Tag Archief van: helende hersenspoeling

Helende Hersenspoeling

Als coach help ik geregeld mensen die heel bang zijn voor hun operatie of die enorm opzien tegen een medische behandeling. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan chemotherapie, bestraling, radioactieve therapie of nierdialyse.

Vaak hebben ze ‘horror’verhalen gehoord of gelezen over pijn, fikse bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven of een tergend langzaam herstel. In andere gevallen hebben ze zelf eerdere negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen op deze gebieden gehad. Of het zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen noodzakelijke voorgeschreven medicatie omdat ze die ‘rotzooi’ niet willen innemen.

In al deze gevallen bestaat er een duidelijke weerstand van binnenuit tegen het onvermijdelijke die gebaseerd is op hun opgedane overtuigingen. Hoe menselijk en begrijpelijk dit verzet ook is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit negatieve verwachtingspatroon een ongunstige invloed heeft op de uitkomsten van een ingreep en behandeling alsmede op ervaren bijwerkingen.

Dit komt omdat een negatief verwachtingspatroon het nocebo-effect oproept: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en alvast de daarbij behorende stoffen aanmaakt. Ons brein is – oneerbiedig gezegd – namelijk in zekere zin een voorspellingsmachine die graag de ervaren werkelijkheid voor ons filtert alsmede in- en aanvult. Een beetje ‘u vraagt en wij draaien’ maar dan op hersenniveau.

Dit klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het echt zo.

Denk maar eens aan mensen met kanker die misselijkheid bij voorbaat ervaren. Zij worden al misselijk als ze enkel de ruimte binnenkomen waar ze chemotherapie moeten ondergaan, dus zónder dat ze iets hebben toegediend gekregen. Ook waarschuwen dat iets pijn gaat doen leidt juist tot meer pijn. Dat komt omdat de angst voor pijn een negatief verwachtingspatroon veroorzaakt waardoor er mechanismes worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de pijnintensiteit hoger wordt.

Los hiervan leidt innerlijke weerstand tegen iets dat toch moet gebeuren tot een ongezonde stressreactie in het lichaam die eveneens een negatieve invloed heeft op operaties, behandelingen en zelfs op de werkzaamheid van (sommige) medicatie.

De oplossing voor deze problematiek is relatief simpel: het creëren en vervolgens verankeren van een nieuw, positief verwachtingspatroon. Simpel, omdat in principe iedereen met een normaal werkend brein dit kan leren. Relatief, omdat het wel het nodige doorzettingsvermogen vergt. Uit wetenschappelijke studies naar het placebo-effect weten we dat het brein namelijk evenzeer anticipeert op een positief verwachtingspatroon door alvast de mechanismes te activeren die de bijbehorende helende stoffen produceren.

Om dit te bereiken gebruik ik de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die ik de ‘Helende Hersenspoeling’ noem.

Regelmatige meditatie zorgt voor ontspanning waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam (o.a. het immuunsysteem) optimaal zijn werk kan doen. Daarnaast leidt het tot een vermindering van zowel het volume als de activiteit van het angstcentrum in het brein waardoor je op een natuurlijke manier minder angstig wordt.

Regelmatig affirmeren – uitspreken van krachtige positieve zinnen die vertrouwen geven – zorgt voor inprenting daarvan in het brein. Hierdoor ontstaan nieuwe neurale verbindingen  die bijdragen aan een positief verwachtingspatroon. Onderzoek wijst bovendien uit dat affirmeren ongezonde denkpatronen vervangt door gezonde(re) waardoor de stressrespons wordt gedempt. Daarnaast helpt het om te komen tot positieve leefstijlverandering.

Regelmatig visualiseren – waarbij je een gewenst scenario keer op keer zo levendig mogelijk voor je ziet in je geest – zorgt eveneens voor ingesleten patronen in de hersenen die op hun beurt helpen om een positief verwachtingspatroon in jezelf te ‘installeren’. Want het brein ziet vrijwel geen verschil tussen de werkelijkheid en levensechte verbeelding.

Het eindresultaat van het tijdig starten met intensieve inprenting door deze mind-bodytechnieken is dat de oorspronkelijke negativiteit, stress en weerstand wordt vervangen door een open, ontspannen en positieve houding.

Met als gevolg minder pijn, minder kans op complicaties, een sneller en beter herstel en minder bijwerkingen.

Lang leve ons geweldige, wonderbaarlijke, neuroplastische brein!

Bang voor pijn na je operatie? Je kunt er zelf veel aan doen!

Wist jij dat je pijn na een operatie zelf op een natuurlijke manier kunt verminderen?
De meeste mensen weten dat stoppen met roken en (te) veel alcohol drinken, gezond eten, voldoende slapen, veel bewegen en regelmatig sporten (eventueel met fysiotherapeut) belangrijk zijn om zo fit mogelijk aan een ingreep te beginnen. Maar wat bijna niemand weet is dat een optimale mentale voorbereiding minstens even belangrijk, zo niet nog veel belangrijker is.
Daar ben ik zelf achter gekomen toen ik in 2016 onverwacht werd geconfronteerd met de noodzaak van een zware spoedoperatie waarvan de goede of levensbedreigende uitkomst pas tijdens de ingreep duidelijk zal worden. Omdat het erop of eronder is, heb ik in de tweeëneenhalve week tot aan mijn operatie een uitgebalanceerd programma gecreëerd dat maar één doel heeft: de best mogelijke uitkomst genereren.
Dagelijks zoek ik bewust ontspanning door meditatie, waarna ik me tijdens een visualisatie zo levendig mogelijk voorstel dat de anesthesie en operatie perfect verlopen en dat ik de best mogelijke uitslag krijg, na afloop van de ingreep geen pijn heb en heel snel herstel. Dit bevestig ik met affirmaties, positieve krachtspreuken. Hierdoor krijg ik steeds meer vertrouwen en lukt het me om topfit, ontspannen en met een rotsvast vertrouwen de OK in te gaan.
Na afloop krijg ik gelukkig niet alleen de best mogelijke uitslag, maar tot verbijstering van artsen en verplegend personeel blijk ik erna ook geen enkele pijnstilling nodig te hebben, zelfs nog geen paracetamol. Dit terwijl de anesthesist vooraf vanwege de zwaarte van de operatie had geadviseerd om extra pijnstilling toe te dienen via een slangetje in mijn rug. Bovendien ben ik supersnel hersteld.
Op bijgaande foto zie je mij in de uitslaapkamer, kort nadat ik uit de narcose ben bijgekomen.
Deze gebeurtenis leidt me naar talloze wetenschappelijke studies betreffende het placebo-effect: als mensen overtuigd raken van de werkzaamheid van een neppil, blijkt deze zonder enige werkzame stof in staat om medische klachten objectief te verminderen of zelfs te doen verdwijnen.
Dit komt door conditionering: hoe vaker mensen positief beïnvloed worden aangaande hun kans op genezing of herstel, de mate van pijn, de werkzaamheid van hun medicijn of het succes van hun behandeling, hoe positiever hun verwachtingspatroon wordt. Dankzij de kracht van de herhaling blijkt dit positieve verwachtingspatroon de hersenen vervolgens aan te zetten tot het produceren van diverse helende stoffen waardoor je immuunsysteem een boost krijgt, je sneller herstelt én (aanzienlijk) minder pijn hebt. Ik noem dit de ‘helende hersenspoeling’.
Je hebt dus zelf de beschikking over een natuurlijke apotheek!
Meer weten over dit onderwerp? Lees dan ‘Zelfherstel van binnenuit’. Moet je binnenkort zelf een operatie ondergaan of ben je HR-manager en wil je hulp bij een optimale mentale voorbereiding van je medewerkers? Neem dan contact met me op via info@academievoorzelfherstel.nl.