Lezingen

Lezingen

‘Pascale Bruinen heeft een overtuigend en prachtig verhaal te vertellen over hoe je op je vijftigste je droom kunt realiseren.’ Emile Hollman, journalist en schrijver

‘Mooi hoe Pascale haar eigen groei en persoonlijke ontwikkeling weet te verbinden aan professionaliteit en de wens om kwetsbaarheid de grootste kracht te maken in boardrooms en op de werkvloer. De manier waarop Pascale dat doet is intens, beeldend, met een sparkle van humor en zachtheid tegelijk. Pascale heeft weliswaar haar toga aan de wilgen gehangen, haar onmiskenbare magistrale charisma heeft ze behouden.’ Danielle Braun – Antropoloog des Vaderlands, auteur, spreker en chief van de Academie voor Organisatiecultuur

Pascale geeft lezingen in het Nederlands en in het Engels.

‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek!

Deze lezing is een kennismaking met de verstrekkende invloed die jouw mindset heeft op jouw gezondheid en levensverwachting.

In deze lezing deelt Pascale interessante wetenschappelijke inzichten, cijfers en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over je eigen gezondheid. Want de rode draad uit de nieuwste onderzoeken is dat je het overgrote deel van je gezondheid zelf in de hand hebt. Je mindset blijkt daarbij een cruciale rol te spelen en direct invloed te hebben op het verouderings- en ziekteproces.

Onderwerpen

De lezing is gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat op bol.com vijf sterren krijgt, inmiddels een tweede druk beleeft en door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

In een tijd waarin er sprake is van hoge verzuimcijfers, zorgkosten de pan uit rijzen en vitaliteit op en buiten de werkvloer steeds belangrijker wordt, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat je van nature al ‘in huis’ hebt: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op gezondheidsvlak. Dat middel is je denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want in je geest bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en Pascale’s eigen ervaring toen ze een spannende operatie moest ondergaan bespreekt Pascale op interactieve wijze de verstrekkende biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen; het placebo- en nocebo-effect; de gevolgen van chronische stress en de duurzame gezondheidsvoordelen van hersentraining met behulp van meditaties, affirmaties en visualisaties.

Deze lezing focust dus op het nemen van eigen regie en wat je zelf kunt doen om vitaal te worden én te blijven.

Voor wie

Deze lezing is voor iedereen die:

 • een gezondheidsuitdaging ervaart;
 • wil leren hoe je je eigen placebo kunt worden;
 • op zoek is naar een natuurlijke manier om het immuunsysteem te boosten of
 • wacht op een spannende operatie, behandeling of uitslag en zich daar optimaal op voor wil bereiden.

Tip voor verdieping: combineer deze lezing met de workshops ‘Zelfherstel van binnenuit’ en ‘Leren Visualiseren.’

Duur: 45 minuten.

Kosten: € 30,- inclusief btw per persoon.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à 21 c per km of ov tweede klasse.


‘Zelfherstel van binnenuit’ voor medische professionals

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek! In deze lezing ligt de focus op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie van patiënten. Hierbij blijkt de arts-patiëntrelatie alsmede de manier waarop de arts richting de patiënt communiceert een grote rol te spelen.

Eigen ervaring

In deze lezing begin ik met het delen van mijn eigen ervaring toen ik in 2016 plotseling een spannende buikoperatie moest ondergaan. Ik had namelijk een groot ruimte innemend proces in mijn buik zitten waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ik op de operatietafel zou liggen. Door dagelijkse hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties heb ik me in de zestien dagen tot aan mijn spoedoperatie niet alleen bewust ontspannen, maar ook intensief het allerbeste scenario ingeprent. Ik gaf mezelf dus elke dag voortdurend positieve suggesties zoals: de anesthesie en operatie verlopen perfect; ik ben sterk, ik ben kerngezond; ik krijg de allerbeste uitslag en na de operatie voel ik me uitstekend, heb ik geen pijn en herstel ik supersnel.

Dankzij de kracht van suggestie, waar hersenen heel vatbaar voor zijn, en de kracht van herhaling van positieve krachtige woorden en beelden voelde ik me steeds kalmer worden, groeide mijn vertrouwen en werd ik gaandeweg steeds optimistischer.

Toen ik uit de operatie kwam, kreeg ik gelukkig de allerbeste uitslag. Maar het bijzondere was dat ik geen enkele pijn had. Ik heb daarom geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken. Sterker nog, ik heb nog geen paracetamol gehad. En dat terwijl de anesthesist vooraf had aangegeven dat hij vanwege de zwaarte van de operatie ook een epiduraalkatheter in mijn rug wilde plaatsen om extra verdoving toe te dienen. Dat had ik geweigerd maar uiteindelijk heb ik dus geen enkele vorm van pijnstilling nodig gehad. Daarnaast voelde ik me meteen na het ontwaken kiplekker en heb ik binnen een paar dagen weer al mijn activiteiten kunnen oppakken met uitzondering van krachttraining (wat i.v.m. het litteken echt niet mocht) terwijl vooraf was aangegeven dat dit 6-8 weken zou duren.

Deze buitengewone ervaring heeft mijn academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ik vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heb bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in mijn boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (2021) dat inmiddels door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt voorgeschreven.

Wat zegt de wetenschap?

Vervolgens komt aan bod wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond als het gaat om:

 • De effecten van een preoperatieve negatieve mindset, angst en stress op postoperatieve uitkomsten vergeleken met mensen die optimistisch en met vertrouwen de OK ingaan. De laatsten blijken o.m. een sterker immuunsysteem te hebben, minder pijn te ervaren, sneller en beter te herstellen en zich beter psychologisch te kunnen aanpassen na hartoperaties.
 • De biologische effecten van de overtuigingen waarmee patiënten de OK in gaan, bijvoorbeeld over de mate van pijn die ze na de ingreep zullen ervaren en de snelheid waarmee ze zullen herstellen. Overtuigingen zijn de basis van hun verwachtingspatroon. Uit studies naar het placebo-effect en nocebo-effect weten we dat het enkele verwachtingspatroon de hersenen reeds aanzet tot het activeren van diverse psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische processen. Een positief verwachtingspatroon blijkt tot gezondheids- en herstelbevorderende effecten te leiden (placebo-effect), terwijl een negatief verwachtingspatroon gezondheids- en herstelbeschadigende effecten heeft (nocebo-effect). Wetenschappers gaan zelfs zover dat ze het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy noemen: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt diens biologische realiteit, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Het gegeven dat het verwachtingspatroon van patiënten vooral in de spreekkamer van de arts tot stand komt. Daarom rust op de arts een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het zo optimaal mogelijk communiceren met patiënten. Dus niet alleen voldoen aan zijn juridische verplichtingen maar ook bewust optimale behandelingsverwachtingen creëren. Alleen door deze combinatie kan de arts het risico op het ontstaan van het nocebo-effect minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect maximaliseren.
 • De positieve postoperatieve effecten van meditatie en visualisatie als instrumenten van hersentraining. Zo leidt preoperatieve meditatie o.a. tot postoperatieve versterking van de afweer, verbeterde wondheling, vermindering van angst, pijn en complicaties en een sneller herstel. Preoperatieve inzet van geleide visualisatie leidt postoperatief o.m. tot betere wondheling, vermindering van angst, pijn en bloedverlies en een kortere opnameduur. Deze vormen van hersentraining zijn bewezen effectief, laagdrempelig, goedkoop en veilig. Bovendien leidt structurele toepassing hiervan tot een aanzienlijk lager zorgkostenplaatje vanwege kortere opnameduur, minder noodzaak tot pijnstilling, minder complicaties en minder heropnames
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling.

De medische zorgprofessionals weten na afloop welke verstrekkende biologische gevolgen de mindset (gedachten, gevoelens en overtuigingen) van patiënten heeft op hun gezondheid, op hun postoperatieve uitkomsten en op hun medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Er is inzichtelijk geworden dat preoperatieve hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties ervoor zorgt dat een negatief verwachtingspatroon van patiënten wordt omgebogen in een positief verwachtingspatroon. Daarnaast hebben medische zorgprofessionals geleerd hoe zij optimaal kunnen communiceren met hun patiënten teneinde het risico op het ontstaan van het nocebo-effect te minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect te maximaliseren.

Duur: 45 of 90 minuten, afhankelijk van gewenste mate van interactie. Te bepalen in onderling overleg.

Prijs lezing van 45 minuten: € 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 21 c per km of ov tweede klasse.

Prijs lezing van 90 minuten: € 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 21 c per km of ov tweede klasse.


‘Lééf-tijd: gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden’

Wie wil dat nu niet, oud(er) worden zonder het te zijn? Maak kennis met Pascale’s verfrissend positieve kijk op het klimmen der jaren!

In onze Westerse cultuur is ons aangeleerd dat ouder worden zowat gelijk staat aan bittere eenzaamheid en totale afhankelijkheid alsmede lichamelijke en geestelijke aftakeling. Kijk voor dit laatste maar naar het bekende spreekwoord ‘Ouderdom komt met gebreken’.

Maar wat als dit schrikbeeld niet per se waar is? Wat als er ook een alternatief – mooier en optimistischer – toekomstscenario is waar je naartoe kunt leven?

Chronologische leeftijd – biologische leeftijd

Hoe oud we volgens de kalender zijn (onze chronologische leeftijd) is niet hetzelfde als hoe oud we biologisch zijn of hoe oud we ons in werkelijkheid voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek van het placebo-effect (het gegeven dat lichamelijke klachten verminderen of zelfs helemaal genezen na het nemen van een neppil of het ondergaan van een nepbehandeling) weten we inmiddels dat de menselijke geest vergaande positieve biologische effecten heeft op het lichaam. Daarbij spelen onze diepste overtuigingen en ons verwachtingspatroon een sleutelrol. Als we echt geloven én verwachten dat iets heilzaam is, treedt een helend lichamelijk effect op. Maar als we ervan overtuigd zijn én verwachten dat iets niet zal werken, werkt het ook inderdaad niet.

Zodoende hangt de biologische leeftijd van ons lichaam eveneens voor een groot deel af van wat we diep van binnen geloven over oud(er) worden. Dit geloof wordt bepaald door onze eigen ervaringen maar voor een groot deel ook door de doorgaans negatieve berichtgeving over ouder worden in de media (denk bijvoorbeeld aan die irritante reclames voor incontinentiemateriaal bij urineverlies) en het automatisme waarmee we ‘horror’-verhalen over hoe we eraan toe zullen zijn op hoge leeftijd (onbewust) omarmen en zo internaliseren.

(Deels) terugdraaien veroudering blijkt mogelijk!

Met het oog op de toenemende vergrijzing vindt Pascale het dus de hoogste tijd voor een positieve benadering van oud(er) worden. In deze lezing deelt ze zowel interessante wetenschappelijke onderzoeken als inspirerende voorbeelden van ouderen waaruit blijkt dat je niet alleen lichamelijk en geestelijk tot op hoge leeftijd fit kunt blijven en hele bijzondere prestaties kunt leveren, maar dat het zelfs mogelijk is om veroudering (deels) terug te draaien. Niet door middel van plastisch-chirurgische ingrepen of botox-injecties, maar door open, nieuwsgierig en opgewekt in het leven te staan en bewust positieve leefstijlkeuzes te maken. Hierbij speelt je denkstijl een grote rol.

Nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’

Wil jij ook gaan behoren tot die nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’, mensen die wel een gevorderde kalenderleeftijd hebben maar er jong(er) uitzien, energiek, fit en vitaal zijn en bruisen van levenslust? Laat je dan aangenaam verrassen door deze inspirerende lezing!

Kosten: € 30,- inclusief btw per persoon.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Maastricht.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.


What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken.

Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt!

Wie kent ze niet? Mensen die eigenlijk graag het maximale uit hun leven zouden willen halen maar (nog) geen stappen durven te zetten. Ze dromen over die wereldreis, een eigen bedrijf of een succesvolle nieuwe carrière als concertpianist, maar voor de meesten blijft het daar helaas bij. Omdat ze niet in actie (durven) komen, blijft uiteindelijk alles bij het oude. En dat is jammer, want niets is mooier dan dat je dagelijks datgene mag doen waarvan je ogen gaan sprankelen!

Pascale vindt niets zo mooi als mensen te inspireren om hun hart te volgen en het beste uit hun leven te halen. Dat doet zij zelf immers ook! Als jij, net als Pascale, ook datgene wilt doen waarvan jouw ogen gaan sprankelen, wil zij jou hier graag bij helpen!

Op haar 50e (!) heeft ze haar eerste grote droom – een heus boek schrijven -gerealiseerd. Op dat moment was ze al zeventien jaar officier van justitie en dus werkzaam in een heel andere tak van sport. Het schrijfvirus bleef echter zodanig kriebelen, dat ze op haar 52e het roer helemaal heeft omgegooid om haar hart te kunnen volgen. Zodoende ruilde ze op 1 januari 2016 de zekerheid van een vaste baan als openbaar aanklager in voor een geheel nieuw bestaan als schrijver en spreker, waarmee haar tweede grote droom werkelijkheid werd. Niet alleen dromen, maar doen!

Omdat zij als ervaringsdeskundige als geen ander weet hoe gelukkig je kunt worden als je de sprong in het diepe durft te wagen, vertelt ze in deze lezing over haar persoonlijke ervaringen alsmede geeft ze praktische tips en adviezen over hoe zij de angsten die haar tegenhielden (ja, die had zij ook!) de baas is geworden. Zo biedt zij positieve, meteen toepasbare alternatieven voor alle excuses om niet in actie te komen, leert ze je hoe je succesvol en zonder onverantwoorde financiële risico’s een parallelle droomcarrière kun opbouwen en deelt ze wat haar drastische carrièreswitch haar aan moois heeft gebracht.

Wil jij nu ook eindelijk eens concrete stappen zetten naar jouw nieuwe toekomst zodat je passie, zingeving en geluk kunt (her)vinden? Boek Pascale dan voor deze inspirerende lezing!

Kosten€ 30,- inclusief btw per persoon.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Maastricht.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.

Lezing What are you waiting for


Het Jaar van de Uil: een reis van het hoofd naar het hart

In deze lezing vertelt Pascale openhartig over haar rouwverwerking en transformatieproces na de dood van haar vader zoals beschreven in haar boek Het Jaar van de Uil. Hier deelt ze hoe uitgerekend zij – als nuchtere officier van justitie die niets moest hebben van spiritualiteit en die letterlijk haar brood verdiende met alles onomstotelijk te willen bewijzen – een even betoverende als wonderbaarlijke gebeurtenis heeft meegemaakt die haar hele leven voorgoed heeft veranderd.

Was haar credo eerst ‘Zien is geloven’, sindsdien heeft Pascale geleerd dat het precies andersom is: je moet eerst iets geloven voordat je het kunt zien.

Kosten: € 30,- inclusief btw per persoon.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Maastricht.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.


Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.


Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk. Alle lezingen worden ook in de vorm van een workshop  aangeboden.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen, workshops of de mogelijkheden om haar in te huren als gastspreker of gastdocent? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.

Reviews Lezingen

Reviews Lezingen

Reviews Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’

‘Vandaag een boeiende lezing bijgewoond van Pascale Bruinen. Pascale heeft o.a. uitgelegd dat uit onderzoek blijkt dat een positieve mindset een gunstige invloed heeft op je geestelijke en lichamelijke gezondheid en op je levensverwachting. Om dit te bereiken kun je een aantal herstelinterventies inzetten zoals visualisaties die je kunnen helpen om beter en lekkerder in je vel te komen zitten. Een waardevolle lezing en meer dan de moeite waard!’- Lucinda Lodenstein, directeur Toon Hermans Huis Roermond

‘Als onderdeel van de verbindingsdag voor de vitaliteitsmakelaars gaf Pascale Bruinen afgelopen vrijdag 15 juli een inspirerend en ontwapenend verhaal over haar zoektocht naar zelfherstel. Een persoonlijk verhaal over een vrouw die haar fascinatie voor de mens uitdiept en scherpzinnige verbanden legt.’ –Marcel de Visser van Sports+Vitality en Vitaliteitsmakelaars

‘Dankjewel Pascale voor de inspirerende ochtend, je boodschap en je boek. Ik denk echt dat 12 juli 2022 een belangrijke datum wordt in mijn leven! Ik vond het super inspirerend.’ – Saskia

‘Dankjewel Pascale voor de inspirerende lezing! Weer een bewijs hoe krachig gedachten (positieve én negatieve) zijn.’ – Carla Vaessen

Reviews Lezing ‘Lééf-tijd: gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden’

‘Een inspirerende lezing over gezond en vitaal ouder worden met veel praktische tips. Het is voor iedereen belangrijk om te weten wat je zelf kan doen. Pascale is een hele goede en boeiende spreker. Ze onderbouwt haar verhaal en voorbeelden met wetenschappelijk onderzoek. Een aanrader!’ – Yvonne & Jan-Willem

‘Heel fijne lezing met verhelderende inzichten. Mijn lief en ik zijn heel tevreden huiswaarts gegaan en gaan nu jouw boeken lezen. Bedankt!– Frederiq Peters

‘Als net zestiger een lezing van Pascale bezocht met als onderwerp gezond, vitaal en jeugdig ouder worden. Het heeft mij nog meer doen beseffen dat ik al heel goed bezig ben maar dat er nog veel meer mogelijk is. De presentatie van Pascale laat goed zien dat we niet als ouderen met weemoed hoeven terug kijken naar het verleden maar met nog heel veel verwachtingen naar de toekomst. Pascale in woord, beeld en daden is daarvan het inspirerende voorbeeld! – Jeannine Pluim

‘Een aanrader!! Wat een mooie inspirerende en informatieve lezing… Wat mij betreft mag ieder mens zich laten onderdompelen door de rakende woorden van Pascale!’ – Anita Verstappen, Ondernemer Preventivio Vitaliteit in Organisaties

‘Ik ga verzilveren in plaats van vergrijzen. Heb er na de lezing van Pascale echt zin in! Jouw tips zijn geen zilver maar goud waard, Pascale!’ – Esther Schoffelen, verloskundige

‘Heel interessante lezing met veel nuttige tips waar je zelf niet bij stilstaat maar die je zo in de praktijk kunt brengen. Ik heb er veel van opgestoken en meteen al diverse tips toegepast. Iedereen zou eigenlijk deze lezing moeten bijwonen, je weet niet wat je mist! Je voelt je al een stuk jonger als je huiswaarts gaat!’ – Jacqueline P

‘Een herfstachtige zondagmiddag werd aangenaam opgefleurd door het bijwonen van de lezing ‘Lééf-tijd’. In een mooie rustgevende locatie heb ik genoten van alle informatie en tips over het jeugdig ouder worden, hoe je het verouderingsproces kunt vertragen en je als 55-plusser nog volop meedraait in de maatschappij. Afgelopen week heb ik stiekem al enkele tips uitgevoerd en toegevoegd aan mijn levenstijl want wie wil er nu niet jeugdig ‘oud’ worden. Dank voor de inspirerende sessie en het creëren van een positieve mindset. Aanrader!’ – Petra Habets

‘Ik vond het een nuttige lezing van Pascale Bruinen. Ze is heel gedreven om haar kennis over het onderwerp door te geven. De aangehaalde cijfers tonen nog maar eens aan hoe belangrijk je eigen mindset en leefstijl zijn en hoe deze je hele gestel en gezondheid kunnen beïnvloeden! Dankjewel Pascale!’ – Marion

Reviews Lezing ‘Een reis van het hoofd naar het hart’ 

‘Ik heb met een mengeling van verwondering en ontroering naar jouw verhaal geluisterd. Door jouw rustige, oprechte manier van vertellen werd ik volledig meegenomen op jouw reis die je gemaakt hebt en nog steeds aan het maken bent. Open, eerlijk en vooral authentiek. Een bijzonder inspirerend verhaal! Dank je wel daarvoor!’ – Anique Staal, mindulnesscoach bij Belle Vie

‘Een verhaal dat opbouwt in spanning. Je voelt aan je water dat het moment gaat komen dat die uil daar zal zitten. Of toch niet denk je op een gegeven moment. Als dan toch blijkt dat hij daar zit, als een wonder, dan word je stil. Ik voelde in mijn hele lijf een vibratie, een vreemde energie, innerlijk stil zijn. Het zet alles in perspectief en je beseft hoe weinig we weten van al het ‘onzichtbare’ om ons heen. Ik heb de dagen erna veel aan dat moment teruggedacht en heb mijn dagen bewuster geleefd. Kopje koffie in de zon, zonder prikkels, maar genietend van de natuur en de energie om mij heen. Dankjewel Pascale; jouw verhaal gaf een boost aan mijn bewustzijn, persoonlijk leiderschap, mijn mooiste leven leiden en bewust de ‘onzichtbare krachten’ zijn werk voor mij laten doen.’ – Herma Westenberg, marketeer, eigenaar van Merk je Merk

‘Wat mij persoonlijk raakt aan het verhaal van Pascale is dat het recht uit het hart komt. Ze weet de essentie van het leven, de transformatie-processen waarin we bewegen, uit te leggen middels haar eigen ervaring. Hoe krachtig kun je het hebben, het resultaat van eigen ervaring is wat telt, wat raakt en mag raken? Keer op keer. Tijdens de laatste ontmoeting met Pascale gaf ze een ‘Pluk-de-ochtend’ lezing voor een groep van 25 bijzondere mensen en opnieuw hoorde ik de verwondering in haar stem. Het leven is geen geplaveid pad maar een ontdekking vanuit de kern van jou als uniek mens. Dankjewel Pascale voor het delen van jouw inspirerende verhaal en dat je nog vele mensen mag raken met jouw krachtig eigen-verhaal!’ – Anita Verstappen, vitaliteitsexpert & bedrijfscoach, oprichter van PreventiVIO en eigenaar van Puur en Balans

‘Zo’n krachtige vrouw met een ongelofelijk en bijna onwerkelijk verhaal. Een levensverhaal met een les voor ons allemaal. Het verhaal ga ik natuurlijk niet vertellen, dat moet je echt zelf ervaren live of lezen in haar boek, maar ik kan wel zeggen dat wanneer je als Officier van Justitie na zo veel jaar de keuze maakt om je baan op te zeggen en je eigen schrijvershart te volgen, je beschikt over een bak lef waar menigeen echt wel iets van kan leren. Het verhaal was en is puur, Pascale weet te raken, te ontroeren en houd de aandacht vast tot de laatste letter. Heel eerlijk….. ik heb zelf even een brokje weg geslikt.’ – Vivian Heuberger, Eigenaar cateringbedrijf AdventureCook en mede-organisator Pluk de Ochtend event.

‘Je hebt me enorm geraakt en geïnspireerd!’ – Toos Hofstede

‘Top gedaan Pascale! Je hebt me wederom diep geraakt met je authentieke verhaal, zelfreflectie en humor.’ – Cècely Loontjens

‘Mooi om naar je verhaal uit het hart te luisteren….’ – Suzanne Roomberg

‘Fijn dat je je verhaal met ons deelde Pascale!’ – Maud Walkowiak

‘Dank je wel voor je openheid en je echtheid!’ Food for thought!’ – Doriënne Plum

‘Pascale heeft de lezing verzorgd bij de nieuwjaarsborrel van Van Ede & Partners in Eindhoven waarin ze vertelde over haar reis van rationeel denkend OvJ naar haar huidige rol: spiritueel schrijver en inspirator. Ze wist mij met haar verhaal en de wijze waarop ze dat vertelde te raken. Prachtig om haar ontwikkeling niet alleen te horen maar vooral te voelen. Ze was authentiek, open en warm. Dank je wel voor het delen van jouw ervaring!’ – Cora van de Put, mediator, coach, intervisiebegeleider CouR Consult

‘Samen met een tweetal collega’s van Forza Asset Management heb ik een lezing bijgewoond van Pascale Bruinen. Pascale weet door haar accurate beschrijving van haar gevoelens en de context waarin deze gevoelens geplaatst moeten worden, je mee te voeren in haar belevingswereld. Op het moment dat Pascale sprak van zichzelf afsluiten, of het gevoel van ontbreken van iets dat ze niet kan benoemen, was ik in staat deze gevoelens aan mijn eigen gevoelens te relateren. De drie kwartier van de lezing waren voor mijn gevoel dan ook in een mum van tijd voorbij, waarbij ik door haar verhaal van de prachtige uil ook echt geraakt werd. Ik wil Pascale dan ook hartelijk danken dat ze mij deelgenoot heeft gemaakt van haar ervaringen en haar gevoelswereld. Chapeau voor de manier waarop jij dit doet, Pascale!’ – Robert Betsch, Forza Asset Management

‘De lezing van Pascale was erg boeiend en inspirerend. Ze vertelde hoe zij als rationeel mens toch spiritualiteit omarmde. Een spannend, persoonlijk en overtuigend verhaal. Veel mensen zijn wars van spiritualiteit, maar zij spreekt de mensen op zo’n manier aan, dat zij ademloos toeluisteren. Voor herhaling vatbaar. Top!’ – Henri-Jan Staal

‘Pascale neemt je mee op haar bijzondere reis, eentje die zich niet in de buitenwereld afspeelt, maar een reis van het hoofd naar het hart. En zoals met elk onvergetelijk avontuur, beleeft ze naast spanning, grote uitdagingen, verwarring en diepe dalen, ook verrassende inzichten, ideeën en buitengewone mooie ontmoetingen. In haar lezing vertelt Pascale geanimeerd en met een gezonde dosis zelfspot over haar zoektocht naar echtheid, verbondenheid en de kern van wie ze nu werkelijk is. Hoe een aangrijpende gebeurtenis haar leven zo op haar kop zet, dat het juridische hoofd een prachtig spiritueel hart wordt. Een aanrader voor iedereen die op een kruispunt in zijn leven staat en echt durft te kiezen voor zichzelf!’ – Yvonne Kemp

‘Pascale Bruinen vertelt op openhartige wijze hoe ze de ommezwaai maakte van officier van justitie “alles moet bewezen worden, anders is het niet waar” naar spiritueel schrijfster “alles is waar, tot bewezen is dat het niet waar is”. Een zoektocht naar zichzelf, een zoektocht naar zingeving en een zoektocht naar de verbinding tussen mensen, de natuur en welke rol zij daarin vervult. Het verhaal over de uil raakte me. Pascale laat zien dat het verhaal uit haar diepste zelf komt, er is ruimte voor emotie, zonder dat dat de overhand krijgt. Daarom is ze in staat mensen diep te raken, zonder de lijn uit het oog te verliezen. De reis van het hoofd naar het hart is een verhaal voor iedereen, een inspiratie voor velen!’ -Bianca van Kaathoven

‘Naast de werkervaringen sprak jouw persoonlijke verhaal mij zeer aan. Je bent niet bang om je kwetsbaar te tonen en dat maakt je sterk’. – Vera Kicheleer, Bizzpepper

‘Ik heb je verhaal met aandacht gevolgd. Ik vind het echt knap en moedig dat jij dit soort keuzes hebt weten en ook durven te maken. Je droom na te jagen. We hebben allemaal onze dromen maar slechts weinigen van ons zullen de keuze durven maken die jij wel gemaakt hebt. Dat verdient mijn respect en toont dat je een vrouw met “ballen” bent. Je verhaal was erg duidelijk, visueel leuk onderbouwd en recht uit je hart. Ik ben ook erg benieuwd naar je tweede boek, het proces na het overlijden van je pa. Je zit volgens mij echt op het juiste pad en dat met veel passie en overtuiging. Zoals gezegd chapeau en respect daarvoor.’ – Vivian Mengelers, directeur V2B Advies en Consultancy

‘Interessant verhaal dat boeit. Rode draad is voor mij duidelijk en helder: durf je kwetsbaar op te stellen (ook als sterke vrouw) en durf je dromen waar te maken!’ – Pauline Smeets, Concerndirecteur Zorgbedrijf Volwassenen bij GGZ-instelling Mondriaan. Voorzitter FAM! 


Reviews lezing ‘Een frisse wind uit andere hoek’ voor 600 mensen uit de zorg op de Planetree Conferentie in Nieuwegein. Pascale’s presentatie ging over het belang van je kwetsbaar durven opstellen en dat heb heeft ze toegelicht aan de hand van haar ervaringen als advocaat in de letselschade, officier van justitie en schrijver.

20160317_150140

Schermafbeelding 2016-03-24 om 20.08.31

‘Geraakt door het verhaal van Pascale Bruinen op de conferentie ‘Planetree’ voor mensgerichte zorg. Mooi hoe Pascale haar eigen groei en persoonlijke ontwikkeling weet te verbinden aan professionaliteit en de wens om kwetsbaarheid de grootste kracht te maken in boardrooms en op de werkvloer. De manier waarop Pascale dat doet is intens, beeldend, met een sparkle van humor en zachtheid tegelijk. Pascale heeft weliswaar haar toga aan de wilgen gehangen, haar onmiskenbare magistrale charisma heeft ze behouden.’ – Danielle Braun – Corporate Antropoloog, auteur, spreker en chief van de Academie voor Organisatiecultuur

‘Het was interessant en inspirerend wat je vertelde, Pascale. Dank daarvoor!’ – Klaas-Jan Gorter

‘Dank je wel voor de inspirerende woorden!’ – Monique Majoor, Facilitair Manager bij Zorggroep Almere


Reviews lezing ‘On the other side of fear lies freedom; a true story about following your heart and making your dreams come true’, georganiseerd door Kiwanis Aruba, Oranjestad

IMG_8672

‘Pakkend verhaal, goede inleiding!’

‘Inspiratie voor het volgen van mijn eigen passie.’

‘Wat een durf, goed zeg!’

‘Geweldig, keep up the good work!’

‘We need more people like you to tell us how to follow our heart.’

‘Very good story, how do I do that?’

‘I wish it were me, having the guts to just jump in the deep…’

‘Ik vond het een heel boeiend en actueel onderwerp. Goed gepresenteerd en goed verteld. Een thema waar wij allen mee te maken krijgen. Hoe eerlijk ben je in het maken van je keuzes? Welke obstakels verzin je in plaats van de koe bij de horens te vatten en overgaan naar plan, do, check,act. Ik heb er zeker veel van opgestoken en ga aan de slag. Thank you Pascale!’ – Marjory Clark, voorzitter Kiwanis Aruba

Reviews ‘What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken’

Voor een filmische impressie van deze lezing, klik hier:

“Een inspirerende avond van een frisse, ambitieuze, jonge vrouw die haar verhaal vertelde over hoe ze na een aantal jaren van twijfel, het aangedurfd heeft om de moedige stap te nemen om het roer om te gooien. Haar passie “schrijven” is ze, naast haar beroep als officier van justitie, gaan beoefenen door te bloggen, columns te schrijven in een dagblad en het uitgeven van een boek. Haar advies was om, als je een droom hebt, niet te wachten tot het te laat is, maar je gevoel en passie te volgen. Dan wordt het vanzelf een succes. Life is too short! Try before you die! Kleine kanttekening die ze deze avond maakte, was dat je – om het roer echt te kunnen omgooien – toch enige zekerheid achter de hand zult moeten hebben als je niet alleen de verantwoordelijkheid moet nemen voor jezelf, maar ook voor een gezin, huis etc. Zo heeft Pascale haar passie ook kunnen combineren met haar juridische functie. Al met al een avond die absoluut inspireerde en zorgde voor de nodige zelfreflectie. Aanrader!”– Vivian van Thoor, lid van De Landen van Overmaze

“Met het lezen van je boek “Mijn eerste lijk is gelukkig vers” heb je mij antwoorden gegeven op vele vragen rondom jouw (voormalige) beroep. Hoe je als moeder en vrouw een rol als officier van justitie beleeft. Hoe je slachtoffers bij staat, vaak in het belang van kinderen. Zeker gezien mijn werk, met zorg voor kwetsbare kinderen, raak je hier mijn interesse. Maar met de vele antwoorden rees voor mij een cruciale vraag over jou. Hoe ga jij in deze harde wereld om met je eigen dromen? Tot mijn geluk mocht ik een lezing van je bijwonen, “What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken.” Een lezing met een mooie inkijk in het verwezenlijken van je eigen droom en voorzien van inspirerende tips. Net als bij je boek heb ik ook nu je belevenissen opgeslurpt. En je tips? Het is je gelukt… het heeft me aan het denken gezet. Volgend jaar laat ik je weten wat ik er mee heb gedaan!”Thea Coolen, manager Ronald McDonald Kindervallei

Workshops en coachingsessies

Groepsworkshops en individuele coachingstrajecten

Live en online

Pascale geeft groepsworkshops en individuele coachingstrajecten. Live kun je deze boeken in Maastricht. Maar ze zijn ook beschikbaar online.

In-company

Je kunt Pascale ook boeken voor het geven van in-company workshops. Meer informatie nodig? Neem contact op via info@pascalebruinen.com en Pascale denkt graag met je mee!

Groepsworkshop ‘Zelfherstel van Binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’

De workshop gebaseerd op het gelijknamige boek dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom sommige huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Deze workshop (voorheen: Gedachtekracht Basis) is het resultaat van Pascale’s jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de verstrekkende invloed die jouw mindset heeft op je gezondheid en levensverwachting.

In deze interactieve workshop deelt Pascale op een laagdrempelige manier interessante wetenschappelijke inzichten en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over je eigen gezondheid. Want de rode draad uit de nieuwste onderzoeken is dat je het overgrote deel van je gezondheid zelf in de hand hebt. Je mindset blijkt daarbij een cruciale rol te spelen en direct invloed te hebben op het verouderings- en ziekteproces.

Onderwerpen

Maak tijdens deze workshop een reis door de wondere wereld van de mind-body connectie! De verbinding tussen je geest en je lichaam blijkt nog inniger te zijn dan we lange tijd hebben aangenomen. Pascale neemt je mee op een innerlijke expeditie naar fascinerende fenomenen zoals:

* Het placebo-effect: het geloof in de werking van een neppil, nepbehandeling of nepoperatie leidt tot verbetering van gezondheidsklachten en in extreme gevallen zelfs tot volledige genezing;

* Het nocebo-effect: het geloof dat een medicament, behandeling of operatie niet zal werken leidt tot negatieve gezondheidseffecten en in extreme gevallen zelfs tot overlijden;

* De feedbacklus: al jouw cellen luisteren 24/7 naar alle signalen die zowel van buitenaf als van binnenuit komen. Daar horen je gedachten en emoties ook bij. In zekere zin word je zo wat je denkt;

* Biofeedback: als je bewust bepaalde intenties zendt naar delen van je lichaam, blijk je in staat te zijn om je lichaam hiernaar te laten luisteren;

* Neuroplasticiteit: de natuurlijke aanpassingsmogelijkheid van je hersenen. Nieuwe dingen leren leidt tot nieuwe neurale connecties. Goed nieuws want in principe hoeft niets te blijven zoals het was, je kunt zelf veel ten goede veranderen en bovendien je risico op alzheimer aanzienlijk verminderen;

* De biologische effecten van conditionering;

* De biologische effecten van meditatie, affirmaties en visualisaties;

Bovendien wordt besproken wat we kunnen leren van mensen die tegen alle verwachtingen in een dodelijke ziekte hebben overleefd (tip: het heeft heel veel te maken met innerlijke – geestelijke – processen).

Na deze workshop zul je nooit meer op dezelfde manier naar je geest en lichaam kijken! Je zult voorzien zijn van voldoende bagage om zelf actief aan de slag te gaan met de geleerde principes zodat je jouw gezondheid en levensverwachting in de meest positieve richting kunt sturen.

Optimaal Integraal!

Als je slecht nieuws hebt gekregen van je arts of nog geen definitief uitsluitsel hebt of iets goed- of kwaadaardig is de wachttijd tot je operatie of behandeling doorgaans zeer stressvol en zenuwslopend. Het goede nieuws is dat dit niet zo hoeft te zijn!

Toen Pascale zelf moest toeleven naar een operatie waarbij het erop of eronder kon zijn, besloot ze zowel geestelijk als lichamelijk zo fit mogelijk de OK in gaan. Zo creëerde ze een uitgebalanceerd programma van ‘buitenwerk’ – gezonde voeding, sporten, bewegen, ontspanning, humor, onderdompeling in de natuur, ruimte voor warme sociale contacten – en ‘binnenwerk’ – meditaties, visualisaties (door middel van beelden een bepaalde situatie zo levendig mogelijk in de geest oproepen) en affirmaties (positieve, krachtige uitspraken hardop zeggen of opschrijven) waardoor ze steeds meer vertrouwen in een goede afloop kreeg.
Pascale heeft dit programma ‘Optimaal Integraal!’ gedoopt, omdat het een perfecte combinatie is van reguliere medische behandelingen, gezonde leefstijltoepassingen en het bewust inzetten van geestkracht om je gezondheid in de meest positieve richting te sturen.
Aan de hand van haar eigen ervaringen heeft ze ondervonden dat onder meer door middel van visualisaties (gedetailleerd in je geest voor je zien van de best mogelijke uitkomst) pijnbeleving en lichamelijk herstel voor een groot deel te beïnvloeden zijn.
Na haar zware operatie (waarvan de uitkomst gelukkig goed was) heeft ze geen enkele pijnstilling – zelfs nog geen paracetamol! – nodig gehad, terwijl haar anesthesist haar vooraf vanwege de zwaarte van de operatie extra verdoving via een slangetje in de rug ten zeerste had aangeraden. Ook is ze vervolgens razendsnel hersteld, precies zoals ze zich dit vooraf ook had gevisualiseerd.
In deze workshop deelt ze hoe ze dit resultaat heeft bereikt zodat iedereen haar ‘Optimaal Integraal!’- methode met succes kan leren toepassen en je leert hoe je je eigen placebo kunt zijn.

Voor wie?

Deze workshop is voor iedereen die:

 • gezond is en dat graag wil blijven;
 • een (ernstige) gezondheidsuitdaging ervaart;
 • wil leren hoe je je eigen placebo kunt worden;
 • op zoek is naar een natuurlijke manier om het immuunsysteem te boosten;
 • wacht op een spannende operatie, behandeling of uitslag en zich daar optimaal op voor wil bereiden.

Duur: vier uur inclusief korte pauze.

Investering: € 100,- inclusief btw per persoon.

Locatie: Maastricht.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Zelfherstel van binnenuit: individuele coaching sessie

NU OOK ONLINE!

Individuele mind boost sessies gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom steeds meer huisartsen en andere zorgverleners dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Boost een-op-een je geloof in de best mogelijke uitkomst en een snel herstel en laat het zelfherstellende vermogen van je lichaam optimaal zijn werk doen! 

Individuele coaching sessies zijn enerzijds gebaseerd op Pascale’s jarenlange bestudering van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gedachten, gevoelens en overtuigingen op het lichaam en anderzijds op haar eigen ervaringen.

Ze kunnen vooral interessant zijn voor mensen die (ernstige) medische problematiek ervaren en op zoek zijn naar optimaal vertrouwen in de best mogelijke afloop. Misschien moet je een spannende medische behandeling ondergaan, wacht je op een operatie of moet je omgaan met een moeilijke diagnose en wil je niet in angst leven maar juist een rotsvast geloof in genezing en een snel herstel krijgen.

Of misschien wil je graag leren hoe je succesvolle affirmaties en visualisaties kunt doen waardoor je minder stress, pijn en bijwerkingen van je medicatie en behandeling ervaart, je immuunsysteem een boost kunt geven en jouw levenskwaliteit aanzienlijk kunt verhogen.

Deze individuele coaching sessies zijn ook zeer geschikt om meer rust te leren ervaren en je doelen beter binnen bereik te krijgen. In een coaching sessie levert Pascale maatwerk, toegespitst op jouw unieke persoonlijke situatie, zodat je leert wat je zelf kunt doen om de best mogelijke uitkomst te bewerkstelligen.
 
Zowel de live als de online sessies zijn inclusief:
* een gratis telefonisch intakegesprek (30 minuten);
* op de persoonlijke situatie afgestemde affirmaties;
* gepersonaliseerde afbeeldingen voor visualisaties om thuis mee te oefenen (voor zover van toepassing).

Investering: 

Live: € 125,- inclusief btw per uur. De sessies op locatie worden gegeven in Medisch Centrum Well, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Online: € 105,- inclusief btw per uur. 

Hieronder zie je wat sfeerbeelden van de locatie Medisch Centrum WEL.

 


Boek deze individuele Mind Boost Sessie

Coachingstraject Optimaal Integraal! Zelfherstelactivatie bij operatie, chemotherapie en bestraling

Coachingstraject gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom huisartsen, leefstislartsen, oncologen, verloskundigen en fysiotherapeuten dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Inhoud 

Set van 4 individuele coachingssessies van 1 uur waarbij je leert hoe je je hersenen met behulp van de kracht van herhaling van meditaties, affirmaties en visualisaties intensief kunt trainen om ontspannen toe te leven naar je operatie, chemotherapie of bestraling en deze vol vertrouwen te ondergaan. Daarnaast krijg je praktische adviezen hoe je jezelf ook anderszins zo goed mogelijk kunt voorbereiden op je ingreep en behandeling zodat je jezelf optimaal positief conditioneert (beïnvloedt). Deze vorm van coaching is gebaseerd op de wetenschap achter de mechanismes van het placebo-effect en zorgt voor het ‘downloaden’ van positieve overtuigingen in je ‘systeem’. Hierdoor ontstaat een positief verwachtingspatroon dat zorgt voor een beter werkend afweersysteem, vermindering van pijn en een sneller herstel.

Meditaties

Meditatie is noodzakelijk om in een ontspannen en kalme staat te komen. Regelmatige meditatie zorgt voor het krimpen van de amygdala, het angstcentrum in je brein waardoor je minder snel angstig of paniekerig wordt en minder gaat piekeren. Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning. Daarnaast veroorzaakt regelmatige meditatie een verdikking van de prefrontale cortex, het deel van je brein dat ziet op concentratie en relativeringsvermogen, waardoor je betere beslissingen zult kunnen nemen. Meditatie is noodzakelijk om in de juiste ontvankelijke staat te komen voor het effectief doen van visualisaties.

Affirmaties

Het herhaaldelijk denken, uitspreken en opschrijven van affirmaties, krachtige positieve spreuken (in dit geval over je operatie, chemokuur of bestraling en herstel) geeft je op den duur steeds meer vertrouwen in je lichaam en in de best mogelijke afloop. Dat zorgt op zijn beurt voor meer optimisme en ontspanning. Hersenen geloven bovendien datgene wat ze herhaaldelijk te horen krijgen. Door steeds opnieuw affirmaties te doen, bereiken je hersenen op een gegeven moment een omslagpunt waarop ze deze positieve boodschappen voor waar gaan aannemen. Er worden dan nieuwe neurale verbindingen aangelegd, connecties tussen de zenuwcellen in je brein, waardoor je hersenen je lichaam anders gaan aansturen en je oude, negatieve, overtuigingen langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen.

Visualisaties

Visualiseren is het in je geest met gesloten ogen zo levendig mogelijk voor je zien van een gewenst scenario. Omdat je hersenen vrijwel geen verschil kunnen zien tussen werkelijkheid en verbeelding zorgen herhaaldelijke visualisaties ervoor dat je brein de voorgestelde beelden op den duur als levensecht gaat ervaren. Op dat moment gaan je hersenen je lichaam anders aansturen en maken ze helende stofjes aan die jouw immuunsysteem en herstel bevorderen. Hoe vaker je brein dezelfde positieve informatie over het verloop van je operatie, chemokuur of bestraling door middel van een visualisatie krijgt aangeboden, hoe groter jouw positieve verwachtingspatroon wordt en hoe meer je brein al gaat ‘voorsorteren’ op deze toekomst. In deze coachingssessies leer je hoe je jouw aandacht bewust en uitsluitend op een perfect verlopende operatie, chemokuur of bestraling en een supersnel genezingsproces kunt richten voor de best mogelijke uitkomst.

Boost van je imuunsysteem 

Tijdens deze coachingssessies krijg je ook uitleg over de wetenschap achter deze vorm van hersentraining. In aanloop naar je operatie ontdek je zo hoe je je angst, bezorgdheid en stress gaandeweg achter je kunt laten en kunt vervangen door vertrouwen, optimisme en ontspanning. Door het ervaren van positieve emoties en het activeren van de relaxation response krijgt je immuunsysteem een enorme boost, iets dat in deze fase van je leven extra belangrijk is.

Daarnaast krijg je instructies hoe je effectief kunt mediteren, affirmeren en visualiseren, waarna je dit tijdens de coachingssessies onder begeleiding zelf gaat oefenen. Vervolgens krijg je ‘huiswerk’ mee in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties, afgestemd op jouw persoonlijke situatie, die je thuis regelmatig moet doen.

Gewenst resultaat bij operatie 

Voorafgaand aan de operatie: 

 • Minimaliseren van angst, spanning en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen over de anesthesie, operatie, uitslag en herstel door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect weten we dat je hersenen hierdoor helende stofjes gaan aanmaken waardoor je immuunsysteem een boost krijgt en je ook andere heilzame effecten op je gezondheid zult ervaren. Pascale Bruinen noemt dit de ‘helende hersenspoeling’.

Tijdens de operatie:

Zo min mogelijk anesthesie;

 • Zo min mogelijk bloedverlies;
 • Zo kort mogelijke operatie;
 • Mentaal fit, ontspannen en vol vertrouwen de anesthesie en operatie ondergaan.

Na de operatie:

 • Een geslaagde operatie;
 • Zo min mogelijk pijn hebben;
 • Zo min mogelijk misselijkheid en ongemak ervaren;
 • Zo snel mogelijk herstellen;
 • Zo snel mogelijk terug naar huis mogen;
 • Een zo mooi mogelijk litteken.

Gewenst resultaat bij chemotherapie en/of bestraling 

Voorafgaand aan de chemotherapie en/of bestraling 

 • Minimaliseren van angst, spanning en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen over je chemotherapie en/of bestraling door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect weten we dat je hersenen hierdoor helende stofjes gaan aanmaken waardoor je immuunsysteem een boost krijgt en je ook andere heilzame effecten op je gezondheid zult ervaren;
 • Minimaliseren van misselijkheid bij voorbaat: kankerpatiënten die tijdens eerdere chemotherapie misselijk zijn geworden en een volgende sessie ondergaan blijken al misselijk te kunnen worden als ze iets zien of ruiken dat hen alleen doet dénken aan de eerdere behandeling, bijvoorbeeld de aanblik van de behandelkamer of de geur die in de kliniek hing;
 • Verhoogd controlegevoel over de lichamelijke symptomen van kanker en de behandeling daarvan;
 • Verbetering rouwverwerking.

Tijdens chemotherapie en/of bestraling 

 • Ontspannen staat, vol vertrouwen en optimisme;
 • Focus op positieve kanten van chemotherapie en/of bestraling.

Na chemotherapie en/of bestraling 

 • Zo min mogelijk ervaren van bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, afkeer van bepaalde voedingsmiddelen, slapeloosheid, vermoeidheid, doof gevoel, angst, depressieve gevoelens, opvliegers;
 • Zo snel mogelijk herstel;
 • Vergroting levenskwaliteit.
Duur: vier individuele coachingssessies van elk 1 uur. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze dagelijks thuis oefenen met het doen van meditaties, affirmaties en visualisaties.
Locatie: Medisch Centrum Well, Oranjeplein 201 in Maastricht.
Investering:  Vier live coachingssessies op locatie in Maastricht: € 450,- inclusief 21% btw.
Vier online coachingssessies: € 325,- inclusief 21% btw. Inbegrepen bij deze vier coachingssessies is een gratis telefonisch intakegesprek van maximaal 30 minuten.
Aangeraden wordt om Pascale Bruinens boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ te lezen ter verdere ondersteuning van het traject.
Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à € 0,21 per kilometer.

Boek deze workshop

COACHINGSTRAJECT RESET JE MINDSET!

Coachingstraject gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom steeds meer huisartsen en andere zorgverleners dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Inhoud

Set van 4 individuele coachingssessies van 1 uur waarbij je leert hoe je je hersenen met behulp van de kracht van herhaling van meditaties, affirmaties en visualisaties intensief kunt trainen om een positieve mindset te ontwikkelen. Laat jouw beperkende overtuigingen voorgoed achter je en ervaar hoe jij jezelf optimaal positief kunt conditioneren (beïnvloeden)! Deze vorm van coaching is gebaseerd op de wetenschap achter de mechanismes van het placebo-effect en zorgt voor het ‘downloaden’ van positieve overtuigingen in je ‘systeem’.

Meditaties

Meditatie is noodzakelijk om in een ontspannen en kalme staat te komen. Regelmatige meditatie zorgt voor het krimpen van de amygdala, het angstcentrum in je brein waardoor je minder snel angstig of paniekerig wordt en minder gaat piekeren. Hierdoor ervaar je tevens meer rust en ontspanning. Daarnaast veroorzaakt regelmatige meditatie een verdikking van de prefrontale cortex, het deel van je brein dat ziet op concentratie en relativeringsvermogen, waardoor je betere beslissingen zult kunnen nemen. Van meditatie is ook bekend dat het leidt tot vergroting van geluksgevoelens en gevoelens van verbondenheid, terwijl het je tegelijkertijd helpt om ongezonde gehechtheid aan iets of iemand los te laten. Meditatie is ten slotte noodzakelijk om in de juiste ontvankelijke staat te komen voor het effectief doen van visualisaties.

Affirmaties

Het herhaaldelijk denken, uitspreken en opschrijven van affirmaties, krachtige positieve spreuken (in dit geval over hoe je je graag zou willen voelen) geeft je op den duur steeds meer zelfvertrouwen en stimuleert je positieve emoties. Dat zorgt op zijn beurt voor meer optimisme en ontspanning. Hersenen geloven namelijk datgene wat ze herhaaldelijk te horen krijgen. Door steeds opnieuw affirmaties te doen, bereiken je hersenen op een gegeven moment een omslagpunt waarop ze deze positieve boodschappen voor waar gaan aannemen. Er worden dan nieuwe neurale verbindingen aangelegd, connecties tussen de zenuwcellen in je brein, waardoor je hersenen je lichaam anders gaan aansturen en je oude, negatieve, overtuigingen langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen en plaats maken voor nieuwe positieve overtuigingen.

Visualisaties

Visualiseren is het in je geest met gesloten ogen zo levendig mogelijk voor je zien van een gewenst scenario. In dit geval zie je voor je hoe jouw ideale leven eruit ziet. Omdat je hersenen vrijwel geen verschil kunnen zien tussen werkelijkheid en verbeelding zorgen herhaaldelijke visualisaties ervoor dat je brein de voorgestelde beelden op den duur als levensecht gaat ervaren. Op dat moment gaan je hersenen je lichaam anders aansturen waardoor je vaker positieve gedachten, gevoelens en overtuigingen zult ervaren. Hierdoor ga je ander gedrag vertonen en zul je vaker in actie komen en je doelen beter binnen bereik krijgen. Hoe vaker je brein dezelfde positieve informatie door middel van een visualisatie krijgt aangeboden, hoe groter jouw positieve verwachtingspatroon wordt en hoe meer je brein al gaat ‘voorsorteren’ op deze toekomst. In deze coachingssessies leer je hoe je jouw aandacht bewust en uitsluitend kunt richten op de best mogelijke uitkomst.

Gebaseerd op wetenschap

Tijdens deze coachingssessies krijg je ook uitleg over de wetenschap achter deze vorm van hersentraining. Zo ontdek je hoe je je angst, bezorgdheid en stress gaandeweg achter je kunt laten en kunt vervangen door vertrouwen, optimisme en ontspanning. Bovendien doe je verschillende oefeningen om negatieve gedachten en overtuigingen om te buigen naar positieve.

Daarnaast krijg je instructies hoe je effectief kunt mediteren, affirmeren en visualiseren, waarna je dit tijdens de coachingssessies onder begeleiding zelf gaat oefenen. Vervolgens krijg je ‘huiswerk’ mee in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties, afgestemd op jouw persoonlijke situatie, die je thuis regelmatig moet doen.

Gewenst resultaat

 • Minimaliseren van angst, spanning, piekeren, overprikkeldheid en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Maximaliseren van positieve emoties zoals tevredenheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid, vreugde, compassie en gevoelens van geluk en verbondenheid;
 • Loslaten van ongezonde gehechtheid aan iets of iemand;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat en jij je weer lekker in je vel voelt;
 • Leren om eigen regie te houden over je mindset.

Doelgroep: Iedereen die minder stress en meer ontspanning wil; iedereen die last heeft van beperkende overtuigingen, negatieve mindset, piekeren, gebrek aan (zelf)vertrouwen.

Duur: Vier coachingssessies van elk 1 uur. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze dagelijks thuis oefenen met het doen van meditaties, affirmaties, visualisaties en het ombuigen van hun gedachten.
Locatie: Medisch Centrum Well, Oranjeplein 201 in Maastricht.
Investering:  Vier live coachingssessies op locatie in Maastricht: € 450,- inclusief 21% btw. Het gehele bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inbegrepen bij deze vier coachingssessies is een gratis telefonisch intakegesprek van maximaal 30 minuten.
Vier online coachingssessies: € 325,- inclusief 21% btw.
Aangeraden wordt om Pascale Bruinens boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ te lezen ter verdere ondersteuning van het traject.
Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à € 0,21 per kilometer.

Boek deze workshop

Workshop ‘Leren Visualiseren!’

De workshop gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ waarin het onderwerp visualisaties uitgebreid aan bod komt. Het boek mag zich verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom sommige huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

In deze praktijkgerichte interactieve groepsworkshop neemt Pascale je mee in de wondere wereld van je verbeeldingskracht die niet alleen een bewezen helend effect heeft maar ook een uitstekende tool is om je droom te helpen realiseren of obstakels in je leven te verwijderen. Op beide gebieden is Pascale zelf ervaringsdeskundige. Na een stuk theorie ga je zelf aan de slag met verschillende oefeningen zodat je na thuiskomst precies weet hoe je effectief kunt visualiseren.

Positieve effecten op gezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat visualisatie een krachtig middel is om je gezondheid positief te beïnvloeden. Dit komt omdat onze hersenen nauwelijks tot geen verschil kunnen zien tussen een beeld dat je zo levendig mogelijk met al je zintuigen oproept in je geest en de ‘echte’ werkelijkheid om je heen. Zo is gebleken dat visualisatie – mits op de juiste wijze toegepast – onder meer kan leiden tot vermindering van pijn, minder bijwerkingen bij chemotherapie en bestraling zoals doof gevoel, misselijkheid en braken,  minder angst/spanning/stress, versterking van het immuunsysteem, meer spierkracht, grotere mobiliteit/sneller herstel na operaties (bijvoorbeeld in revalidatietrajecten) en betere sportprestaties. Niet voor niets wordt visualisatie al jarenlang met succes toegepast door topsporters zoals topturner Epke Zonderland, tenniscrack Novak Djokovic en Bayern München voetballer Robert Lewandowski, om er maar een paar te noemen. Wereldkampioen boksen Muhammad Ali paste – mogelijk als een van de eersten – visualisatie al met groot succes toe in de jaren zeventig. Zelfs Nike besteedt nu veel aandacht aan de kracht van visualisatie onder de slogan ‘Train your brain like a muscle’.

In deze workshop deelt Pascale ook haar eigen ervaring op dit vlak. Toen zij een paar jaar geleden onverwacht een zware operatie moest ondergaan – waarbij de anesthesist vooraf had geadviseerd om naast de morfinepomp ook extra pijnstilling toe te dienen via een slangetje in de rug –  heeft zij zich op deze ingreep voorbereid door het doen van intensieve visualisaties in combinatie met meditatie en affirmaties (het herhalen van krachtige, positieve zinnen). Hierdoor heeft zij tot verbijstering van arts en verpleging na haar operatie geen enkele pijnbestrijding nodig gehad, zelfs geen paracetamol!

Cruciaal instrument bij het bereiken van je droom

Daarnaast is visualisatie een belangrijke tool bij de toepassing van de wet van de aantrekkingskracht. Zo weet Pascale eveneens uit eigen ervaring dat het levendig in geuren en kleuren voor je ‘zien’ van jouw gedroomde werkelijkheid echt helpt om je geloof in jouw droom zo diep mogelijk te ‘installeren’. Daardoor ga je deze gewenste realiteit steeds meer naar je toe trekken.

In deze workshop:

 • leer je wat visualisatie is en welke soorten visualisaties bestaan;
 • ontdek je waarom visualisatie biologische effecten heeft op het lichaam;
 • worden diverse wetenschappelijke onderzoeken besproken waaruit de positieve effecten van visualisatie blijken;
 • leer je hoe je visualisatie zelf succesvol kunt toepassen om je droom te bereiken en om je gezondheid positief te beïnvloeden. Afhankelijk van eventueel bestaande ziekte – en klachtenscenario’s worden de daarbij behorende visualisatiemogelijkheden besproken. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de belangrijke rol van meditatie en affirmaties;
 • pas je het geleerde meteen toe in diverse visualisatie-oefeningen en
 • ervaar je de bijzondere helende kracht van groepsintenties. Dat gebeurt in de vorm van groepsgewijze visualisatie-oefeningen waarbij deelnemers aan één uitgekozen persoon gelijktijdig in gedachten dezelfde helende intentie ‘sturen’ en daarbij die persoon in gedachten levendig voor zich zien in de door deze gewenste staat. Dat kan bij ziekte of bepaalde gezondheidsklachten maar ook bij ervaren blokkades op weg naar je droom of andere problematiek waar je last van hebt. Uit de vele duizenden reacties wereldwijd van deelnemers aan dit soort sessies komt inmiddels naar voren dat zowel de ontvangers als degenen die de helende intenties zenden grote positieve veranderingen ervaren in hun leven, zowel op het vlak van gezondheid als op verschillende andere levensgebieden.

Duur: vier uur inclusief korte pauze.

Locatie: Maastricht.

Investering: € 100,- inclusief btw en inclusief een gratis digitale visualisatie naar keuze die je thuis kunt beluisteren.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Workshop Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid

De groepsworkshop Magie van Manifestatie (voorheen Gedachtekracht Pro) gaat over de invloed van gedachten op je eigen werkelijkheid. Oftewel hoe je jouw zintuiglijke realiteit kunt co-creëren door het bewust inzetten van jouw gedachtekracht. Pascale is op dit gebied ervaringsdeskundige. Tijdens de workshop zal ook duidelijk worden wat de afbeelding van een uil in een boom met dit onderwerp te maken heeft.

Voor iedereen die zijn leven bewust in de juiste richting wil sturen en zijn dromen wil waarmaken!

Wil jij het beste uit jezelf en uit je leven halen? Wil je niet langer alleen maar denken over je droom, maar nu écht eens een concrete stap zetten in de richting van verwezenlijking? Wil je misschien eindelijk die negatieve spiraal doorbreken waarin je het ene na het andere probleem of lichamelijke klacht aantrekt? Of wil je juist eerst ontdekken wat jouw droom is?
Neem dan deel aan deze workshop die je op een speelse wijze leert kennismaken met de universele natuurwet van de aantrekkingskracht en hoe je deze wet voor je kunt laten werken!

Onderwerpen

In deze workshop ga je samen met Pascale op zoek naar de magie van manifestatie: hoe iets dat begint als een sterk verlangen in je geest, zich uiteindelijk verwezenlijkt in de zintuiglijke realiteit van alledag. Daartoe:

* Maak je kennis met de wet van de aantrekkingskracht, een universele natuurwet die stelt dat je datgene aantrekt waar je – bewust of onbewust – aan denkt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deze wet succesvol toe te passen zodat jouw wens werkelijkheid wordt?

* Leer je wat de valkuilen zijn. Waardoor bereik je ondanks goede bedoelingen en hard werken niet wat je wilt?

* Krijg je antwoord op de vraag hoe het kan dat een onstoffelijke gedachte zich manifesteert als materie die we kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen? Daartoe duikt Pascale, die zelf ervaringsdeskundige is op dit vlak, met jullie in diverse bijzondere fenomen zoals:

 1. het principe van non-localiteit: deeltjes die eerst contact met elkaar hadden en vervolgens gescheiden worden, blijven zich daarna voor altijd van elkaar bewust en blijven elkaar onmiddellijk beïnvloeden ongeacht de afstand tussen beide en zonder enige uitwisseling van kracht of energie.
 2. het observer effect: kwantumfysica-deskundigen hebben ontdekt dat de persoon die de allerkleinste deeltjes meet en observeert, het gedrag van energie en materie beïnvloedt. Hieruit zou je kunnen afleiden dat menselijk bewustzijn scheppingskracht heeft.
 3. het onzichtbare veld van oneindige mogelijkheden waarin alles met alles is verbonden. In tegenstelling tot hetgeen altijd werd aangenomen, blijkt op het allerkleinste niveau alles voortdurend in beweging te zijn in plaats van vaste vormen te hebben. De kwantum fysica leert dat materie hier grotendeels bestaat uit energie. Onze geest blijkt deze energie te kunnen beïnvloeden.

* Bespreekt Pascale een reeks spraakmakende voorbeelden van wetenschappelijke onderzoeken en experimenten die het bestaan van dit veld lijken te bevestigen. In dit kader bespreekt ze opmerkelijk gedrag van mensen, dieren, planten en zelfs machines (Random Event Generators). Deze blijken allemaal te kunnen worden beïnvloed puur door menselijke gedachtenkracht en dus zonder dat er sprake is van direct onderling contact of gerichte handelingen.

Na deze workshop ben je in staat om de wet van de aantrekkingskracht op de juiste wijze toe te passen en weet je hoe je de valkuilen kunt omzeilen. Je kunt de geleerde principes meteen in de praktijk brengen zodat je jouw leven in de meest positieve richting kunt sturen.

Wat de beste van de rest onderscheidt is je mindset.‘ – Bianca Andreescu, 19-jarige winnares US Open 2019 en groot fan van visualisatie.

Duur: vier uur inclusief korte pauze.

Locatie: Maastricht.

Investering : € 100,- inclusief BTW per persoon en een gratis – desgewenst gesigneerd – exemplaar van Pascale’s boek ‘Het Jaar van de Uil’.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

D R I J F V E R E N, Inspiratie Ochtend voor Ondernemers

Vitaliteitsprofessional Anita Verstappen (PreventiVIO), beeldend kunstenares Claudia Volders en Pascale hebben gezamenlijk een inspiratie-ochtend samengesteld voor ondernemers en ondernemende mensen getiteld ‘D R I J F V E R E N’. Tijdens deze ochtend worden ondernemers in een informele, gezellige en sfeervolle setting uitgenodigd om te reflecteren op hun kernwaarden en drijfveren; waarom zijn ze ooit gaan doen wat ze doen? Waar worden ze gelukkig van? Hoe kunnen ze hun hart en ziel nog beter tot uiting brengen in hun bedrijf?
Gun het jezelf om, net als die collega-ondernemers die jou met veel plezier en voldoening voorgingen, ook jouw drijfveren op een verrassende manier te (her)ijken!

Trainers: Anita Verstappen, Claudia Volders, Pascale Bruinen

Duur: vier uur inclusief korte pauze.

Kosten: € 130,- inclusief btw per persoon.

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten a 21 c per km.

Aanmelden: in overleg via info@preventivio.nl


Meer weten

Op maat

Volg je liever geen workshop in groepsverband, dan is een privé-workshop (bijvoorbeeld een-op-een) een uitstekend alternatief waarbij Pascale specifiek de focus zal leggen op jouw persoonlijke situatie. Maar incompany workshops zijn uiteraard ook mogelijk. Zoek je deze of een andere invulling op maat, neem dan contact met Pascale op via info@pascalebruinen.com.


Neem contact op

Impressie van workshoplocatie yogastudio Yoga & More Maastricht:

 


Reviews Workshops

Reviews Workshops

Reviews individuele Mind Boost Sessies: 

‘Wij kregen een persoonlijke Mind Boost Sessie van Pascale. Dit was zeer de moeite waard en heeft ons niet alleen geholpen in een periode met grote uitdagingen maar zeker ook in de tijd erna. De kracht van Pascale is dat ze met beide benen op de grond staat, zelf de technieken toepast en het onderbouwt met wetenschappelijke onderzoeken. Ook de persoonlijk op ons afgestemde documentatie was heel goed verzorgd en waardevol. De kracht van de Mind Body connectie zou veel meer aandacht moeten krijgen. Hoe je denkt bepaalt alles in je leven. Pascale bedankt!’– Yvonne en Jan-Willem

‘Aan het begin van mijn behandeling ben ik via familie in contact gekomen met Pascale Bruinen. Nadat zij 18 jaar werkzaam is geweest als officier van justitie heeft zij zich de laatste jaren gericht op de kracht van de menselijke geest en hoe je je bewustzijn in kan zetten om je gezondheid te bevorderen. Na een telefoontje met haar waarin ze kort al een beetje vertelde wat zij doet en waar ze mij mee kon helpen, vertrokken we enthousiast richting Limburg voor een privé mindboost sessie.

Tijdens de mindboostsessie vertelde Pascale vol passie over de kracht van het bewustzijn en hoe dit je kan helpen, in mijn geval, je lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen om te kunnen genezen. Een bekend voorbeeld wat zij gaf van wanneer het bewustzijn invloed heeft op de gezondheid is het zo genoemde placebo-effect. Mensen met een bepaalde ziekte komen in een onderzoeksgroep en krijgen een neppil, nepbehandeling of soms zelfs een nepoperatie. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer patiënten overtuigd zijn dat zij de behandeling krijgen die werkt, dit een positief effect heeft op hun gezondheid en soms zelfs leidt tot genezing. Kort door de bocht, een rotsvast geloof in genezing heeft effect op je gezondheid en welzijn.

Het voorbeeld andersom is wellicht wat meer bekend. Wanneer je voor een moeilijke opdracht staat en je in gedachten maar blijft herhalen dat je het niet kan, het vast niet gaat lukken, het dan ook dikwijls niet lukt om die moeilijk opdracht goed uit te voeren. Hetgeen wat Pascale je bij wil brengen is dat je je bewustzijn dus ook in kan zetten om die moeilijke opdracht wel succesvol af te ronden door in je hoofd te blijven herhalen dat dit zeker gaat lukken, je alle kennis in huis hebt om dit te kunnen etc. En in mijn geval is het geen opdracht maar gaat het om m’n lijf.

Vanuit dit perspectief heeft Pascale verschillende handvatten gegeven om mijn eigen bewustzijn te trainen om zo mijn zelfhelend vermogen van mijn lichaam aan te spreken. Een paar handvatten die ze me gaf probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen. Vanuit het gegeven dat het bewustzijn invloed heeft op je lichaam zijn er overtuigende gedachten nodig om je lijf aan te spreken. Pascale noemt dit affirmaties. Dit zijn krachtige zinnen die je dagelijks hardop uitspreekt. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan: “Ik ben sterk, krachtig en kerngezond”. In mijn eigen woorden hoe het dan zou moeten werken: je herhaalt deze zin dagelijks hardop en daardoor gaat je lijf ‘denken’ dat het waar is en zich daarnaar gedragen. Je lichaam kan namelijk geen onderscheid maken in wat ‘waar’ is of wat ‘gedachten’ zijn. Ik heb zelf twee zinnen opgeschreven en die hangen naast de spiegel in de badkamer. Iedere dag bij het tandenpoetsen spreek ik deze zinnen hardop uit. In het begin natuurlijk ontzettend raar en onwennig. Maar inmiddels hoort het bij mijn routine en geeft het me kracht en word ik er vrolijk van. In mijn geval heeft het natuurlijk betrekking op mijn gezondheid maar ik ben er ook wel van overtuigd dat wanneer je iets voor jezelf wilt bereiken en je dit hardop uitspreekt je dichterbij het doel zult komen.

Naast het uitspreken van affirmaties kan je volgens Pascale je lijf ook helpen door te visualiseren. Dus in gedachten nemen wat je wil dat er gaat gebeuren. Zoals ik in een eerdere blog al eens schreef, stelde ik me tijdens de bestralingen voor dat de stralingen grondig en secuur alle kankercellen kapot laserde. Het was een hele lichtshow geweest gedurende 27 bestralingen, maar inmiddels ziet het er in mijn visualisatie weer blinkend schoon uit in dat hersenpannetje van mij.

Pascale gaf tijdens de sessie nog een ander voorbeeld waaruit de connectie tussen je bewustzijn en je lichaam heel duidelijk naar voren komt. Iedereen heeft het vast weleens meegemaakt. Je hebt ruzie gehad met je geliefde, beste vriendin, baas, noem iemand. En je moet het kwijt dus je vertelt dit verhaal aan een naaste. Op het moment dat je de ruzie weer herbeleefd doordat je erover vertelt, heb je vaak dezelfde lichamelijke reacties en emoties als die je had tijdens de daadwerkelijke ruzie. Daarnaast kan het dan ook nog zo zijn dat je het naast met je moeder ook nog bespreekt met je buurvrouw, je zus en de kapper en heb je voor je lijf vier keer ruzie gehad met alle spanningen en emoties die daarbij komen kijken. Terwijl het in praktijk eigenlijk maar één ruzie was. Nu is daar uiteraard niet mee gezegd dat je je verhaal niet moet delen als iets je hoog zit maar ik merk wel dat ik mijn gal over de automobilist die me net bijna van mijn sokken reed niet altijd meer de moeite waard vind om te spuien bij mijn naasten. En om eerlijk te zijn, kan ik dit soort dingetjes sneller van me af laten glijden inmiddels’ – Jany Veldhuis.

Reviews workshop Gedachtenkracht Basis:

‘Ik wil je nog een keer hartelijk bedanken voor de bijzonder boeiende, uitermate inspirerende en tot in de puntjes verzorgde workshop Gedachtenkracht Basis. Wat een geweldig interessante materie en door jou zo helder en boeiend gebracht! Mijn complimenten en diep respect voor jou! Gisteravond heb ik meteen jouw tips in de praktijk gebracht en het werkte!’ – C.T.

‘De workshop heeft mij geleerd hoe ik negatieve gedachten om kan zetten in positieve gedachten en wat het belang/effect hiervan is. Dit is iets waar ik nu iedere dag bij stil ben gaan staan en wat ik dagelijks toepas. Ook was de invloed van de geest op het lichaam een enorme leer wat ik in mijn studie geneeskunde maar weinig ben tegengekomen maar wat naar mijn mening ontzettend belangrijk is. Van Pascale zou nog menig geneeskundestudent/dokter veel kunnen leren!’– Daphne Vaassens, geneeskundestudente

‘De workshop heb ik als een gezellig, leuk en bijzonder leerproces ervaren. Volgende week begin ik aan een cursus meditatie!’ Bartho 

‘In de workshop Gedachtenkracht Basis laat Pascale je kennismaken met een wereld die je zelf eigenlijk al heel goed zou moeten kennen: de wereld van je eigen lichaam en geest en de effecten van je gedachten op je gezondheid. Men zegt wel dat je naar je lichaam moet luisteren, maar je lichaam luistert ook naar jou. Het weetje dat je (onbewust) gemiddeld heel veel meer negatieve dan positieve gedachten hebt, met de daarbij behorende nadelige effecten op je gezondheid, was voor mij een wake up call. Pascale geeft je in de workshop uitleg hoe je je van je negatieve gedachten bewust kunt worden en deze kunt verminderen of beter nog, veranderen in positieve gedachten en dus positieve signalen voor je lichaam. Een geweldige manier om aan je gezondheid te werken! Dank je wel, Pascale. Tot een volgende workshop!’ – Nicole Gilissen

‘De workshop heb ik als zeer interessant ervaren, heldere uitleg met veel voorbeelden die tot de verbeelding spraken. Nu was ik natuurlijk niet helemaal onbekend met de materie maar ik heb de drie punten (meditatie, visualisatie en affirmatie) gelijk in praktijk gebracht. Dat werkte voor mij perfect!’  – Fons de Visser van Stichting Zindividu (organisatie die kankerpatiënten ontzorgt)

‘Zeer leerzame en verhelderende workshop, duidelijke uitleg, ook van zaken die je eigenlijk wel weet maar waar je je niet van bewust bent wat ze betekenen! Voor mij leek het of deze workshop speciaal voor mij was ontworpen! Dus een top workshop, ik ga er meteen mee aan de slag!’ – Jacqueline P. 

‘Ik heb de workshop Gedachtenkracht Basis gevolgd bij Pascale Bruinen. Als zorgverlener ben ik er achter gekomen dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de invloed van de geest. In een tijd waar burnout en stress bovenaan lijstjes van redenen van uitval staan vroeg ik me af: hoe kan het nu dat sommigen er goed door heen komen en sommigen niet? Hoe zit het als zorgverlener, wat kun je doen om een positieve gezondheid te stimuleren?
Pascale gaf een heldere en diepgaande uitleg over hoe processen werken en hoe je er op een positieve manier mee om kunt gaan. Ik vond het eye openers. Eigenlijk zou ik graag voor iedereen in de zorg deze kennis verplicht willen stellen om de bewustwording te realiseren waarom dit zo belangrijk is. We zijn bezig met symptoombestrijding en vergeten de rest. Kortom: noodzakelijke kennis! Bedankt Pascale! Jouw kijk op de dingen inspireert. Jij gaat verder waar de rest is gestopt. En ik wil verder met Gedachtenkracht Pro!’ – Esther Schoffelen, verloskundige

‘Nadat Pascale’s eerste workshop ‘Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid’ mij heel goed op weg had gebracht en ik zelfs echt resultaat ondervond van het anders denken, besloot ik mij ook voor de Workshop Gedachtenkracht Basis aan te melden: je gezondheid positief beïnvloeden door je gedachten. We weten allemaal dat stress allerlei lichamelijke klachten veroorzaakt. Toch worden diagnoses veelal op een traditionele manier vastgesteld. De workshop laat ons kennis maken met de kracht van de positieve mindset. Postieve gedachten, visualisatie, meditatie en mindfulness: ze werken niet alleen preventief maar zelfs genezend. Pascale weet ons te boeien en te overtuigen, zeker ook als ze haar eigen persoonlijke verhalen vertelt. Verbaasd luisteren we naar diverse voorbeelden waarin gedachtenkracht wonderbaarlijke gevolgen had. Pascale schept een zeer aangename en open sfeer, brengt ook complexere materie duidelijk in beeld en maakt je nieuwsgierig naar meer. Dus op naar de volgende workshop!’– Monique Gilissen

‘De workshop vond ik zeer interessant en ik heb nog nooit zo lang naar een verhaal kunnen luisteren! Je brengt het heel interessant en boeiend zodat ik getriggerd werd om op te letten. Ik heb er zelf ook wat aan omdat – als mijn gedachten weer hun loop nemen – ik dan probeer positief te denken en te stoppen met de ‘nare’ gedachten.’– Brigitte Vaassens

Reviews workshop ‘Leren Visualiseren’:

‘De workshop  Leren Visualiseren heeft me erg geholpen om meer inzicht te krijgen in het proces van gedachten verwerken, ontspanning en de positieve kracht die het je kan brengen in deze drukke tijd waarin een heleboel mensen geen tijd meer hebben…Dat is iets wat me zorgen baart, geen tijd hebben is in mijn ogen ook geen tijd willen maken. Met deze inzichten leer je te ontspannen en realiseer je je ook dat het noodzakelijk is om rust in te bouwen, een essentieel onderdeel om een gezond leven te realiseren. Pascale weet met de onderbouwing je ervan te overtuigen dat het je kan helpen op veel manieren en geeft praktische tips. De actieve manier van samenwerken in de groep spreekt mij erg aan. Ik ben een fan geworden inmiddels…ook omdat ik ervaar dat het me helpt rust te bewaren en in te bouwen! Bedankt Pascale voor je overdracht van waardevolle kennis!! – Esther Schoffelen, verloskundige

Reviews workshop Gedachtekracht Pro:

‘Het is inmiddels een week geleden dat ik je training gedachtenkracht heb gevolgd. Ik was, en ben nog steeds, onder de indruk van het thema en de wijze waarop jij ons hebt meegenomen in de energie van gedachtenkracht. Mooi vond ik de manier waarop je de workshop hebt opgebouwd. Allereerst knap zoals jij ons cursisten aan elkaar wist te verbinden, er ontstond al heel snel vertrouwen in de groep. Met jouw kennis en de helderheid waarop je het onderwerp weet uit te leggen is gedachtenkracht nu een vanzelfsprekendheid voor mij geworden. Vooral de oefening vond ik echt briljant. Wat een ervaring! Heel veel dank voor het moois dat je me hebt laten zien en hebt geleerd. Zeer waardevol!’ – Thea Coolen, managing director Ronald McDonald Kindervallei 

‘Wat een voorrecht om jou te kennen en al weer voor de derde maal te mogen deelnemen aan één van jouw workshops! De vorige (Magie van Manifestatie) liet een diepe indruk na en ook de eerste (Gedachtenkracht Basis) laat zijn sporen na en werkt tot op de dag van vandaag nog door. Wonderbaarlijk hoe geest en lichaam samen functioneren. Met de tools die jij geeft, geef ik richting aan mijn welzijn. Iedere dag weer opnieuw! Wat zo bijzonder is aan jouw aanpak is dat jij (mede door jouw wetenschappelijke achtergrond) de wet van de aantrekkingskracht en de sterkte en invloed van de gedachtenkracht, onderbouwt, ja zelfs ‘bewijst’ door wetenschappelijke studies. En dat maakt het voor mij, met eveneens een wetenschappelijke achtergrond, zo helder, interessant, meer te begrijpen en het gevoel van ‘Gelukkig, ik ben niet gek! Nee, sterker nog: ik ben goed bezig!!’ Nu de derde workshop. Zonder twijfel zal deze net zo leerzaam zijn. Bedankt Pascale uit de grond van mijn hart! En ga zo door! Je bent een prachtig mens!’ – C.T.

‘Jouw workshop was voor mij de perfecte combinatie tussen kennis en emotie. De balans tussen deze twee kernen maakte het voor mij tot een professionele kwaliteit. En dat maakte dat ik mij ‘veilig’ genoeg voelde om heerlijk op de grond te kunnen werken. De beelden die hier uit zijn gekomen geven de energie van mijn gevoel en het moment weer. Ze geven de non-verbale taal vorm die tussen jouw woorden (als een restvorm) te voelen zijn. Daar kan ik weinig aan uitleggen, dit is de pure stroming tussen jouw energie en het vel papier. Ik ben daarin het medium dat het kan laten stromen. Deze werkjes zullen een herinnering zijn van deze middag, en bekrachtigen daarmee jouw woorden.’– Claudia Volders, beeldend kunstenares

‘Ik heb erg veel aan de workshop gehad. Met name over focus. Dus ik ben volop in actie om alle afleiding eens weg te doen. Minimaliseren zodat de focus terug kan komen. En de wet van de aantrekkingskracht is ineens aan het werken!!! Ik wist gisterenavond ineens, ik wil de bühne op, spreker worden, naast schrijver. Stond er vanmorgen ineens een gratis masterclass in spreken op facebook. Ik heb me meteen ingeschreven. Nou ja zeg……! Fijn het allemaal door jouw workshop te herkennen, dat geeft moed en energie. Je ziet, het heeft onmiddellijk effect!’– Wilma

‘Wij hebben een hele fijne workshop gevolgd. De opbouw was heel duidelijk en logisch. De oefeningen waren heel prettig, maar het was ook een hele fijne groep die deelnam. Er was voldoende tijd en aandacht voor vragen en opmerkingen. Het gratis boek ‘Het jaar van de uil’ was een mooi cadeautje bij deze workshop. Dankjewel!’ – Diana Schurgers en Johan Zeegers

‘Lieve Pascale, dank je wel alweer voor de mooie, leerzame en inspirerende workshop! Je weet mij te helpen mijn innerlijke kracht te vinden en te gebruiken, mijn gedachten te sturen en een positieve richting te geven. Mooi ook hoe je tussen mensen die elkaar niet kennen in één middag een gevoel van verbondenheid kunt scheppen! – Monique Gilissen

‘Het was een heerlijke middag, ondergedompeld in kennis en gevoel. Je stond er als een kei!!! Dankjewel!’ – Claudia

‘Heel dankbaar in verbinding met jou én deze magisch waardevolle middag. Jij geeft een prachtige overdracht, heldere woorden aan iets wat moeilijk is vast te pakken. Chapeau dat je de deelnemers uit het hoofd hebt laten ontvangen!’ – Anita 

‘Alleen maar dankbaarheid dat wij jouw mooie workshop mochten beleven! Bedankt voor je waardevolle lessen, je oprechte interesse en je inspiratie! Geweldig wat dit weer voor een impact heeft!’– Esther

‘Zeker een aanrader voor iedereen die daar meer over wil weten en misschien nog wel meer voor hen die er aan twijfelen. Pascale vertelt er over, laat het zien vanuit eigen ervaring én kan het onderbouwen vanuit de workshop. Het was weer zeer fijn Pascale. Dank!’ – Gabriela van Gemert, Coach | Interimmanager | Procesbegeleider bij de Van Gemert Groep 

Na mijn last minute aanmelding voor de workshop Gedachtenkracht Basis, behoorde ik wellicht tot een van de eersten die zich aanmeldde voor de workshop Gedachtenkracht Pro. Dank je wel Pascale, dat je mij hebt laten kennismaken met een wereld die voor mij onbekend was. Jouw eigen ervaring maakt jou de perfecte leermeester op dit vlak en ik vind het mooi te zien hoe jij jouw kennis zo duidelijk en met enthousiasme overdraagt. Zelfs de meest complexe materie weet je op mij als typische ”alfa” over te brengen. Jouw workshop gaat mij helpen de rust te vinden waar ik naar op zoek ben.’ – Nicole Gilissen

Reviews workshop Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid

‘Ik had al vaker gelezen en gehoord over tekens krijgen en je energie richten op het goede en datgene wat je graag wil realiseren. Maar de wijze waarop Pascale dit overbrengt was voor mij anders. Duidelijk uitgelegd, goed onderbouwd met wetenschappelijke kennis en inzichten en focus op de praktijk. Niet alleen wensen, ook doen en er werk van maken. Een  zeer fijne persoonlijkheid die echt weet waar het om gaat en het zelf ook heeft doorgemaakt.  Bovendien een prettige accommodatie en een heerlijke lunch!’ – Gabriela van Gemert, Coach | Interimmanager | Procesbegeleider bij de Van Gemert Groep

‘Via deze weg willen wij, Marielouise en ik, je bedanken voor die leerrijke en inspirerende studiedag. We hebben ons geen minuut verveeld en het geheel is door jou zeer afwisselend aangeboden. Deze materie wordt volgens mij nog op geen enkele wijze elders aangeboden en ik heb al  veel werk-en studiegroepen mogen volgen. Nogmaals hartelijk dank en we geven jou een compliment voor de wijze waarop e.e.a. is gebracht.’- Henny Walpot-Smeets

‘Voor mij was deze workshop een verdere stap in de ontwikkeling van mijn persoonlijke levenspad. Het soms ingeslapen leven werd weer ff wakker geschud en door nieuwe inzichten en andere verhalen werd ik weer aan het denken gezet! Ik merk dat ik nu nóg meer probeer om bewuster met deze onderwerpen bezig te zijn, ook omdat ze heel intrigerend zijn! Ik ben benieuwd naar de nieuwe literatuur op jullie lijst van aanbevolen boeken, zo krijg ik steeds weer nieuwe invalshoeken. Bedankt voor je inspirerende workshop!’ -Martine van Selst-van Duurling

‘De workshop ‘Magie van Manifestatie’ van Pascale Bruinen kwam voor mij precies op het juiste moment. Door allerlei zorgen, spanningen en lichamelijke klachten zag ik het allemaal al een tijdje niet meer zitten. Ik had eigenlijk ook geen zin meer in de leuke dingen en de neerwaartse spiraal leek de overhand te krijgen. Op het laatste moment schreef ik mij toch in voor de workshop waar ik zijdelings al iets over gehoord had. Een prima beslissing, bleek veel sneller dan verwacht.
Een warm welkom wachtte ons in een sfeervolle, rustgevende locatie. Pascale nam ons mee op reis in onze gedachtenwereld: onze overkill aan negatieve gedachten en ons chronisch gebrek aan een positieve mindset. Verontrustend, zeker als je hoort dat de invloed van die negatieve gedachten veel verder reikt dan het ‘je rot voelen’.
Deze negatieve gedachtenkracht is echter ook om te zetten in een positieve  gedachtenkracht. Het werd een leerzame en inspirerende dag vol verwondering over wat er met de kracht van gedachten bereikt kan worden.
Vol vertrouwen ging ik toen ik ‘s avonds thuis was het geleerde in praktijk brengen en overtuigde mezelf ervan dat ik mij de volgende dag prima zou voelen. En inderdaad, daags nadien voelde ik mij voor het eerst in maanden weer eens gewoon goed: de lichamelijke klachten waar ik al wekenlang dagelijks mee opstond waren verdwenen. De spanningen en zorgen bleven uit. Niet alleen die volgende ochtend, maar ook nu, 2 weken later, nog steeds. Ik ben nu toe aan mijn volgende stap in de verwezenlijking van mijn wensen. Dank je wel, Pascale, voor je visie en je wijsheid. Bij een volgende workshop ben ik zeker weer aanwezig!’– Monique Gilissen

‘Ik volgde de workshop van Pascale ‘Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid’! Een veelbelovende titel, die ook echt de inhoud van de dag beschrijft. Pascale bracht met veel passie en plezier haar verhaal over positieve energie en kracht. Hoe kun je deze bewust gebruiken, sturen en inzetten? Ik leerde hoe ik mijn mooiste dromen werkelijkheid kan maken en maakte zelfs een tocht naar mijn diepste wens, die ik levendig voor mij zag. Een prachtig moment wat ik koester. Ik ging stralend vol mooie energie naar huis met een grote glimlach op mijn gezicht én met ‘tools’ die ik nu al elke dag gebruik!’– Bernice

‘Dank voor een inspirerende dag! Mijn complimenten hoe jij de Wet van de Aantrekkingskracht inhoud hebt gegeven!’– Hans 

Reviews D R I J F V E R E N, inspiratiesessie voor ondernemers (samen met vitaliteitsprofessional Anita Verstappen en beeldend kunstenares Claudia Volders):

‘Het was een fijne ervaring om mee te doen, het heeft veel los gemaakt en het voelt goed. Dank en ga zo door!’– Linda

‘Wat drijft jou? Waar liggen de diepgewortelde behoeftes van het Zelf? 7 totaal verschillende deelnemers aan de workshop ‘Drijfveren’ kwamen gisteren stapje voor stapje bij die innerlijke drijfveer. Les: Neem de ruimte om het volledig te ervaren. Diep van binnen ligt die geheime kracht. Dank Anita Verstappen, Claudia Volders en Pascale Bruinen voor de workshop Drijfveren! – Marlie Dix

‘Ik kijk met goede herinnering terug naar de ochtend. Voor mij was het een zinnige sessie, een mooie combinatie van jullie drie ook.
Het was duidelijk dat jullie nog veel meer in huis hebben en dat was uitnodigend fijn. Ik kan me voorstellen dat er behoefte kan zijn bij deelnemers om individueel of op andere manier gevolg te geven aan deze sessie!’ – Joris S.

‘Afgelopen vrijdagochtend was ik in Limburg.. Tijdens een inspiratieworkshop aan de slag met het voelen, bekijken, ontmoeten en aanscherpen van mijn drijfveren. Vanuit creativiteit, hart en ziel, kleur en beweging geven, aan de ambities van mijn bedrijf Ontwikkelkracht in Onderwijs en Opvang en mijn persoonlijke Ontwikkelkracht!

Wat een bijzondere fijne ervaring om je te laten leiden door waarneming, restvormen, krijt, inkt en houtskool dat over het papier danst en zelf zijn weg zoekt en vindt. Dankjewel Anita Verstappen, Claudia Volders en Pascale Bruinen voor jullie unieke mix van inzichten, drijfveren, kennis en kwaliteiten. Dit vraagt naar nieuwe routines en meer aandacht voor mijn creatieve brein. Ik heb genoten van de energie die vrij komt als je mag creëren zonder verwachting.

Fijn om soms een stapje naar voren, een soms een stapje terug te kunnen zetten! Krachtige werkvorm met waardevolle inzichten! En als afsluiter van de workshop een inspirerende boodschap in beeld gemaakt door Claudia Volders waar ik zelf een titel aan mag geven. Deze ervaring vergeet ik niet snel meer! – Emilie Groot

‘Prima bijeenkomst. Het heeft me wel aan het denken gezet!’ – Frank O.

‘Bedankt voor de inspirerende, verrassende, enerVERENde ochtend!’– Cocky Nijssen

‘Was inspirerend om te zien hoe kwetsbaar mensen zich durven opstellen. Zegt veel over de opbouw van het programma. Compliment! Verder was het voor mij heel herkenbaar.’ – Frank B. 

‘Dank voor de inspirerende en warme ochtend! Fantastische locatie! – Jacqueline

‘Wat was het bijzonder! Ik heb het een hele mooie zinvolle ochtend gevonden. De naam inspiratiesessie was erg goed gekozen. De afwisselingen tussen jullie expertises waren goed op elkaar afgestemd.Ook de interactie met ondernemers en de samenstelling (man/vrouw) vond ik heel goed. Kortom mijn cijfer voor jullie is zeker een 8,5/9.0! Het heeft mij echt aan het denken gezet! – Esther

‘Ik vond het erg leuk en vooral de diversiteit van de groep vond ik erg mooi’ – Bart E. 

‘Wij hebben genoten van het Drijfveren Event en hebben beiden de bevestiging gekregen dat wij goed bezig zijn op de door ons ingeslagen nieuwe weg. Ondernemend zijn en constant je creatieve geest laten werken om te zoeken naar die andere weg (wellicht een weg vol onzekerheden) waardoor je je net weer onderscheidt van een ander. Uniek willen zijn in vrij denken en handelen. Jullie creatieve en warme aanpak was een mooi uitgangspunt voor dit avontuur. Dank jullie wel! – Marij Perry, Tennisschool  Marij Perry Maastricht en Inger van Eldik, Eigenaresse Anti Aging & Wellness by Inger Maastricht

‘Nogmaals dank voor deze fijne en inspirerende ochtend. Dit was “schijnbaar” precies wat ik op dit moment nodig had. Concept en uitvoering prima! Wanneer komt het vervolg?’ –  BSc WMR Balliël

‘Afgelopen dinsdag nam ik deel aan de workshop Drijfveren die plaatsvond op een bijzondere locatie in het heuvelland. Samen met een mooie groep ondernemers heb ik tijdens deze workshop kunnen reflecteren op mijn drijfveren. Passen ze nog bij mijn huidige bedrijf en werkzaamheden? Het heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Het was voor mij een waardevolle workshop. De begeleiding door Anita, Claudia en Pascale was zeer prettig, professioneel en inspirerend!’ – Ronald Bonten

‘Ik heb met veel plezier meegedaan aan de inspiratie-ochtend ‘drijfveren voor ondernemers’. Claudia, Anita en Pascale weten een sfeer te scheppen die uitnodigt tot openheid, bezinning en inspiratie. Dat doen zij op professionele wijze vanuit verschillende vakgebieden die elkaar blijken aan te vullen (kunst, mind-body en vitaliteit). En dat in een bijzondere omgeving, landelijk en ver van onze kantoren. Bij mij leidde dat tot nieuwe inzichten, scherper stellen van mijn drijfveren en koers. Nuttig om zo even uit de dagelijkse hectiek te breken en te komen in een “stilte”-moment waar veel gebeurt. Ik gun het iedere ondernemer. Lijkt me overigens ook geschikt voor diegene die een onderneming wil gaan starten.
Veel succes met het vervolg! – Henk Koolstra

‘Je staat niet altijd stil bij wat je voortstuwt in wat je doet en bent. Je weet het wel, maar je kunt het niet altijd goed vastpakken en helder vormgeven. Op 29 oktober 2019 heb ik deelgenomen aan het ondernemers-event ‘Drijfveren’. Het was een hele andere bijeenkomst dan ik van tevoren bedacht had. Ik voelde mij een beetje als een kat in vreemd pakhuis. Er werd vooral een appèl gedaan op mijn spirituele kant en minder op mijn ratio. Mijn balans ligt, denk en voel ik zo, anders dan bij de meeste aanwezigen. Ook al had ik veel interessante mensen ontmoet, toch ging ik met een onrustig gevoel weg. Ik moest daar iets mee. Dat heb ik ook gedaan. Het heeft dingen helder gemaakt. Onder andere dat het mij in een meer rationeel gezelschap goed afgaat ‘het niet uitgesprokene’ naar boven te halen en dat ik mij daar goed bij voel. Ook heb ik expliciet gevoeld dat mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk is het ‘individuele’ meer in balans te krijgen met het ‘collectieve’. Meer spiritueel georiënteerde mensen heb ik nodig om ook andere signalen te zien en te begrijpen.’ – Yvon Prince (Prince&Advies/ Linkedin)

‘Afgelopen dinsdag 29 oktober heb ik meegedaan aan de Drijfveren – Inspiratie Ochtend voor Ondernemers. Anita, Claudia en Pascale daagden ons uit terug te gaan naar het begin van ons ondernemerschap. Voor sommigen van ons was dat al even terug, voor anderen was het precies het juiste moment om hierop te reflecteren, omdat zij stonden op het moment van starten. In ieder geval was het voor ieder van ons een eye-opener.
Om de juiste keuze te maken, moet je terug naar waarom je doet wat je doet en is dat nog in overeenstemming met waarom je het ooit bent gaan doen? Anita, Pascale en Claudia geven je met op het eerste gezicht eenvoudige opdrachten op een eerlijke manier inzicht in jezelf. Waarom ben je gestart of wil je starten met ondernemen en – het belangrijkste – wat wil je daarmee bereiken?
Voor mij persoonlijk ben ik juist op tijd gewezen op waarom ik met mijn nieuwe onderneming ben gestart. Door deze ochtend heb ik weer mijn focus terug. Kortom, een aanrader voor iedere ondernemer! Al was het alleen maar om kennis te maken met andere ondernemers maar bovenal met Anita, Pascale en Claudia. Samen zijn zij meer dan de som der delen. Ook individueel kunnen zij je als ondernemer naar een hoger plan tillen. Het bewijs dat deze ochtend inspirerend was, bleek wel uit het feit dat het onderling napraten met elkaar bijna even lang duurde als heel de workshop zelf.
Dames,  nogmaals mijn hartelijke dank en ik kijk uit naar een vervolg!
– Huibrecht Lagerwei

What are you waiting for?

What are you waiting for?

Ja, waar wachten we eigenlijk op met zijn allen? Iedereen heeft wel een wens of droom, klein of groot, die men graag in vervulling zou willen laten gaan. En toch komen de meeste mensen nooit in actie om die droom dichterbij te brengen. Terwijl, zoals je uit deze bijna dreigende foto van de klok kunt zien, het al 1 minuut voor 12 is. Het leven is kort en kwetsbaar, dus waarom ondernemen we niets om van baan te wisselen, die droomreis te realiseren of een eigen zaak te starten? Het antwoord? Omdat we ons laten leiden door beperkende gedachten – gevoed door angst – die ons weerhouden van het leiden van ons droomleven. In Pascale’s lezingen en workshops neemt ze jullie daarom mee in de wondere wereld van gedachten, want dat is waar alles begint en eindigt. Al je gedachten – bewuste of onbewuste – plaveien de levensweg die je volgt en hebben je gebracht naar dit moment in het hier en nu. Zo werkt de universele natuurwet van de aantrekkingskracht nu eenmaal: ieder onderwerp waar je je op concentreert wordt groter en trekt iets soortgelijks aan. Als je je dit realiseert, is het dus zaak om uitsluitend te denken aan welkome dingen in je leven (perfecte gezondheid, die droombaan, een goed gevulde bankrekening) en niet aan dingen die je niet wilt of, erger nog, waar je bang voor bent (enge ziektes, ontslag, bittere armoede).
Wil jij ook eindelijk: ontsnappen aan een leven dat alleen maar voortkabbelt, een negatieve spiraal doorbreken of daadwerkelijk concrete stappen zetten in de richting van je droom, boek Pascale dan voor een lezing of workshop.
Interesse? Mail haar via info@pascalebruinen.com.
Speech is a window on the soul’