Tag Archief van: bestraling

Helende Hersenspoeling

Als coach help ik geregeld mensen die heel bang zijn voor hun operatie of die enorm opzien tegen een medische behandeling. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan chemotherapie, bestraling, radioactieve therapie of nierdialyse.

Vaak hebben ze ‘horror’verhalen gehoord of gelezen over pijn, fikse bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven of een tergend langzaam herstel. In andere gevallen hebben ze zelf eerdere negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen op deze gebieden gehad. Of het zijn mensen die principiële bezwaren hebben tegen noodzakelijke voorgeschreven medicatie omdat ze die ‘rotzooi’ niet willen innemen.

In al deze gevallen bestaat er een duidelijke weerstand van binnenuit tegen het onvermijdelijke die gebaseerd is op hun opgedane overtuigingen. Hoe menselijk en begrijpelijk dit verzet ook is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit negatieve verwachtingspatroon een ongunstige invloed heeft op de uitkomsten van een ingreep en behandeling alsmede op ervaren bijwerkingen.

Dit komt omdat een negatief verwachtingspatroon het nocebo-effect oproept: het gezondheidsbeschadigende effect dat optreedt omdat het brein anticipeert op dit negatieve verwachtingspatroon en alvast de daarbij behorende stoffen aanmaakt. Ons brein is – oneerbiedig gezegd – namelijk in zekere zin een voorspellingsmachine die graag de ervaren werkelijkheid voor ons filtert alsmede in- en aanvult. Een beetje ‘u vraagt en wij draaien’ maar dan op hersenniveau.

Dit klinkt onwaarschijnlijk maar toch is het echt zo.

Denk maar eens aan mensen met kanker die misselijkheid bij voorbaat ervaren. Zij worden al misselijk als ze enkel de ruimte binnenkomen waar ze chemotherapie moeten ondergaan, dus zónder dat ze iets hebben toegediend gekregen. Ook waarschuwen dat iets pijn gaat doen leidt juist tot meer pijn. Dat komt omdat de angst voor pijn een negatief verwachtingspatroon veroorzaakt waardoor er mechanismes worden geactiveerd die ervoor zorgen dat de pijnintensiteit hoger wordt.

Los hiervan leidt innerlijke weerstand tegen iets dat toch moet gebeuren tot een ongezonde stressreactie in het lichaam die eveneens een negatieve invloed heeft op operaties, behandelingen en zelfs op de werkzaamheid van (sommige) medicatie.

De oplossing voor deze problematiek is relatief simpel: het creëren en vervolgens verankeren van een nieuw, positief verwachtingspatroon. Simpel, omdat in principe iedereen met een normaal werkend brein dit kan leren. Relatief, omdat het wel het nodige doorzettingsvermogen vergt. Uit wetenschappelijke studies naar het placebo-effect weten we dat het brein namelijk evenzeer anticipeert op een positief verwachtingspatroon door alvast de mechanismes te activeren die de bijbehorende helende stoffen produceren.

Om dit te bereiken gebruik ik de door mij ontwikkelde hersentraining in de vorm van herhaaldelijke meditaties, affirmaties en visualisaties die ik de ‘Helende Hersenspoeling’ noem.

Regelmatige meditatie zorgt voor ontspanning waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam (o.a. het immuunsysteem) optimaal zijn werk kan doen. Daarnaast leidt het tot een vermindering van zowel het volume als de activiteit van het angstcentrum in het brein waardoor je op een natuurlijke manier minder angstig wordt.

Regelmatig affirmeren – uitspreken van krachtige positieve zinnen die vertrouwen geven – zorgt voor inprenting daarvan in het brein. Hierdoor ontstaan nieuwe neurale verbindingen  die bijdragen aan een positief verwachtingspatroon. Onderzoek wijst bovendien uit dat affirmeren ongezonde denkpatronen vervangt door gezonde(re) waardoor de stressrespons wordt gedempt. Daarnaast helpt het om te komen tot positieve leefstijlverandering.

Regelmatig visualiseren – waarbij je een gewenst scenario keer op keer zo levendig mogelijk voor je ziet in je geest – zorgt eveneens voor ingesleten patronen in de hersenen die op hun beurt helpen om een positief verwachtingspatroon in jezelf te ‘installeren’. Want het brein ziet vrijwel geen verschil tussen de werkelijkheid en levensechte verbeelding.

Het eindresultaat van het tijdig starten met intensieve inprenting door deze mind-bodytechnieken is dat de oorspronkelijke negativiteit, stress en weerstand wordt vervangen door een open, ontspannen en positieve houding.

Met als gevolg minder pijn, minder kans op complicaties, een sneller en beter herstel en minder bijwerkingen.

Lang leve ons geweldige, wonderbaarlijke, neuroplastische brein!

Gratis lezing hoe je jezelf optimaal voorbereidt op operaties en medische behandelingen!

In september 2016 heb ik een bijzondere ervaring met zelfherstel gehad toen ik plotseling een zware buikoperatie moest ondergaan. Dankzij mijn speciale manier van voorbereiding bestaande uit hersentraining waarbij ik mijn verwachtingspatroon zo positief mogelijk heb gemaakt, heb ik achteraf geen enkele pijn gehad en ben ik in slechts een paar dagen tijd hersteld in plaats van de voorspelde 6 tot 8 weken. Sindsdien ben ik eindeloos gefascineerd door de kracht van de geest en heb ik intensief de wetenschap achter deze biologische effecten van mindset en verwachtingspatronen bestudeerd.

Mijn missie is om iedereen die een operatie of medische behandeling zoals chemotherapie of bestraling moet ondergaan via lezingen, workshops en coaching de kennis aan te reiken die nodig is om er zo goed mogelijk uit te komen en zo min mogelijk bijwerkingen te ervaren.

Heb jij hier interesse in, geef je dan op voor mijn gratis lezing ‘Zelfherstel van Binnenuit: optimale mentale voorbereiding op je operatie en medische behandeling’ op zaterdag 20-4-2024 van 14.00 –15.00 uur bij Medisch Centrum WEL, Oranjeplein 201 in Maastricht. Deze lezing maakt deel uit van een reeks introductielezingen waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met de biologische effecten van mindset op gezondheid en levensverwachting.

Doelgroep: iedereen die binnenkort een operatieve ingreep, chemotherapie en/of bestraling moet ondergaan of op de wachtlijst daarvoor staat.

Wil jij graag:

* Ontspannen en vol vertrouwen de operatiekamer ingaan?

* Een zo goed mogelijk functionerend immuunsysteem hebben?

* Fit je operatie uitkomen?

* Zo min mogelijk angst, pijn en complicaties ervaren zoals wondinfecties?

* Zo goed mogelijk herstellen zodat je snel weer thuis bent?

* Zo min mogelijk bijwerkingen ervaren van chemotherapie en bestraling?

Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou!

Leer ook hoe je door middel van specifieke, door mij ontwikkelde, hersentraining in de vorm van meditaties, affirmaties en visualisaties een positief verwachtingspatroon kunt creëren met betrekking tot jouw operatie en medische behandeling! Uit wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat mensen met een positief verwachtingspatroon een sterker immuunsysteem hebben; minder pijn, angst, complicaties en bloedverlies ervaren; verbeterde wondheling hebben; sneller herstellen, een kortere opnameduur hebben en een hogere levenskwaliteit ervaren. Dat wil jij toch ook?

Deze lezing is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op mijn boek ‘Zelfherstel van Binnenuit’ dat door steeds meer zorgprofessionals aan hun patiënten wordt ‘voorgeschreven’.

Inmiddels word ik steeds vaker gevraagd om mijn expertise in te zetten in de medische wereld. Een verkorte versie van deze lezing heb ik op 21 september 2023 gegeven tijdens het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres in het UMCG Groningen. Daarnaast heb ik de volledige lezing tweemaal gegeven voor het Maastricht UMC+: op 14 december 2023 op uitnodiging van het Spine Pain Team en op 27 februari 2024 voor alle artsen in opleiding (AIOS).

Interesse? Deelname uitsluitend na schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via info@academievoorzelfherstel.nl.

NB: Er zijn maximaal 30 plaatsen dus wees er op tijd bij!