Lezingen

Lezingen

Pascale geeft haar lezingen in het Nederlands en in het Engels voor particulieren, zorginstellingen en bedrijven.

Van de lezingen ‘Zelfherstel van Binnenuit’ en ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ geeft ze twee versies: een die geschikt is voor patiënten en een die speciaal is gericht op medische professionals.

Een greep uit Pascale’s opdrachtgevers:

Academy for Integrative Medicine/Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde; APG; Donnadag; Gynaecologie & Obstetrie Zuyderland Medisch Centrum; HAS Green Academy Venlo; IND; Junior Kamer Maastricht; Kiwanis Aruba; Leefstijlhuis A Casa Nostra; Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV); Lionsclub Maastricht 6211; Lionsclub Maastricht Trajectum; Spine Pain Team van MUMC+; 3e Nationaal Prehabilitatie Congres; Planetree; Politie Eenheid Limburg; Rechtbank Limburg; Sport BSO Bekkerveld (Gezonde Kinderopvang); Stichting Innerlijk Besef; Toon Hermans Huis Roermond; Vitaliteitsmakelaars; Vrouwen van Nu; Zindividu.

NB: omdat het geven van lezingen Pascale’s core business is, is het helaas niet toegestaan om lezingen op te nemen zodat ze kunnen worden teruggekeken. In onderling overleg kan eventueel wel worden toegestaan dat er een livestream (zonder opname) wordt uitgezonden.

‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek!

Deze lezing is een kennismaking met de verstrekkende invloed die jouw mindset heeft op jouw gezondheid en levensverwachting.

In deze lezing deelt Pascale interessante wetenschappelijke inzichten, cijfers en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over je eigen gezondheid. Want de rode draad uit de nieuwste onderzoeken is dat je het overgrote deel van je gezondheid zelf in de hand hebt. Je mindset blijkt daarbij een cruciale rol te spelen en direct invloed te hebben op het verouderings- en ziekteproces.

Onderwerpen

De lezing is gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat op bol.com vijf sterren krijgt, inmiddels een tweede druk beleeft en door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

In een tijd waarin er sprake is van hoge verzuimcijfers, zorgkosten de pan uit rijzen en vitaliteit op en buiten de werkvloer steeds belangrijker wordt, is het meer dan ooit noodzakelijk om te gebruiken wat je van nature al ‘in huis’ hebt: een uitermate krachtig middel dat in staat is tot grootse prestaties op gezondheidsvlak. Dat middel is je denk-, voel- en verbeeldingskracht. Want in je geest bevindt zich de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en Pascale’s eigen ervaring toen ze een spannende operatie moest ondergaan bespreekt Pascale op interactieve wijze de verstrekkende biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen; het placebo- en nocebo-effect; de gevolgen van chronische stress en de duurzame gezondheidsvoordelen van hersentraining met behulp van meditaties, affirmaties en visualisaties.

Deze lezing focust dus op het nemen van eigen regie en wat je zelf kunt doen om vitaal te worden én te blijven.

Voor wie

Deze lezing is voor iedereen die de regie wil nemen over zijn of haar eigen gezondheid:

 • voor mensen die gezond zijn en dat graag willen blijven;
 • voor degenen die zich optimaal willen voorbereiden op hun operatie of medische behandeling zodat ze de minste pijn, de kortste opnameduur en het snelste herstel ervaren;
 • voor iedereen die moet wachten op een spannende uitslag;
 • voor chronisch zieken die geen genoegen willen nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’;
 • voor kankerpatiënten die hun immuunsysteem een boost willen geven, zich gedurende hun chemotherapie en bestraling zo goed mogelijk willen voelen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven nastreven;
 • voor HR-medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en organisaties die de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers willen optimaliseren om het verzuim op de werkvloer op een duurzame manier terug te dringen.

Tip voor verdieping: combineer deze lezing met de workshops ‘Zelfherstel van binnenuit’ en ‘Leren Visualiseren.’

Duur: 45 minuten of 90 minuten, afhankelijk van mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief met diverse oefeningen.

Kosten voor 45 minuten: 20,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Kosten voor 90 minuten: 35,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Kosten incompany voor 45 minuten: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Kosten incompany voor 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.‘Zelfherstel van binnenuit’ voor medische professionals

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek!

Deze lezing focust op de wetenschappelijke onderbouwing van de verstrekkende invloed die de mindset – de denk-, voel- en verbeeldingskracht – van patiënten heeft op hun gezondheid en levensverwachting. De lezing is gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat op bol.com vijf sterren krijgt, inmiddels een tweede druk beleeft en door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Onderwerpen

In deze lezing bespreekt Pascale aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en haar eigen bijzondere ervaring toen ze een zware buikoperatie moest ondergaan diverse mind-body technieken. Deze buitengewone ervaring heeft Pascale’s academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd.

Daarom ligt de focus van deze lezing ook op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van mindsetoptimalisatie en mentale prehabilitatie van patiënten. Hierbij blijkt de arts-patiëntrelatie alsmede de manier waarop de arts richting de patiënt communiceert een grote rol te spelen.

Mind-body technieken zoals meditatie en toepassingen uit de positieve psychologie kunnen inmiddels bogen op indrukwekkend bewijs van hun mogelijkheden om stressgerelateerde aandoeningen zoals astma, hypertensie, functional bowel diseases en pijnsyndroom te verbeteren en in sommige gevallen zelfs te voorkomen. Daarnaast worden ook motorische visualisatie, geleide ontspanningsvisualisatie en medische hypnotherapie langzaam maar zeker steeds vaker ingezet binnen de reguliere medische wetenschap, bijvoorbeeld bij prikangst en chronische buikpijn bij kinderen, als (aanvullende) pijnstilling bij bevallingen, brandwonden en operaties en in het kader van revalidatie na een nieuwe knie of heup en na een CVA.

Mind-body technieken vormen de basis van moderne zelfzorg en bieden bewezen effectieve interventies om patiëntenzorg en klinische resultaten te verbeteren. In deze lezing krijgt u wetenschappelijk onderbouwde inzichten in:

 • De biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen;
 • De effecten van chronische stress en stressmanagement in de vorm van meditatie op de mentale en fysieke gezondheid en levensverwachting van patiënten;
 • De basiselementen voor succesvolle meditatie;
 • Het placebo-effect en nocebo-effect;
 • Welke soorten visualisatie er zijn, waarom en hoe ze werken, hoe ze optimaal worden uitgevoerd en in welke gevallen u deze kunt inzetten ter verbetering van patiëntenzorg;
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling;
 • Het belang van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om een negatief verwachtingspatroon van patiënten ten aanzien van behandeling, medicatie, herstel of genezing om te buigen in een positief verwachtingspatroon zodat ze zo min mogelijk pijn en complicaties ervaren, sneller herstellen en de kans op genezing te optimaliseren;
 • Optimale communicatie met uw patiënten met het oog op het minimaliseren van het risico op het ontstaan van het nocebo-effect en het maximaliseren van de kans op het ontstaan van het placebo-effect.

Daarnaast leert u de praktische vaardigheden die nodig zijn om uw patiënten te begeleiden in het gebruik van deze zelfzorgtechnieken.

Waarom Pascale?

Pascale wordt regelmatig gevraagd om haar expertise in te zetten in de medische wereld:

 • Op uitnodiging van het Multidisciplinair Overleg Spine Pain Team van het MUMC+ heeft ze op 14 december 2023 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor medische zorgprofessionals;
 • Op uitnodiging van de organisatiecommissie heeft ze als gastspreker haar lezing ‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat op 21 september 2023 plaatsvond in het UMCG in Groningen;
 • Met voormalig kinderarts Giliam Kuijpers heeft ze de workshop ‘There’s always hope’ gegeven tijdens het Congres van de Academy for Integrative Medicine (georganiseerd door Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) op 2 juni 2023 in Veenendaal;
 • Sedert februari 2023 is Pascale 1 dag per week werkzaam als mindset- en prehabilitatiecoach in Medisch Centrum WEL in Maastricht;
 • Op verzoek van gynaecologe dr. Martine Wassen en gynaecologe in opleiding Anne-Claire Musters – ontwikkelaars van de BirthCoach-app die 1 september 2023 is gelanceerd – heeft ze meditaties en visualisaties geschreven en ingesproken voor zwangeren;
 • Op verzoek van GZ-psychologe en hypnotherapeut Dominiek Huis in ‘t Veld van de Breinbaas Academy heeft ze angst- en pijnverminderende visualisaties geschreven voor kinderen en jongeren;
 • Op 10 januari 2023 heeft ze haar Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ gegeven tijdens de Refereeravond Obstetrie & Gynaecologie van het Zuyderland Ziekenhuis.

Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige op het vlak van inzet van mindset en hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om zo gunstig mogelijke postoperatieve uitkomsten te krijgen. In haar geval het gegeven dat ze helemaal geen pijn heeft ervaren en nog geen paracetamol nodig had na een zware buikoperatie en binnen een paar dagen weer al haar activiteiten heeft kunnen oppakken in plaats van de voorspelde hersteltijd van 6 tot 8 weken.

Gewenst eindresultaat:

De medische zorgprofessionals weten na afloop welke verstrekkende biologische gevolgen de mindset (gedachten, gevoelens en overtuigingen) van patiënten heeft op hun gezondheid, levensverwachting en op hun medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Er is inzichtelijk geworden dat preoperatieve hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties ervoor zorgt dat een negatief verwachtingspatroon van patiënten wordt omgebogen in een positief verwachtingspatroon. Daarnaast hebben medische zorgprofessionals geleerd hoe zij optimaal kunnen communiceren met hun patiënten teneinde het risico op het ontstaan van het nocebo-effect te minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect te maximaliseren.

Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen in opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen, GZ-psychologen en andere zorgprofessionals.

Duur:  60 of 90 minuten exclusief korte pauze afhankelijk van gewenste mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief met diverse oefeningen.

Prijs voor lezing van 60 minuten: 1.000,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of kosten ov tweede klasse.  

Prijs voor lezing van 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of kosten ov tweede klasse.  

Locatie: incompany.‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ voor patiënten 

In deze lezing leert Pascale je hoe jij jezelf geestelijk het beste kunt voorbereiden op je operatieve ingreep.  

Eigen ervaring

In deze lezing begint Pascale met het delen van haar eigen ervaring toen ze in 2016 plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Ze had namelijk een groot ruimte innemend proces in haar buik zitten waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen. Door dagelijkse hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich in de zestien dagen tot aan haar spoedoperatie niet alleen bewust ontspannen, maar ook intensief het allerbeste scenario ingeprent. Ze gaf mezelf dus elke dag voortdurend positieve suggesties zoals: de anesthesie en operatie verlopen perfect; ik ben sterk, ik ben kerngezond; ik krijg de allerbeste uitslag en na de operatie voel ik me uitstekend, heb ik geen pijn en herstel ik supersnel.

Dankzij de kracht van suggestie, waar hersenen heel vatbaar voor zijn, en de kracht van herhaling van positieve krachtige woorden en beelden voelde ze zich steeds kalmer worden, groeide haar vertrouwen en werd ze gaandeweg steeds optimistischer.

Toen ze uit de operatie kwam, kreeg ze gelukkig de allerbeste uitslag. Maar het bijzondere was dat ze geen enkele pijn had. Ze heeft daarom geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken. Sterker nog, ze heeft nog geen paracetamol gehad. En dat terwijl de anesthesist vooraf had aangegeven dat hij vanwege de zwaarte van de operatie ook een epiduraalkatheter in haar rug wilde plaatsen om extra verdoving toe te dienen. Dat had ze geweigerd maar uiteindelijk heeft ze dus geen enkele vorm van pijnstilling nodig gehad. Daarnaast voelde ze zich meteen na het ontwaken kiplekker en heeft ze binnen een paar dagen weer al haar activiteiten kunnen oppakken met uitzondering van krachttraining (wat i.v.m. het litteken echt niet mocht) terwijl vooraf was aangegeven dat dit 6-8 weken zou duren.

Deze buitengewone ervaring heeft haar academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in haar boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (2021) dat inmiddels door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt voorgeschreven.

Wat zegt de wetenschap?

Vervolgens komt aan bod wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond:

 • Angst en stress voor de operatie blijken een negatief effect te hebben op hoe mensen de operatie uitkomen. Mensen die daarentegen optimistisch en met vertrouwen de operatiekamer ingaan hebben na hun operatie een sterker immuunsysteem, ervaren minder pijn, herstellen sneller en beter en kunnen zich beter aanpassen na hartoperaties.
 • De overtuigingen waarmee patiënten de operatiekamer ingaan blijken heel belangrijk.  Bijvoorbeeld over de mate van pijn die ze na de ingreep zullen ervaren en de snelheid waarmee ze zullen herstellen. Overtuigingen zijn namelijk de basis van hun verwachtingspatroon. Uit studies weten we dat een positief verwachtingspatroon zorgt voor een betere gezondheid en een sneller herstel (placebo-effect), terwijl een negatief verwachtingspatroon de gezondheid beschadigt en het herstel belemmert (nocebo-effect). Wetenschappers gaan zelfs zover te stellen dat het verwachtingspatroon van een patiënt diens biologische realiteit bepaalt, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Hersentraining in de vorm van meditatie en visualisatie voorafgaand aan de operatie leidt o.a. tot een sterkere afweer, verbeterde wondheling, vermindering van angst, pijn en complicaties en een sneller herstel. Geleide visualisatie voorafgaand aan de operatie leidt o.a. tot betere wondheling, vermindering van angst, pijn en bloedverlies en een kortere opnameduur.
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een aanzienlijke vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling.

Doelgroep: alle patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Duur: 45 minuten.

Prijs:  20,- per persoon inclusief btw, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen. In-company: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of kosten openbaar vervoer 2e klasse.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht of in-company.


‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale prehabilitatie’ voor medische professionals

De lezing gebaseerd op het gelijknamige boek! In deze lezing ligt de focus op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van mindsetoptimalisatie en specifieke mentale prehabilitatie van patiënten. Hierbij blijkt de arts-patiëntrelatie alsmede de manier waarop de arts richting de patiënt communiceert een grote rol te spelen. Deze lezing heeft Pascale op 14 december 2023 gegeven voor het Spine Pain Team van het MUMC+ en tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres op 21 september 2023 in het UMCG in Groningen.

Eigen ervaring

In deze lezing begint Pascale met het delen van haar eigen ervaring toen ze in 2016 plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Ze had namelijk een groot ruimte innemend proces in haar buik zitten waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen. Door dagelijkse hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich in de zestien dagen tot aan haar spoedoperatie niet alleen bewust ontspannen, maar ook intensief het allerbeste scenario ingeprent. Ze gaf mezelf dus elke dag voortdurend positieve suggesties zoals: de anesthesie en operatie verlopen perfect; ik ben sterk, ik ben kerngezond; ik krijg de allerbeste uitslag en na de operatie voel ik me uitstekend, heb ik geen pijn en herstel ik supersnel.

Dankzij de kracht van suggestie, waar hersenen heel vatbaar voor zijn, en de kracht van herhaling van positieve krachtige woorden en beelden voelde ze zich steeds kalmer worden, groeide haar vertrouwen en werd ze gaandeweg steeds optimistischer.

Toen ze uit de operatie kwam, kreeg ze gelukkig de allerbeste uitslag. Maar het bijzondere was dat ze geen enkele pijn had. Ze heeft daarom geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken. Sterker nog, ze heeft nog geen paracetamol gehad. En dat terwijl de anesthesist vooraf had aangegeven dat hij vanwege de zwaarte van de operatie ook een epiduraalkatheter in haar rug wilde plaatsen om extra verdoving toe te dienen. Dat had ze geweigerd maar uiteindelijk heeft ze dus geen enkele vorm van pijnstilling nodig gehad. Daarnaast voelde ze zich meteen na het ontwaken kiplekker en heeft ze binnen een paar dagen weer al haar activiteiten kunnen oppakken met uitzondering van krachttraining (wat i.v.m. het litteken echt niet mocht) terwijl vooraf was aangegeven dat dit 6-8 weken zou duren.

Deze buitengewone ervaring heeft haar academische nieuwsgierigheid geprikkeld en ertoe geleid dat ze vervolgens jarenlang intensief de wetenschap achter de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting heeft bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in haar boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (2021) dat inmiddels door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt voorgeschreven.

Waarom Pascale?

Pascale wordt regelmatig gevraagd om haar expertise in te zetten in de medische wereld:

 • Op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ heeft ze op 14 december 2023 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven voor medische zorgprofessionals;
 • Op uitnodiging van de organisatiecommissie heeft ze als gastspreker haar lezing ‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat op 21 september 2023 plaatsvond in het UMCG in Groningen;
 • Met voormalig kinderarts Giliam Kuijpers heeft ze de workshop ‘There’s always hope’ gegeven tijdens het Congres van de Academy for Integrative Medicine (georganiseerd door Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) op 2 juni 2023 in Veenendaal;
 • Sedert februari 2023 is Pascale 1 dag per week werkzaam als mindset- en prehabilitatiecoach in Medisch Centrum WEL in Maastricht;
 • Op verzoek van gynaecologe dr. Martine Wassen en gynaecologe in opleiding Anne-Claire Musters – ontwikkelaars van de BirthCoach-app die 1 september 2023 is gelanceerd – heeft ze meditaties en visualisaties geschreven en ingesproken voor zwangeren;
 • Op verzoek van GZ-psychologe en hypnotherapeut Dominiek Huis in ‘t Veld van de Breinbaas Academy heeft ze angst- en pijnverminderende visualisaties geschreven voor kinderen en jongeren;
 • Op 10 januari 2023 heeft ze haar Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ gegeven tijdens de Refereeravond Obstetrie & Gynaecologie van het Zuyderland Ziekenhuis.

Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige op het vlak van inzet van mindset en hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om zo gunstig mogelijke postoperatieve uitkomsten te krijgen.

Wat zegt de wetenschap?

Vervolgens komt aan bod wat wetenschappelijke studies hebben aangetoond als het gaat om:

 • De effecten van een preoperatieve negatieve mindset, angst en stress op postoperatieve uitkomsten vergeleken met mensen die optimistisch en met vertrouwen de OK ingaan. De laatsten blijken o.m. een sterker immuunsysteem te hebben, minder pijn te ervaren, sneller en beter te herstellen en zich beter psychologisch te kunnen aanpassen na hartoperaties.
 • De biologische effecten van de overtuigingen waarmee patiënten de OK in gaan, bijvoorbeeld over de mate van pijn die ze na de ingreep zullen ervaren en de snelheid waarmee ze zullen herstellen. Overtuigingen zijn de basis van hun verwachtingspatroon. Uit studies naar het placebo-effect en nocebo-effect weten we dat het enkele verwachtingspatroon de hersenen reeds aanzet tot het activeren van diverse psychoneuro-immunologische en psychoneuro-endocrinologische processen. Een positief verwachtingspatroon blijkt tot gezondheids- en herstelbevorderende effecten te leiden (placebo-effect), terwijl een negatief verwachtingspatroon gezondheids- en herstelbeschadigende effecten heeft (nocebo-effect). Wetenschappers gaan zelfs zover dat ze het verwachtingspatroon een biologische selffulfilling prophecy noemen: het verwachtingspatroon van een patiënt bepaalt diens biologische realiteit, zowel in positieve als in negatieve zin.
 • Het gegeven dat het verwachtingspatroon van patiënten vooral in de spreekkamer van de arts tot stand komt. Daarom rust op de arts een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het zo optimaal mogelijk communiceren met patiënten. Dus niet alleen voldoen aan zijn juridische verplichtingen maar ook bewust optimale behandelingsverwachtingen creëren. Alleen door deze combinatie kan de arts het risico op het ontstaan van het nocebo-effect minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect maximaliseren.
 • De positieve postoperatieve effecten van meditaties, affirmaties en visualisaties als instrumenten van hersentraining. Zo leidt preoperatieve meditatie o.a. tot postoperatieve versterking van de afweer, verbeterde wondheling, vermindering van angst, pijn en complicaties en een sneller herstel. Preoperatieve inzet van affirmaties leidt o.m. tot minder pijn en kortademigheid na open hart chirurgie, een grotere motivatie tot positieve gedragsverandering en een gezondere reactie op stressoren. Preoperatieve geleide visualisatie leidt postoperatief o.a. tot betere wondheling, vermindering van angst, pijn en bloedverlies en een kortere opnameduur. Deze vormen van hersentraining zijn bewezen effectief, laagdrempelig, goedkoop en veilig. Bovendien leidt structurele toepassing hiervan tot een aanzienlijk lager zorgkostenplaatje vanwege kortere opnameduur, minder noodzaak tot pijnstilling, minder complicaties en minder heropnames.
 • De positieve effecten van de inzet van geleide visualisatie bij mensen met kanker, o.a. een significante vermindering van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling.

De medische zorgprofessionals weten na afloop welke verstrekkende biologische gevolgen de mindset (gedachten, gevoelens en overtuigingen) van patiënten heeft op hun gezondheid, op hun postoperatieve uitkomsten en op hun medische behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Er is inzichtelijk geworden dat preoperatieve hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties ervoor zorgt dat een negatief verwachtingspatroon van patiënten wordt omgebogen in een positief verwachtingspatroon. Daarnaast hebben medische zorgprofessionals geleerd hoe zij optimaal kunnen communiceren met hun patiënten teneinde het risico op het ontstaan van het nocebo-effect te minimaliseren en de kans op het ontstaan van het placebo-effect te maximaliseren.

Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen in opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen, GZ-psychologen en andere zorgprofessionals.

Duur: 60 of 90 minuten, afhankelijk van gewenste mate van interactie. Lezing van 90 minuten is interactief en inclusief diverse oefeningen.

Prijs lezing van 60 minuten: 1.000,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Prijs lezing van 90 minuten: 1.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten à 23 c per km of ov tweede klasse.

Locatie: incompany.‘Lééf-tijd: gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden’

Wie wil dat nu niet, oud(er) worden zonder het te zijn? Maak kennis met Pascale’s verfrissend positieve kijk op het klimmen der jaren!

In onze Westerse cultuur is ons aangeleerd dat ouder worden zowat gelijk staat aan bittere eenzaamheid en totale afhankelijkheid alsmede lichamelijke en geestelijke aftakeling. Kijk voor dit laatste maar naar het bekende spreekwoord ‘Ouderdom komt met gebreken’.

Maar wat als dit schrikbeeld niet per se waar is? Wat als er ook een alternatief – mooier en optimistischer – toekomstscenario is waar je naartoe kunt leven?

Chronologische leeftijd – biologische leeftijd

Hoe oud we volgens de kalender zijn (onze chronologische leeftijd) is niet hetzelfde als hoe oud we biologisch zijn of hoe oud we ons in werkelijkheid voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek van het placebo-effect (het gegeven dat lichamelijke klachten verminderen of zelfs helemaal genezen na het nemen van een neppil of het ondergaan van een nepbehandeling) weten we inmiddels dat de menselijke geest vergaande positieve biologische effecten heeft op het lichaam. Daarbij spelen onze diepste overtuigingen en ons verwachtingspatroon een sleutelrol. Als we echt geloven én verwachten dat iets heilzaam is, treedt een helend lichamelijk effect op. Maar als we ervan overtuigd zijn én verwachten dat iets niet zal werken, werkt het ook inderdaad niet.

Zodoende hangt de biologische leeftijd van ons lichaam eveneens voor een groot deel af van wat we diep van binnen geloven over oud(er) worden. Dit geloof wordt bepaald door onze eigen ervaringen maar voor een groot deel ook door de doorgaans negatieve berichtgeving over ouder worden in de media (denk bijvoorbeeld aan die irritante reclames voor incontinentiemateriaal bij urineverlies) en het automatisme waarmee we ‘horror’-verhalen over hoe we eraan toe zullen zijn op hoge leeftijd (onbewust) omarmen en zo internaliseren. Dit noemen we negatieve ouderdomsstereotypen. Het geloven van deze negatieve ouderdomsstereotypen leidt volgens wetenschappelijk onderzoek echter tot slechter mentaal functioneren (o.a. een slechter werkend geheugen), slechtere mobiliteit, balans en gripkracht en tot lichamelijke gezondheidsschade. Geloven = belichamen! Onderzoekers noemen dat ‘stereotype embodiment’.

In deze lezing leer je hoe je je hiertegen kunt wapenen zodat je je focus uitsluitend kunt richten op gezond, vitaal en jeugdig oud(er) worden!

(Deels) terugdraaien veroudering blijkt mogelijk!

Met het oog op de toenemende vergrijzing vindt Pascale het dus de hoogste tijd voor een positieve benadering van oud(er) worden. In deze lezing deelt ze zowel interessante wetenschappelijke onderzoeken als inspirerende voorbeelden van ouderen waaruit blijkt dat je niet alleen lichamelijk en geestelijk tot op hoge leeftijd fit kunt blijven en hele bijzondere prestaties kunt leveren, maar dat het zelfs mogelijk is om veroudering (deels) terug te draaien. Niet door middel van plastisch-chirurgische ingrepen of botox-injecties, maar door open, nieuwsgierig en opgewekt in het leven te staan en bewust positieve leefstijlkeuzes te maken. Hierbij speelt je denkstijl een grote rol.

Nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’

Wil jij ook gaan behoren tot die nieuwe generatie van ‘jong-ouderen’, mensen die wel een gevorderde kalenderleeftijd hebben maar er jong(er) uitzien, energiek, fit en vitaal zijn en bruisen van levenslust? Laat je dan aangenaam verrassen door deze inspirerende lezing!

Duur: 45 minuten (verkorte versie) of 90 minuten (interactieve versie).

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon voor 45 minuten. 35,- inclusief btw per persoon voor 90 minuten. Maximaal 30 personen.

Locatie:Medische Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750- exclusief 21% btw voor 45 minuten. 1.250,- exclusief 21% btw voor 90 minuten. In beide gevallen exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.Mind Matters (the English version of ‘Zelfherstel van Binnenuit’)

What scientific studies and my personal experience teach us about the far stretching biological effects of our mindset and our convictions

Your mind matters because through your thoughts, emotions and convictions it is able to have strong biological effects on your body, as we’ll discover in this interactive lecture. I’ll share my extraordinary personal experience when – in 2016 – I suddenly needed surgery because of something big in my belly that could either be benign or malignant. According to the doctor, this would only become clear in the operating room. In this lecture I share how I mentally prepared myself in such a way, that I didn’t experience any pain after my surgery and recovered extremely quickly (a couple of days instead of the predicted 6 to 8 weeks).
This will lead me to discussing the biological effects of chronic stress and mindset as well as the placebo-effect and nocebo-effect. I’ll also be demonstrating the biological effects of brain training by means of meditations, affirmations and visualizations.
We’ll also be doing some exercises together.
After this lecture you’ll know how to use your mindset in order to promote your mental and physical health and how to prepare yourself optimally for surgery and medical procedures such as chemotherapy and radiation.

Price: 35,- including VAT per person, minimum of 15, maximum of 30 participants.

Duration: 90 minutes.

Location: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 1.250,- exluded 21% VAT and excluded traveling cost (23 c per km or public transportation second class).


What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken.

Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt!

Wie kent ze niet? Mensen die eigenlijk graag het maximale uit hun leven zouden willen halen maar (nog) geen stappen durven te zetten. Ze dromen over die wereldreis, een eigen bedrijf of een succesvolle nieuwe carrière als concertpianist, maar voor de meesten blijft het daar helaas bij. Omdat ze niet in actie (durven) komen, blijft uiteindelijk alles bij het oude. En dat is jammer, want niets is mooier dan dat je dagelijks datgene mag doen waarvan je ogen gaan sprankelen!

Pascale vindt niets zo mooi als mensen te inspireren om hun hart te volgen en het beste uit hun leven te halen. Dat doet zij zelf immers ook! Als jij, net als Pascale, ook datgene wilt doen waarvan jouw ogen gaan sprankelen, wil zij jou hier graag bij helpen!

Op haar 50e (!) heeft Pascale haar eerste grote droom – een heus boek schrijven -gerealiseerd. Op dat moment was ze al zeventien jaar officier van justitie en dus werkzaam in een heel andere tak van sport. Het schrijfvirus bleef echter zodanig kriebelen, dat ze op haar 52e het roer helemaal heeft omgegooid om haar hart te kunnen volgen. Zodoende ruilde ze op 1 januari 2016 de zekerheid van een vaste baan als openbaar aanklager in voor een geheel nieuw bestaan als schrijver en spreker waarmee haar tweede grote droom werkelijkheid werd.

Inmiddels is ze auteur van drie boeken: ‘Mijn eerste lijk is gelukkig vers’ (De Fontein, 2015), ‘Het jaar van de uil’ (Kosmos, 2016) en ‘Zelfherstel van Binnenuit’ (AnkhHermes, 2021). Daarnaast geeft ze lezingen, workshops en coaching sessies en is ze oprichter en eigenaar van de Academie voor Zelfherstel.

Niet alleen dromen, maar doen!

Omdat zij als ervaringsdeskundige als geen ander weet hoe gelukkig je kunt worden als je de sprong in het diepe durft te wagen, vertelt ze in deze lezing over haar persoonlijke ervaringen alsmede geeft ze praktische tips en adviezen over hoe zij de angsten die haar tegenhielden (ja, die had zij ook!) de baas is geworden. Zo biedt zij positieve, meteen toepasbare alternatieven voor alle excuses om niet in actie te komen, leert ze je hoe je succesvol en zonder onverantwoorde financiële risico’s een parallelle droomcarrière kun opbouwen en deelt ze wat haar drastische carrièreswitch haar aan moois heeft gebracht.

Wil jij nu ook eindelijk eens concrete stappen zetten naar jouw nieuwe toekomst zodat je passie, zingeving en geluk kunt (her)vinden? Boek Pascale dan voor deze inspirerende lezing!

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany:  750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.‘Oei ik groei! De positieve kant van verandering’

De meeste mensen houden niet zo van verandering. Misschien wil je eigenlijk graag heel ander werk doen maar durf je (nog) niet de eerste stap te zetten. Of misschien is er sprake van een grote bedrijfsreorganisatie waarbij je als werknemer misschien wel een heel andere functie krijgt. In beide gevallen wil ons reptielenbrein graag dat alles bij het oude blijft en dus zorgt verandering voor innerlijke weerstand.

Maar als verandering noodzakelijk en onvermijdelijk is, is het beter om een flexibele houding aan te nemen en mee te bewegen met de veranderingen dan star vast te houden aan jouw verzet. Op de eerste plaats omdat weerstand de schadelijke stressrespons aanzet, hetgeen slecht is voor je mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast mis je daardoor mogelijk een kans op een andere invulling van je leven die wel degelijk ook positief kan zijn.

In deze lezing neemt Pascale je mee op haar reis van officier van justitie naar schrijver en spreker. Voordat zij op 1 januari 2016 haar vaste baan als openbaar aanklager opgaf, had zij ook last van angst en onzekerheid vanwege het onbekende. Hier deelt zij welke stappen zij heeft gezet om toch het vertrouwen te vinden om tot een drastische carrièreswitch te komen en wat voor moois haar dat heeft gebracht.

Doelgroep: iedereen die graag een carrièreswitch wil maar daarvoor (nog) niet de moed heeft alsmede werkgevers en werknemers die zich in een transitie- of reorganisatieproces bevinden.

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.


Het Jaar van de Uil: een reis van het hoofd naar het hart

In deze lezing vertelt Pascale openhartig over haar rouwverwerking en transformatieproces na de dood van haar vader zoals beschreven in haar boek Het Jaar van de Uil. Hier deelt ze hoe uitgerekend zij – als nuchtere officier van justitie die niets moest hebben van spiritualiteit en die letterlijk haar brood verdiende met alles onomstotelijk te willen bewijzen – een even betoverende als wonderbaarlijke gebeurtenis heeft meegemaakt die haar hele leven voorgoed heeft veranderd.

Was haar credo voorheen ‘Eerst zien, dan geloven’, sindsdien heeft Pascale geleerd dat het precies andersom is: je moet eerst iets geloven voordat je het kunt zien.

Kosten: 20,- inclusief btw per persoon, maximaal 30 personen.

Duur: 45 minuten.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Incompany: 750,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.


Maatwerk

Uiteraard is, afhankelijk van de concrete wens van de opdrachtgever, ook een andere invulling op maat mogelijk. Alle lezingen worden ook in de vorm van een workshop  aangeboden.

Geïnteresseerd in meer informatie over een van Pascale’s lezingen, workshops of de mogelijkheden om haar in te huren als gastspreker of gastdocent? Stuur haar dan een mailtje via info@pascalebruinen.com.

Reviews Lezingen

Reviews Lezingen

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor Rechtbank Limburg op 7 november 2023 in Maastricht

‘Goede lezing, fijne oefeningen, mooie voorbeelden. Het onderwerp van de lezing was mij niet geheel onbekend. Het heeft mij er wel weer op attent gemaakt meer aandacht te geven aan positieve gedachten.’ Anouk, managementassistente

‘Pascale brengt dit onderwerp precies op de juiste manier over de bühne: geloofwaardig, wetenschappelijk onderbouwd en met een appél om je eigen gedachtenpatronen over je gezondheid eens goed onder de loep te nemen.’ Rachel, senior P&O adviseur Welzijn en gezondheid

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor medewerkers Gezonde Kinderopvang Kiki op 2 november 2023 in Heerlen

‘Bij kinderopvang Kiki werken we o.a. volgens de methode Gezonde Kinderopvang, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl.Niet alleen gezonde voeding en bewegen zijn de thema’s waar wij ons mee bezig houden, ook het onderwerp ‘lekker in je vel zitten’ vinden wij belangrijk.
Pascale Bruinen heeft aan een aantal medewerkers een lezing gegeven over de effecten van een positieve mindset. Deze lezing was boeiend en inspirerend, met name omdat Pascale sprak vanuit eigen ervaringen, onderbouwd met uitkomsten uit wetenschappelijke onderzoeken. Iedereen was verbaasd te horen hoeveel gedachten we elke dag hebben en dat het merendeel daarvan van nature negatief is. Maar door een paar laagdrempelige oefeningen kunnen we er zelf voor zorgen om deze negatieve gedachten om te buigen.
Positief/positiever in het leven staan is fijner en gezond, voor jezelf en voor de mensen (kinderen) om ons heen. Met de tips en oefeningen gaan we aan de slag. Bedankt Pascale!’ Angelien Frehen Beleidsmedewerker/ pedagogisch coach Kinderopvang Kiki

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ tijdens het 3eNationaal Prehabilitatie Congres op 21 september 2023 in het UMCG in Groningen

‘Ik heb met veel interesse naar je presentatie geluisterd en ben ook zeker geïnspireerd om deze componenten mee te nemen in ons eigen prehabilitatieprogramma. Dankjewel!’, Denise Zonneveld-Walsmit, Projectleider Zorginnovatie Rode Kruis Ziekenhuis

‘Erg interessant. Denk dat de menselijke geest tot meer in staat is dan de huidige medische wetenschap voor mogelijk houdt. Ik hoop er mijn patiënten in ieder geval hun voordeel mee te laten doen’, dr. Tim Lubbers, gastrointestinaal en oncologisch chirurg MUMC+

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor deelnemers aan het Membershipprogramma van Leefstijlhuis A Casa Nostra op 3 september 2023 in Well

‘Wij, een groep jonge vrouwen die zelf eerder met chronische pijn kampten en nu hersteld zijn, hadden het voorrecht om bij A Casa Nostra in Well Pascale Bruinen’s inspirerende lezing bij te wonen over Zelfherstel van Binnenuit, gebaseerd op haar gelijknamige boek.
Haar presentatie was niet alleen diepgaand en persoonlijk, maar raakte ons allen op een bijzondere manier. Pascale’s passie en kennis schenen door in elk woord dat ze sprak. Haar inzichten en praktische adviezen waren niet alleen verhelderend, maar ook uitermate motiverend. We voelen ons geïnspireerd om onze eigen paden naar persoonlijke groei verder te bewandelen. Dankjewel Pascale, voor deze buitengewone ervaring en voor het aandragen van het fundament voor ons next-level programma. We kijken uit naar wat de toekomst ons brengt!’

‘Pascale Bruinen gaf haar inspirerende lezing over Zelfherstel van Binnenuit tijdens de aftrap van het jaarprogramma voor de members van A Casa Nostra. Wij zijn vol lof over haar bijdrage. Haar presentatie was niet alleen informatief en boeiend, maar ook uiterst inspirerend voor onze members, jonge vrouwen die voorheen kampten met chronische pijn en ‘uitbehandeld’ waren. Tijdens een Kantel Programma zoals deze vrouwen dat ook bij ons hebben doorlopen is het boek van Pascale altijd ‘verplicht leesvoer’. Des te mooier om nu het verhaal en de kennis van Pascale live te kunnen beluisteren tijdens de aftrap van het membership, op een warme zondagmiddag in onze prachtige binnentuin in Well.
Pascale wist op een indrukwekkende wijze haar kennis en ervaring over te brengen. Haar betrokkenheid en passie voor het onderwerp waren voelbaar in elke interactie.

Mede dankzij Pascale’s bijdrage werd ons event een onvergetelijke ervaring voor alle aanwezigen. We kijken ernaar uit om in de toekomst vaker met Pascale samen te kunnen werken. Duizendmaal dank en veel liefs!’ Paul & Chantal van Leefstijlhuis A Casa Nostra in Well

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor leidinggevenden Politie Eenheid Limburg 14 maart 2023

‘Dank voor je bijdrage! Erg inspirerend en passend bij ons preventiebeleid voor fitte en gezonde medewerkers.’ Mike Henssen, sectorhoofd bij politie Nederland

‘Onlangs heeft Pascale Bruinen een lezing verzorgd voor de leidinggevenden van de eenheid Limburg en enkele andere collega’s. Ik vond het een inspirerende lezing. Vooral goed dat je ook aangaf dat een en ander een wetenschappelijke basis kent en dat je het afwisselde met even een oefening tussendoor om iets met je buurman of buurvrouw te bespreken.

Voor mij weer een extra steuntje in de rug om echt door te gaan met mijn voornemen om regelmatig te mediteren. Maar ik worstel zelf toch nog wel even om dit regelmatig in te bouwen in mijn drukke agenda…’ P.v.d.P., relatiemanager HRM Eenheid Limburg

‘Ik heb jouw lezing als zeer nuttig en informatief ervaren. In jouw presentatie stelde je je kwetsbaar op maar liet daarmee juist ook extra de kracht zien die vanuit de geest je lichaam sterk kan beïnvloeden!’ Ivo Beekman, Bedrijfsarts politie

‘Deze presentatie, haar verhaal en boek zouden verplicht moeten zijn voor iedereen die uitvalt. Krachtig verhaal over wat je gewoon zelf kunt doen!’ Marga Smit-Willems, Operationeel Specialist E, Kwartiermaker team Bedrijfsvoeringsondersteuning

‘Onlangs de lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ mogen bijwonen van Pascale Bruinen. Vol interesse, verbazing en op sommige vlakken herkenning zitten luisteren naar haar inspirerende verhaal. Door de manier waarop Pascale haar verhaal bracht, bleef je tot de laatste minuut aandachtig luisteren. Wellicht was ik in het begin wat sceptisch of het niet te “zweverig” zou zijn, maar niets is minder waar. Dit kwam mede door de wetenschappelijke onderbouwing. Absoluut de moeite waard om haar lezing bij te wonen! Sinds kort ook begonnen met haar boek “Zelfherstel van binnenuit” te lezen. Tot nu toe leest het gemakkelijk weg en is het in begrijpelijke taal geschreven.’ Daphne van der Velden, leidinggevende Eenheid Limburg

‘Ik heb de leidinggevenden dag (Tankdag) bijgewoond van de eenheid Limburg. Deze dag stond in het teken van preventie en duurzame inzetbaarheid. Pascale Bruinen was gastspreker en ik was erg blij met jouw inspirerend verhaal. Het past helemaal bij ‘eigen regie’ pakken. Dat heeft nog lang niet iedereen binnen de politie op het netvlies. We hebben het erg goed binnen de organisatie en krijgen ook genoeg ruimte om goed voor jezelf te zorgen. Maar die ruimte moet je wel zelf pakken! Ik denk dat jouw verhaal dan ook met enige regelmaat zal moeten worden herhaald.

Jouw verhaal was voor mij in ieder geval een bevestiging dat ik met mijn positieve instelling en dankbaarheid voor het leven heel ver ben gekomen en nog verder ga! Ik ben geen boekenverslinder, maar voor jouw boek maak ik graag een uitzondering. Bedankt!’ Chantalle Vissers, Bedrijfsvoering HRM Eenheid Limburg

‘Een zeer inspirerende lezing waarin we werden meegenomen in het eigen verhaal van Pascale gekoppeld aan wetenschappelijke onderbouwing en dat op een zeer begrijpelijke manier. We werden meegenomen in hoe je je gezondheid optimaliseert met je gedachten, gevoelens en overtuigingen, ondersteunt door praktische oefeningen. Het gaf een dusdanig positieve energie dat je er direct mee aan de slag wil’. Nicole Willems, Facilitator Verzuim Eenheid Limburg. Kwartiermaker Phoenix, Coördinator Buddyproject

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor jongeren: Mind Matters’ voor leerlingen van de studierichting Healthy Living van Hogeschool HAS Green Academy Venlo op 7 november 2022

‘Deze lezing ging over de mentale gezondheid van de mens, in het bijzonder van jongeren. Het verhaal van de gastspreker zelf inspireerde mij het meest tijdens deze gastles. Ze begon met haar persoonlijke verhaal waarbij in het ziekenhuis iets in haar buik werd ontdekt. Zij wilde niet meegetrokken worden in negatieve gedachten en gevoelens. Door middel van onder andere meditaties, affirmaties en visualisaties heeft zij deze gedachten en gevoelens onder controle gekregen. Ik vond het mooi om haar persoonlijke verhaal te horen en leren hoe zij met haar tegenslagen is omgegaan. Dit is erg inspirerend.

Ook de interactie die Pascale Bruinen had met de studenten vond ik erg leuk. Ze had gekleurde kaarten op de stoelen neergelegd en vroeg vragen waar wij als studenten antwoord op konden geven door de kaarten in de lucht te steken.

Ook hebben we gezamenlijk een meditatieoefening gedaan wat mijn brein op dat moment zelf erg veel rust gaf en waarmee ik op dat moment even mijn eigen gedachten opzij heb kunnen zetten.

Deze gastles past zeker binnen de visie van de opleiding omdat deze alles te maken heeft met de mentale gezondheid van de mens. Haar verhaal was een mooie aanvulling op eerder opgedane kennis. Ook heb ik een mooi nieuw punt geleerd tijdens deze gastles, namelijk dat tegenslagen een positieve draai kunnen geven aan het leven en dat je daardoor misschien wel veel bewuster gaat worden van je eigen gedachten. Tegenslagen kunnen je sterker maken en het verhaal van Pascale Bruinen is hier een mooi voorbeeld van.’ Ziggy Lenders

Lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor Vitaliteitsmakelaars op 15 juli 2022 in Breda

‘Dankjewel Pascale voor de inspirerende ochtend, je boodschap en je boek. Ik denk echt dat 12 juli 2022 een belangrijke datum wordt in mijn leven! Ik vond het super inspirerend.’ Saskia

‘Dankjewel Pascale voor de inspirerende lezing! Weer een bewijs hoe krachtig gedachten (positieve én negatieve) zijn.’ Carla Vaessen

‘Als onderdeel van de verbindingsdag voor de vitaliteitsmakelaars gaf Pascale Bruinen afgelopen vrijdag 15 juli een inspirerend en ontwapenend verhaal over haar zoektocht naar zelfherstel. Een persoonlijk verhaal over een vrouw die haar fascinatie voor de mens uitdiept en scherpzinnige verbanden legt.’ Marcel de Visser van Sports+Vitality en Vitaliteitsmakelaars®

‘Heb genoten van je lezing in Breda. Zelf kwam ik een aantal jaren terug ook op een dergelijk pad. Via het materiaal van Dr. Sarno en met zelftherapie als coach/lichaamswerker kwam ik terecht bij stichting e-movere. Ik zal je boek zeker aanraden aan mijn klanten. Veel geluk!’ Natasja Vermaas

Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ ten behoeve van het Toon Hermans Huis in Roermond op 12 juli 2022

‘Vandaag een boeiende lezing bijgewoond van Pascale Bruinen. Pascale heeft o.a. uitgelegd dat uit onderzoek blijkt dat een positieve mindset een gunstige invloed heeft op je geestelijke en lichamelijke gezondheid en op je levensverwachting. Om dit te bereiken kun je een aantal herstelinterventies inzetten zoals visualisaties die je kunnen helpen om beter en lekkerder in je vel te komen zitten. Een waardevolle lezing en meer dan de moeite waard!’, Lucinda Lodenstein, toenmalig directeur Toon Hermans Huis Roermond

‘Een inspirerende lezing over gezond en vitaal ouder worden met veel praktische tips. Het is voor iedereen belangrijk om te weten wat je zelf kan doen. Pascale is een hele goede en boeiende spreker. Ze onderbouwt haar verhaal en voorbeelden met wetenschappelijk onderzoek. Een aanrader!’ Yvonne & Jan-Willem

‘Heel fijne lezing met verhelderende inzichten. Mijn lief en ik zijn heel tevreden huiswaarts gegaan en gaan nu jouw boeken lezen. Bedankt!Frederiq Peters

‘Als net zestiger een lezing van Pascale bezocht met als onderwerp gezond, vitaal en jeugdig ouder worden. Het heeft mij nog meer doen beseffen dat ik al heel goed bezig ben maar dat er nog veel meer mogelijk is. De presentatie van Pascale laat goed zien dat we niet als ouderen met weemoed hoeven terug kijken naar het verleden maar met nog heel veel verwachtingen naar de toekomst. Pascale in woord, beeld en daden is daarvan het inspirerende voorbeeld!  Jeannine Pluim

‘Een aanrader!! Wat een mooie inspirerende en informatieve lezing… Wat mij betreft mag ieder mens zich laten onderdompelen door de rakende woorden van Pascale!’ Anita Verstappen, Vitaliteitsprofessional 

‘Ik ga verzilveren in plaats van vergrijzen. Heb er na de lezing van Pascale echt zin in! Jouw tips zijn geen zilver maar goud waard, Pascale!’ Esther Schoffelen, verloskundige

‘Heel interessante lezing met veel nuttige tips waar je zelf niet bij stilstaat maar die je zo in de praktijk kunt brengen. Ik heb er veel van opgestoken en meteen al diverse tips toegepast. Iedereen zou eigenlijk deze lezing moeten bijwonen, je weet niet wat je mist! Je voelt je al een stuk jonger als je huiswaarts gaat!’ Jacqueline P

‘Een herfstachtige zondagmiddag werd aangenaam opgefleurd door het bijwonen van de lezing ‘Lééf-tijd’. In een mooie rustgevende locatie heb ik genoten van alle informatie en tips over het jeugdig ouder worden, hoe je het verouderingsproces kunt vertragen en je als 55-plusser nog volop meedraait in de maatschappij. Afgelopen week heb ik stiekem al enkele tips uitgevoerd en toegevoegd aan mijn levenstijl want wie wil er nu niet jeugdig ‘oud’ worden. Dank voor de inspirerende sessie en het creëren van een positieve mindset. Aanrader!’ Petra Habets

‘Ik vond het een nuttige lezing van Pascale Bruinen. Ze is heel gedreven om haar kennis over het onderwerp door te geven. De aangehaalde cijfers tonen nog maar eens aan hoe belangrijk je eigen mindset en leefstijl zijn en hoe deze je hele gestel en gezondheid kunnen beïnvloeden! Dankjewel Pascale!’ Marion

Reviews Lezing ‘Een reis van het hoofd naar het hart’ gebaseerd op Pascale’s boek ‘Het jaar van de uil’

‘Ik heb met een mengeling van verwondering en ontroering naar jouw verhaal geluisterd. Door jouw rustige, oprechte manier van vertellen werd ik volledig meegenomen op jouw reis die je gemaakt hebt en nog steeds aan het maken bent. Open, eerlijk en vooral authentiek. Een bijzonder inspirerend verhaal! Dank je wel daarvoor!’ Anique Staal, mindulnesscoach bij Belle Vie

‘Een verhaal dat opbouwt in spanning. Je voelt aan je water dat het moment gaat komen dat die uil daar zal zitten. Of toch niet denk je op een gegeven moment. Als dan toch blijkt dat hij daar zit, als een wonder, dan word je stil. Ik voelde in mijn hele lijf een vibratie, een vreemde energie, innerlijk stil zijn. Het zet alles in perspectief en je beseft hoe weinig we weten van al het ‘onzichtbare’ om ons heen. Ik heb de dagen erna veel aan dat moment teruggedacht en heb mijn dagen bewuster geleefd. Kopje koffie in de zon, zonder prikkels, maar genietend van de natuur en de energie om mij heen. Dankjewel Pascale; jouw verhaal gaf een boost aan mijn bewustzijn, persoonlijk leiderschap, mijn mooiste leven leiden en bewust de ‘onzichtbare krachten’ zijn werk voor mij laten doen.’ Herma Westenberg, marketeer, eigenaar van Merk je Merk

‘Wat mij persoonlijk raakt aan het verhaal van Pascale is dat het recht uit het hart komt. Ze weet de essentie van het leven, de transformatie-processen waarin we bewegen, uit te leggen middels haar eigen ervaring. Hoe krachtig kun je het hebben, het resultaat van eigen ervaring is wat telt, wat raakt en mag raken? Keer op keer. Tijdens de laatste ontmoeting met Pascale gaf ze een ‘Pluk-de-ochtend’ lezing voor een groep van 25 bijzondere mensen en opnieuw hoorde ik de verwondering in haar stem. Het leven is geen geplaveid pad maar een ontdekking vanuit de kern van jou als uniek mens. Dankjewel Pascale voor het delen van jouw inspirerende verhaal en dat je nog vele mensen mag raken met jouw krachtig eigen-verhaal!’ Anita Verstappen, vitaliteitsprofessional

‘Zo’n krachtige vrouw met een ongelofelijk en bijna onwerkelijk verhaal. Een levensverhaal met een les voor ons allemaal. Het verhaal ga ik natuurlijk niet vertellen, dat moet je echt zelf ervaren live of lezen in haar boek, maar ik kan wel zeggen dat wanneer je als Officier van Justitie na zo veel jaar de keuze maakt om je baan op te zeggen en je eigen schrijvershart te volgen, je beschikt over een bak lef waar menigeen echt wel iets van kan leren. Het verhaal was en is puur, Pascale weet te raken, te ontroeren en houd de aandacht vast tot de laatste letter. Heel eerlijk….. ik heb zelf even een brokje weg geslikt.’ Vivian Heuberger, Eigenaar cateringbedrijf AdventureCook en mede-organisator Pluk de Ochtend event.

‘Je hebt me enorm geraakt en geïnspireerd!’  Toos Hofstede

‘Top gedaan Pascale! Je hebt me wederom diep geraakt met je authentieke verhaal, zelfreflectie en humor.’ Cècely Loontjens

‘Mooi om naar je verhaal uit het hart te luisteren….’ Suzanne Roomberg

‘Fijn dat je je verhaal met ons deelde Pascale!’ Maud Walkowiak

‘Dank je wel voor je openheid en je echtheid!’ Food for thought!’ Doriënne Plum

‘Pascale heeft de lezing verzorgd bij de nieuwjaarsborrel van Van Ede & Partners in Eindhoven waarin ze vertelde over haar reis van rationeel denkend OvJ naar haar huidige rol: spiritueel schrijver en inspirator. Ze wist mij met haar verhaal en de wijze waarop ze dat vertelde te raken. Prachtig om haar ontwikkeling niet alleen te horen maar vooral te voelen. Ze was authentiek, open en warm. Dank je wel voor het delen van jouw ervaring!’ Cora van de Put, mediator, coach, intervisiebegeleider CouR Consult

‘Samen met een tweetal collega’s van Forza Asset Management heb ik een lezing bijgewoond van Pascale Bruinen. Pascale weet door haar accurate beschrijving van haar gevoelens en de context waarin deze gevoelens geplaatst moeten worden, je mee te voeren in haar belevingswereld. Op het moment dat Pascale sprak van zichzelf afsluiten, of het gevoel van ontbreken van iets dat ze niet kan benoemen, was ik in staat deze gevoelens aan mijn eigen gevoelens te relateren. De drie kwartier van de lezing waren voor mijn gevoel dan ook in een mum van tijd voorbij, waarbij ik door haar verhaal van de prachtige uil ook echt geraakt werd. Ik wil Pascale dan ook hartelijk danken dat ze mij deelgenoot heeft gemaakt van haar ervaringen en haar gevoelswereld. Chapeau voor de manier waarop jij dit doet, Pascale!’ – Robert Betsch, Forza Asset Management

‘De lezing van Pascale was erg boeiend en inspirerend. Ze vertelde hoe zij als rationeel mens toch spiritualiteit omarmde. Een spannend, persoonlijk en overtuigend verhaal. Veel mensen zijn wars van spiritualiteit, maar zij spreekt de mensen op zo’n manier aan, dat zij ademloos toeluisteren. Voor herhaling vatbaar. Top!’ Henri-Jan Staal

‘Pascale neemt je mee op haar bijzondere reis, eentje die zich niet in de buitenwereld afspeelt, maar een reis van het hoofd naar het hart. En zoals met elk onvergetelijk avontuur, beleeft ze naast spanning, grote uitdagingen, verwarring en diepe dalen, ook verrassende inzichten, ideeën en buitengewone mooie ontmoetingen. In haar lezing vertelt Pascale geanimeerd en met een gezonde dosis zelfspot over haar zoektocht naar echtheid, verbondenheid en de kern van wie ze nu werkelijk is. Hoe een aangrijpende gebeurtenis haar leven zo op haar kop zet, dat het juridische hoofd een prachtig spiritueel hart wordt. Een aanrader voor iedereen die op een kruispunt in zijn leven staat en echt durft te kiezen voor zichzelf!’ Yvonne Kemp

‘Pascale Bruinen vertelt op openhartige wijze hoe ze de ommezwaai maakte van officier van justitie “alles moet bewezen worden, anders is het niet waar” naar spiritueel schrijfster “alles is waar, tot bewezen is dat het niet waar is”. Een zoektocht naar zichzelf, een zoektocht naar zingeving en een zoektocht naar de verbinding tussen mensen, de natuur en welke rol zij daarin vervult. Het verhaal over de uil raakte me. Pascale laat zien dat het verhaal uit haar diepste zelf komt, er is ruimte voor emotie, zonder dat dat de overhand krijgt. Daarom is ze in staat mensen diep te raken, zonder de lijn uit het oog te verliezen. De reis van het hoofd naar het hart is een verhaal voor iedereen, een inspiratie voor velen!’ Bianca van Kaathoven

‘Naast de werkervaringen sprak jouw persoonlijke verhaal mij zeer aan. Je bent niet bang om je kwetsbaar te tonen en dat maakt je sterk’Vera Kicheleer, Bizzpepper

‘Ik heb je verhaal met aandacht gevolgd. Ik vind het echt knap en moedig dat jij dit soort keuzes hebt weten en ook durven te maken. Je droom na te jagen. We hebben allemaal onze dromen maar slechts weinigen van ons zullen de keuze durven maken die jij wel gemaakt hebt. Dat verdient mijn respect en toont dat je een vrouw met “ballen” bent. Je verhaal was erg duidelijk, visueel leuk onderbouwd en recht uit je hart. Ik ben ook erg benieuwd naar je tweede boek, het proces na het overlijden van je pa. Je zit volgens mij echt op het juiste pad en dat met veel passie en overtuiging. Zoals gezegd chapeau en respect daarvoor.’ Vivian Mengelers, directeur V2B Advies en Consultancy

‘Interessant verhaal dat boeit. Rode draad is voor mij duidelijk en helder: durf je kwetsbaar op te stellen (ook als sterke vrouw) en durf je dromen waar te maken!’ Pauline Smeets, Concerndirecteur Zorgbedrijf Volwassenen bij GGZ-instelling Mondriaan. Voorzitter FAM! 


Reviews lezing ‘Een frisse wind uit andere hoek’ voor 600 mensen uit de zorg op de Planetree Nederland Conferentie voor mensgerichte zorg op 17 maart 2016 in Nieuwegein.

Pascale’s presentatie ging over het belang van je kwetsbaar durven opstellen en dat heb heeft ze toegelicht aan de hand van haar ervaringen als advocaat in de letselschade, officier van justitie en schrijver.

20160317_150140

Schermafbeelding 2016-03-24 om 20.08.31

‘Geraakt door het verhaal van Pascale Bruinen op de conferentie ‘Planetree’ voor mensgerichte zorg. Mooi hoe Pascale haar eigen groei en persoonlijke ontwikkeling weet te verbinden aan professionaliteit en de wens om kwetsbaarheid de grootste kracht te maken in boardrooms en op de werkvloer. De manier waarop Pascale dat doet is intens, beeldend, met een sparkle van humor en zachtheid tegelijk. Pascale heeft weliswaar haar toga aan de wilgen gehangen, haar onmiskenbare magistrale charisma heeft ze behouden.’ Danielle Braun, Corporate Antropoloog, auteur, spreker en chief van de Academie voor Organisatiecultuur

‘Het was interessant en inspirerend wat je vertelde, Pascale. Dank daarvoor!’ Klaas-Jan Gorter

‘Dank je wel voor de inspirerende woorden!’ Monique Majoor, Facilitair Manager bij Zorggroep Almere


Lezing ‘On the other side of fear lies freedom; a true story about following your heart and making your dreams come true’, georganiseerd door Kiwanis Aruba, Oranjestad op 28 januari 2016

IMG_8672

‘Pakkend verhaal, goede inleiding!’

‘Inspiratie voor het volgen van mijn eigen passie.’

‘Wat een durf, goed zeg!’

‘Geweldig, keep up the good work!’

‘We need more people like you to tell us how to follow our heart.’

‘Very good story, how do I do that?’

‘I wish it were me, having the guts to just jump in the deep…’

‘Ik vond het een heel boeiend en actueel onderwerp. Goed gepresenteerd en goed verteld. Een thema waar wij allen mee te maken krijgen. Hoe eerlijk ben je in het maken van je keuzes? Welke obstakels verzin je in plaats van de koe bij de horens te vatten en overgaan naar plan, do, check,act. Ik heb er zeker veel van opgestoken en ga aan de slag. Thank you Pascale!’ – Marjory Clark, voorzitter Kiwanis Aruba

Reviews lezing ‘What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken!’

Voor een filmische impressie van deze lezing, klik hier:

‘Een inspirerende avond van een frisse, ambitieuze, jonge vrouw die haar verhaal vertelde over hoe ze na een aantal jaren van twijfel, het aangedurfd heeft om de moedige stap te nemen om het roer om te gooien. Haar passie “schrijven” is ze, naast haar beroep als officier van justitie, gaan beoefenen door te bloggen, columns te schrijven in een dagblad en het uitgeven van een boek. Haar advies was om, als je een droom hebt, niet te wachten tot het te laat is, maar je gevoel en passie te volgen. Dan wordt het vanzelf een succes. Life is too short! Try before you die! Kleine kanttekening die ze deze avond maakte, was dat je – om het roer echt te kunnen omgooien – toch enige zekerheid achter de hand zult moeten hebben als je niet alleen de verantwoordelijkheid moet nemen voor jezelf, maar ook voor een gezin, huis etc. Zo heeft Pascale haar passie ook kunnen combineren met haar juridische functie. Al met al een avond die absoluut inspireerde en zorgde voor de nodige zelfreflectie. Aanrader!’ Vivian van Thoor, lid van De Landen van Overmaze

‘Met het lezen van je boek “Mijn eerste lijk is gelukkig vers” heb je mij antwoorden gegeven op vele vragen rondom jouw (voormalige) beroep. Hoe je als moeder en vrouw een rol als officier van justitie beleeft. Hoe je slachtoffers bij staat, vaak in het belang van kinderen. Zeker gezien mijn werk, met zorg voor kwetsbare kinderen, raak je hier mijn interesse. Maar met de vele antwoorden rees voor mij een cruciale vraag over jou. Hoe ga jij in deze harde wereld om met je eigen dromen? Tot mijn geluk mocht ik een lezing van je bijwonen, “What are you waiting for? Praktische tips om je dromen te verwezenlijken.” Een lezing met een mooie inkijk in het verwezenlijken van je eigen droom en voorzien van inspirerende tips. Net als bij je boek heb ik ook nu je belevenissen opgeslurpt. En je tips? Het is je gelukt… het heeft me aan het denken gezet. Volgend jaar laat ik je weten wat ik er mee heb gedaan!’ Thea Coolen, manager Ronald McDonald Kindervallei

Workshops en individuele coachingstrajecten

Groepsworkshops en individuele coachingstrajecten

Live workshops en in company

Pascale geeft groepsworkshops voor particulieren en bedrijven. Ook is het mogelijk om workshops incompany te boeken. Meer informatie nodig? Neem contact op via info@pascalebruinen.com en Pascale denkt graag met je mee!

Van de workshop ‘Zelfherstel van Binnenuit’ biedt Pascale twee versies aan: een die geschikt is voor patiënten en een die speciaal is gericht op medische professionals.

Een greep uit Pascale’s opdrachtgevers:

Academy for Integrative Medicine/Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde; APG; Donnadag; Gynaecologie & Obstetrie Zuyderland Medisch Centrum; HAS Green Academy Venlo; IND; Junior Kamer Maastricht; Kiwanis Aruba; Leefstijlhuis A Casa Nostra; Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV); Lionsclub Maastricht 6211; Lionsclub Maastricht Trajectum; Spine Pain Team van MUMC+; 3e Nationaal Prehabilitatie Congres; Planetree; Politie Eenheid Limburg; Rechtbank Limburg; Sport BSO Bekkerveld (Gezonde Kinderopvang); Stichting Innerlijk Besef; Toon Hermans Huis Roermond; Vitaliteitsmakelaars; Vrouwen van Nu; Zindividu.

NB: omdat het geven van workshops Pascale’s core business is, is het helaas niet toegestaan om workshops op te nemen zodat ze kunnen worden teruggekeken. Vanwege het interactieve karakter (met gezamenlijke oefeningen) zijn de workshops niet geschikt voor livestreams. 

Live en online coaching in het Nederlands en in het Engels

Daarnaast biedt ze individuele coachingstrajecten aan in het Nederlands en in het Engels. Live coaching kun je volgen in Maastricht. Maar ze zijn desgewenst ook online te volgen.

Groepsworkshop ‘Zelfherstel van Binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’

De workshop gebaseerd op het gelijknamige boek dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom steeds meer zorgprofessionals zoals oncologen, anesthesisten, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten en GZ-psychologen dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Deze workshop (voorheen: Gedachtekracht Basis) is het resultaat van Pascale’s jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de verstrekkende invloed die jouw mindset heeft op je gezondheid en levensverwachting.

In deze interactieve workshop deelt Pascale op een laagdrempelige manier interessante wetenschappelijke inzichten en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over je eigen gezondheid. Want de rode draad uit de nieuwste onderzoeken is dat je het overgrote deel van je gezondheid zelf in de hand hebt. Je mindset blijkt daarbij een cruciale rol te spelen en direct invloed te hebben op het verouderings- en ziekteproces.

Onderwerpen

Maak tijdens deze workshop een reis door de wondere wereld van de mind-body connectie! De verbinding tussen je geest en je lichaam blijkt nog inniger te zijn dan we lange tijd hebben aangenomen. Pascale neemt je mee op een innerlijke expeditie naar fascinerende fenomenen zoals:

* Het placebo-effect: het geloof in de werking van medische behandeling, medicatie, herstel en genezing leidt tot verbetering van gezondheidsklachten en in extreme gevallen zelfs tot volledige genezing;

* Het nocebo-effect: het geloof dat een medische behandeling of medicatie niet zal werken of als iemand niet gelooft in herstel of genezing leidt dit tot negatieve gezondheidseffecten en in extreme gevallen zelfs tot overlijden;

* De feedbacklus: al jouw cellen luisteren 24/7 naar alle signalen die zowel van buitenaf als van binnenuit komen. Daar horen je gedachten en emoties ook bij. In zekere zin word je zo wat je denkt;

* Biofeedback: als je bewust bepaalde intenties zendt naar delen van je lichaam, blijk je in staat te zijn om je lichaam hiernaar te laten luisteren;

* Neuroplasticiteit: de natuurlijke aanpassingsmogelijkheid van je hersenen. Nieuwe dingen leren leidt tot nieuwe neurale connecties. Goed nieuws want in principe hoeft niets te blijven zoals het was, je kunt zelf veel ten goede veranderen en bovendien je risico op alzheimer aanzienlijk verminderen;

* De biologische effecten van overtuigingen;

* De biologische effecten van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties.

Bovendien wordt besproken wat we kunnen leren van mensen die tegen alle verwachtingen in een dodelijke ziekte hebben overleefd.

Tijdens deze workshop doen we gezamenlijke oefeningen.

Na deze workshop zul je nooit meer op dezelfde manier naar je geest en lichaam kijken! Je zult voorzien zijn van voldoende bagage om zelf actief aan de slag te gaan met de geleerde principes zodat je jouw gezondheid en levensverwachting in de meest positieve richting kunt sturen.

Pascale’s eigen ervaring

In deze workshop behandelt Pascale aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en haar eigen bijzondere ervaring toen ze een zware buikoperatie moest ondergaan diverse mind-body technieken.

In 2016 had Pascale plotseling iets groots in haar buik zitten dat daar niet thuishoorde en waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen.  Met behulp van hersentraining in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich intensief ingeprent dat de anesthesie en operatie goed zouden verlopen, dat ze de best mogelijke uitslag kreeg, na afloop geen pijn zou hebben en dat ze heel snel zou herstellen. Hierdoor is ze tijdens de 16 dagen tot aan haar spoedoperatie steeds meer ontspanning, vertrouwen en optimisme gaan ervaren.
Na afloop kreeg ze gelukkig inderdaad de beste uitslag, maar het bijzondere was dat ze  helemaal geen pijn had. Hierdoor heeft ze geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken, ze heeft zelfs nog geen paracetamol gehad. Dit terwijl de anesthesist haar vanwege de zwaarte van de buikoperatie vooraf een epiduraalkatheter – slangetje in de rug – had aangeraden om extra verdovingsvloeistof te kunnen bijspuiten. Ook heeft ze al na een paar dagen al haar dagelijkse activiteiten kunnen oppakken (met uitzondering van krachttraining die echt ‘verboden’ was) in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.
Zodoende heeft ze aan den lijve ondervonden dat hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties postoperatieve pijnbeleving en lichamelijk herstel voor een groot deel te beïnvloeden zijn.
In deze workshop deelt ze hoe ze dit resultaat heeft bereikt.

Voor wie?

Deze workshop is voor iedereen die de regie wil nemen over de eigen gezondheid en die:

  • gezond is en dat ook graag wil blijven;
  • een (ernstige) gezondheidsuitdaging ervaart;
  • wil leren hoe je je eigen placebo kunt worden;
  • op zoek is naar een natuurlijke manier om het immuunsysteem te boosten;
  • zich optimaal wil voorbereiden op een operatie of medische behandeling zodat hij of zij de minste pijn, de kortste opnameduur en het snelste herstel ervaart;
  • moet wachten op een spannende uitslag;
  • chronisch ziek is en geen genoegen wil nemen met de dooddoener ‘Leer er maar mee leven’;
  • kanker heeft en zijn immuunsysteem een boost willen geven, zich gedurende de chemotherapie en bestraling zo goed mogelijk wil voelen en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven nastreeft.

Daarnaast is deze workshop geschikt voor HR-medewerkers en leidinggevenden van bedrijven en organisaties die de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers willen optimaliseren om het verzuim op de werkvloer op een duurzame manier terug te dringen.

Duur: vier uur inclusief korte pauze, koffie, thee, water en een kleine versnapering.

Investering: 175,- inclusief btw per persoon voor particulieren. Minimaal 15 personen en maximaal 30 personen per workshop.

Locatie voor particulieren: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Prijs voor bedrijven en organisaties incompany:  3.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Reviews van workshop ‘Zelfherstel van Binnenuit’

Groepsworkshop ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor medische professionals

De workshop gebaseerd op het gelijknamige boek dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek in deze workshop zelf waarom steeds meer collega’s zoals oncologen, anesthesisten, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten en GZ-psychologen dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Deze workshop is het resultaat van Pascale’s academische nieuwsgierigheid (in een vorig professioneel leven was ze officier van justitie) die uitmondde in een jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de verstrekkende invloed die de mindset – de denk-, voel- en verbeeldingskracht – en het verwachtingspatroon van patiënten heeft op hun gezondheid, verouderings-, ziekte- en genezingsproces en levensverwachting.

In deze interactieve workshop deelt Pascale wetenschappelijke inzichten en onderzoeken die op overtuigende wijze aantonen dat de spreuk mind over matter niet alleen waar is, maar ook de springplank kan zijn naar meer regie over de eigen gezondheid. Want de rode draad uit wetenschappelijk onderzoek is dat mindset – denk-, voel- en verbeeldingskracht – en het verwachtingspatroon dat iemand heeft op basis van diens overtuigingen grote invloed hebben op het verouderings-, ziekte- en genezingsproces.

Tijdens de workshop worden verschillende oefeningen gezamenlijk gedaan.

Onderwerpen

Pascale’s eigen ervaring

In deze workshop behandelt Pascale aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en haar eigen bijzondere ervaring toen ze een zware buikoperatie moest ondergaan diverse mind-body technieken.

In 2016 had Pascale plotseling een groot ruimte innemend proces in haar buik zitten dat daar niet thuishoorde en waarvan artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was totdat ze op de operatietafel zou liggen.  Met behulp van hersentraining in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties heeft ze zich intensief ingeprent dat de anesthesie en operatie goed zouden verlopen, dat ze de best mogelijke uitslag kreeg, na afloop geen pijn zou hebben en dat ze heel snel zou herstellen. Hierdoor is ze tijdens de 16 dagen tot aan haar spoedoperatie steeds meer ontspanning, vertrouwen en optimisme gaan ervaren.
Na afloop kreeg ze gelukkig inderdaad de beste uitslag, maar het bijzondere was dat ze postoperatief helemaal geen pijn had. Hierdoor heeft ze geen enkele keer op de morfinepomp hoeven drukken, ze heeft zelfs nog geen paracetamol gehad. Dit terwijl de anesthesist haar vanwege de zwaarte van de buikoperatie vooraf een epiduraalkatheter had aangeraden. Ook heeft ze al na een paar dagen al haar dagelijkse activiteiten kunnen oppakken (met uitzondering van krachttraining die echt ‘verboden’ was) in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken.
Zodoende heeft ze aan den lijve ondervonden dat hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties postoperatieve pijnbeleving en lichamelijk herstel voor een groot deel te beïnvloeden zijn.
In deze workshop deelt ze hoe ze dit resultaat heeft bereikt.

Mind-body technieken

Mind-body technieken zoals meditatie en toepassingen uit de positieve psychologie kunnen inmiddels bogen op indrukwekkend bewijs van hun mogelijkheden om stressgerelateerde aandoeningen zoals astma, hypertensie, functional bowel diseases en pijnsyndroom te verbeteren en in sommige gevallen zelfs te voorkomen. Daarnaast worden ook motorische visualisatie, geleide ontspanningsvisualisatie en medische hypnotherapie langzaam maar zeker steeds vaker ingezet binnen de reguliere medische wetenschap, bijvoorbeeld bij prikangst en chronische buikpijn bij kinderen, als (aanvullende) pijnstilling bij bevallingen, brandwonden en operaties en in het kader van revalidatie na een nieuwe knie of heup en na een CVA.

Mind-body technieken vormen de basis van moderne zelfzorg en bieden bewezen effectieve interventies om patiëntenzorg en klinische resultaten te verbeteren.

In deze workshop krijgt u wetenschappelijk onderbouwde inzichten in:

 • De biologische effecten van gedachten, emoties en overtuigingen;
 • De effecten van chronische stress en stressmanagement in de vorm van meditatie op de mentale en fysieke gezondheid en levensverwachting van patiënten;
 • De basiselementen voor succesvolle meditatie;
 • Het placebo-effect: het geloof in de werking van een medicament of behandeling en in  herstel of genezing zorgt voor een positief verwachtingspatroon dat de hersenen aanzet om diverse neuropsyche-immunologische en neuropsycho-endocrinologische processen te activeren. Dit zorgt voor gezondheidsbevorderende effecten;
 • Het nocebo-effect: het geloof dat een medicament of behandeling niet zal werken of het niet geloven in herstel of genezing zorgt voor een negatief verwachtingspatroon dat leidt tot gezondheidsbeschadigende effecten;
 • Welke soorten visualisatie er zijn, waarom en hoe ze werken, hoe ze optimaal worden uitgevoerd en in welke gevallen u deze kunt inzetten ter verbetering van patiëntenzorg;
 • De biologische effecten van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties (o.a. voor kankerpatiënten). In de Verenigde Staten wordt meditatie al jarenlang voorgeschreven ‘op recept’ en hebben gerenommeerde medische instituten zoals Harvard Medical School en de Mayo Clinic mind-body medicine allang geïntegreerd in hun behandelingen;
 • Het belang van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om een negatief verwachtingspatroon van patiënten ten aanzien van hun behandeling, medicatie, herstel of genezing om te buigen in een positief verwachtingspatroon. Hierdoor zullen patiënten een grotere mate van medicatie- en therapietrouw vertonen, zo min mogelijk pijn en complicaties ervaren, sneller herstellen en hun kans op genezing optimaliseren.

Praktische vaardigheden

Daarnaast leert u de praktische vaardigheden die nodig zijn om uw patiënten te begeleiden in het gebruik van deze zelfzorgtechnieken

Welke lessen kunnen worden geleerd van patiënten die tegen alle verwachtingen in een dodelijke ziekte hebben overleefd?

Ook komt aan bod wat mensen die een dodelijke ziekte hebben overleefd met elkaar gemeen hebben.

Na deze workshop:

 • Is duidelijk hoeveel invloed stress, ontspanning, mindset en overtuigingen hebben op de gezondheid en levensverwachting van uzelf en van uw patiënten;
 • Weet u op welke duurzame manieren een positievere mindset kan worden gecreëerd;
 • Weet u welke risico’s kleven aan negatieve verwachtingspatronen van patiënten en aan een te grote identificatie van patiënten met hun ziekte of aandoening;
 • Weet u hoe u een negatief verwachtingspatroon inzake behandeling, medicatie, herstel of genezing met behulp van hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties kunt ombuigen naar een positief verwachtingspatroon;
 • Heeft u geleerd wat patiënten die een dodelijke ziekte tegen alle verwachtingen in hebben overleeft met elkaar gemeen hebben.

Waarom Pascale?

Pascale wordt regelmatig gevraagd om haar expertise in te zetten in de medische wereld:

 • Op uitnodiging van het Spine Pain Team van het MUMC+ heeft ze op 14 december 2023 haar lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven’;
 • Op uitnodiging van de organisatiecommissie heeft ze als gastspreker haar lezing ‘Zelfherstel van binnenuit: optimale mentale voorbereiding op een operatie’ gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres dat op 21 september 2023 plaatsvond in het UMCG in Groningen;
 • Met voormalig kinderarts Giliam Kuijpers heeft ze de workshop ‘There’s always hope’ gegeven tijdens het Congres van de Academy for Integrative Medicine (georganiseerd door Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) op 2 juni 2023 in Veenendaal;
 • Sedert februari 2023 is Pascale 1 dag per week werkzaam als mindset- en prehabilitatiecoach in Medisch Centrum WEL in Maastricht;
 • Op verzoek van gynaecologe dr. Martine Wassen en gynaecologe in opleiding Anne-Claire Musters – ontwikkelaars van de BirthCoach-app die 1 september 2023 is gelanceerd – heeft ze meditaties en visualisaties geschreven en ingesproken voor zwangeren;
 • Op verzoek van GZ-psychologe en hypnotherapeut Dominiek Huis in ‘t Veld van de Breinbaas Academy heeft ze angst- en pijnverminderende visualisaties geschreven voor kinderen en jongeren;
 • Op 10 januari 2023 heeft ze haar Lezing ‘Zelfherstel van binnenuit’ gegeven tijdens de Refereeravond Obstetrie & Gynaecologie van het Zuyderland Ziekenhuis.

Daarnaast is Pascale ervaringsdeskundige op het vlak van inzet van mindset en hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties om zo gunstig mogelijke postoperatieve uitkomsten te krijgen.

Voor wie?

Medische zorgprofessionals zoals medisch specialisten, huisartsen, leefstijlgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen in opleiding, verpleegkundigen, verloskundigen, GZ-psychologen en andere zorgprofessionals die de resultaten van hun medische behandelingen, voorgeschreven medicatie en operaties ten behoeve van hun patiënten én zichzelf willen optimaliseren.

Duur:  vier uur inclusief korte pauze, koffie, thee, water en een kleine versnapering.

Prijs voor particulieren: 175,- inclusief btw per persoon, maximaal 30 personen per workshop.

Locatie voor particulieren: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Prijs voor bedrijven en organisaties incompany:  3.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Reviews ‘Zelfherstel van Binnenuit’ voor medische professionals

Zelfherstel van binnenuit: individuele coaching sessie

Live en online

Individuele coachingssessies gebaseerd op Pascale’s gelijknamige boek dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom steeds meer medisch specialisten, huisartsen en andere zorgverleners dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Boost een-op-een je geloof in de best mogelijke uitkomst en een snel herstel en laat het zelfherstellende vermogen van je lichaam optimaal zijn werk doen! 

Individuele coachingssessies zijn enerzijds gebaseerd op Pascale’s jarenlange bestudering van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gedachten, gevoelens en overtuigingen op het lichaam en anderzijds op haar eigen ervaringen.

Ze kunnen vooral interessant zijn voor mensen die (ernstige) medische problematiek ervaren en op zoek zijn naar optimaal vertrouwen in de best mogelijke afloop. Misschien moet je een spannende medische behandeling ondergaan, wacht je op een operatie of moet je omgaan met een moeilijke diagnose en wil je niet in angst leven maar juist een rotsvast geloof in genezing en een snel herstel krijgen.

Of misschien wil je graag leren hoe je succesvolle affirmaties en visualisaties kunt doen waardoor je minder stress, pijn en bijwerkingen van je medicatie en behandeling ervaart, je immuunsysteem een boost kunt geven en jouw levenskwaliteit aanzienlijk kunt verhogen.

Deze individuele coachingssessies zijn ook zeer geschikt om meer rust te leren ervaren en je doelen beter binnen bereik te krijgen. In een coachingssessie levert Pascale maatwerk, toegespitst op jouw unieke persoonlijke situatie, zodat je leert wat je zelf kunt doen om de best mogelijke uitkomst te bewerkstelligen.
Zowel de live als de online sessies zijn inclusief:
* een gratis telefonisch intakegesprek;
* op de persoonlijke situatie afgestemde affirmaties;
* gepersonaliseerde afbeeldingen voor visualisaties om thuis mee te oefenen (voor zover van toepassing).
Vanzelfsprekend is en blijft alle communicatie volstrekt vertrouwelijk.

Kosten live en online coaching: 90,- inclusief 21% btw per uur plus de eenmalige kosten van 25,- voor de aanschaf van mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’. De sessies op locatie worden gegeven in Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Hieronder zie je wat sfeerbeelden van de locatie Medisch Centrum WEL.

 


Boek deze individuele coachingssessie

Reviews coachingssessies

Coachingstraject Optimaal Integraal! Zelfherstelactivatie bij operatie, chemotherapie en bestraling

Coachingstraject gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom huisartsen, leefstijlartsen, oncologen, verloskundigen en fysiotherapeuten dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Inhoud 

Set bestaande uit 1 intakegesprek van 1 uur en 6 individuele coaching sessies van elk 1 uur waarbij je:

 • leert welke algemene effecten stress en ontspanning hebben op je geest en lichaam en op de resultaten van operaties en medische behandelingen in het bijzonder;
 • leert welke algemene effecten een negatieve en positieve mindset hebben op je geest en lichaam en op de resultaten van operaties en medische behandelingen in het bijzonder;
 • aan de hand van diverse bewezen effectieve oefeningen uit de positieve psychologie leert hoe je een positievere mindset kunt ontwikkelen. Hierbij is zowel aandacht voor het stoppen van de negatieve gedachtespiraal als voor het verplaatsen van de focus naar het bewust oproepen van positievere gedachten, gevoelens en emoties;
 • leert dat jouw overtuigingen, bijvoorbeeld over je ziekte, kans op herstel of genezing etcetera je gedrag aansturen en een enorme biologische invloed hebben. Hoe angstiger en negatiever iemand daarover denkt, hoe groter de negatieve biologische invloed daarvan is. Hierbij komen de bevindingen van de wetenschap achter het placebo- en nocebo-effect aan bod. Deze overtuigingen hebben ook een groot direct effect op de resultaten van je operatie of medische behandeling. Onderzocht zal worden welke overtuigingen jij zelf daadwerkelijk hebt hierover. Op basis daarvan wordt vervolgens hersentraining op maat ingezet om deze overtuigingen te gaan ombuigen;
 • leert wat meditaties, affirmaties en visualisaties inhouden, hoe je deze correct uitvoert en wat de wetenschap stelt over de effecten die ze hebben op je gezondheid en op de uitkomsten van je operatie of medische behandeling;
 • leert hoe je je hersenen met behulp van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties intensief kunt trainen om positievere overtuigingen te koesteren zodat je ontspannen naar je operatie, chemotherapie of bestraling kunt toeleven en deze vol vertrouwen kunt ondergaan. Daarbij worden al deze technieken ook gezamenlijk geoefend;
 • leert hoe je jezelf ook anderszins zo goed mogelijk kunt voorbereiden op je ingreep en behandeling zodat je jezelf optimaal positief conditioneert (beïnvloedt). Deze vorm van coaching is gebaseerd op de wetenschap achter de mechanismes van het placebo-effect en zorgt voor het ‘downloaden’ van positieve overtuigingen in je ‘systeem’ zodat je een positief verwachtingspatroon krijgt. Wetenschappelijke studies tonen aan dat dit ervoor zorgt dat je hersenen diverse helende stoffen en processen activeren. Daardoor heb je minder pijn en angst, herstel je sneller en loop je minder risico op complicaties.

Deze vorm van coaching is gebaseerd op de wetenschap achter de mechanismes van het placebo-effect en zorgt voor het ‘downloaden’ van positieve overtuigingen in je ‘systeem’. Hierdoor ontstaat een positief verwachtingspatroon dat zorgt voor een beter werkend afweersysteem, vermindering van pijn en een sneller herstel.

Meditaties

Meditatie is noodzakelijk om in een ontspannen en kalme staat te komen. Regelmatige meditatie zorgt voor het krimpen van de amygdala, het angstcentrum in je brein waardoor je minder snel angstig of paniekerig wordt en minder gaat piekeren. Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning. Daarnaast veroorzaakt regelmatige meditatie een verdikking van de prefrontale cortex, het deel van je brein dat ziet op concentratie en relativeringsvermogen, waardoor je betere beslissingen zult kunnen nemen. Meditatie is noodzakelijk om in de juiste ontvankelijke staat te komen voor het effectief doen van visualisaties.

Affirmaties

Het herhaaldelijk denken, uitspreken en opschrijven van affirmaties, krachtige positieve spreuken (in dit geval over je operatie, chemokuur of bestraling en herstel) geeft je op den duur steeds meer vertrouwen in je lichaam en in de best mogelijke afloop. Dat zorgt op zijn beurt voor meer optimisme en ontspanning. Hersenen geloven bovendien datgene wat ze herhaaldelijk te horen krijgen. Door steeds opnieuw affirmaties te doen, bereiken je hersenen op een gegeven moment een omslagpunt waarop ze deze positieve boodschappen voor waar gaan aannemen. Er worden dan nieuwe neurale verbindingen aangelegd, connecties tussen de zenuwcellen in je brein, waardoor je hersenen je lichaam anders gaan aansturen en je oude, negatieve, overtuigingen langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen.

Visualisaties

Visualiseren is het in je geest met gesloten ogen zo levendig mogelijk voor je zien van een gewenst scenario. Omdat je hersenen vrijwel geen verschil kunnen zien tussen werkelijkheid en verbeelding zorgen herhaaldelijke visualisaties ervoor dat je brein de voorgestelde beelden op den duur als levensecht gaat ervaren. Op dat moment gaan je hersenen je lichaam anders aansturen en maken ze helende stoffen aan die jouw immuunsysteem en herstel bevorderen. Hoe vaker je brein dezelfde positieve informatie over het verloop van je operatie, chemokuur of bestraling door middel van een visualisatie krijgt aangeboden, hoe groter jouw positieve verwachtingspatroon wordt en hoe meer je brein al gaat ‘voorsorteren’ op deze toekomst. In deze coachingssessies leer je hoe je jouw aandacht bewust en uitsluitend op een perfect verlopende operatie, chemokuur of bestraling en een snel genezingsproces kunt richten voor de best mogelijke uitkomst.

Boost van je immuunsysteem 

Tijdens deze coachingssessies krijg je ook uitleg over de wetenschap achter deze vorm van hersentraining. In aanloop naar je operatie ontdek je zo hoe je je angst, bezorgdheid en stress gaandeweg achter je kunt laten en kunt vervangen door vertrouwen, optimisme en ontspanning. Door het ervaren van positieve emoties en het activeren van de relaxation response krijgt je immuunsysteem een enorme boost, iets dat in deze fase van je leven extra belangrijk is.

Daarnaast krijg je instructies hoe je effectief kunt mediteren, affirmeren en visualiseren, waarna je dit tijdens de coachingssessies onder begeleiding zelf gaat oefenen. Vervolgens krijg je ‘huiswerk’ mee in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties, afgestemd op jouw persoonlijke situatie, die je thuis regelmatig moet doen.

Gewenst resultaat bij operatie 

Voorafgaand aan de operatie: 

 • Minimaliseren van angst, spanning en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen over de anesthesie, operatie, uitslag, pijn en herstel door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect weten we dat je hersenen hierdoor helende stoffen gaan aanmaken waardoor je immuunsysteem een boost krijgt en je ook andere heilzame effecten op je gezondheid zult ervaren. Pascale Bruinen noemt dit de ‘helende hersenspoeling’.

Tijdens de operatie:

 • Zo min mogelijk toediening van pijnstilling;
 • Zo min mogelijke complicaties;
 • Zo min mogelijk bloedverlies;
 • Zo kort mogelijke operatie;
 • Mentaal fit, ontspannen en vol vertrouwen de anesthesie en operatie ondergaan.

Na de operatie:

 • Een geslaagde operatie;
 • Zo min mogelijk pijn hebben;
 • Zo min mogelijk misselijkheid en ongemak ervaren;
 • Zo snel mogelijk herstellen;
 • Zo snel mogelijk terug naar huis mogen;
 • Een zo mooi mogelijk litteken.

Gewenst resultaat bij chemotherapie en/of bestraling 

Voorafgaand aan de chemotherapie en/of bestraling 

 • Minimaliseren van angst, spanning en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen over je chemotherapie en/of bestraling door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het placebo-effect weten we dat je hersenen hierdoor helende stoffen gaan aanmaken waardoor je immuunsysteem een boost krijgt en je ook andere heilzame effecten op je gezondheid zult ervaren;
 • Minimaliseren van misselijkheid bij voorbaat: kankerpatiënten die tijdens eerdere chemotherapie misselijk zijn geworden en een volgende sessie ondergaan blijken al misselijk te kunnen worden als ze iets zien of ruiken dat hen alleen doet dénken aan de eerdere behandeling, bijvoorbeeld de aanblik van de behandelkamer of de geur die in de kliniek hing;
 • Verhoogd controlegevoel over de lichamelijke symptomen van kanker en de behandeling daarvan;
 • Verbetering rouwverwerking.

Tijdens chemotherapie en/of bestraling 

 • Ontspannen staat, vol vertrouwen en optimisme;
 • Focus op positieve kanten van chemotherapie en/of bestraling.

Na chemotherapie en/of bestraling 

 • Zo min mogelijk ervaren van bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, afkeer van bepaalde voedingsmiddelen, slapeloosheid, vermoeidheid, doof gevoel, angst, depressieve gevoelens, opvliegers;
 • Zo snel mogelijk herstel;
 • Vergroting levenskwaliteit.
Duur: 1 intakegesprek van 1 uur en zes individuele coaching sessies van elk 1 uur. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze dagelijks thuis oefenen met het doen van meditaties, affirmaties en visualisaties.
Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.
Kosten voor set van zeven live of online sessies:  595,- inclusief 21% btw in plaats van 630,- voor zeven losse sessies à 90,- per sessie. Plus de eenmalige kosten van 25,- voor de aanschaf van mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ (vaste boekenprijs). Het gehele bedrag dient ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan. In onderling overleg is vooruitbetaling in twee gedeelten bespreekbaar.
Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à € 0,23 per kilometer.

Boek deze workshop

COACHINGSTRAJECT RESET JE MINDSET!

Coachingstraject gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom steeds meer huisartsen en andere zorgverleners dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

Inhoud

Set van 1 intakegesprek van 1 uur en 4 individuele coaching sessies van 1 uur waarbij je leert hoe je je hersenen met behulp van de kracht van herhaling van meditaties, affirmaties en visualisaties intensief kunt trainen om een positieve mindset te ontwikkelen. Laat jouw beperkende overtuigingen voorgoed achter je en ervaar hoe jij jezelf optimaal positief kunt conditioneren (beïnvloeden)! Deze vorm van coaching is gebaseerd op de wetenschap achter de mechanismes van het placebo-effect en zorgt voor het ‘downloaden’ van positieve overtuigingen in je ‘systeem’.

Meditaties

Meditatie is noodzakelijk om in een ontspannen en kalme staat te komen. Regelmatige meditatie zorgt voor het krimpen van de amygdala, het angstcentrum in je brein waardoor je minder snel angstig of paniekerig wordt en minder gaat piekeren. Hierdoor ervaar je tevens meer rust en ontspanning. Daarnaast veroorzaakt regelmatige meditatie een verdikking van de prefrontale cortex, het deel van je brein dat ziet op concentratie en relativeringsvermogen, waardoor je betere beslissingen zult kunnen nemen. Van meditatie is ook bekend dat het leidt tot vergroting van geluksgevoelens en gevoelens van verbondenheid, terwijl het je tegelijkertijd helpt om ongezonde gehechtheid aan iets of iemand los te laten. Meditatie is ten slotte noodzakelijk om in de juiste ontvankelijke staat te komen voor het effectief doen van visualisaties.

Affirmaties

Het herhaaldelijk denken, uitspreken en opschrijven van affirmaties, krachtige positieve spreuken (in dit geval over hoe je je graag zou willen voelen) geeft je op den duur steeds meer zelfvertrouwen en stimuleert je positieve emoties. Dat zorgt op zijn beurt voor meer optimisme en ontspanning. Hersenen geloven namelijk datgene wat ze herhaaldelijk te horen krijgen. Door steeds opnieuw affirmaties te doen, bereiken je hersenen op een gegeven moment een omslagpunt waarop ze deze positieve boodschappen voor waar gaan aannemen. Er worden dan nieuwe neurale verbindingen aangelegd, connecties tussen de zenuwcellen in je brein, waardoor je hersenen je lichaam anders gaan aansturen en je oude, negatieve, overtuigingen langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen en plaats maken voor nieuwe positieve overtuigingen.

Visualisaties

Visualiseren is het in je geest met gesloten ogen zo levendig mogelijk voor je zien van een gewenst scenario. In dit geval zie je voor je hoe jouw ideale leven eruit ziet. Omdat je hersenen vrijwel geen verschil kunnen zien tussen werkelijkheid en verbeelding zorgen herhaaldelijke visualisaties ervoor dat je brein de voorgestelde beelden op den duur als levensecht gaat ervaren. Op dat moment gaan je hersenen je lichaam anders aansturen waardoor je vaker positieve gedachten, gevoelens en overtuigingen zult ervaren. Hierdoor ga je ander gedrag vertonen en zul je vaker in actie komen en je doelen beter binnen bereik krijgen. Hoe vaker je brein dezelfde positieve informatie door middel van een visualisatie krijgt aangeboden, hoe groter jouw positieve verwachtingspatroon wordt en hoe meer je brein al gaat ‘voorsorteren’ op deze toekomst. In deze coachingssessies leer je hoe je jouw aandacht bewust en uitsluitend kunt richten op de best mogelijke uitkomst.

Gebaseerd op wetenschap

Tijdens deze coachingssessies krijg je ook uitleg over de wetenschap achter deze vorm van hersentraining. Zo ontdek je hoe je je angst, bezorgdheid en stress gaandeweg achter je kunt laten en kunt vervangen door vertrouwen, optimisme en ontspanning. Bovendien doe je verschillende oefeningen om negatieve gedachten en overtuigingen om te buigen naar positieve.

Daarnaast krijg je instructies hoe je effectief kunt mediteren, affirmeren en visualiseren, waarna je dit tijdens de coachingssessies onder begeleiding zelf gaat oefenen. Vervolgens krijg je ‘huiswerk’ mee in de vorm van dagelijkse meditaties, affirmaties en visualisaties, afgestemd op jouw persoonlijke situatie, die je thuis regelmatig moet doen.

Gewenst resultaat

 • Minimaliseren van angst, spanning, piekeren, overprikkeldheid en stress;
 • Maximaliseren van ontspanning, optimisme en vertrouwen in de best mogelijke uitkomst;
 • Maximaliseren van positieve emoties zoals tevredenheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid, vreugde, compassie en gevoelens van geluk en verbondenheid;
 • Loslaten van ongezonde gehechtheid aan iets of iemand;
 • Vervangen van negatieve overtuigingen door positieve overtuigingen waardoor een positief verwachtingspatroon ontstaat en jij je weer lekker in je vel voelt;
 • Leren om eigen regie te houden over je mindset.

Doelgroep: Iedereen die minder stress en meer ontspanning wil; iedereen die last heeft van beperkende overtuigingen, negatieve mindset, piekeren, gebrek aan (zelf)vertrouwen.

Duur: 1 Intakegesprek van 1 uur en vier coaching sessies van elk 1 uur. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze dagelijks thuis oefenen met het doen van meditaties, affirmaties, visualisaties en het ombuigen van hun gedachten.
Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.
Kosten voor vijf  live of online sessies:  425,- inclusief 21% btw in plaats van 450,- voor vijf losse sessies à 90,- per sessie plus de eenmalige kosten van 25,- voor de aanschaf van mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’. Het gehele bedrag dient ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan. In onderling overleg is vooruitbetaling in twee gedeelten bespreekbaar.
Incompany:prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à € 0,23 per kilometer.

Boek deze workshop

Workshop ‘Leren Visualiseren!’

De workshop gebaseerd op Pascale’s boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ waarin het onderwerp visualisaties uitgebreid aan bod komt. Het boek mag zich verheugen in een toenemende belangstelling vanuit de medische wereld en van lezers 5 sterren krijgt op bol.com. Ontdek zelf waarom sommige huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten dit boek ‘voorschrijven’ aan hun patiënten!

In deze praktijkgerichte interactieve groepsworkshop neemt Pascale je mee in de wondere wereld van je verbeeldingskracht die niet alleen een bewezen helend effect heeft maar ook een uitstekende tool is om je droom te helpen realiseren of obstakels in je leven te verwijderen. Op beide gebieden is Pascale zelf ervaringsdeskundige. Na een stuk theorie ga je zelf aan de slag met verschillende oefeningen zodat je na thuiskomst precies weet hoe je effectief kunt visualiseren.

Positieve effecten op gezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat visualisatie een krachtig middel is om je gezondheid positief te beïnvloeden. Dit komt omdat onze hersenen nauwelijks tot geen verschil kunnen zien tussen een beeld dat je zo levendig mogelijk met al je zintuigen oproept in je geest en de ‘echte’ werkelijkheid om je heen. Zo is gebleken dat visualisatie – mits op de juiste wijze toegepast – onder meer kan leiden tot vermindering van pijn, minder bijwerkingen bij chemotherapie en bestraling zoals doof gevoel, misselijkheid en braken,  minder angst/spanning/stress, versterking van het immuunsysteem, meer spierkracht, grotere mobiliteit/sneller herstel na operaties (bijvoorbeeld in revalidatietrajecten) en betere sportprestaties. Niet voor niets wordt visualisatie al jarenlang met succes toegepast door topsporters zoals topturner Epke Zonderland, tenniscrack Novak Djokovic en Bayern München voetballer Robert Lewandowski, om er maar een paar te noemen. Wereldkampioen boksen Muhammad Ali paste – mogelijk als een van de eersten – visualisatie al met groot succes toe in de jaren zeventig. Zelfs Nike besteedt nu veel aandacht aan de kracht van visualisatie onder de slogan ‘Train your brain like a muscle’.

In deze workshop deelt Pascale ook haar eigen ervaring op dit vlak. Toen zij een paar jaar geleden onverwacht een zware operatie moest ondergaan – waarbij de anesthesist vooraf had geadviseerd om naast de morfinepomp ook extra pijnstilling toe te dienen via een slangetje in de rug –  heeft zij zich op deze ingreep voorbereid door het doen van intensieve visualisaties in combinatie met meditatie en affirmaties (het herhalen van krachtige, positieve zinnen). Hierdoor heeft zij tot verbijstering van arts en verpleging na haar operatie geen enkele pijnbestrijding nodig gehad, zelfs geen paracetamol!

Cruciaal instrument bij het bereiken van je droom

Daarnaast is visualisatie een belangrijke tool bij de toepassing van de wet van de aantrekkingskracht. Zo weet Pascale eveneens uit eigen ervaring dat het levendig in geuren en kleuren voor je ‘zien’ van jouw gedroomde werkelijkheid echt helpt om je geloof in jouw droom zo diep mogelijk te ‘installeren’. Daardoor ga je deze gewenste realiteit steeds meer naar je toe trekken.

In deze workshop:

 • leer je wat visualisatie is en welke soorten visualisaties bestaan;
 • ontdek je waarom visualisatie biologische effecten heeft op het lichaam;
 • worden diverse wetenschappelijke onderzoeken besproken waaruit de positieve effecten van visualisatie blijken;
 • leer je hoe je visualisatie zelf succesvol kunt toepassen om je droom te bereiken en om je gezondheid positief te beïnvloeden. Afhankelijk van eventueel bestaande ziekte – en klachtenscenario’s worden de daarbij behorende visualisatiemogelijkheden besproken. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de belangrijke rol van meditatie en affirmaties;
 • pas je het geleerde meteen toe in diverse visualisatie-oefeningen en
 • ervaar je de bijzondere helende kracht van groepsintenties. Dat gebeurt in de vorm van groepsgewijze visualisatie-oefeningen waarbij deelnemers aan één uitgekozen persoon gelijktijdig in gedachten dezelfde helende intentie ‘sturen’ en daarbij die persoon in gedachten levendig voor zich zien in de door deze gewenste staat. Dat kan bij ziekte of bepaalde gezondheidsklachten maar ook bij ervaren blokkades op weg naar je droom of andere problematiek waar je last van hebt. Uit de vele duizenden reacties wereldwijd van deelnemers aan dit soort sessies komt inmiddels naar voren dat zowel de ontvangers als degenen die de helende intenties zenden grote positieve veranderingen ervaren in hun leven, zowel op het vlak van gezondheid als op verschillende andere levensgebieden.

Duur: vier uur inclusief korte pauze, koffie, thee, water en een kleine versnapering.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Investering: 175,- inclusief 21% btw en inclusief een gratis digitale visualisatie naar keuze die je thuis kunt beluisteren. Minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Incompany: 3.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Reviews workshop ‘Leren Visualiseren’

Workshop Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid

De groepsworkshop Magie van Manifestatie (voorheen Gedachtekracht Pro) gaat over de invloed van gedachten op je eigen werkelijkheid. Oftewel hoe je jouw zintuiglijke realiteit kunt co-creëren door het bewust inzetten van jouw gedachtekracht. Pascale is op dit gebied ervaringsdeskundige. Tijdens de workshop zal ook duidelijk worden wat de afbeelding van een uil in een boom met dit onderwerp te maken heeft.

Voor iedereen die zijn leven bewust in de juiste richting wil sturen en zijn dromen wil waarmaken!

Wil jij het beste uit jezelf en uit je leven halen? Wil je niet langer alleen maar denken over je droom, maar nu écht eens een concrete stap zetten in de richting van verwezenlijking? Wil je misschien eindelijk die negatieve spiraal doorbreken waarin je het ene na het andere probleem of lichamelijke klacht aantrekt? Of wil je juist eerst ontdekken wat jouw droom is?
Neem dan deel aan deze workshop die je op een speelse wijze leert kennismaken met de universele natuurwet van de aantrekkingskracht en hoe je deze wet voor je kunt laten werken!

Onderwerpen

In deze workshop ga je samen met Pascale op zoek naar de magie van manifestatie: hoe iets dat begint als een sterk verlangen in je geest, zich uiteindelijk verwezenlijkt in de zintuiglijke realiteit van alledag. Daartoe:

* Maak je kennis met de wet van de aantrekkingskracht, een universele natuurwet die stelt dat je datgene aantrekt waar je – bewust of onbewust – aan denkt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deze wet succesvol toe te passen zodat jouw wens werkelijkheid wordt?

* Leer je wat de valkuilen zijn. Waardoor bereik je ondanks goede bedoelingen en hard werken niet wat je wilt?

* Krijg je antwoord op de vraag hoe het kan dat een onstoffelijke gedachte zich manifesteert als materie die we kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen? Daartoe duikt Pascale, die zelf ervaringsdeskundige is op dit vlak, met jullie in diverse bijzondere fenomen zoals:

 1. het principe van non-localiteit: deeltjes die eerst contact met elkaar hadden en vervolgens gescheiden worden, blijven zich daarna voor altijd van elkaar bewust en blijven elkaar onmiddellijk beïnvloeden ongeacht de afstand tussen beide en zonder enige uitwisseling van kracht of energie.
 2. het observer effect: kwantumfysica-deskundigen hebben ontdekt dat de persoon die de allerkleinste deeltjes meet en observeert, het gedrag van energie en materie beïnvloedt. Hieruit zou je kunnen afleiden dat menselijk bewustzijn scheppingskracht heeft.
 3. het onzichtbare veld van oneindige mogelijkheden waarin alles met alles is verbonden. In tegenstelling tot hetgeen altijd werd aangenomen, blijkt op het allerkleinste niveau alles voortdurend in beweging te zijn in plaats van vaste vormen te hebben. De kwantum fysica leert dat materie hier grotendeels bestaat uit energie. Onze geest blijkt deze energie te kunnen beïnvloeden.

* Bespreekt Pascale een reeks spraakmakende voorbeelden van wetenschappelijke onderzoeken en experimenten die het bestaan van dit veld lijken te bevestigen. In dit kader bespreekt ze opmerkelijk gedrag van mensen, dieren, planten en zelfs machines (Random Event Generators). Deze blijken allemaal te kunnen worden beïnvloed puur door menselijke gedachtenkracht en dus zonder dat er sprake is van direct onderling contact of gerichte handelingen.

Na deze workshop ben je in staat om de wet van de aantrekkingskracht op de juiste wijze toe te passen en weet je hoe je de valkuilen kunt omzeilen. Je kunt de geleerde principes meteen in de praktijk brengen zodat je jouw leven in de meest positieve richting kunt sturen.

Wat de beste van de rest onderscheidt is je mindset.‘ – Bianca Andreescu, 19-jarige winnares US Open 2019 en groot fan van visualisatie.

Duur: vier uur inclusief korte pauze, koffie, thee, water en een kleine versnapering.

Locatie: Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht.

Investering : 175,- inclusief 21% BTW per persoon en een gratis – desgewenst gesigneerd – exemplaar van Pascale’s boek ‘Het Jaar van de Uil’. Minimaal 15 personen, maximaal 30 personen.

Incompany: 3.250,- exclusief 21% btw en exclusief reiskosten a 23 c per km of ov tweede klasse.


Boek deze workshop

Reviews workshop Magie van Manifestatie/Gedachtekracht Pro

D R I J F V E R E N, Inspiratie Ochtend voor Ondernemers

Vitaliteitsprofessional Anita Verstappen (PreventiVIO), beeldend kunstenares Claudia Volders en Pascale hebben gezamenlijk een inspiratie-ochtend samengesteld voor ondernemers en ondernemende mensen getiteld ‘D R I J F V E R E N’. Tijdens deze ochtend worden ondernemers in een informele, gezellige en sfeervolle setting uitgenodigd om te reflecteren op hun kernwaarden en drijfveren; waarom zijn ze ooit gaan doen wat ze doen? Waar worden ze gelukkig van? Hoe kunnen ze hun hart en ziel nog beter tot uiting brengen in hun bedrijf?
Gun het jezelf om, net als die collega-ondernemers die jou met veel plezier en voldoening voorgingen, ook jouw drijfveren op een verrassende manier te (her)ijken!

Trainers: Anita Verstappen, Claudia Volders, Pascale Bruinen

Duur: van 10.00 -16.00 uur  inclusief lunch, koffie, water, thee.

Kosten: 295,- inclusief 21% btw per persoon voor particulieren en 295,- exclusief 21% btw per persoon voor ondernemers

Incompany: prijs nader overeen te komen en exclusief reiskosten à 23 c per km.

Aanmelden: in overleg via info@pascalebruinen.com.


Meer weten

Reviews inspiratiesessie Drijfveren

Op maat

Volg je liever geen workshop in groepsverband, dan is een privé-workshop (bijvoorbeeld een-op-een) een uitstekend alternatief waarbij Pascale specifiek de focus zal leggen op jouw persoonlijke situatie. Maar incompany workshops zijn uiteraard ook mogelijk. Zoek je deze of een andere invulling op maat, neem dan contact met Pascale op via info@pascalebruinen.com.


Neem contact op

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Reviews workshops en individuele coachingstrajecten

Reviews workshops en individuele coachingstrajecten

Reviews individuele coachingstrajecten:

‘Van uitleg over de relatie tussen stress en een ontspannen brein (middels dagelijkse meditatie en overtuigingen in de positieve vorm formuleren), er is zoveel wat ik heb geleerd bij Pascale.

Ik kwam met verschillende angsten. De angst om oud te worden (en te worden zoals mijn ouders), of moeite met acceptatie van mijn volle benen. Pascale hielp me helpen te focussen op 1 overtuiging, daar waar ik het meest motivatie had om elke dag voor te leren zitten en mediteren.

Dit is voor diegenen die openstaan voor wat ons onbewuste met ons kan doen. Voor die persoon die al zoveel heeft geprobeerd en iets diep- en langwerkends wil proberen, bel Pascale. Het is het zo waard. Ik ben er nog zowat om de dag mee bezig en heb nu ‘s avonds ZIN om te zitten, met een specifieke muziek op en te ademen. Ik kan dingen veel beter relativeren, ik voel me minder aangevallen en gepikeerd. En vooral minder overweldigd als de gedachten ‘die benen worden toch niet slanker’ of ‘het lukt me toch niet om genoeg te verdienen voor een eigen woonplek’ opkomen. Er is nog zoveel meer wat ik geleerd heb, maar dan wordt het ervaringsverhaal wat te lang.’ Sophía Thijs, psychologe

‘Nu een kleine 3 weken geleden was dan eindelijk de operatie.  Allemaal heel spannend maar het is ontzettend goed gegaan. Het was pittig, 10 uur duurde het met een groot team dat er mee bezig was.  Het is gelukt om de cyste voor 99% te verwijderen dus de kans dat het weer aangroeit is minimaal. Ik heb een hele constructie in mijn nek maar kan als het goed is straks in principe alles weer doen (met kleine beperking).  Ik had wel (behoorlijk wat) pijnstilling maar mocht uiteindelijk na 3 dagen al naar huis omdat ik in zo’n goede staat was.  Dus dat is toch mooi gelukt!

Ik wil je bedanken voor de begeleiding maar vooral voor het schrijven van je boek. Toen ik het boek kocht was ik op zoek naar iets wat mij kon helpen bij het wachten op deze operatie. En daar heeft het boek ruimschoots aan voldaan.  Het gaf hoop en vooral gaf het mij een gevoel dat ik enigszins controle had.  Ik kon ergens mee aan de slag en ik kon tijdens de operatie dan niet veel doen maar mijzelf wel zo goed mogelijk erop voorbereiden. Ik heb veel van jouw praktische tools gebruikt, van goed voor jezelf zorgen (met een massage) tot je favoriete luchtje meenemen naar het ziekenhuis en de meditaties van Deepak.  Ik was zelf al met een aantal dingen begonnen maar jouw boek bevestigde dat wat ik deed ook wetenschappelijk onderbouwd was.  En nogmaals om het heft in eigen handen te nemen is heel waardevol. Zo vrolijk als jij ben ik de operatie niet ingegaan maar ik heb de tactiek gebruikt (alsof je het beleeft als voor een interview) en met kleine tranen onder zeil gegaan.  En de visualisatie heeft ook hierbij geholpen. Nu bijna 3 weken later ben ik nog aan het herstellen maar het is ongelooflijk hoe goed het gaat. Nogmaals dank!’ Yvonne

‘Ik kan een traject met Pascale Bruinen van Academie voor Zelfherstel aan iedereen aanbevelen. De beperkende overtuigingen en de energetische klachten waar ik last van had, zoals het continue ervaren van spanning en stress zijn nu aan het einde van het traject volledig verdwenen. Ik had al eerder licht geschenen op deze overtuigingen alleen was ik hier nooit consequent mee aan de slag gegaan. Door de methodiek en de tools die ik heb gekregen, kan ik zelf sturen op het resultaat dat ik graag wil en naast oude overtuigingen doorbreken, nieuwe overtuigingen implementeren. Hierdoor ervaar ik rust en leef ik (doel)bewuster.

Vanaf het eerste moment dat ik binnenkwam bij Pascale werd er een koppeling gemaakt tussen wat ik mentaal ervoer en wat de wetenschap hierover te zeggen heeft. Hierdoor was er voor mijn ratio de grondslag om aan de slag te gaan met de verschillende oefeningen, affirmaties, meditaties, ademhaling, visualisaties en brein training in het algemeen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter in mijn vel zit en dat ik de focus leg op de zaken die voor mij echt belangrijk zijn. Mijn mechanisme om zelf zorg te laten verwateren wanneer ik druk en spanning ervaar, kan ik nu veel beter ondervangen, op aanpassen en op bijsturen. Voor mij was als kers op de taart is dat me ik me hierdoor veel beter voel als persoon, als vader en als partner. Dit is mijn vertrouwen en zorg voor mezelf absoluut ten goede gekomen.

Ik geloof erin dat de methodiek van Pascale bij iedereen als basisbehoefte voor mentale gezondheid bekend zou moeten zijn en dagelijks beoefent zou moeten worden.

Voor iedereen die stress gerelateerde klachten heeft, problemen heeft met zelfbeeld, erg streng is voor zichzelf en hier klachten of een negatief resultaat van ervaart, zou ik willen adviseren om contact op te nemen met Pascale om met haar in gesprek te gaan. Pascale dankjewel voor alles!’ Pim Heijmans, 35 jaar, ondernemer en consultant

‘De coaching bij Pascale is voor mij een eye-opener geweest en dat terwijl ik zelf al jaren werkzaam ben als psycholoog. Het is ontzettend fijn om handvatten aangereikt te krijgen die helpen om het vertrouwen en optimisme in jezelf aan te boren en te versterken. Verder vind ik Pascale een hele warme, empathische en betrokken coach die kundig en wetenschappelijk kan onderbouwen wat we aan het doen zijn. Ik heb geleerd dat op spirituele manier te werk gaan totaal niet zweverig hoeft te zijn’. M.K., GZ-psycholoog

‘Pascale, jouw coaching is het begin van een ander leven. Er is weer energie! Je begeleidt me prima en reikt de tools aan die nodig zijn om mijn doel te bereiken. Je legt het heel duidelijk en enthousiast uit met voorbeelden. En dat helpt. Ik voel me veranderd.

Ik mediteer bijna iedere dag en lees geregeld de brieven en opdrachten door. Dit is een half uurtje ontspanning voor mij geworden. Dan ben ik heel rustig en ik vind dat mijn gedrag anders is geworden.Ik luister naar mensen en krijg ik een compliment dan geloof ik het en vind het fijn. Door jouw deskundige, overtuigende en van nature prettige begeleiding ben ik blij en gelukkig dat ik je ontmoet heb. Dankzij jouw coaching gaat het nu goed met mij. Door jouw deskundige, overtuigende en van nature prettige begeleiding ben ik blij en gelukkig dat ik je ontmoet heb. Voor de toekomst leer je me ook oefeningen die ik kan blijven doen. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!’ Margriet 

‘Een dikke week vóór mijn operatie ben ik gestart met het beluisteren van de ingesproken visualisaties van Pascale Bruinen. Daarvoor ging ik in een kamer zitten waar ik een half uurtje alleen was en niet werd afgeleid door andere zaken. Ook las ik haar affirmatiekaartjes meermaals en liet deze goed op mij inwerken. Na een week kende ik de teksten van deze affirmaties bijna van buiten en werden ze ook meer mijn eigen gedachten.

Één dag vóór de operatie heb ik mij nog een uur laten coachen door Pascale zelf. Ik was inmiddels helemaal niet meer bang voor de operatie en had alle vertrouwen gekregen in de medici die mij gingen helpen om weer pijnloos door het leven te gaan. Sommige gevisualiseerde situaties vonden ook exact zo plaats op de dag van de operatie en deden mij op dat moment glimlachen, onder andere het opzetten van de operatiemuts en het grote team dat je opwacht in de operatiekamer. Daarbij hield ik Pascale’s motto ‘Het is oké in de OK’ voortdurend in gedachten. Nu, twee weken na de operatie, kan ik zeggen dat alles prima is verlopen. Ik ga elke dag vooruit en het bewegen gaat ook steeds beter. Ik heb de standaardmedicatie (pijnstiller, ontstekingsremmer, bloedverdunner) meegekregen van het ziekenhuis en die heb ik ook gebruikt. Na de operatie heb ik aanvaardbare pijn gevoeld. Ik ben Pascale heel dankbaar voor haar bijdragen en ook dankbaar dat we hier in Nederland zo’n goede gezondheidszorg hebben.’ M.B.

‘Wat een fijne gesprekken heb ik gehad bij de Academie voor Zelfherstel! Beginnend met een duidelijk telefoongesprek vooraf, om te zien of Pascale ook daadwerkelijk iets voor me kon betekenen. De hele behandeling is gericht op handvaten die je zelf in kunt zetten in het dagelijks leven. Dus zeker geen gepraat over waar je vastloopt, maar direct tips en tricks om zelf aan de slag te gaan. Waarbij ‘oefening baart kunst’ zeker geldt. Ik heb nu weer rust in mijn hoofd en in het dagelijks leven, ben weer in contact met alles om me heen en sta weer positief tegenover nieuwe uitdagingen. Kortom het was fantastisch en zeer verhelderend!!! Bedankt voor alles’. Angela

‘Je zult tussen de sessies door gemerkt hebben dat ik al snel een goed gevoel had. We startten met de meditatie. Ondanks dat je de eerste resultaten niet meteen merkt, voelde ik het zinvolle al vlot. Ondertussen is mijn slaapgedrag behoorlijk verbeterd. Top. Het mediteren ervaar ik ook niet als een extra tijdsinvestering maar als een ontspanningsmoment.
De oefeningen om dankbaarder te worden vind ik wat lastiger. Staat voor mij iets verder af van de realiteit maar je hebt goed uitgelegd hoe ik dat moet zien. Ik pas het in in wat voor mij gemakkelijker is, zoals het opschrijven en uitspreken van de affirmaties. Dat loopt namelijk prima.
Ook heel positief en werkbaar is de stopoefening om de negatieve gedachtespiraal te doorbreken. Overdag lukt dat prima, maar tijdens de wakkere momenten in de nacht gaat het schakelen wat lastiger. Komt wel.
Met de visualisaties ben ik pas gestart maar gevoelsmatig gaat dat zeker lukken.
Al met al Pascale ben ik zeer geholpen met je hulp die ik als bijzonder heb ervaren. Niet alledaags. Mijn ervaringen worden ook als boven beschreven opgepikt door mijn omgeving.
Je boek zal ook zeker nog wat toevoegen en zeer nuttig zijn als naslagwerk. Ik geef je bijzondere visie zeker door aan vrienden en bekenden die geïnteresseerd zijn. Bedankt!’ Frank

‘Wij kregen persoonlijke coaching van Pascale. Dit was zeer de moeite waard en heeft ons niet alleen geholpen in een periode met grote uitdagingen maar zeker ook in de tijd erna. De kracht van Pascale is dat ze met beide benen op de grond staat, zelf de technieken toepast en het onderbouwt met wetenschappelijke onderzoeken. Ook de persoonlijk op ons afgestemde documentatie was heel goed verzorgd en waardevol. De kracht van de Mind Body connectie zou veel meer aandacht moeten krijgen. Hoe je denkt bepaalt alles in je leven. Pascale bedankt!’ Yvonne en Jan-Willem

‘Aan het begin van mijn behandeling ben ik via familie in contact gekomen met Pascale Bruinen. Nadat zij 18 jaar werkzaam is geweest als officier van justitie heeft zij zich de laatste jaren gericht op de kracht van de menselijke geest en hoe je je bewustzijn in kan zetten om je gezondheid te bevorderen. Na een telefoontje met haar waarin ze kort al een beetje vertelde wat zij doet en waar ze mij mee kon helpen, vertrokken we enthousiast richting Limburg voor een privé coaching sessie.

Tijdens de sessie vertelde Pascale vol passie over de kracht van het bewustzijn en hoe dit je kan helpen, in mijn geval, je lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen om te kunnen genezen. Een bekend voorbeeld wat zij gaf van wanneer het bewustzijn invloed heeft op de gezondheid is het zo genoemde placebo-effect. Mensen met een bepaalde ziekte komen in een onderzoeksgroep en krijgen een neppil, nepbehandeling of soms zelfs een nepoperatie. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer patiënten overtuigd zijn dat zij de behandeling krijgen die werkt, dit een positief effect heeft op hun gezondheid en soms zelfs leidt tot genezing. Kort door de bocht, een rotsvast geloof in genezing heeft effect op je gezondheid en welzijn.

Het voorbeeld andersom is wellicht wat meer bekend. Wanneer je voor een moeilijke opdracht staat en je in gedachten maar blijft herhalen dat je het niet kan, het vast niet gaat lukken, het dan ook dikwijls niet lukt om die moeilijk opdracht goed uit te voeren. Hetgeen wat Pascale je bij wil brengen is dat je je bewustzijn dus ook in kan zetten om die moeilijke opdracht wel succesvol af te ronden door in je hoofd te blijven herhalen dat dit zeker gaat lukken, je alle kennis in huis hebt om dit te kunnen etc. En in mijn geval is het geen opdracht maar gaat het om m’n lijf.

Vanuit dit perspectief heeft Pascale verschillende handvatten gegeven om mijn eigen bewustzijn te trainen om zo mijn zelfhelend vermogen van mijn lichaam aan te spreken. Een paar handvatten die ze me gaf probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen. Vanuit het gegeven dat het bewustzijn invloed heeft op je lichaam zijn er overtuigende gedachten nodig om je lijf aan te spreken. Pascale noemt dit affirmaties. Dit zijn krachtige zinnen die je dagelijks hardop uitspreekt. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan: “Ik ben sterk, krachtig en kerngezond”. In mijn eigen woorden hoe het dan zou moeten werken: je herhaalt deze zin dagelijks hardop en daardoor gaat je lijf ‘denken’ dat het waar is en zich daarnaar gedragen. Je lichaam kan namelijk geen onderscheid maken in wat ‘waar’ is of wat ‘gedachten’ zijn. Ik heb zelf twee zinnen opgeschreven en die hangen naast de spiegel in de badkamer. Iedere dag bij het tandenpoetsen spreek ik deze zinnen hardop uit. In het begin natuurlijk ontzettend raar en onwennig. Maar inmiddels hoort het bij mijn routine en geeft het me kracht en word ik er vrolijk van. In mijn geval heeft het natuurlijk betrekking op mijn gezondheid maar ik ben er ook wel van overtuigd dat wanneer je iets voor jezelf wilt bereiken en je dit hardop uitspreekt je dichterbij het doel zult komen.

Naast het uitspreken van affirmaties kan je volgens Pascale je lijf ook helpen door te visualiseren. Dus in gedachten nemen wat je wil dat er gaat gebeuren. Zoals ik in een eerdere blog al eens schreef, stelde ik me tijdens de bestralingen voor dat de stralingen grondig en secuur alle kankercellen kapot laserde. Het was een hele lichtshow geweest gedurende 27 bestralingen, maar inmiddels ziet het er in mijn visualisatie weer blinkend schoon uit in dat hersenpannetje van mij.

Pascale gaf tijdens de sessie nog een ander voorbeeld waaruit de connectie tussen je bewustzijn en je lichaam heel duidelijk naar voren komt. Iedereen heeft het vast weleens meegemaakt. Je hebt ruzie gehad met je geliefde, beste vriendin, baas, noem iemand. En je moet het kwijt dus je vertelt dit verhaal aan een naaste. Op het moment dat je de ruzie weer herbeleefd doordat je erover vertelt, heb je vaak dezelfde lichamelijke reacties en emoties als die je had tijdens de daadwerkelijke ruzie. Daarnaast kan het dan ook nog zo zijn dat je het naast met je moeder ook nog bespreekt met je buurvrouw, je zus en de kapper en heb je voor je lijf vier keer ruzie gehad met alle spanningen en emoties die daarbij komen kijken. Terwijl het in praktijk eigenlijk maar één ruzie was. Nu is daar uiteraard niet mee gezegd dat je je verhaal niet moet delen als iets je hoog zit maar ik merk wel dat ik mijn gal over de automobilist die me net bijna van mijn sokken reed niet altijd meer de moeite waard vind om te spuien bij mijn naasten. En om eerlijk te zijn, kan ik dit soort dingetjes sneller van me af laten glijden inmiddels. Bedankt voor alles!’ Jany Veldhuis

Reviews workshop Zelfherstel van Binnenuit (voorheen Gedachtenkracht Basis):

‘Ik wil je nog een keer hartelijk bedanken voor de bijzonder boeiende, uitermate inspirerende en tot in de puntjes verzorgde workshop Gedachtenkracht Basis. Wat een geweldig interessante materie en door jou zo helder en boeiend gebracht! Mijn complimenten en diep respect voor jou! Gisteravond heb ik meteen jouw tips in de praktijk gebracht en het werkte!’  C.T.

‘De workshop heeft mij geleerd hoe ik negatieve gedachten om kan zetten in positieve gedachten en wat het belang/effect hiervan is. Dit is iets waar ik nu iedere dag bij stil ben gaan staan en wat ik dagelijks toepas. Ook was de invloed van de geest op het lichaam een enorme leer wat ik in mijn studie geneeskunde maar weinig ben tegengekomen maar wat naar mijn mening ontzettend belangrijk is. Van Pascale zou nog menig geneeskundestudent/dokter veel kunnen leren!’ Daphne Vaassens, ANIOS SEH 

‘De workshop heb ik als een gezellig, leuk en bijzonder leerproces ervaren. Volgende week begin ik aan een cursus meditatie!’ Bartho 

‘In de workshop Gedachtenkracht Basis laat Pascale je kennismaken met een wereld die je zelf eigenlijk al heel goed zou moeten kennen: de wereld van je eigen lichaam en geest en de effecten van je gedachten op je gezondheid. Men zegt wel dat je naar je lichaam moet luisteren, maar je lichaam luistert ook naar jou. Het weetje dat je (onbewust) gemiddeld heel veel meer negatieve dan positieve gedachten hebt, met de daarbij behorende nadelige effecten op je gezondheid, was voor mij een wake up call. Pascale geeft je in de workshop uitleg hoe je je van je negatieve gedachten bewust kunt worden en deze kunt verminderen of beter nog, veranderen in positieve gedachten en dus positieve signalen voor je lichaam. Een geweldige manier om aan je gezondheid te werken! Dank je wel, Pascale. Tot een volgende workshop!’ Nicole Gilissen

‘De workshop heb ik als zeer interessant ervaren, heldere uitleg met veel voorbeelden die tot de verbeelding spraken. Nu was ik natuurlijk niet helemaal onbekend met de materie maar ik heb de drie punten (meditatie, visualisatie en affirmatie) gelijk in praktijk gebracht. Dat werkte voor mij perfect!’  Fons de Visser van Stichting Zindividu (organisatie die kankerpatiënten ontzorgt)

‘Zeer leerzame en verhelderende workshop, duidelijke uitleg, ook van zaken die je eigenlijk wel weet maar waar je je niet van bewust bent wat ze betekenen! Voor mij leek het of deze workshop speciaal voor mij was ontworpen! Dus een top workshop, ik ga er meteen mee aan de slag!’ Jacqueline P. 

‘Ik heb de workshop Gedachtenkracht Basis gevolgd bij Pascale Bruinen. Als zorgverlener ben ik er achter gekomen dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de invloed van de geest. In een tijd waar burnout en stress bovenaan lijstjes van redenen van uitval staan vroeg ik me af: hoe kan het nu dat sommigen er goed door heen komen en sommigen niet? Hoe zit het als zorgverlener, wat kun je doen om een positieve gezondheid te stimuleren?
Pascale gaf een heldere en diepgaande uitleg over hoe processen werken en hoe je er op een positieve manier mee om kunt gaan. Ik vond het eye openers. Eigenlijk zou ik graag voor iedereen in de zorg deze kennis verplicht willen stellen om de bewustwording te realiseren waarom dit zo belangrijk is. We zijn bezig met symptoombestrijding en vergeten de rest. Kortom: noodzakelijke kennis! Bedankt Pascale! Jouw kijk op de dingen inspireert. Jij gaat verder waar de rest is gestopt. En ik wil verder met Gedachtenkracht Pro!’ Esther Schoffelen, verloskundige

‘Nadat Pascale’s eerste workshop ‘Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid’ mij heel goed op weg had gebracht en ik zelfs echt resultaat ondervond van het anders denken, besloot ik mij ook voor de Workshop Gedachtenkracht Basis aan te melden: je gezondheid positief beïnvloeden door je gedachten. We weten allemaal dat stress allerlei lichamelijke klachten veroorzaakt. Toch worden diagnoses veelal op een traditionele manier vastgesteld. De workshop laat ons kennis maken met de kracht van de positieve mindset. Postieve gedachten, visualisatie, meditatie en mindfulness: ze werken niet alleen preventief maar zelfs genezend. Pascale weet ons te boeien en te overtuigen, zeker ook als ze haar eigen persoonlijke verhalen vertelt. Verbaasd luisteren we naar diverse voorbeelden waarin gedachtenkracht wonderbaarlijke gevolgen had. Pascale schept een zeer aangename en open sfeer, brengt ook complexere materie duidelijk in beeld en maakt je nieuwsgierig naar meer. Dus op naar de volgende workshop!’– Monique Gilissen

‘De workshop vond ik zeer interessant en ik heb nog nooit zo lang naar een verhaal kunnen luisteren! Je brengt het heel interessant en boeiend zodat ik getriggerd werd om op te letten. Ik heb er zelf ook wat aan omdat – als mijn gedachten weer hun loop nemen – ik dan probeer positief te denken en te stoppen met de ‘nare’ gedachten.’ Brigitte Vaassens

Reviews workshop ‘Leren Visualiseren’:

‘De workshop  Leren Visualiseren heeft me erg geholpen om meer inzicht te krijgen in het proces van gedachten verwerken, ontspanning en de positieve kracht die het je kan brengen in deze drukke tijd waarin een heleboel mensen geen tijd meer hebben…Dat is iets wat me zorgen baart, geen tijd hebben is in mijn ogen ook geen tijd willen maken. Met deze inzichten leer je te ontspannen en realiseer je je ook dat het noodzakelijk is om rust in te bouwen, een essentieel onderdeel om een gezond leven te realiseren. Pascale weet met de onderbouwing je ervan te overtuigen dat het je kan helpen op veel manieren en geeft praktische tips. De actieve manier van samenwerken in de groep spreekt mij erg aan. Ik ben een fan geworden inmiddels…ook omdat ik ervaar dat het me helpt rust te bewaren en in te bouwen! Bedankt Pascale voor je overdracht van waardevolle kennis!! Esther Schoffelen, verloskundige

Reviews workshop Gedachtekracht Pro:

‘Het is inmiddels een week geleden dat ik je training gedachtenkracht heb gevolgd. Ik was, en ben nog steeds, onder de indruk van het thema en de wijze waarop jij ons hebt meegenomen in de energie van gedachtenkracht. Mooi vond ik de manier waarop je de workshop hebt opgebouwd. Allereerst knap zoals jij ons cursisten aan elkaar wist te verbinden, er ontstond al heel snel vertrouwen in de groep. Met jouw kennis en de helderheid waarop je het onderwerp weet uit te leggen is gedachtenkracht nu een vanzelfsprekendheid voor mij geworden. Vooral de oefening vond ik echt briljant. Wat een ervaring! Heel veel dank voor het moois dat je me hebt laten zien en hebt geleerd. Zeer waardevol!’ Thea Coolen, managing director Ronald McDonald Kindervallei 

‘Wat een voorrecht om jou te kennen en al weer voor de derde maal te mogen deelnemen aan één van jouw workshops! De vorige (Magie van Manifestatie) liet een diepe indruk na en ook de eerste (Gedachtenkracht Basis) laat zijn sporen na en werkt tot op de dag van vandaag nog door. Wonderbaarlijk hoe geest en lichaam samen functioneren. Met de tools die jij geeft, geef ik richting aan mijn welzijn. Iedere dag weer opnieuw! Wat zo bijzonder is aan jouw aanpak is dat jij (mede door jouw wetenschappelijke achtergrond) de wet van de aantrekkingskracht en de sterkte en invloed van de gedachtenkracht, onderbouwt, ja zelfs ‘bewijst’ door wetenschappelijke studies. En dat maakt het voor mij, met eveneens een wetenschappelijke achtergrond, zo helder, interessant, meer te begrijpen en het gevoel van ‘Gelukkig, ik ben niet gek! Nee, sterker nog: ik ben goed bezig!!’ Nu de derde workshop. Zonder twijfel zal deze net zo leerzaam zijn. Bedankt Pascale uit de grond van mijn hart! En ga zo door! Je bent een prachtig mens!’ C.T.

‘Het was een heerlijke middag, ondergedompeld in kennis en gevoel. Je stond er als een kei!!! Jouw workshop was voor mij de perfecte combinatie tussen kennis en emotie. De balans tussen deze twee kernen maakte het voor mij tot een professionele kwaliteit. En dat maakte dat ik mij ‘veilig’ genoeg voelde om heerlijk op de grond te kunnen werken. De beelden die hier uit zijn gekomen geven de energie van mijn gevoel en het moment weer. Ze geven de non-verbale taal vorm die tussen jouw woorden (als een restvorm) te voelen zijn. Daar kan ik weinig aan uitleggen, dit is de pure stroming tussen jouw energie en het vel papier. Ik ben daarin het medium dat het kan laten stromen. Deze werkjes zullen een herinnering zijn van deze middag, en bekrachtigen daarmee jouw woorden. Dankjewel!’ Claudia Volders, beeldend kunstenares

‘Ik heb erg veel aan de workshop gehad. Met name over focus. Dus ik ben volop in actie om alle afleiding eens weg te doen. Minimaliseren zodat de focus terug kan komen. En de wet van de aantrekkingskracht is ineens aan het werken!!! Ik wist gisterenavond ineens, ik wil de bühne op, spreker worden, naast schrijver. Stond er vanmorgen ineens een gratis masterclass in spreken op facebook. Ik heb me meteen ingeschreven. Nou ja zeg……! Fijn het allemaal door jouw workshop te herkennen, dat geeft moed en energie. Je ziet, het heeft onmiddellijk effect!’ Wilma

‘Wij hebben een hele fijne workshop gevolgd. De opbouw was heel duidelijk en logisch. De oefeningen waren heel prettig, maar het was ook een hele fijne groep die deelnam. Er was voldoende tijd en aandacht voor vragen en opmerkingen. Het gratis boek ‘Het jaar van de uil’ was een mooi cadeautje bij deze workshop. Dankjewel!’ Diana Schurgers en Johan Zeegers

‘Lieve Pascale, dank je wel alweer voor de mooie, leerzame en inspirerende workshop! Je weet mij te helpen mijn innerlijke kracht te vinden en te gebruiken, mijn gedachten te sturen en een positieve richting te geven. Mooi ook hoe je tussen mensen die elkaar niet kennen in één middag een gevoel van verbondenheid kunt scheppen! Monique Gilissen

‘Heel dankbaar in verbinding met jou én deze magisch waardevolle middag. Jij geeft een prachtige overdracht, heldere woorden aan iets wat moeilijk is vast te pakken. Chapeau dat je de deelnemers uit het hoofd hebt laten ontvangen!’ Anita 

‘Alleen maar dankbaarheid dat wij jouw mooie workshop mochten beleven! Bedankt voor je waardevolle lessen, je oprechte interesse en je inspiratie! Geweldig wat dit weer voor een impact heeft!’Esther

‘Zeker een aanrader voor iedereen die daar meer over wil weten en misschien nog wel meer voor hen die er aan twijfelen. Pascale vertelt er over, laat het zien vanuit eigen ervaring én kan het onderbouwen vanuit de workshop. Het was weer zeer fijn Pascale. Dank!’ Gabriela van Gemert, Coach | Interimmanager | Procesbegeleider bij de Van Gemert Groep 

Na mijn last minute aanmelding voor de workshop Gedachtenkracht Basis, behoorde ik wellicht tot een van de eersten die zich aanmeldde voor de workshop Gedachtenkracht Pro. Dank je wel Pascale, dat je mij hebt laten kennismaken met een wereld die voor mij onbekend was. Jouw eigen ervaring maakt jou de perfecte leermeester op dit vlak en ik vind het mooi te zien hoe jij jouw kennis zo duidelijk en met enthousiasme overdraagt. Zelfs de meest complexe materie weet je op mij als typische ”alfa” over te brengen. Jouw workshop gaat mij helpen de rust te vinden waar ik naar op zoek ben.’Nicole Gilissen

Reviews workshop Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid

‘Ik had al vaker gelezen en gehoord over tekens krijgen en je energie richten op het goede en datgene wat je graag wil realiseren. Maar de wijze waarop Pascale dit overbrengt was voor mij anders. Duidelijk uitgelegd, goed onderbouwd met wetenschappelijke kennis en inzichten en focus op de praktijk. Niet alleen wensen, ook doen en er werk van maken. Een  zeer fijne persoonlijkheid die echt weet waar het om gaat en het zelf ook heeft doorgemaakt.  Bovendien een prettige accommodatie en een heerlijke lunch!’ Gabriela van Gemert, Coach | Interimmanager | Procesbegeleider bij de Van Gemert Groep

‘Via deze weg willen wij, Marielouise en ik, je bedanken voor die leerrijke en inspirerende studiedag. We hebben ons geen minuut verveeld en het geheel is door jou zeer afwisselend aangeboden. Deze materie wordt volgens mij nog op geen enkele wijze elders aangeboden en ik heb al  veel werk-en studiegroepen mogen volgen. Nogmaals hartelijk dank en we geven jou een compliment voor de wijze waarop e.e.a. is gebracht.’ Henny Walpot-Smeets

‘Voor mij was deze workshop een verdere stap in de ontwikkeling van mijn persoonlijke levenspad. Het soms ingeslapen leven werd weer ff wakker geschud en door nieuwe inzichten en andere verhalen werd ik weer aan het denken gezet! Ik merk dat ik nu nóg meer probeer om bewuster met deze onderwerpen bezig te zijn, ook omdat ze heel intrigerend zijn! Ik ben benieuwd naar de nieuwe literatuur op jullie lijst van aanbevolen boeken, zo krijg ik steeds weer nieuwe invalshoeken. Bedankt voor je inspirerende workshop!’ Martine van Selst-van Duurling

‘De workshop ‘Magie van Manifestatie’ van Pascale Bruinen kwam voor mij precies op het juiste moment. Door allerlei zorgen, spanningen en lichamelijke klachten zag ik het allemaal al een tijdje niet meer zitten. Ik had eigenlijk ook geen zin meer in de leuke dingen en de neerwaartse spiraal leek de overhand te krijgen. Op het laatste moment schreef ik mij toch in voor de workshop waar ik zijdelings al iets over gehoord had. Een prima beslissing, bleek veel sneller dan verwacht.
Een warm welkom wachtte ons in een sfeervolle, rustgevende locatie. Pascale nam ons mee op reis in onze gedachtenwereld: onze overkill aan negatieve gedachten en ons chronisch gebrek aan een positieve mindset. Verontrustend, zeker als je hoort dat de invloed van die negatieve gedachten veel verder reikt dan het ‘je rot voelen’.
Deze negatieve gedachtenkracht is echter ook om te zetten in een positieve  gedachtenkracht. Het werd een leerzame en inspirerende dag vol verwondering over wat er met de kracht van gedachten bereikt kan worden.
Vol vertrouwen ging ik toen ik ‘s avonds thuis was het geleerde in praktijk brengen en overtuigde mezelf ervan dat ik mij de volgende dag prima zou voelen. En inderdaad, daags nadien voelde ik mij voor het eerst in maanden weer eens gewoon goed: de lichamelijke klachten waar ik al wekenlang dagelijks mee opstond waren verdwenen. De spanningen en zorgen bleven uit. Niet alleen die volgende ochtend, maar ook nu, 2 weken later, nog steeds. Ik ben nu toe aan mijn volgende stap in de verwezenlijking van mijn wensen. Dank je wel, Pascale, voor je visie en je wijsheid. Bij een volgende workshop ben ik zeker weer aanwezig!’  Monique Gilissen

‘Ik volgde de workshop van Pascale ‘Magie van Manifestatie: van Wens naar Werkelijkheid’! Een veelbelovende titel, die ook echt de inhoud van de dag beschrijft. Pascale bracht met veel passie en plezier haar verhaal over positieve energie en kracht. Hoe kun je deze bewust gebruiken, sturen en inzetten? Ik leerde hoe ik mijn mooiste dromen werkelijkheid kan maken en maakte zelfs een tocht naar mijn diepste wens, die ik levendig voor mij zag. Een prachtig moment wat ik koester. Ik ging stralend vol mooie energie naar huis met een grote glimlach op mijn gezicht én met ‘tools’ die ik nu al elke dag gebruik!’ Bernice

‘Dank voor een inspirerende dag! Mijn complimenten hoe jij de Wet van de Aantrekkingskracht inhoud hebt gegeven!’ Hans 

Reviews D R I J F V E R E N, inspiratiesessie voor ondernemers (samen met vitaliteitsprofessional Anita Verstappen en beeldend kunstenares Claudia Volders):

‘Het was een fijne ervaring om mee te doen, het heeft veel los gemaakt en het voelt goed. Dank en ga zo door!’ Linda

‘Wat drijft jou? Waar liggen de diepgewortelde behoeftes van het Zelf? 7 totaal verschillende deelnemers aan de workshop ‘Drijfveren’ kwamen gisteren stapje voor stapje bij die innerlijke drijfveer. Les: Neem de ruimte om het volledig te ervaren. Diep van binnen ligt die geheime kracht. Dank Anita Verstappen, Claudia Volders en Pascale Bruinen voor de workshop Drijfveren!  Marlie Dix

‘Ik kijk met goede herinnering terug naar de ochtend. Voor mij was het een zinnige sessie, een mooie combinatie van jullie drie ook.
Het was duidelijk dat jullie nog veel meer in huis hebben en dat was uitnodigend fijn. Ik kan me voorstellen dat er behoefte kan zijn bij deelnemers om individueel of op andere manier gevolg te geven aan deze sessie!’ Joris S.

‘Afgelopen vrijdagochtend was ik in Limburg.. Tijdens een inspiratieworkshop aan de slag met het voelen, bekijken, ontmoeten en aanscherpen van mijn drijfveren. Vanuit creativiteit, hart en ziel, kleur en beweging geven, aan de ambities van mijn bedrijf Ontwikkelkracht in Onderwijs en Opvang en mijn persoonlijke Ontwikkelkracht!

Wat een bijzondere fijne ervaring om je te laten leiden door waarneming, restvormen, krijt, inkt en houtskool dat over het papier danst en zelf zijn weg zoekt en vindt. Dankjewel Anita Verstappen, Claudia Volders en Pascale Bruinen voor jullie unieke mix van inzichten, drijfveren, kennis en kwaliteiten. Dit vraagt naar nieuwe routines en meer aandacht voor mijn creatieve brein. Ik heb genoten van de energie die vrij komt als je mag creëren zonder verwachting.

Fijn om soms een stapje naar voren, een soms een stapje terug te kunnen zetten! Krachtige werkvorm met waardevolle inzichten! En als afsluiter van de workshop een inspirerende boodschap in beeld gemaakt door Claudia Volders waar ik zelf een titel aan mag geven. Deze ervaring vergeet ik niet snel meer! Emilie Groot

‘Prima bijeenkomst. Het heeft me wel aan het denken gezet!’ Frank O.

‘Bedankt voor de inspirerende, verrassende, enerVERENde ochtend!’ Cocky Nijssen

‘Was inspirerend om te zien hoe kwetsbaar mensen zich durven opstellen. Zegt veel over de opbouw van het programma. Compliment! Verder was het voor mij heel herkenbaar.’ Frank B. 

‘Dank voor de inspirerende en warme ochtend! Fantastische locatie! Jacqueline

‘Wat was het bijzonder! Ik heb het een hele mooie zinvolle ochtend gevonden. De naam inspiratiesessie was erg goed gekozen. De afwisselingen tussen jullie expertises waren goed op elkaar afgestemd.Ook de interactie met ondernemers en de samenstelling (man/vrouw) vond ik heel goed. Kortom mijn cijfer voor jullie is zeker een 8,5/9.0! Het heeft mij echt aan het denken gezet!Esther

‘Ik vond het erg leuk en vooral de diversiteit van de groep vond ik erg mooi’ Bart E.

‘Wij hebben genoten van het Drijfveren Event en hebben beiden de bevestiging gekregen dat wij goed bezig zijn op de door ons ingeslagen nieuwe weg. Ondernemend zijn en constant je creatieve geest laten werken om te zoeken naar die andere weg (wellicht een weg vol onzekerheden) waardoor je je net weer onderscheidt van een ander. Uniek willen zijn in vrij denken en handelen. Jullie creatieve en warme aanpak was een mooi uitgangspunt voor dit avontuur. Dank jullie wel! Marij Perry, Tennisschool  Marij Perry Maastricht en Inger van Eldik, Eigenaresse Anti Aging & Wellness by Inger Maastricht

‘Nogmaals dank voor deze fijne en inspirerende ochtend. Dit was “schijnbaar” precies wat ik op dit moment nodig had. Concept en uitvoering prima! Wanneer komt het vervolg?’ BSc WMR Balliël

‘Afgelopen dinsdag nam ik deel aan de workshop Drijfveren die plaatsvond op een bijzondere locatie in het heuvelland. Samen met een mooie groep ondernemers heb ik tijdens deze workshop kunnen reflecteren op mijn drijfveren. Passen ze nog bij mijn huidige bedrijf en werkzaamheden? Het heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Het was voor mij een waardevolle workshop. De begeleiding door Anita, Claudia en Pascale was zeer prettig, professioneel en inspirerend!’ Ronald Bonten

‘Ik heb met veel plezier meegedaan aan de inspiratie-ochtend ‘drijfveren voor ondernemers’. Claudia, Anita en Pascale weten een sfeer te scheppen die uitnodigt tot openheid, bezinning en inspiratie. Dat doen zij op professionele wijze vanuit verschillende vakgebieden die elkaar blijken aan te vullen (kunst, mind-body en vitaliteit). En dat in een bijzondere omgeving, landelijk en ver van onze kantoren. Bij mij leidde dat tot nieuwe inzichten, scherper stellen van mijn drijfveren en koers. Nuttig om zo even uit de dagelijkse hectiek te breken en te komen in een “stilte”-moment waar veel gebeurt. Ik gun het iedere ondernemer. Lijkt me overigens ook geschikt voor diegene die een onderneming wil gaan starten.
Veel succes met het vervolg!  Henk Koolstra

‘Je staat niet altijd stil bij wat je voortstuwt in wat je doet en bent. Je weet het wel, maar je kunt het niet altijd goed vastpakken en helder vormgeven. Op 29 oktober 2019 heb ik deelgenomen aan het ondernemers-event ‘Drijfveren’. Het was een hele andere bijeenkomst dan ik van tevoren bedacht had. Ik voelde mij een beetje als een kat in vreemd pakhuis. Er werd vooral een appèl gedaan op mijn spirituele kant en minder op mijn ratio. Mijn balans ligt, denk en voel ik zo, anders dan bij de meeste aanwezigen. Ook al had ik veel interessante mensen ontmoet, toch ging ik met een onrustig gevoel weg. Ik moest daar iets mee. Dat heb ik ook gedaan. Het heeft dingen helder gemaakt. Onder andere dat het mij in een meer rationeel gezelschap goed afgaat ‘het niet uitgesprokene’ naar boven te halen en dat ik mij daar goed bij voel. Ook heb ik expliciet gevoeld dat mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk is het ‘individuele’ meer in balans te krijgen met het ‘collectieve’. Meer spiritueel georiënteerde mensen heb ik nodig om ook andere signalen te zien en te begrijpen.’ Yvon Prince (Prince&Advies/ Linkedin)

‘Afgelopen dinsdag 29 oktober heb ik meegedaan aan de Drijfveren – Inspiratie Ochtend voor Ondernemers. Anita, Claudia en Pascale daagden ons uit terug te gaan naar het begin van ons ondernemerschap. Voor sommigen van ons was dat al even terug, voor anderen was het precies het juiste moment om hierop te reflecteren, omdat zij stonden op het moment van starten. In ieder geval was het voor ieder van ons een eye-opener.
Om de juiste keuze te maken, moet je terug naar waarom je doet wat je doet en is dat nog in overeenstemming met waarom je het ooit bent gaan doen? Anita, Pascale en Claudia geven je met op het eerste gezicht eenvoudige opdrachten op een eerlijke manier inzicht in jezelf. Waarom ben je gestart of wil je starten met ondernemen en – het belangrijkste – wat wil je daarmee bereiken?
Voor mij persoonlijk ben ik juist op tijd gewezen op waarom ik met mijn nieuwe onderneming ben gestart. Door deze ochtend heb ik weer mijn focus terug. Kortom, een aanrader voor iedere ondernemer! Al was het alleen maar om kennis te maken met andere ondernemers maar bovenal met Anita, Pascale en Claudia. Samen zijn zij meer dan de som der delen. Ook individueel kunnen zij je als ondernemer naar een hoger plan tillen. Het bewijs dat deze ochtend inspirerend was, bleek wel uit het feit dat het onderling napraten met elkaar bijna even lang duurde als heel de workshop zelf.
Dames,  nogmaals mijn hartelijke dank en ik kijk uit naar een vervolg! Huibrecht Lagerwerf

What are you waiting for?

What are you waiting for?

Ja, waar wachten we eigenlijk op met zijn allen? Iedereen heeft wel een wens of droom, klein of groot, die men graag in vervulling zou willen laten gaan. En toch komen de meeste mensen nooit in actie om die droom dichterbij te brengen. Terwijl, zoals je uit deze bijna dreigende foto van de klok kunt zien, het al 1 minuut voor 12 is. Het leven is kort en kwetsbaar, dus waarom ondernemen we niets om van baan te wisselen, die droomreis te realiseren of een eigen zaak te starten? Het antwoord? Omdat we ons laten leiden door beperkende gedachten – gevoed door angst – die ons weerhouden van het leiden van ons droomleven. In Pascale’s lezingen en workshops neemt ze jullie daarom mee in de wondere wereld van gedachten, want dat is waar alles begint en eindigt. Al je gedachten – bewuste of onbewuste – plaveien de levensweg die je volgt en hebben je gebracht naar dit moment in het hier en nu. Zo werkt de universele natuurwet van de aantrekkingskracht nu eenmaal: ieder onderwerp waar je je op concentreert wordt groter en trekt iets soortgelijks aan. Als je je dit realiseert, is het dus zaak om uitsluitend te denken aan welkome dingen in je leven (perfecte gezondheid, die droombaan, een goed gevulde bankrekening) en niet aan dingen die je niet wilt of, erger nog, waar je bang voor bent (enge ziektes, ontslag, bittere armoede).
Wil jij ook eindelijk: ontsnappen aan een leven dat alleen maar voortkabbelt, een negatieve spiraal doorbreken of daadwerkelijk concrete stappen zetten in de richting van je droom, boek Pascale dan voor een lezing of workshop.
Interesse? Mail haar via info@pascalebruinen.com.
Speech is a window on the soul’