Lezingen

Pascale geeft haar lezingen in het Nederlands en in het Engels voor particulieren, zorginstellingen en bedrijven.

Van de lezingen ‘Zelfherstel van Binnenuit’ en ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ geeft ze twee versies: een die geschikt is voor patiënten en een die speciaal is gericht op medische professionals.

Een greep uit Pascale’s opdrachtgevers:

Academy for Integrative Medicine/Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde; APG; Arrondissmentsparket Rotterdam (OM); Donnadag; Gynaecologie & Obstetrie Zuyderland Medisch Centrum; HAS Green Academy Venlo; IND; Junior Kamer Maastricht; Kiwanis Aruba; Leefstijlhuis A Casa Nostra; Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV); Lionsclub Maastricht 6211; Lionsclub Maastricht Trajectum; Spine Pain Team van MUMC+; 3e Nationaal Prehabilitatie Congres; Planetree; Politie Eenheid Limburg; Rechtbank Limburg; Sport BSO Bekkerveld (Gezonde Kinderopvang); Stichting Innerlijk Besef; Toon Hermans Huis Roermond; Vitaliteitsmakelaars; Vrouwen van Nu; Zindividu.

NB: omdat het geven van lezingen Pascale’s core business is, is het helaas niet toegestaan om lezingen op te nemen zodat ze kunnen worden teruggekeken. In onderling overleg kan eventueel wel worden toegestaan dat er een livestream (zonder opname) wordt uitgezonden.

‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek!

Deze lezing is een kennismaking met de verstrekkende invloed die jouw mindset heeft op jouw gezondheid en levensverwachting.

In deze lezing deelt Pascale interessante wetenschappelijke inzichten, cijfers en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over je eigen gezondheid. Want de rode draad uit de nieuwste onderzoeken is dat je het overgrote deel van je gezondheid zelf in de hand hebt. Je mindset blijkt daarbij een cruciale rol te spelen en direct invloed te hebben op het verouderings- en ziekteproces.

Onderwerpen

De lezing is gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat op bol.com vijf sterren krijgt, inmiddels een tweede druk beleeft en door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

In een tijd waarin er sprake is van hoge verzuimcijfers, zorgkosten de pan uit rijzen en vitaliteit op en buiten de werkvloer steeds belangrijker wordt, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat je van nature al ‘in huis’ hebt: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op gezondheidsvlak. Dat middel is je denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want in je geest bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en Pascale’s eigen ervaring toen ze een spannende operatie moest ondergaan bespreekt Pascale op interactieve wijze de verstrekkende biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen; het placebo- en nocebo-effect; de gevolgen van chronische stress en de duurzame gezondheidsvoordelen van hersentraining met behulp van meditaties, affirmaties en visualisaties.

Deze lezing focust dus op het nemen van eigen regie en wat je zelf kunt doen om vitaal te worden én te blijven.

Voor wie

Deze lezing is voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar eigen gezondheid:

 • voor mensen die gezond zijn en dat graag willen blijven;
 • voor degenen die zich optimaal willen voorbereiden op hun operatie of medische behandeling zodat ze de minste pijn, de kortste opnameduur en het snelste herstel ervaren;
 • voor iedereen die moet wachten op een spannende uitslag;
 • voor chronisch zieken die geen genoegen willen nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’;
 • voor kankerpatiënten die hun immuunsysteem een boost willen geven, zich gedurende hun chemotherapie en bestraling zo goed mogelijk willen voelen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven nastreven;
 • voor HR-medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en organisaties die de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers willen optimaliseren om het verzuim op de werkvloer op een duurzame manier terug te dringen.

Tip voor verdieping: combineer deze lezing met de workshops ‘Zelfherstel van binnenuit’ en ‘Leren Visualiseren.’

Duur: 45 minuten of 90 minuten, afhankelijk van mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief met diverse oefeningen.

Kosten voor 45 minuten: 20,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Kosten voor 90 minuten: 35,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Kosten incompany voor 45 minuten: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Kosten incompany voor 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

‘Zelfherstel van binnenuit’ voor medische professionals

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek!

Deze lezing focust op de wetenschappelijke onderbouwing van de verstrekkende invloed die de mindset – de denk-, voel- en verbeeldingskracht – van patiënten heeft op hun gezondheid en levensverwachting. De lezing is gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat op bol.com vijf sterren krijgt, inmiddels een tweede druk beleeft en door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Onderwerpen

In deze lezing bespreekt Pascale aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en haar eigen bijzondere ervaring toen ze een zware buikoperatie moest ondergaan diverse mind-body technieken. Deze buitengewone ervaring heeft Pascale’s academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd.

Daarom ligt de focus van deze lezing ook op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie van patiënten. Hierbij blijkt de arts-patiëntrelatie alsmede de manier waarop de arts richting de patiënt communiceert een grote rol te spelen.

Mind-body technieken zoals meditatie en toepassingen uit de positieve psychologie kunnen inmiddels bogen op indrukwekkend bewijs van hun mogelijkheden om stressgerelateerde aandoeningen zoals astma, hypertensie, functional bowel diseases en pijnsyndroom te verbeteren en in sommige gevallen zelfs te voorkomen. Daarnaast worden ook motorische visualisatie, geleide ontspanningsvisualisatie en medische hypnotherapie langzaam maar zeker steeds vaker ingezet binnen de reguliere medische wetenschap, bijvoorbeeld bij prikangst en chronische buikpijn bij kinderen, als (aanvullende) pijnstilling bij bevallingen, brandwonden en operaties en in het kader van revalidatie na een nieuwe knie of heup en na een CVA.

Mind-body technieken vormen de basis van moderne zelfzorg en bieden bewezen effectieve interventies om patiëntenzorg en klinische resultaten te verbeteren. In deze lezing krijgt u wetenschappelijk onderbouwde inzichten in:

 • De biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen;
 • De effecten van chronische stress en stressmanagement in de vorm van meditatie op de mentale en fysieke gezondheid en levensverwachting van patiënten;
 • De basiselementen voor succesvolle meditatie;
 • Het placebo-effect en nocebo-effect;
 • Welke soorten visualisatie er zijn, waarom en hoe ze werken, hoe ze optimaal worden uitgevoerd en in welke gevallen u deze kunt inzetten ter verbetering van patiëntenzorg;
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling;
 • Het belang van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om een negatief verwachtingspatroon van patiënten ten aanzien van behandeling, medicatie, herstel of genezing om te buigen in een positief verwachtingspatroon zodat ze zo min mogelijk pijn en complicaties ervaren, sneller herstellen en de kans op genezing te optimaliseren;
 • Optimale communicatie met uw patiënten met het oog op het minimaliseren van het risico op het ontstaan van het nocebo-effect en het maximaliseren van de kans op het ontstaan van het placebo-effect.

Daarnaast leert u de praktische vaardigheden die nodig zijn om uw patiënten te begeleiden in het gebruik van deze zelfzorgtechnieken.

Waarom Pascale?

Pascale wordt regelmatig gevraagd om haar expertise in te zetten in de medische wereld:

 • Sinds april 2024 verwijst het Spine Team van het MUMC+ angstige patiënten die een operatie moeten ondergaan eerst naar Pascale voor coaching in de vorm van hersentraining;
 • Op uitnodiging van het MUMC+ heeft ze op 27 februari 2024 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor alle artsen in opleiding;
 • Op uitnodiging van het Multidisciplinair Overleg Spine Pain Team van het MUMC+ heeft ze op 14 december 2023 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor medische zorgprofessionals;
 • Op uitnodiging van de organisatiecommissie heeft ze als gastspreker haar lezing ‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat op 21 september 2023 plaatsvond in het UMCG in Groningen;
 • Met voormalig kinderarts Giliam Kuijpers heeft ze de workshop ‘There’s always hope’ gegeven tijdens het Congres van de Academy for Integrative Medicine (georganiseerd door Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) op 2 juni 2023 in Veenendaal;
 • Sedert februari 2023 is Pascale 1 dag per week werkzaam als mindset- en prehabilitatiecoach in Medisch Centrum WEL in Maastricht;
 • Op verzoek van gynaecologe dr. Martine Wassen en gynaecologe in opleiding Anne-Claire Musters – ontwikkelaars van de BirthCoach-app die 1 september 2023 is gelanceerd – heeft ze meditaties en visualisaties geschreven en ingesproken voor zwangeren;
 • Op verzoek van GZ-psychologe en hypnotherapeut Dominiek Huis in ‘t Veld van de Breinbaas Academy heeft ze angst- en pijnverminderende visualisaties geschreven voor kinderen en jongeren;
 • Op 10 januari 2023 heeft ze haar Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ gegeven tijdens de Refereeravond Obstetrie & Gynaecologie van het Zuyderland Ziekenhuis.

Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige op het vlak van inzet van mindset en hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om zo gunstig mogelijke postoperatieve uitkomsten te krijgen. In haar geval het gegeven dat ze helemaal geen pijn heeft ervaren en nog geen paracetamol nodig had na een zware buikoperatie en binnen een paar dagen weer al haar activiteiten heeft kunnen oppakken in plaats van de voorspelde hersteltijd van 6 tot 8 weken.

Gewenst eindresultaat:

De medische zorgprofessionals weten na afloop welke verstrekkende biologische gevolgen de mindset (gedachten, gevoelens en overtuigingen) van patiënten heeft op hun gezondheid, levensverwachting en op hun medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Er is inzichtelijk geworden dat preoperatieve hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties ervoor zorgt dat een negatief verwachtingspatroon van patiënten wordt omgebogen in een positief verwachtingspatroon. Daarnaast hebben medische zorgprofessionals geleerd hoe zij optimaal kunnen communiceren met hun patiënten teneinde het risico op het ontstaan van het nocebo-effect te minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect te maximaliseren.

Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen in opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen, GZ-psychologen en andere zorgprofessionals.

Duur:  60 of 90 minuten exclusief korte pauze afhankelijk van gewenste mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief met diverse oefeningen.

Prijs voor lezing van 60 minuten: 1.000,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of kosten ov tweede klasse.  

Prijs voor lezing van 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of kosten ov tweede klasse.  

Locatie: incompany.

‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ voor patiënten 

In deze lezing leert Pascale je hoe jij jezelf geestelijk het beste kunt voorbereiden op je operatieve ingreep.  

Eigen ervaring

In deze lezing begint Pascale met het delen van haar eigen ervaring toen ze in 2016 plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Ze had namelijk een groot ruimte innemend proces in haar buik zitten waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen. Door dagelijkse hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich in de zestien dagen tot aan haar spoedoperatie niet alleen bewust ontspannen, maar ook intensief het allerbeste scenario ingeprent. Ze gaf mezelf dus elke dag voortdurend positieve suggesties zoals: de anesthesie en operatie verlopen perfect; ik ben sterk, ik ben kerngezond; ik krijg de allerbeste uitslag en na de operatie voel ik me uitstekend, heb ik geen pijn en herstel ik supersnel.

Dankzij de kracht van suggestie, waar hersenen heel vatbaar voor zijn, en de kracht van herhaling van positieve krachtige woorden en beelden voelde ze zich steeds kalmer worden, groeide haar vertrouwen en werd ze gaandeweg steeds optimistischer.

Toen ze uit de operatie kwam, kreeg ze gelukkig de allerbeste uitslag. Maar het bijzondere was dat ze geen enkele pijn had. Ze heeft daarom geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken. Sterker nog, ze heeft nog geen paracetamol gehad. En dat terwijl de anesthesist vooraf had aangegeven dat hij vanwege de zwaarte van de operatie ook een epiduraalkatheter in haar rug wilde plaatsen om extra verdoving toe te dienen. Dat had ze geweigerd maar uiteindelijk heeft ze dus geen enkele vorm van pijnstilling nodig gehad. Daarnaast voelde ze zich meteen na het ontwaken kiplekker en heeft ze binnen een paar dagen weer al haar activiteiten kunnen oppakken met uitzondering van krachttraining (wat i.v.m. het litteken echt niet mocht) terwijl vooraf was aangegeven dat dit 6-8 weken zou duren.

Deze buitengewone ervaring heeft haar academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in haar boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (2021) dat inmiddels door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt voorgeschreven.

Wat zegt de wetenschap?

Vervolgens komt aan bod wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond:

 • Angst en stress voor de operatie blijken een negatief effect te hebben op hoe mensen de operatie uitkomen. Mensen die daarentegen optimistisch en met vertrouwen de operatiekamer ingaan hebben na hun operatie een sterker immuunsysteem, ervaren minder pijn, herstellen sneller en beter en kunnen zich beter aanpassen na hartoperaties.
 • De overtuigingen waarmee patiënten de operatiekamer ingaan blijken heel belangrijk.  Bijvoorbeeld over de mate van pijn die ze na de ingreep zullen ervaren en de snelheid waarmee ze zullen herstellen. Overtuigingen zijn namelijk de basis van hun verwachtingspatroon. Uit studies weten we dat een positief verwachtingspatroon zorgt voor een betere gezondheid en een sneller herstel (placebo-effect), terwijl een negatief verwachtingspatroon de gezondheid beschadigt en het herstel belemmert (nocebo-effect). Wetenschappers gaan zelfs zover te stellen dat het verwachtingspatroon van een patiënt diens biologische realiteit bepaalt, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Hersentraining in de vorm van meditatie en visualisatie voorafgaand aan de operatie leidt o.a. tot een sterkere afweer, verbeterde wondheling, vermindering van angst, pijn en complicaties en een sneller herstel. Geleide visualisatie voorafgaand aan de operatie leidt o.a. tot betere wondheling, vermindering van angst, pijn en bloedverlies en een kortere opnameduur.
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een aanzienlijke vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling.

Doelgroep: alle patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Duur: 45 minuten.

Prijs:  20,- per persoon inclusief btw, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen. In-company: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of kosten openbaar vervoer 2e klasse.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht of in-company.

‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale prehabilitatie’ voor medische professionals

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek! In deze lezing ligt de focus op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van mindsetoptimalisatie en specifieke mentale prehabilitatie van patiënten. Hierbij blijkt de arts-patiëntrelatie alsmede de manier waarop de arts richting de patiënt communiceert een grote rol te spelen. Deze lezing heeft Pascale op 14 december 2023 gegeven voor het Spine Pain Team van het MUMC+ en tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres op 21 september 2023 in het UMCG in Groningen.

Eigen ervaring

In deze lezing begint Pascale met het delen van haar eigen ervaring toen ze in 2016 plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Ze had namelijk een groot ruimte innemend proces in haar buik zitten waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen. Door dagelijkse hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich in de zestien dagen tot aan haar spoedoperatie niet alleen bewust ontspannen, maar ook intensief het allerbeste scenario ingeprent. Ze gaf mezelf dus elke dag voortdurend positieve suggesties zoals: de anesthesie en operatie verlopen perfect; ik ben sterk, ik ben kerngezond; ik krijg de allerbeste uitslag en na de operatie voel ik me uitstekend, heb ik geen pijn en herstel ik supersnel.

Dankzij de kracht van suggestie, waar hersenen heel vatbaar voor zijn, en de kracht van herhaling van positieve krachtige woorden en beelden voelde ze zich steeds kalmer worden, groeide haar vertrouwen en werd ze gaandeweg steeds optimistischer.

Toen ze uit de operatie kwam, kreeg ze gelukkig de allerbeste uitslag. Maar het bijzondere was dat ze geen enkele pijn had. Ze heeft daarom geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken. Sterker nog, ze heeft nog geen paracetamol gehad. En dat terwijl de anesthesist vooraf had aangegeven dat hij vanwege de zwaarte van de operatie ook een epiduraalkatheter in haar rug wilde plaatsen om extra verdoving toe te dienen. Dat had ze geweigerd maar uiteindelijk heeft ze dus geen enkele vorm van pijnstilling nodig gehad. Daarnaast voelde ze zich meteen na het ontwaken kiplekker en heeft ze binnen een paar dagen weer al haar activiteiten kunnen oppakken met uitzondering van krachttraining (wat i.v.m. het litteken echt niet mocht) terwijl vooraf was aangegeven dat dit 6-8 weken zou duren.

Deze buitengewone ervaring heeft haar academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in haar boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (2021) dat inmiddels door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt voorgeschreven.

Waarom Pascale?

Pascale wordt regelmatig gevraagd om haar expertise in te zetten in de medische wereld:

 • Sinds april 2024 verwijst het Spine Team van het MUMC+ angstige patiënten die een operatie moeten ondergaan eerst naar Pascale voor coaching in de vorm van hersentraining;
 • Op uitnodiging van het MUMC+ heeft ze op 27 februari 2024 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor alle artsen in opleiding;
 • Op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ heeft ze op 14 december 2023 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor medische zorgprofessionals;
 • Op uitnodiging van de organisatiecommissie heeft ze als gastspreker haar lezing ‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat op 21 september 2023 plaatsvond in het UMCG in Groningen;
 • Met voormalig kinderarts Giliam Kuijpers heeft ze de workshop ‘There’s always hope’ gegeven tijdens het Congres van de Academy for Integrative Medicine (georganiseerd door Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) op 2 juni 2023 in Veenendaal;
 • Sedert februari 2023 is Pascale 1 dag per week werkzaam als mindset- en prehabilitatiecoach in Medisch Centrum WEL in Maastricht;
 • Op verzoek van gynaecologe dr. Martine Wassen en gynaecologe in opleiding Anne-Claire Musters – ontwikkelaars van de BirthCoach-app die 1 september 2023 is gelanceerd – heeft ze meditaties en visualisaties geschreven en ingesproken voor zwangeren;
 • Op verzoek van GZ-psychologe en hypnotherapeut Dominiek Huis in ‘t Veld van de Breinbaas Academy heeft ze angst- en pijnverminderende visualisaties geschreven voor kinderen en jongeren;
 • Op 10 januari 2023 heeft ze haar Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ gegeven tijdens de Refereeravond Obstetrie & Gynaecologie van het Zuyderland Ziekenhuis.

Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige op het vlak van inzet van mindset en hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om zo gunstig mogelijke postoperatieve uitkomsten te krijgen.

Wat zegt de wetenschap?

Vervolgens komt aan bod wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond als het gaat om:

 • De effecten van een preoperatieve negatieve mindset, angst en stress op postoperatieve uitkomsten vergeleken met mensen die optimistisch en met vertrouwen de OK ingaan. De laatsten blijken o.m. een sterker immuunsysteem te hebben, minder pijn te ervaren, sneller en beter te herstellen en zich beter psychologisch te kunnen aanpassen na hartoperaties.
 • De biologische effecten van de overtuigingen waarmee patiënten de OK in gaan, bijvoorbeeld over de mate van pijn die ze na de ingreep zullen ervaren en de snelheid waarmee ze zullen herstellen. Overtuigingen zijn de basis van hun verwachtingspatroon. Uit studies naar het placebo-effect en nocebo-effect weten we dat het enkele verwachtingspatroon de hersenen reeds aanzet tot het activeren van diverse psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische processen. Een positief verwachtingspatroon blijkt tot gezondheids- en herstelbevorderende effecten te leiden (placebo-effect), terwijl een negatief verwachtingspatroon gezondheids- en herstelbeschadigende effecten heeft (nocebo-effect). Wetenschappers gaan zelfs zover dat ze het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy noemen: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt diens biologische realiteit, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Het gegeven dat het verwachtingspatroon van patiënten vooral in de spreekkamer van de arts tot stand komt. Daarom rust op de arts een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het zo optimaal mogelijk communiceren met patiënten. Dus niet alleen voldoen aan zijn juridische verplichtingen maar ook bewust optimale behandelingsverwachtingen creëren. Alleen door deze combinatie kan de arts het risico op het ontstaan van het nocebo-effect minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect maximaliseren.
 • De positieve postoperatieve effecten van meditaties, affirmaties en visualisaties als instrumenten van hersentraining. Zo leidt preoperatieve meditatie o.a. tot postoperatieve versterking van de afweer, verbeterde wondheling, vermindering van angst, pijn en complicaties en een sneller herstel. Preoperatieve inzet van affirmaties leidt o.m. tot minder pijn en kortademigheid na open hart chirurgie, een grotere motivatie tot positieve gedragsverandering en een gezondere reactie op stressoren. Preoperatieve geleide visualisatie leidt postoperatief o.a. tot betere wondheling, vermindering van angst, pijn en bloedverlies en een kortere opnameduur. Deze vormen van hersentraining zijn bewezen effectief, laagdrempelig, goedkoop en veilig. Bovendien leidt structurele toepassing hiervan tot een aanzienlijk lager zorgkostenplaatje vanwege kortere opnameduur, minder noodzaak tot pijnstilling, minder complicaties en minder heropnames.
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling.

De medische zorgprofessionals weten na afloop welke verstrekkende biologische gevolgen de mindset (gedachten, gevoelens en overtuigingen) van patiënten heeft op hun gezondheid, op hun postoperatieve uitkomsten en op hun medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Er is inzichtelijk geworden dat preoperatieve hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties ervoor zorgt dat een negatief verwachtingspatroon van patiënten wordt omgebogen in een positief verwachtingspatroon. Daarnaast hebben medische zorgprofessionals geleerd hoe zij optimaal kunnen communiceren met hun patiënten teneinde het risico op het ontstaan van het nocebo-effect te minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect te maximaliseren.

Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen in opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen, GZ-psychologen en andere zorgprofessionals.

Duur: 60 of 90 minuten, afhankelijk van gewenste mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief en inclusief diverse oefeningen.

Prijs lezing van 60 minuten: 1.000,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Prijs lezing van 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Locatie: incompany.

‘Lééf-tijd: gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden’

Wie wil dat nu niet, oud(er) worden zonder het te zijn? Maak kennis met Pascale’s verfrissend positieve kijk op het klimmen der jaren!

In onze Westerse cultuur is ons aangeleerd dat ouder worden zowat gelijk staat aan bittere eenzaamheid en totale afhankelijkheid alsmede lichamelijke en geestelijke aftakeling. Kijk voor dit laatste maar naar het bekende spreekwoord ‘Ouderdom komt met gebreken’.

Maar wat als dit schrikbeeld niet per se waar is? Wat als er ook een alternatief – mooier en optimistischer – toekomstscenario is waar je naartoe kunt leven?

Chronologische leeftijd – biologische leeftijd

Hoe oud we volgens de kalender zijn (onze chronologische leeftijd) is niet hetzelfde als hoe oud we biologisch zijn of hoe oud we ons in werkelijkheid voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek van het placebo-effect (het gegeven dat lichamelijke klachten verminderen of zelfs helemaal genezen na het nemen van een neppil of het ondergaan van een nepbehandeling) weten we inmiddels dat de menselijke geest vergaande positieve biologische effecten heeft op het lichaam. Daarbij spelen onze diepste overtuigingen en ons verwachtingspatroon een sleutelrol. Als we echt geloven én verwachten dat iets heilzaam is, treedt een helend lichamelijk effect op. Maar als we ervan overtuigd zijn én verwachten dat iets niet zal werken, werkt het ook inderdaad niet.

Zodoende hangt de biologische leeftijd van ons lichaam eveneens voor een groot deel af van wat we diep van binnen geloven over oud(er) worden. Dit geloof wordt bepaald door onze eigen ervaringen maar voor een groot deel ook door de doorgaans negatieve berichtgeving over ouder worden in de media (denk bijvoorbeeld aan die irritante reclames voor incontinentiemateriaal bij urineverlies) en het automatisme waarmee we ‘horror’-verhalen over hoe we eraan toe zullen zijn op hoge leeftijd (onbewust) omarmen en zo internaliseren. Dit noemen we negatieve ouderdomsstereotypen. Het geloven van deze negatieve ouderdomsstereotypen leidt volgens wetenschappelijk onderzoek echter tot slechter mentaal functioneren (o.a. een slechter werkend geheugen), slechtere mobiliteit, balans en gripkracht en tot lichamelijke gezondheidsschade. Geloven = belichamen! Onderzoekers noemen dat ‘stereotype embodiment’.

In deze lezing leer je hoe je je hiertegen kunt wapenen zodat je je focus uitsluitend kunt richten op gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden!

(Deels) terugdraaien veroudering blijkt mogelijk!

Met het oog op de toenemende vergrijzing vindt Pascale het dus de hoogste tijd voor een positieve benadering van oud(er) worden. In deze lezing deelt ze zowel interessante wetenschappelijke onderzoeken als inspirerende voorbeelden van ouderen waaruit blijkt dat je niet alleen lichamelijk en geestelijk tot op hoge leeftijd fit kunt blijven en hele bijzondere prestaties kunt leveren, maar dat het zelfs mogelijk is om veroudering (deels) terug te draaien. Niet door middel van plastisch-chirurgische ingrepen of botox-injecties, maar door open, nieuwsgierig en opgewekt in het leven te staan en bewust positieve leefstijlkeuzes te maken. Hierbij speelt je denkstijl een grote rol.

Nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’

Wil jij ook gaan behoren tot die nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’, mensen die wel een gevorderde kalenderleeftijd hebben maar er jong(er) uitzien, energiek, fit en vitaal zijn en bruisen van levenslust? Laat je dan aangenaam verrassen door deze inspirerende lezing!

Duur: 45 minuten (verkorte versie) of 90 minuten (interactieve versie).

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon voor 45 minuten. 35,- inclusief btw per persoon voor 90 minuten. Maximaal 30 personen.

Locatie:Medische Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750- exclusief 21% btw voor 45 minuten. 1.250,- exclusief 21% btw voor 90 minuten. In beide gevallen exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.

Mind Matters (the English version of ‘Zelfherstel van Binnenuit’)

What scientific studies and my personal experience teach us about the far stretching biological effects of our mindset and our convictions

Your mind matters because through your thoughts, emotions and convictions it is able to have strong biological effects on your body, as we’ll discover in this interactive lecture. I’ll share my extraordinary personal experience when – in 2016 – I suddenly needed surgery because of something big in my belly that could either be benign or malignant. According to the doctor, this would only become clear in the operating room. In this lecture I share how I mentally prepared myself in such a way, that I didn’t experience any pain after my surgery and recovered extremely quickly (a couple of days instead of the predicted 6 to 8 weeks).
This will lead me to discussing the biological effects of chronic stress and mindset as well as the placebo-effect and nocebo-effect. I’ll also be demonstrating the biological effects of brain training by means of meditations, affirmations and visualizations.
We’ll also be doing some exercises together.
After this lecture you’ll know how to use your mindset in order to promote your mental and physical health and how to prepare yourself optimally for surgery and medical procedures such as chemotherapy and radiation.

Price: 35,- including VAT per person, minimum of 15, maximum of 30 participants.

Duration: 90 minutes.

Location: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 1.250,- exluded 21% VAT and excluded traveling cost (23 c per km or public transportation second class).

What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken.

Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt!

Wie kent ze niet? Mensen die eigenlijk graag het maximale uit hun leven zouden willen halen maar (nog) geen stappen durven te zetten. Ze dromen over die wereldreis, een eigen bedrijf of een succesvolle nieuwe carrière als concertpianist, maar voor de meesten blijft het daar helaas bij. Omdat ze niet in actie (durven) komen, blijft uiteindelijk alles bij het oude. En dat is jammer, want niets is mooier dan dat je dagelijks datgene mag doen waarvan je ogen gaan sprankelen!

Pascale vindt niets zo mooi als mensen te inspireren om hun hart te volgen en het beste uit hun leven te halen. Dat doet zij zelf immers ook! Als jij, net als Pascale, ook datgene wilt doen waarvan jouw ogen gaan sprankelen, wil zij jou hier graag bij helpen!

Op haar 50e (!) heeft Pascale haar eerste grote droom – een heus boek schrijven -gerealiseerd. Op dat moment was ze al zeventien jaar officier van justitie en dus werkzaam in een heel andere tak van sport. Het schrijfvirus bleef echter zodanig kriebelen, dat ze op haar 52e het roer helemaal heeft omgegooid om haar hart te kunnen volgen. Zodoende ruilde ze op 1 januari 2016 de zekerheid van een vaste baan als openbaar aanklager in voor een geheel nieuw bestaan als schrijver en spreker waarmee haar tweede grote droom werkelijkheid werd.

Inmiddels is ze auteur van drie boeken: ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ (De Fontein, 2015), ‘Het jaar van de uil’ (Kosmos, 2016) en ‘Zelfherstel van Binnenuit’ (AnkhHermes, 2021). Daarnaast geeft ze lezingen, workshops en coaching sessies en is ze oprichter en eigenaar van de Academie voor Zelfherstel.

Niet alleen dromen, maar doen!

Omdat zij als ervaringsdeskundige als geen ander weet hoe gelukkig je kunt worden als je de sprong in het diepe durft te wagen, vertelt ze in deze lezing over haar persoonlijke ervaringen alsmede geeft ze praktische tips en adviezen over hoe zij de angsten die haar tegenhielden (ja, die had zij ook!) de baas is geworden. Zo biedt zij positieve, meteen toepasbare alternatieven voor alle excuses om niet in actie te komen, leert ze je hoe je succesvol en zonder onverantwoorde financiële risico’s een parallelle droomcarrière kun opbouwen en deelt ze wat haar drastische carrièreswitch haar aan moois heeft gebracht.

Wil jij nu ook eindelijk eens concrete stappen zetten naar jouw nieuwe toekomst zodat je passie, zingeving en geluk kunt (her)vinden? Boek Pascale dan voor deze inspirerende lezing!

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany:  750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.

‘Oei ik groei! De positieve kant van verandering’

De meeste mensen houden niet zo van verandering. Misschien wil je eigenlijk graag heel ander werk doen maar durf je (nog) niet de eerste stap te zetten. Of misschien is er sprake van een grote bedrijfsreorganisatie waarbij je als werknemer misschien wel een heel andere functie krijgt. In beide gevallen wil ons reptielenbrein graag dat alles bij het oude blijft en dus zorgt verandering voor innerlijke weerstand.

Maar als verandering noodzakelijk en onvermijdelijk is, is het beter om een flexibele houding aan te nemen en mee te bewegen met de veranderingen dan star vast te houden aan jouw verzet. Op de eerste plaats omdat weerstand de schadelijke stressrespons aanzet, hetgeen slecht is voor je mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast mis je daardoor mogelijk een kans op een andere invulling van je leven die wel degelijk ook positief kan zijn.

In deze lezing neemt Pascale je mee op haar reis van officier van justitie naar schrijver en spreker. Voordat zij op 1 januari 2016 haar vaste baan als openbaar aanklager opgaf, had zij ook last van angst en onzekerheid vanwege het onbekende. Hier deelt zij welke stappen zij heeft gezet om toch het vertrouwen te vinden om tot een drastische carrièreswitch te komen en wat voor moois haar dat heeft gebracht.

Doelgroep: iedereen die graag een carrièreswitch wil maar daarvoor (nog) niet de moed heeft alsmede werkgevers en werknemers die zich in een transitie- of reorganisatieproces bevinden.

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.

Het Jaar van de Uil: een reis van het hoofd naar het hart

In deze lezing vertelt Pascale openhartig over haar rouwverwerking en transformatieproces na de dood van haar vader zoals beschreven in haar boek Het Jaar van de Uil. Hier deelt ze hoe uitgerekend zij – als nuchtere officier van justitie die niets moest hebben van spiritualiteit en die letterlijk haar brood verdiende met alles onomstotelijk te willen bewijzen – een even betoverende als wonderbaarlijke gebeurtenis heeft meegemaakt die haar hele leven voorgoed heeft veranderd.

Was haar credo voorheen ‘Eerst zien, dan geloven’, sindsdien heeft Pascale geleerd dat het precies andersom is: je moet eerst iets geloven voordat je het kunt zien.

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.

Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.

Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk. Alle lezingen worden ook in de vorm van een workshop  aangeboden.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen, workshops of de mogelijkheden om haar in te huren als gastspreker of gastdocent? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.