Berichten

Workshop ‘Leren Visualiseren’ op zaterdag 25 januari a.s.!

Wist je dat visualiseren een cruciaal instrument is voor het bereiken van je droom of doelstelling? Hartstikke handig dus, als je bezig bent met het uitvoeren van je goede voornemens :-).

Zo weet ik uit eigen ervaring dat het levendig in geuren en kleuren voor je ‘zien’ van jouw gedroomde werkelijkheid echt helpt om je geloof in jouw droom zo diep mogelijk te ‘installeren’. Daardoor ga je deze gewenste realiteit steeds meer naar je toe trekken.

In deze workshop:

  • leer je wat visualisatie is en welke soorten visualisaties bestaan;
  • ontdek je waarom visualisatie biologische effecten heeft op het lichaam;
  • worden diverse wetenschappelijke onderzoeken besproken waaruit de positieve effecten van visualisatie blijken;
  • leer je hoe je visualisatie zelf succesvol kunt toepassen om je droom te bereiken en om je gezondheid positief te beïnvloeden. Afhankelijk van eventueel bestaande ziekte – en klachtenscenario’s worden de daarbij behorende visualisatiemogelijkheden besproken. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de belangrijke rol van meditatie en affirmaties;
  • pas je het geleerde meteen toe in diverse visualisatie-oefeningen en
  • ervaar je de bijzondere helende kracht van groepsintenties. Dat gebeurt in de vorm van groepsgewijze visualisatie-oefeningen waarbij deelnemers aan één uitgekozen persoon gelijktijdig in gedachten dezelfde helende intentie ‘sturen’ en daarbij die persoon in gedachten levendig voor zich zien in de door deze gewenste staat. Dat kan bij ziekte of bepaalde gezondheidsklachten maar ook bij ervaren blokkades op weg naar je droom of andere problematiek waar je last van hebt. Uit de vele duizenden reacties wereldwijd van deelnemers aan dit soort sessies komt inmiddels naar voren dat zowel de ontvangers als degenen die de helende intenties zenden grote positieve veranderingen ervaren in hun leven, zowel op het vlak van gezondheid als op verschillende andere levensgebieden.

Interesse? Meld je dan aan via https://pascalebruinen.com/event/workshop-leren-visualiseren-2/

Workshop Gedachtenkracht Pro 23 november 2019

Op zaterdag 23 november a.s. geeft Pascale van 14.00 -18.00 uur weer haar workshop ‘Gedachtenkracht Pro’ over de invloed van jouw gedachten op jouw eigen werkelijkheid. In deze workshop ga je samen met Pascale op zoek naar de magie van manifestatie: hoe iets dat begint als een sterk verlangen in je geest, zich uiteindelijk verwezenlijkt in de zintuiglijke realiteit van alledag. Pascale mag zich op dit terrein ervaringsdeskundige noemen. Tijdens de workshop zul je erachter komen wat de uil van de foto daarmee te maken heeft :-).

Deze middag:

* maak je kennis met de wet van de aantrekkingskracht, een universele natuurwet die stelt dat je datgene aantrekt waar je – bewust of onbewust – aan denkt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deze wet succesvol toe te passen zodat jouw wens werkelijkheid wordt?

* leer je wat de valkuilen zijn en hoe je deze kunt omzeilen. Waardoor bereik je ondanks goede bedoelingen en hard werken niet wat je wilt?

* krijg je antwoord op de vraag hoe het kan dat een onstoffelijke gedachte zich manifesteert als materie die we kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen.

* doe je mee aan een oefening waarbij je de kracht van een groepsintentie zult ervaren.

Review:

‘Het is inmiddels een week geleden dat ik je training gedachtenkracht heb gevolgd. Ik was, en ben nog steeds, onder de indruk van het thema en de wijze waarop jij ons hebt meegenomen in de energie van gedachtenkracht. Mooi vond ik de manier waarop je de workshop hebt opgebouwd. Allereerst knap zoals jij ons cursisten aan elkaar wist te verbinden, er ontstond al heel snel vertrouwen in de groep. Met jouw kennis en de helderheid waarop je het onderwerp weet uit te leggen is gedachtenkracht nu een vanzelfsprekendheid voor mij geworden. Vooral de oefening vond ik echt briljant. Wat een ervaring! Heel veel dank voor het moois dat je me hebt laten zien en hebt geleerd. Zeer waardevol!’ – Thea Coolen, managing director Ronald McDonald Kindervallei 

Waar: Yogastudio Yoga & More Maastricht

Kosten: € 75,- inclusief btw, koffie/thee/water, een versnapering en een gratis – desgewenst gesigneerd – exemplaar van Pascale’s boek ‘Het Jaar van de Uil’.

Aanmelden: via agenda -> event van 23 november 2019 -> vul linksboven het aantal tickets in -> vul verplichte informatie in de verschillende velden in -> klik op ‘Bevestig RSVP’. Je zult dan van mij de factuur toegestuurd krijgen. Na betaling ontvang je het ticket.

Pascale heeft twee lezingen gegeven voor Vrouwen van Nu

Donderdag 10 oktober j.l. was Pascale te gast bij de landelijke Vrouwen van Nu Beurs in Alphen aan den Rijn om twee lezingen te geven met als titel: ‘Waar wacht je nog op? Niet alleen denken, maar doen!’ Vrouwen van Nu is met 45.000 leden de grootste vrouwenvereniging van Nederland.

In deze lezingen deelde Pascale met haar toehoorsters hoe zij vanaf 48-jarige leeftijd verschillende dromen had mogen waarmaken en wat voor moois dit haar gebracht had. Maar ze stond ook stil bij de redenen waarom mensen niet in actie komen om tenslotte te eindigen met praktische tips om dromen werkelijkheid te maken. Dit alles paste dus mooi bij het thema van de Vrouwen van Nu Beurs van 2019, namelijk:’Volg je droom. Je tijd is nu!’

De deelnemende dames waren na afloop van de lezingen erg enthousiast dus voor Pascale was het een geslaagde dag!

 

Niet alleen denken, maar doen!

Op 10 oktober a.s. mag Pascale op uitnodiging van de vereniging Vrouwen van Nu twee lezingen geven tijdens haar jaarlijkse beurs in Alphen aan den Rijn. Vrouwen van Nu is met zo’n 45.000 leden de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Haar missie is om met de kracht van vrouwen onze leefomgeving te versterken.

Pascale’s lezing is getiteld: ‘Waar wacht je nog op? Niet alleen denken, maar doen!’, een hartstochtelijk pleidooi om (eindelijk) in actie te komen en stappen te zetten zodat je je droom kunt verwezenlijken. Uit eigen ervaring weet ze dat dit tot heel mooie ervaringen kan leiden!

Uit onderzoek blijkt dat mensen op hun sterfbed de meeste spijt hebben van dat wat ze niet hebben gedaan in hun leven. Met stip op de eerste plek stond: spijt dat ze hun droom niet hadden nagejaagd.

Dus waar wacht jij nog op? Niet alleen denken, maar doen!

nietdenkenmaardoen waarwachtjenogop? vrouwenvannu realiseerjedromen thetimeisnow vanwensnaarwerkelijkheid

On the other side of fear, lies freedom

Wie kent ze niet? Mensen die eigenlijk graag het maximale uit hun leven zouden willen halen maar niet goed durven. Uit angst voor een onzekere toekomst laten ze hun talenten onbenut. Hun droom ligt jaar na jaar te verstoffen op een plank, totdat deze uiteindelijk helemaal schuilgaat onder een dikke laag grijze meuk. Soms raakt de droom zelfs zo diep begraven dat de eigenaar ervan niet eens meer weet dat hij of zij hem had.

Dat hoeft niet zo te zijn.

Om die droom eerst af te stoffen en vervolgens ook te realiseren moeten we aan de slag met onze angst. Angst is de grootste motivator voor menselijk gedrag. Evolutionair gezien begrijpelijk (denk aan de vecht- of vluchtreactie als er in vroeger tijden een leeuw voor onze grot stond), maar tegenwoordig lijken we wel in een semipermanente staat van angst voor zo ongeveer alles te verkeren. Angst om zekerheid op te geven, angst om financieel in de problemen te komen, angst om te falen, angst om onszelf te laten zien, angst om door anderen te worden veroordeeld, ja zelfs de angst om succes te hebben. Al deze vormen van bang zijn werken verlammend. Beperkende overtuigingen, vaak al gezaaid tijdens onze (vroege) kindertijd, houden ons tegen om datgene te doen wat we het allerliefste zouden willen. Je hoeft maar een leraar gehad te hebben die zei dat je dom was of ouders die je hebben ingeprent dat je voor galg en rad opgroeide en er bestaat een gerede kans dat je deze negatieve en pijnlijke opmerkingen bent gaan geloven. Naarmate je ze vaker hebt gehoord, ontstaat er geconditioneerd gedrag: omdat je (onterecht) overtuigd bent geraakt dat de negatieve opmerkingen kloppen, ga je je er steeds meer naar gedragen. Dit proces creëert de perfecte voedingsbodem om alle uitdagingen in je leven voortaan uit de weg te gaan. De angst regeert jou in plaats van andersom.

De oplossing is om deze negatieve overtuigingen aan de oppervlakte te krijgen en ze vervolgens bewust te onderzoeken op waarheidsgehalte. Weggestoken in de diepe duistere wateren van je onderbewustzijn lijken ze o zo waar. Maar eenmaal in het felle licht van je bewustzijn en met de kritisch beschouwende ogen van de volwassene van nu, blijkt al snel dat er heel wat op af te dingen valt. Neem als voorbeeld dat je denkt dat je dom bent. Is dat echt zo? Als je eerste reactie ‘Ja’ is, vraag dan aan jezelf waaruit dat blijkt. Het antwoord ‘Omdat mijn moeder dat zegt’ is niet goed genoeg. Je moet echt op zoek gaan naar zo concreet mogelijke voorbeelden. Stel, je hebt in je leven inderdaad domme dingen gedaan. Bén je dan ook dom? Er is namelijk een groot verschil tussen je gedragingen enerzijds en hoe je in elkaar steekt als persoon anderzijds. Ook intelligente personen doen domme dingen. Dus wees wat vergevingsgezinder naar jezelf. Realiseer je dat jij zoveel meer bent dan een enkele optelsom van je acties. Vraag vervolgens of jij de enige bent die wel eens iets doms heeft gedaan. Nee dus. Raap dan al je moed bij elkaar en durf jezelf de vraag te stellen of het misschien zelfs zo zou kunnen zijn dat je (best) slim bent. Zoek naar concrete voorbeelden. Durf daarbij ook eerlijk te kijken naar complimenten die je hebt gekregen want mensen blijven het gracieus ontvangen daarvan moeilijk vinden. Stel je tenslotte de vraag wie jou deze overtuiging heeft gegeven. Kan het zijn dat deze persoon dit niet meende? Kan het zijn, dat hij of zij dit enkel uit onmacht of uit onvrede met zichzelf heeft gezegd? Deze generaliserende veroordelende opmerkingen zeggen immers meer over degene die ze uit, dan over degene aan wie ze zijn gericht. De bedoeling van deze zelfondervraging is om je oorspronkelijke overtuiging te relativeren. Hoe meer je dit doet, hoe  zwakker je overtuiging wordt. Hoe zwakker je overtuiging wordt, hoe beter je je angsten kunt overstijgen. Hoe beter je je angsten kunt overstijgen, hoe meer zich de deur naar je droom zal openen, eerst op een kier, maar uiteindelijk wijder en wijder.

Doordat angst verlammend werkt, focussen we bovendien alleen op dat wat er fout kan gaan als we ons zekere bestaan opgeven. Daardoor zien we niet dat de tegelwijsheid ‘Als zich één deur sluit, openen zich vele andere’ wáár is, zoals ik ook uit eigen ervaring kan beamen. Als je je dit ten volle realiseert, wordt die verlammende grip van angst steeds kleiner. Angsten zijn menselijk en zullen er dus altijd zijn. Maar de kunst is om ergens bang voor te zijn en – als het goed voelt- het vervolgens tóch te doen. Zo voorkomen we dat we alle mooie, magische en spannende dingen missen die aan de andere kant van die deur op ons wachten. Zoals de vreugde om jouw persoonlijke missie, dat waarvoor jij hier bent, te volbrengen. De dankbaarheid om jouw unieke talenten in te kunnen zetten om de wereld mooier te maken. Het gevoel van verbondenheid dat je zult ervaren dankzij de vele gelijkgestemde mensen die jij op jouw nieuwe pad zult tegenkomen.

Maar bovenal: de vrijheid om datgene te doen waar je hart ligt.

Want on the other side of fear, lies freedom.