen heeft twee hele verschillende boeken geschreven, dit boek over haar tijd als officier van justitie, en een tweede boek, Het jaar van de uil, wat een meer spiritueel boek is ‘over verwondering, verlies en veerkracht’. Erg leuk dus om allebei haar boeken te mogen lezen en mijn ervaringen te kunnen delen met jullie! Ik las Mijn eerste lijk is gelukkig vers, haar eerste boek als eerste.

In dit boek beschrijft Pascale haar ervaringen als vrouwelijke officier van justitie. Je leest hoe ze aan die baan is gekomen, wat ze er allemaal voor heeft moeten doen (en laten), hoe ze erin is gegroeid, hoe de tijden veranderen en wat ze in al die jaren allemaal aan bijzondere, bizarre en nare dingen heeft meegemaakt. Het boek staat vol met anekdotes over gebeurtenissen en rechtszaken. Je krijgt echt een kijkje achter de schermen bij een beroep wat voornamelijk bekend is van tv en uit fictieverhalen. Het beroep van officier van justitie houdt zoveel meer in dan je je beseft…

In het boek staan columns verwerkt die eerder verschenen in de media. Ze zijn mooi in het totaalverhaal versmolten. En eigenlijk leest ieder hoofdstuk als een column, fijne behapbare en toegankelijke stukjes, waar je makkelijk even een leespauze zou kunnen nemen. Ik heb het gewoon aan één stuk door gelezen, wat óók erg fijn was. Pascale heeft namelijk een hele fijne schrijfstijl. Ze vertelt openhartig en niet zonder zelfspot, met respect voor alle mensen die ze noemt (anoniem of niet) in haar verhalen.

Grappig dat ik net een boek van Linda Jansma las, Schaduwkinderen, waarin een vrouwelijke officier van justitie de hoofdrol heeft. Ik weet nu dat Linda een geloofwaardige versie neerzet van dit beroep.
Erg leuk om na de fictieve verhalen die ik gelezen heb of op tv gezien heb nu een zeer boeiende kijk te krijgen in de échte wereld van een officier van justitie! Bedankt Pascale!

‘Ik heb je boek werkelijk in één ruk uitgelezen… Wat een verhaal en wat een job! Je hebt als leek geen weet van wat deze functie daadwerkelijk inhoud en dat heb je op een boeiende manier op papier gezet. Complimenten Heel veel succes met je werk en zeker ook de verkoop van je boek.’

‘Ik heb inmiddels je beide boeken gelezen en ik moet je zeggen ik was onder de indruk! Zo herkenbaar wat je schrijft. Ga je hart volgen, dat is ook mijn motto geworden, blijf wie je bent en wat je hart je zegt. Ga zo door, chapeau! Groetjes en en ik hoop je snel weer eens te ontmoeten, je verhaal heeft heel veel indruk gemaakt!’

‘Wat goed geschreven! Raad het iedereen aan die interesse heeft in dit onderwerp.’

‘Ik las “Mijn eerste lijk is gelukkig vers” van Pascale Bruinen. Als grote fan van Karen Slaughter spreekt deze titel wel aan. Verdere vergelijking gaat overigens mank. Dat is niet de reden dat ik het boek lees. Ik las al eerder “Het jaar van de uil” van Pascale (zie mijn eerdere recensie!); dit boek is haar eerste. Ontstaan vanuit een groot verlangen om een boek te publiceren op haar 50e maar ook een logische stap naar aanleiding van haar columns in het AD als officier van Justitie. Opmaat naar haar schrijversbestaan en “het roer om”. Juist daarom en omdat ik “Het jaar” las, wilde ik meer weten hoe e.e.a. zo gekomen was. In dit boek geeft Pascale een heel duidelijke inkijk in de wereld van het OM, haar eigen rol als OVJ en hoe het er aan toe kan gaan op een PD, wanneer een RM nodig is etc. (ja, Pascale, ik ken ook afkortingen. Eveneens komt de rol van de politie en andere betrokken instanties goed aan bod. Nu had ik al geen heel romantisch beeld van die wereld en weet ik ook dat Floris en Eva en vooral Jens Bols toch ver weg staan van de realiteit (laat staan de bizarre routes die ze door Maastricht rijden) maar het boek geeft me nog een betere inkijk in de wereld. (klein beetje romantiek zit er wel in overigens ). Hoe mooi het werk kan zijn maar ook hoe frustrerend soms. Recht en rechtvaardigheid gaan niet altijd samen. We vergeten misschien wel eens dat deze functionarissen ook gewoon mensen zijn met gevoelens en juist dat laat Pascale goed zien. De dilemma’s die dat kan opleveren. En dat de intenties goed zijn maar de wet gewoon soms iets niet of juist wel toelaat. Of dat fouten gemaakt kunnen worden. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het dan op een gegeven moment op is. Dat je of te hard wordt of er gewoon niet meer tegen kan. Denk dat heel velen dat helaas niet op tijd inzien. Pascale wel.

Mooi is dat tussen al die verhalen de ontwikkeling van Pascale zichtbaar is en ze ook de kwetsbaarheid en onzekerheid laat zien, zeker die eerste dag dat ze begint en die eerste zitting. Herkennen we dat niet allemaal? En toch ook een lijkschouwing, redelijk gedetailleerd, met een stukje vlaai. Heel even denk ik aan de patholoog anatoom uit de verhalen van Slaughter maar zoals ik al zei, dat is dan ook de enige vergelijking die je mag maken.

Vlot geschreven, goed leesbaar en heel veel voorbeelden uit de praktijk maar ook lijvig met 352 pagina’s. Zeker een aanrader als je meer van de justitiële wereld wil weten. Een must voor iedereen die er wil gaan werken of werkt. Dat het in en rond Maastricht speelt, is (voor mij) een bonus. Het gaf me ook een veilig gevoel als je weet hoeveel mensen zonder dat wij het weten, bezig zijn met onze veiligheid en misdaadbestrijding. Tot slot voor mij ook de bevestiging dat het goed is dat ik mijn studie rechten toch maar niet heb doorgezet

‘Ik heb je boek over je werk als OvJ in één keer uitgelezen. Complimenten voor je fijne schrijfstijl en voor het kijkje achter de schermen dat je op deze manier gegeven hebt. Ik denk dat weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om een onderzoek te leiden, hoe de rechtsgsng verloopt en wat dat met je persoonlijk doet. Veel succes met je verdere carrière als schrijfster!’

Artikelen Fabulous Mama Magazine

Cool Columns en Cruise Craver

Blogs Cool Columns en Cruise Craver

IMG_8380

Blogger op www.coolcolumns.com


Cool Columns

Grappige, herkenbare, ontroerende en actuele onderwerpen.

IMG_5865

Blogger op www.cruisecraver.com


Cruise Craver

Een onafhankelijke infotainment blog waar je alles vindt over cruisen


“To write is to fill your paper with the breathings of your heart.”